Mobiiliapplikaatio

Mobiiliapplikaatio eli “app” on mobiililaitteilla, kuten esimerkiksi matkapuhelimilla, tableteilla tai kelloilla toimimaan suunniteltu ohjelmisto. Mobiiliapplikaatioilla on lukemattomia erilaisia käyttötarkoituksia uutisista peleihin tai pörssikursseista kuvankäsittelyyn. Yleensä mobiililaitteet sisältävät pienen mobiiliapplikaatiovalikoiman jo tehtaalta tullessaan. Lisäksi mobiilisovelluksia ostetaan tai ladataan ilmaiseksi tai maksusta sovelluskaupoista, jotka yleensä ovat mobiilikäyttöjärjestelmän omistajan hallinnoimia. Dominoivat kaksi mobiiliapplikaatiokauppaa ovat Applen App Store ja […]

Lue lisää

Mobiiliapplikaation kehittäminen

Mobiiliapplikaatio eli “app” on mobiililaitteessa, esimerkiksi puhelimessa, tabletissa tai kellossa toimimaan suunniteltu ohjelmisto. Mobiiliapplikaation kehittäminen viittaa sen suunnittelu- ja toteutusprosessiin. Mobiiliapplikaatioiden kehittämisessä otetaan huomioon eri laitteiden ja käyttöjärjestelmien eroavaisuudet, näyttöjen koot sekä mobiililaitteiden käytön erikoispiirteet. Jokaisella mobiiliapplikaatiolla on front-end ja back-end -puolet, joita kutsutaan myös nimellä selainpuoli ja palvelinpuoli. Mobiiliapplikaation front-endiä on kaikki minkä käyttäjä […]

Lue lisää

Mobiilisovellus

Mobiilisovellus tarkoittaa ohjelmistoa, joka on suunniteltu toimimaan mobiililaitteilla, kuten esimerkiksi matkapuhelimilla, tableteilla tai kelloilla. Mobiilisovelluksilla on lukemattomia erilaisia käyttötarkoituksia uutisista peleihin tai pörssikursseista kuvankäsittelyyn. Yli puolet mobiililaitteiden käyttäjistä käyttää enemmän mobiilisovelluksia kuin verkkoselainta laitetta käyttäessään. Yritykset julkaisevat mobiilisovelluksia tavoittaakseen paremmin mobiilikäyttäjiä ja sitouttaakseen näitä mobiilipalveluidensa käyttöön vahvemmin. Valtaosa mobiililaitteista sisältää tietyn mobiilisovellusvalikoiman jo tehtaalta tullessaan. […]

Lue lisää

Ohjelmistorobotiikka

Ohjelmistorobotiikka eli RPA (Robot Process Automation) tarkoittaa teknologiaa, jonka avulla voidaan automatisoida rutiininomaisia töitä eri prosesseissa. Ohjelmistorobotti on päätelaitteelle tai palveluympäristöön asennettava ohjelmisto, joka itsenäisesti suorittaa sille määriteltyjä tehtäviä. Ohjelmistorobotti käyttää tietojärjestelmässä käyttöliittymiä samalla tavoin kuin ihminen, joten ennen käyttöönottoa se täytyy kouluttaa sille määriteltävien tehtävien hoitamiseen. Usein ohjelmistorobotin kouluttaminen tapahtuu graafisilla työkaluilla, eikä vaadi […]

Lue lisää

Palvelumuotoilu

Palvelumuotuilu (eng. service design) tarkoittaa palveluiden käyttäjälähtöistä kehittämistä muotoilun keinoin. Myös liiketoimintaa voidaan kehittää palvelumuotoilun avulla. Palvelumuotoilu on tärkeässä roolissa nykypäivän digitaalisten ratkaisujen ja digipalvelujen kehittämisessä, jotta niistä saadaan helppokäyttöisiä ja kaikkia käyttäjäryhmiä parhaalla mahdollisella tavalla palvelevia. Palvelumuotoilu pyrkii siihen, että kehittävä palvelua vastaa käyttäjän tarpeiden lisäksi myös palvelun tarjoajan tavoitteisiin. Palvelumuotoilu koostuu erilaisista menetelmistä […]

