Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Halonen & Carlson – asiakaskokemus on parantunut ja kampanjamyynti kasvanut yli 50 %

Referenssi

Veljekset Halonen Oy ja Oy Carlson ovat sisaryhtiöitä ja niiden verkkokaupoissa vierailee päivittäin kymmeniä tuhansia ihmisiä. Tavarataloja, rautakauppoja ja kodinmyymälöitä pyörittävä Carlson sekä muotitaloketju Halonen työllistävät Suomessa yhteensä noin 700 henkilöä.

Verkkokaupan kehitysprojektissa tähdättiin parempaan loppuasiakaskokemukseen ja sen myötä myynnin kasvattamiseen.

Näiden tavoitteiden mahdollistamiseksi toteutusalustaksi valittiin julkipilvistä Amazonin AWS, josta löytyi eniten valmiiksi käytettävissä olevia ratkaisuja ja palveluja tukemaan itse toteutusta. AWS mahdollisti nopean käyttöönoton, skaalautuvuuden sekä nopeat muutokset myös tulevaisuudessa, kustannustehokkaasti.

Päätavoitteet saavutettiin verkkokaupan suorituskykyä ja toimintavarmuutta nostamalla
52% Käyttäjien kasvu
50% kampanjamyynnin kasvu

Halonen & Carlson halusi ennen kaikkea kumppanin, jolla on näkemystä verkkoliiketoiminnan kehittämisestä ja jonka kanssa yhteistyö on tiivistä ja sujuvaa.

Lähtötavoite

Verkkokaupan asiakaskokemuksen parantaminen ja toimintavarmuuden nostaminen.

Vahvan kivijalkamyymälätaustan omaavan Halonen & Carlsonin tavoitteena on kasvattaa lähivuosina verkkokaupoistaan kaikkein suurimmat yksittäiset myymälät. Olemassa olevan järjestelmän aikaisemmat ratkaisut eivät kuitenkaan enää tukeneet tätä kasvutavoitetta, eivätkä kivijalkakauppojen tuttua laadukasta asiakaskokemusta.

Ongelmalliseksi oli todettu esimerkiksi uusien tuotteiden lisääminen verkkokauppaan. Lisäksi yhteisen Magento 2 -verkkokauppa-alustan päälle rakennetut verkkokaupat eivät sellaisenaan teknisiltä ominaisuuksiltaan mahdollistaneet erityisesti kampanja-aikoina suurten kävijä- ja myyntitavoiteiden saavuttamista.

Ajoittaiset suorituskyky haasteet heijastuivat paitsi suoraan menetettyinä kauppoina verkkokaupan myynnissä, myös heikentyneenä asiakaskokemuksena. Kun kävijämäärät ylittivät tietyn pisteen, verkkokaupat hidastuivat ja niiden käytössä ilmeni haasteita.

Ratkaisumalli

Nykytilan auditointi, kokonaisarkkitehtuurin mallinnus ja tulevaisuuden kasvun mahdollistaminen

Heti alusta asti oli selvää, että päätavoitteita ei saavutettaisi ainoastaan teknologiaa vaihtamalla. Jotta pääsisimme parhaimpaa lopputulokseen, kehitystyö vaiheistettiin.

Ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin tekniseen auditointiin, jossa selvitettiin verkkokaupan nykytila ja analysoitiin seuraavat kokonaisuudet:

  • olemassa olevan koodin laatu
  • käytettyjen kolmansien osapuolten moduulit
  • räätälöidyt ratkaisut
  • tietoturva
  • suorituskyky

Auditoinnin jälkeen kokonaisarkkitehtuuri mallinnettiin ja sille luotiin kehitysraamit, jotka tukivat tavoitteeseen pääsyä.

Tämän jälkeen aloitettiin uuden, skaalautuvan ja tulevaisuuden tarpeet huomioivan, ympäristön rakentaminen. Tämä tarkoitti, että jo mallinnus- ja rakentamisvaiheessa ympäristön arkkitehtuuri suunniteltiin ja toteutettiin siten, että sen muokkaaminen säilyy helppona, kun tarpeet sitä vaativat.

Tulokset

Sekä kampanjamyynti, että käyttäjämäärät saatiin kasvuun

Ensimmäisen ison kampanjan ollessa takana on suorituskyvyn ja toimintavarmuuden parantamisen laajemmat hyödyt näkyvissä.

Halonen & Carlson on verkkokaupan kehitysprosesseissaan onnistunut kasvattamaan loppuasiakkaiden kokemusta aiempaa merkittävästi paremmaksi, ja se näkyy myös kampanjamyynnin odotukset ylittävällä, yli 50 % kasvulla aikaisempaan vuoteen verrattuna.

Case Ambientian sivuilla.

Suosittelija:

Olemme iloisia kehitysvauhdista ja yhteistyön laadukkuudesta. Kommunikointi tiimin kanssa on suoraa, välitöntä ja aktiivista.

Carita Tuunala, verkkokauppapäällikkö, Velj. Halonen Oy & Carlson Oy

Pinterest
Referenssin infoboxi
Ambientia logo

Tiedot

Tilaaja: Veljekset Halonen Oy ja Oy Carlson
Ajankohta: 2020 -
Toimittajan
yhteyshenkilö:
Timo Humalamäki, Senior Manager & Project Management Tribe Leader at Ambientia

Lisätietoja

Yritysprofiili Ambientia kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Myynti

Erikoisosaaminen

Verkkokaupparatkaisut

Toimialakokemus

Kauppa

Teknologia

Amazon Web Services
Magento

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Toteutustyö

Omat tagit

Amazon AWS
AWS
asiakaskokemus
Kokonaisarkkitehtuuri
palvelukokemus
verkkokaupan auditointi
suorituskyky

Siirry yrityksen profiiliin Ambientia kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Ambientia - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Ambientia - Muita referenssejä

Ambientia - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia