Android

Android on Googlen omistama, mobiililaitteille ja älypuhelimille suunniteltu ohjelmistopino, joka pitää sisällään käyttöjärjestelmän, väliohjelmistoja sekä muita käyttäjän perusohjelmia. [1] Android-käyttöjärjestelmä perustuu Linux-ytimeen ja sen päälle rakentuviin järjestelmäkirjastoihin, oliokielellä kehitettyyn ohjelmistokehykseen, sekä sovellusohjelmiin. Androidiin tarkoitettua koodia kirjoitetaan Java-ohjelmointikielellä, ja käytettävissä on Googlen kehittämiä Java-kirjastoja. Androidin ohjelmistokehys sijaitsee näiden Java-kirjastojen päällä. [2] Android-käyttöjärjestelmän sanotaan houkuttelevan teknologiayrityksiä monipuolisilla […]

Lue lisää

CAD

Tietokoneavusteinen suunnittelu CAD (Computer-aided Design) viittaa tietokoneen käyttöön apuvälineenä esimerkiksi insinöörien ja arkkitehtien tekemässä suunnittelutyössä ja mallinnuksessa. CAD:n on sanottu mullistaneen teknisen suunnittelun ja piirtämisen työnkuvan – perinteinen käsin piirtäminen on loppunut lähes kokonaan, kun yli 95% kaikista suunnitelmista tehdään tietokoneavusteisesti. [1] CAD-suunnittelu sisältää numeerista laskentaa, kaksiulotteisten käyrien ja muotojen suunnittelua sekä kolmiulotteisten hahmojen ja […]

Lue lisää

Google

Maailman suosituimmasta hakukoneestaan tunnetuksi tullut Google on yrityskauppojensa ja kehitystyönsä ansiosta myös valtavan teknologia- ja sovellusperheen päämies. Yrityksellä on portfoliossaan mittava joukko yksityiskäyttöön ja yrityskäyttöön tarkoitettuja verkkopalveluita. Google Analytics on verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettu tietokoneohjelma. Google AdWords on työkalu hakusanamainontaa varten Googlen hakukoneessa ja AdSence ohjelma, jonka avulla verkkojulkaisijat voivat ansaita mainostuloja. Nämä kolme muodostavat yrityksen pääsääntöisen ansaintakanavan. […]

Lue lisää

IBM

IBM International Business Machines (yleisemmin IBM) on alkujaan amerikkalainen teknologia-alan yritys. IBM:n laaja tarjonta pitää sisällään esimerkiksi tietokonelaitteistot, sovelluskehityksen, it-infrapalveluita ja konsultointia. IBM tuli alkujaan tunnetuksi suurtietokoneiden ja palvelimien valmistajana sekä kotitietokonemallien standardiksi muodostuneen IBM PC -arkkitehtuurin kehittäjänä, mutta on myöhemmin siirtänyt liiketoimintansa painoa palveluliiketoimintaan. IBM on tunnettu teknologisesta kehitystyöstään: yhdysvaltalaisten yritysten joukossa IBM on […]

Lue lisää

iOS

iOS on Applen kehittämä, kosketusnäyttöön perustuva, mobiilikäyttöjärjestelmä, joka on käytössä useissa Apple-tuoteperheen laitteissa, kuten esimerkiksi iPhonessa, iPadissa ja iPodissa. Käyttöjärjestelmä toimii linkkinä Applen laitteiden ja ohjelmiston välillä mahdollistaen iOS-sovellusten suorittamisen käytettävissä olevalla laitteistolla. Nimi iOS on lyhenne sanasta iPhone OS – käyttöjärjestelmä kehitettiin käytettäväksi Applen mobiililaitteissa, kun Applen työpöytätietokoneiden käyttöjärjestelmä on nimeltään Mac OS X. […]

