Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Jatkuva suunnittelu, mikä painajainen!

Bloggaus ”Pitääkö minun suunnitella jatkuvasti, eikö tämä suunnittelu koskaan lopu?”


Ei sentään – jatkuva suunnittelu ei tarkoita kirjaimellisesti jatkuvasti suunnittelua, vaan suunnittelutapaa, joka reagoi ympäristössä tapahtumiin muutoksiin. Jatkuva suunnittelu tarkoittaa suunnittelun toteuttamista tarpeen mukaan nopeissa rinnakkaisissa kierroksissa ennalta määritettyjen ja säännöllisten suunnitteluvaiheiden sijaan. Jatkuvassa suunnittelussa ympäristössä tapahtuvat muutokset käynnistävät suunnittelun. Täten se auttaa reagoimaan yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin.

Perinteiset pitkän tähtäimen suunnittelutyökalut eivät enää riitä

Niin kutsuttu tiekarttapohjainen suunnittelu (roadmapping) on perinteinen aikatauluun sidottu lähestymistapa luoda ja päivittää pidemmän aikavälin tulevaisuuden suunnitelmia. Se auttaa hallitsemaan ja yhdistämään yrityksen liiketoimintanäkymän ohjelmistokehitykseen. Sitä käytetään myös parantamaan näkyvyyttä eri organisaatiotasojen välillä – tuote ja teknologiakehityksestä liiketoiminnan ja strategian suunnitteluun ja päin vastoin.

Perinteiset pitkän tähtäimen suunnittelutyökalut eivät kuitenkaan enää yksinään pysty vastaamaan nykytoimintaympäristön todellisuuteen, haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Siksi tarvitaankin niin sanottua jatkuvaa suunnittelua, mikä auttaa reagoimaan muutoksiin!

Jatkuvan suunnittelun taustalla

Markkinoiden epävarmuus, kova kilpailu ja tarve lyhentää kehitysaikaa edellyttävät tuote- ja palvelukehitysorganisaatiolta joustavampia ja reagoivampia ohjelmistokehityskäytäntöjä. Ketterät ja kevyet ohjelmistonkehitysmenetelmät on esitetty ratkaisuna näihin vaatimuksiin. Erityisesti ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät on suunniteltu parantamaan ohjelmistokehitystiimien ja organisaatioiden kykyä reagoida nopeisiin ja dynaamisiin markkinamuutoksiin. Kevyet ohjelmistokehitysmenetelmät puolestaan auttavat saavuttamaan mahdollisimman sujuvan tuotannon, poistamalla turhat toiminnot, jotka eivät tuota arvoa tuotantoprosesseista. Täten yhdessä ketterät ja kevyet ohjelmistomenetelmät auttavat luomaan muutosmyönteisen organisaation, joka pystyy vastaamaan ja toimimaan nopeasti muuttuvassa, epävarmassa ja monimutkaisessa ympäristössä.

Näiden menetelmien ohella on havaittu, että ohjelmistoyritykset ovat menossa kohti jatkuvaa kehitysmallia (continuous deployment). Jatkuva kehitysmalli tarkoittaa organisaation kykyä kehittää, julkaista ja oppia nopeissa rinnakkaisissa sykleissä. Jatkuvan kehitysmallin tavoitteena on muuttaa ohjelmistokehitys jatkuvaksi virtaukseksi, jossa ohjelmiston toiminnallisuutta otetaan nopeasti käyttöön ja asiakkaalta saatu palaute toimii innovaatioiden ja jatkokehityksen päälähteenä.

Kaikki nämä, sekä ketterät ja kevyet ohjelmistokehitysmenetelmät että jatkuva kehitysmalli ovat muuttaneet tuote- ja palvelusuunnittelua sekä suunnittelumenetelmiä. Kuitenkin, todellinen tarve jatkuvalle suunnittelulle nousee yhä kiihtyvällä vauhdilla tapahtuvista markkinatilanteiden ja asiakastarpeiden muutoksista, joihin organisaation pitää kyetä vastaamaan ripeästi!

Nopea teknologiakehitys jatkuvan kehityksen kyytipoikana

Teknologia kehittyy nopeasti ja sitä on niilläkin toimialoilla, joilla siitä ei vielä tovi sitten ollut. Nopeasti yleistyvät uudet teknologiat, uudenlaiset liitetoimintaprosessit sekä digitaaliset sisällöt ja palvelut tulevat osaksi kaikkien toimialojen toimintaa. Nämä muutokset mullistavat perinteisen teknologia-alan ja ohjelmistoteollisuus tuo siihen mahdollisuuksia. Esimerkiksi uusia tuoteomaisuuksia voidaan tarjota nopeammin ja niitä voidaan räätälöidä erilaisille kuluttajaryhmille ja erilaisiin asiakastarpeisiin.

Yhtenä esimerkkinä suunnittelun muuttumisesta perinteisessä teollisuudesta voidaan mainita autoteollisuus. Esimerkiksi Tesla Motors on amerikkalainen autovalmistaja, joka tekee ylellisiä sähköautoja. Tästä yrityksestä tekee erityisen mielenkiintoisen, että se käyttää digitaalista teknologiaa muuttaakseen perinteisen tavan, miten autovalmistajat toimivat. Yrityksen menestys perustuukin laajaan teknologian käyttöön sekä autoissa että tuotannossa, mutta myös siihen, että hyödynnetään uusia innovaatioita autoteollisuudessa.