Lue lisää

PEPPOL

PEPPOL (Pan European Public eProcurement On-Line, myös Open Peppol) on Euroopan Unionin hankinta- ja viestintäjärjestelmä sähköisten dokumenttien välittämiseen. PEPPOL tarjoaa BtoB -kentässä toimiville eurooppalaisille yrityksille ja julkisille organisaatioille mahdollisuuden kauppakumppanien tavoittamiseen, sähköisten toimitusten tekemiseen ja laskutukseen. PEPPOL toimii ns. nelikulmamalliin perustuen. Siinä sähköiset dokumentit liikkuvat lähettäjän ja vastaanottajan välillä PEPPOL -yhteyspisteiden kautta. Nämä yhteyspisteet muodostavat […]

Lue lisää

Progressive web application (PWA)/Progressiivinen verkkosovellus

Progressive web application tai progressiivinen verkkosovellus (lyhenne PWA) on mobiilissa verkkoselaimessa toimiva verkkosivu tai sovellus, joka pyrkii yhdistelemään natiivin mobiilisovelluksen ja responsiivisen verkkosivun parhaat puolet. PWA:n tarkoituksena on tehdä verkkosovelluksesta enemmän natiivisovelluksen kaltainen ja progressiivinen verkkosovellus pyrkiikin parantamaan nimenomaan verkkosovelluksen käyttäjäkokemusta mobiililaitteella. Progressiivisen verkkosovelluksen käyttö onnistuu natiivisovelluksen tavoin myös offline-tilassa ja ne pystyvät hyödyntämään laitteen […]

Lue lisää

Reunalaskenta

Reunalaskenta (eng. edge computing) tarkoittaa yleensä tilannetta, jossa IoT-laitteiden tuottama data analysoidaan ja tallennetaan lähellä sen keräyspistettä, eikä kaikkea dataa siirretä enää pilvipalveluun. Ite wikin haastattelussa tutkija Ella Peltonen kuitenkin toteaa, että reunalaskennan määritelmä riippuu lopulta aina käytetystä arkkitehtuuriratkaisusta. Reunalaskennan odotetaan yleistyvän 5G:n yleistymisen myötä. Reunalaskenta vähentää viivettä verrattuna tilanteeseen, jossa kaikki data päätyy palvelinkeskuksiin. […]

Lue lisää

Saavutettavuus

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kuka tahansa pystyy käyttämään verkkopalveluita tai mobiilisovelluksia ja ymmärtämään niiden sisällön tilanteesta riippumatta.  Tilastojen valossa Suomessa on yli 1,2 miljoonaa ihmistä, jotka tarvitsevat digitaalisten palvelujen saavutettavuutta. Pelkästään selkokieliset verkkopalvelut hyödyttäisivät jopa 25 prosenttia väestöstä. Maailmanlaajuisesti saavutettavuustarpeita on jopa miljardilla ihmisellä.  Esimerkiksi näkö- ja kuulovammat, motoriset rajoitteet, muistihäiriöt ja heikko suomen kielen […]

Lue lisää

Software development

Software development eli ohjelmistotuotanto on yhteisnimitys menetelmille, joita käytetään tietokoneohjelmistoja tuotettaessa. Jotta ohjelmistokehitys voitaisiin suorittaa järjestelmällisesti, ohjelmistotuotannossa pyritään mallintamaan kehitysprosessia niin sanotun elinkaarimallin mukaisesti. Elinkaarimallissa ohjelmiston kehitys nähdään mahdollisimman laajana, aikasidonnaisena prosessina, jossa ohjelmiston tekninen kehittäminen on vain osa kokonaisketjua. Elinkaari jakautuu kahteen pääluokkaan, jotka ovat kehitys ja ylläpito. Erilaisia software development-malleja ovat esimerkiksi vesiputousmalli, […]

Lue lisää