Lue lisää

IoT ja Teollinen internet

Internet of Thingsillä (IoT) eli Teollisella internetillä tarkoitetaan maailmanlaajuista megatrendiä, jossa fyysiset laitteet liitetään antureilla ja sensoreilla verkkoon. Verkkoon liitetyt laitteet pystyvät aistimaan ympäristöään, viestimään ja toimimaan käsittelemänsä tiedon perusteella älykkäästi. Ilmiön edistymistä siivittää lisääntynyt tietojenkäsittelyn teho, tietoverkkojen nopeus, anturitekniikan saatavuus, sekä teknologian hinnan merkittävä lasku. Teollisen internetin lisäarvo perustuu lisääntyneeseen tietoon ja suunnitelmallisuuteen. Verkkoon […]

Lue lisää

Julkaisujärjestelmät (CMS)

Julkaisujärjestelmillä (eng. Content Management System) tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka tavoite on palvella organisaation sisällönhallintaa. Yhtämielisyyyteen englanninkielisen lyhenteen CMS suomenkielisestä vastineesta ei ole päästy, ja julkaisujärjestelmien rinnalla kuulee usein puhuttavan sisällönhallintajärjestelmistä. Useinmiten kyse on julkaisujärjestelmistä myös silloin, kun puhutaan portaaleista, SharePointeista, ‘frameworkeistä’, tai ‘suiteista’. Aiemmin sisällönhallintajärjestelmien kohdalla on puhuttu myös dokumenttienhallintajärjestelmistä. Julkaisujärjestelmät pitävät sisällään laajan joukon sisällönhallintajärjestelmiä, […]

Lue lisää

Käyttäjähallinta

Käyttäjähallinta (eng. Identity Management) on moniulotteinen palvelukehys, joka sitoo liiketoimintaprosessit, toimintatavat sekä teknologiat toisiinsa. Käyttäjähallinnalla organisaatio säätelee kriittisten järjestelmiensä ja resurssiensa saavutettavuutta – osa järjestelmistä voi olla avoimesti yleisön hyödynnettävissä, mutta osa tiukan salauksen takana vain rajatun yleisön saavutettavissa.[1] Kriittisen tiedon salaamisen lisäksi käyttäjähallinnan tehtäviin kuuluu mahdollistaa joustava ja kustannustehokas sisäänkirjautumisen organisaation järjestelmiin. Toimivat käyttäjähallinnan […]

Lue lisää

Linux

Linux on suomalaisen Linus Torvaldsin kehittämä käyttöjärjestelmäydin, jonka ensimmäinen versio julkaistiin 1991. Käyttöjärjestelmäydin (eng. kernel) on tietokoneen käyttöjärjestelmän alin osa, jonka päälle rakentuu tietokoneen kaikkien muiden ohjelmien toiminta. Ollakseen toiminnallinen käyttöjärjestelmä, ydin tarvitsee ympärilleen perusohjelmiston. Usein perusohjelmistona käytetään GNU-projektin ohjelmia, ja usein puhutaankin GNU/Linux-nimeä järjestelmästä. [2] Yleisemmin Linuxilla viitataan Linux-ydintä käyttävien käyttöjärjestelmien perheeseen. Linuxia käytetään […]

Lue lisää

Mac OS

Mac OS viittaa Applen Macintosh-tietokoneissaan käyttämään käyttöjärjestelmäsarjaan. Mac OS oli ensimmäinen laajassa levityksessä ollut graafinen käyttöjärjestelmä, joka käytti työpöytää ja kuvakkeita. [1] Viimeinen Mac OS käyttöjärjestelmä (Mac OS 9) julkaistiin lokakuussa 1999, jonka jälkeen Apple ryhtyi kehittämään käyttöjärjestelmää nimeltä OS X. Uuden käyttöjärjestelmän ydinosat perustuvat avoimeen lähdekoodiin – sen kehittäjät ottivat 1990-luvulla vaikutteita esimerkiksi Linux-käyttöjärjestelmästä. […]

Lue lisää