Teslan verkon kautta suoraan asiakkaalle -malli mahdollistaa, että yritys voi tehdä autoja suoraan kysynnän mukaan, perustuen tarkkoihin asiakkaan määrittämiin vaatimuksiin. Tämä takaa sen, että jokainen auto voidaan räätälöidä asiakkaan mieltymysten mukaan, mikä lisäksi vähentää merkittävästi varastoitavien autojen määrää. Lisäksi yritys keskittyy myymään yhden auton kerrallaan. Toisin kuin monet muut autonvalmistajat, jotka julkaiset lukuisia uusia ajoneuvomalleja joka vuosi, Tesla on päättänyt julkaista yhden auton kerrallaan. Eli ollaan siirtymässä pois vuosimalliajattelusta, jossa autosta tehdään uusi versio vuosittain.

Suurin muutos onkin, että auto niin sanotusti kehittyy ”vuoden aikana”. Eli autoa voidaan parantaa ajan kuluessa auton oston jälkeen erilaisilla ominaisuuksilla ohjelmistopäivityksien avulla. Tämä muuttaa tulevaisuuden toiminnallisuuksien ja parannettujen ominaisuuksien aikasyklin olennaisesti, jopa päivistä minuutteihin. Tällainen toimintatapa auttaa reagoimaan nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin ja asiakastarpeisiin. Eikä olla enää pakotettuja tiettyyn aikasykliin vaan voidaan nopeasti vastata muuttuviin asiakasvaatimuksiin. Näin ollen, pystytään myös testaamaan uusia toiminnallisuuksia ja keräämään asiakaspalautetta jo tuote- ja palvelukehityksen hyvin aikaisessa vaiheessa ilman että ollaan sidoksissa tiettyyn ennalta määrättyyn kalenteriajankohtaan.

Unelmana jatkuva suunnittelu

Suunnitelmien aikataulu on lyhentynyt huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Pisimmän aikavälin suunnitelmat luodaan yleensä kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi eteenpäin, kun ne vielä tovi sitten tehtiin jopa kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Kuten jo aiemmin kerroin, syyt suunnittelun muuttumiseen johtuvat sekä ulkoisista että sisäisistä syistä. Epävakaa toimintaympäristö, nopeat taloustilanteen muutokset ja teknologioiden nopea kehittyminen ovat johtaneet siihen, että suunnittelukäytäntöjä on ollut pakko muuttaa paremmin vastaamaan tämän päivän vaatimuksiin. Myös nopeat muutokset liiketoimintaympäristössä ovat pakottaneet yrityksiä omaksumaan uusia toimintatapoja ja menetelmiä, kuten esimerkiksi Agile, Lean, ja Continuous Deployment, jotka auttavat reagoimaan nopeasti tuleviin muutoksiin.

Koska tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa ja pidemmän aikavälin suunnitelmien tekeminen on haastavaa, jatkuva suunnittelu on välttämätöntä yrityksille, jotka haluavat menestyä nyt ja tulevaisuudessa. Jatkuvan suunnittelun avulla yritykset pysyvät tuote- ja palvelukehityksessä ajan hermolla ja mikä parasta se mahdollistaa edellä kävijän roolin saavuttamisen, kuten Tesla esimerkissä kuvasin.

Yleensä ohjelmistokehityksessä suunnittelu keskittyy tuotesuunnitteluun ja yksi yleisesti käytetty menetelmä on tiekarttapohjainen tuotesuunnittelu, joka parantaa näkyvyyttä sekä strategian ja liiketoiminnan suunnitteluun ja ohjelmistotiimien vaatimusten suunnitteluun. Tiekarttapohjainen suunnittelu tai jatkuvan suunnittelun käyttöön ottaminen pelkästään ohjelmistokehityksessä ei riitä, vaan tarvitaan jatkuvaa suunnittelua läpi organisaation ja läpinäkyvyyttä näiden suunnittelun eri tasojen välillä.

Jatkuva suunnittelu onkin nähtävä laajemmasta näkökulmasta, johon sisältyy tuote- ja julkaisusuunnittelun (release plan) lisäksi myös strategia-, talous- ja liiketoimintasuunnittelu. Yhtä lailla kaikkien suunnittelutasojen on tuettava jatkuvaa suunnittelua eikä olla sidoksissa esimerkiksi vuosittain tai puolivuosittaisiin suunnittelusykleihin.

Nopeasti reagoivan eli jatkuvan suunnittelun ja uusien ohjelmistokehistysmenetelmien avulla pystytään näyttämään tuote- ja palvelukehityksen nykytila tarkemmin kuin ennen ja ennusteista tulee tarkempia ja luotettavampia. Suunnittelun muuttumisella kohti jatkuvaa suunnittelua on myös seurauksia. Tarvitaan muutosta sekä ihmisten ajattelutapoihin että yrityksen toimintatapoihin. Jatkuva suunnittelu vaatii muun muassa läpinäkyvyyttä läpi organisaation sekä suunnittelussa että kehitystyössä, laajaa tiedonjakamista ja osaamisen kehittämistä.

Contribyte auttaa näiden uusien toimintatapojen ja menetelmien omaksumisessa ja olemassa olevien toimivien toimintatapojen vahvistamisessa ja tehostamisessa! Tutustu koulutuksiin sekä palveluihimme tai ota yhteyttä!

Pinterest
Contribyte logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Contribyte kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Tietohallinto

Erikoisosaaminen

Auditointi
It-infrapalvelut
Ketterät menetelmät
Ohjelmistokehitys

Toimialakokemus

IT

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Koulutus

Omat tagit

Agile
Lean
ketterä ohjelmistokehitys
tuotekehitys

Siirry yrityksen profiiliin Contribyte kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Contribyte - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Premium-profiilia ei ole aktivoitu. Aktivoi premium-profiili näyttääksesi tässä lisäämäsi 3 asiantuntijaa.

Contribyte - Muita referenssejä

Contribyte - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia