Ite wikin juttusarja esittelee ohjelmistoalan yrityksiä ja ihmisiä niiden takana. 

Liiketoiminnan lisäksi pyrimme pääsemään myös hieman pintaa syvemmälle siitä, minkälaisia tyyppejä alan yrityksissä työskentelee. 

Tällä kertaa haastatteluvuorossa on Trinerian toimitusjohtaja Leif-Johan Setälä. Trineria toteuttaa asiakkailleen räätälöityjä teollisen internetin ohjelmistoja ja kehittää myös omaa ohjelmistotuotettaan tässä kentässä.

Kertoisitko lyhyesti itsestäsi? 

Olen hyvin avoin, utelias ja herkästi uusista haasteista innostuva. Vahvuuksiani ovat ehdottomasti kärsivällisyys, optimistisuus ja suurien kokonaisuuksien hahmottaminen. Tekniset vahvuuteni liittyvät vianselvitykseen ja teknologisten ratkaisujen hahmottamiseen liiketoiminnan näkökulmasta.

Olen taustaltani ohjelmistokehittäjä, mikä varmasti vaikuttaa siihen, kuinka lähestyn liiketoiminnan haasteita tiedon hyödyntämisen ja teknologian mahdollisuuksien kautta. Työtehtäväni koostuvat pääasiassa perinteisten toimitusjohtajan tehtävien lisäksi tuoteomistajuudesta, projektien hallinnasta ja käytännön ohjelmistokehityksestä. Olen usein mukana ideoimassa konkreettisia ratkaisuehdotuksia asiakkaillemme ja koenkin tärkeäksi ylläpitää osaamistani käytännön ongelmanratkaisussa.

Minkälaisia harrastuksia tai mielenkiinnon kohteita sinulla on? 

Pidän ulkona liikkumisesta, luonnosta ja eräilystä. Harrastan mm. kalastusta. Arvostan tässä työssä sitä, että minulla on mahdollisuus asua luonnon lähellä ja silti työskennellä yrityksessä, missä on vahvaa teknologista edelläkävijyyttä. Se edistää myös jaksamista ja palautumista. Käytän paljon aikaa käsillä tekemiseen ja satunnaisen tiedon keräämiseen toimialasta riippumatta. Koen, että tämä auttaa pitämään yllä uteliaisuutta ja estää ajatusten lokeroitumista.

Leif-Johan Setälä nauttii vapaa-aikanaan luonnossa retkeilystä.

Mitkä ovat tärkeimpiä kiinnostuksen kohteitasi digitalisaatiokentässä?

Minua kiinnostaa yleisesti alan monipuolisuus ja poikkitieteellisyys, se miten digitalisaatio linkittyy ja liittyy kaikkiin eri toimialoihin ja elinkeinoelämän osa-alueisiin. Tämä tarjoaa mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen ja luo väylän parantaa maailmaa ja kehittää yhteiskuntaa.

Miten tarinasi Trineriassa oikein alkoi?

Perustimme Trinerian vuonna 2014 muiden osakkaidemme kanssa. Alun perin yritys syntyi tarvelähtöisesti. Halusimme kehittää alaa ja kehittyä samalla itse sekä tehdä ratkaisuja, joista voisimme olla ylpeitä. Olemme iloisia, että yrityksemme on vuosien varrella kasvanut näin paljon ja saavuttanut jo nyt hienoja asioita, sekä luonut hyvän työyhteisön ympärilleen.

Minkälainen on yrityksenne historia?

Ensimmäisenä vuotena meillä oli minun lisäkseni töissä yksi ohjelmistokehittäjä, jonka kanssa teimme kahden asiakkaamme projekteja pienestä toimistohotellihuoneesta. Nyt olemme kasvaneet 15 hengen ohjelmistotaloksi, joka tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä teollisen internetin ohjelmistoja ja kehittää myös omaa tuotettaan. Näistä ensimmäisistä kahdesta asiakkaasta molemmat ovat edelleen asiakkaanamme. Toimintamme on aina perustunut pitkiin ja läheisiin asiakassuhteisiin, joissa luottamus ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ovat keskiössä.

Olemme uudistaneet itseämme menestyksekkäästi joka vuosi ja kasvumme kulmakiviä ovat aina olleet jatkuva kehittyminen ja kasvaminen hallitusti. Tämän vuoksi olemme myös aina rekrytoineet ja ottaneet uusia asiakkaita sisään sellaisella tahdilla, että paketti pysyy kasassa.

Kuvaile ydinliiketoimintaanne tänä päivänä?

Teollisen internetin ratkaisut räätälöidysti ja asiakaslähtöisesti. Autamme asiakkaitamme keräämään tietoa laitteista, mittareista ja antureista. Mahdollistamme tätä kautta tiedon käytön päätöksenteossa, analysoinnissa ja vastavuoroisesti laitteiden ohjauksessa.

Minkälainen yrityskulttuuri ja arvot teillä on? Mikä olisi hyvä esimerkki tästä?

Yrityskulttuurimme on ihmisläheinen ja reilu: arvomme ovat rehellisyys, rohkeus ja rentous. Tästä esimerkkinä meillä on itseohjautuva tiimikulttuuri. Kaikki ovat johto mukaan lukien halukkaita jatkuvasti kehittämään omaa toimintaansa. Meillä on melko matala organisaatio, jossa tiimeillä on paljon autonomiaa. Keskustelukulttuurissa alleviivataan sitä, että kaikista asioista voidaan aina puhua ja asioihin voi oikeasti vaikuttaa. Ongelmatilanteissa ei etsitä syyllisiä vaan ratkaisuja.

Millaisia tavoitteita teillä on tulevaisuudessa?

Tavoitteenamme on hallittu kasvu ja tätä kautta suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Tänä vuonna panostamme vahvasti tuotekehitykseen ja pyrimme tätäkin kautta pääsemään kiinni laajempiin kokonaisuuksiin. 

Tulevaisuudessa haluamme myös panostaa alan tutkimukseen ja olla osaltamme viemässä alaa eteenpäin. Numeraalisesti tavoittelemme 40-60 % vuotuista kasvua kannattavasti seuraavat vuodet. Kansainvälistyminenkin on tavoitteenamme lähitulevaisuudessa.

Mitä muuta mielenkiintoista kerrottavaa tulee mieleen?

Digitalisaation ja sen mahdollisuuksien ymmärtäminen on mielestäni välttämätöntä kaikille. Se tulee vielä enemmän integroitumaan jokapäiväiseen toimintaan kaikilla toimialoilla. Tässä kehityksessä on mielenkiintoista olla mukana. Kaikenlaisia ihmisiä tarvitaan näiden tulevaisuuden ratkaisujen löytämiseen.

Terveiset lukijoille?

Kannattaa kehittää itseään ja opiskella sellaisia asioita, jotka itseä alassa kiinnostavat. Ei tarvitse olla ohjelmistokehittäjä tätä alaa ja teknologista kehitystä ymmärtääkseen. Myös digitaalisten ratkaisujen tehokkaat loppukäyttäjät tulevat olemaan jatkossa yrityksille entistä arvokkaampia.

Trinerian verkkosivut

Trinerian Ite wiki-profiili