It-konsultti

It-konsultti auttaa asiakasyrityksiään it:n eli informaatioteknologian soveltamisessa yrityksen liiketoimintaprosesseihin. It-konsultin määritelmä viittaa näin ollen sekä todella laajaan yrityskenttään että konsulttien ammattikuntaan. It-konsulttiyritykset Suomessa listataan Ite wikin yrityshaussa, jossa on mahdollista hakea konsulttimarkkinaa eri teknologioihin, it-osaamisalueisiin ja prosessiosaamiseen perustuen. It- ja ohjelmistokensultoinnin osaajayritykset listaavassa haussa on filteröity jäljelle vain ne yritykset suomessa, jotka tarjoavat mimenomaan konsultointia, […]

Lue lisää

It-ulkoistus

It-ulkoistuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa yritys hankkii it-palveluja ulkopuoliselta it-alan toimijalta. Pienemmissä yrityksissä it-ulkoistus tarkoittaa usein laitteille ja sovelluksille tarjottavaa käyttäjätukea, mutta it-ulkoistuksen piiriin voivat kuulua myös esimerkiksi it-infrastruktuuri, pilvipalveluiden hallinta ja laitehankinnat. It-ulkoistus vapauttaa yrityksen resursseja sen oman ydinliiketoiminnan pyörittämiseen, eikä yritykseltä vaadita isoa omaa it-tiimiä. Onnistunut it-ulkoistus tuokin yritykselle kustannussäästöjä ja mahdollistaa uusien teknologioiden […]

Lue lisää

Kanban

Kanban on Lean-ajatteluun perustuva ketterä menetelmä ohjelmistokehitykseen. Kanbanissa pyritään ottamaan työn alle juuri sopiva määrä työtehtäviä, jotta ne saadaan mahdollisimman nopeasti valmiiksi.  Kanbanissa samanaikaisesti kesken olevien työtehtävien määrää rajoitetaan, ja uusia töitä aloitetaan vasta, kun edelliset on saatu valmiiksi. Tällä pyritään työn tehokkuuden optimointiin.  Kanbanissa hyödynnetään kanban-taulua, joka koostuu sarakkeista ja niissä olevista työtehtävistä. Kanban-taulun […]

Lue lisää

Kansalaiskehittäminen

Kansalaiskehittäminen (eng. citizen development) on sovelluskehitystä, jota tehdään yritysten liiketoiminnassa työskentelevien henkilöiden voimin. Tällaisesta henkilöstä käytetään nimitystä kansalaiskehittäjä. Kansaliskehittäminen ei välttämättä vaadi koodaustaitoja, sillä sitä tehdään yleensä low-code- tai no-code-teknologioilla. Ite wikin haastattelussa Efiman Janne Hirva kertoo, että kansalaiskehittäminen on mainio ratkaisu tilanteisiin, joissa liikentoiminnan on saatava nopeasti käyttöönsä pienimuotoinen sovellus. Koska kansalaiskehittäminen tapahtuu liiketoiminnan […]

Lue lisää

Koneoppiminen

Koneoppiminen (eng. machine learning) on tekoälyn yksi alaryhmä. Koneoppimisessa kone parantaa suorituskykyään oppimalla itsenäisesti datasta ilman erillisiä toimintaohjeita. Suurin osa tekoälyä hyödyntävistä sovelluksista perustuu koneoppimiseen. Koneoppiminen on totuttu jakamaan kolmeen alakategoriaan, joskin monissa koneoppimisen sovelluksissa sovelletaan kahta kategoriaa samanaikaisesti. Koneoppimisen muodot ovat: Ohjattu oppiminen (eng. supervised learning): koneelle annetaan syöte sekä oikea ratkaisu opetusdatasta. Ohjaamaton […]

Lue lisää

Konttiteknologia

Konttiteknologian avulla luodaan standardoitu ympäristö, jossa ohjelmistojen tai sovellusten kehittäminen, ylläpito ja ajaminen tapahtuu. Konttiteknologiat ovat yleistyneet viime vuosina ohjelmistokehityksessä niin Suomessa kuin maailmalla. Yleisimmät konttien ajoympäristöt ovat Docker ja Kubernetes. Nykyisin moni yritys ottaa konttiteknologian käyttöön pilvipalvelussa muun muassa resurssien skaalamisen vaivattomuuden takia. Pilviympäristön toivotaan usein tuovan myös kustannussäästöjä. Vaikka konttiteknologia otettaisiin käyttöön pilvessä, […]

Lue lisää

Konversio-optimointi

Konversioasteen optimointi eli CRO tai conversion rate optimization on verkkomarkkinoinnin osa-alue, jolla pyritään tehostamaan verkkosivujen konversiota. Konversiolla tarkoitetaan sitä, kuinka moni sivuston käyttäjistä toimii verkkosivun rakentajan toiveiden mukaisesti –  esimerkiksi ostaa verkkokaupasta tuotteen, tilaa uutiskirjeen, luo tunnuksen palveluun tai lataa ohjelmiston. Konversio-optimoinnilla tähdätään parantamaan konversioastetta. Konversioaste voidaan laskea vertaamalla toteutuneiden tavoitteiden määrää verkkosivulla vierailevien käyttäjien […]

Lue lisää

Kotisivut

Kotisivuilla tarkoitetaan tietyn henkilön, yrityksen tai organisaation omaa verkkosivujen kokonaisuutta eli verkkosivustoa. Kotisivujen avulla välitetään tietoa yrityksen tarjonnasta, tuetaan yrityksen viestinnällisiä tarkoituksia ja luodaan sivuston käyttäjille asiointikanavia esimerkiksi yhteystietojen tai suorien yhteydenottolomakkeiden avulla. Kotisivujen suunnitteluun ja toteutukseen on olemassa lukemattomia editoreita ja työkaluja, joiden avulla sivuston voi toteuttaa itse, tai palvelun voi ostaa verkkosivujen toteutukseen […]

Lue lisää

Kryptovaluutta

Kryptovaluutan määritelmä Kryptovaluutta tarkoittaa digitaalista tai virtuaalista valuuttaa, joka varmennetaan kryptokrafialla, mikä tekee niiden väärentämisestä tai monistamisesta mahdotonta. Kryptovaluutat ovat tyypillisesti hajautettuja verkostoja, jotka perustuvat lohkoketjuteknologiaan, joissa ketjussa mukana olevat tietokoneet varmentavat ja turvaavat kryptovaluutan omistajuutta, suorituksia ja historiaa. Kryptovaluutan määritelmään lukeutuu yleensä se, että niitä ei hallinnoi mikään keskitetty auktoriteetti, kuten keskuspankki, mikä tekee […]

Lue lisää

Microsoft Azure

Microsoft Azure on Microsoftin pilvipalvelu, jota voidaan käyttää sekä IaaS- että PaaS -alustana. Microsoft Azure skaalautuu käyttäjän tarpeen mukaan joko puhtaasti pilviratkaisuksi tai se voidaan yhdistää osaksi paikallista IT-infrastruktuuria. Microsoft on listannut yli 600 Azure -palvelua, joihin lukeutuu mm.data-analytiikkaa, tietokantoja, tallennustilaa ja verkkopalveluja. Käyttäjää laskutetaan jokaisesta palvelusta erikseen ja käytettyjä Azure -palveluja voi hallita verkkopohjaisen […]

Lue lisää