It-alan työpaikkailmoitukset vilisevät erilaisia titteleitä. Junior sitä, senior tätä. Mutta mitä tarkoittaa junior developer tai senior developer? Miten “junnuus” tai “sennuus” määritellään it-alan työtehtävissä?

Tänä syksynä on vietetty Ohjelmisto- ja ebusiness ry:n #JunioritTöihin -rekrytointikampanjaa, jonka tarkoituksena on haastaa yritykset luomaan työpaikkoja junior-tason ohjelmistokehittäjille. It-alaa vaivaa osaajapula, mutta siitä huolimatta aloittelevilla osaajilla on joskus haasteita löytää ensimmäistä työpaikkaansa. Haastattelimme Ohjelmisto- ja ebusiness ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roihaa aiheen tiimoilta aiemmassa artikkelissamme.

Juniorin ja seniorin välinen ero ymmärretään usein kahdella tavalla. Tarjouspyynnöissä puhutaan usein kokemusvuosista, mikä ei välttämättä anna realistista kuvaa henkilön osaamisesta.

– On mielenkiintoista, että meidän kilpailutusmallissa pisteytetään ihmiset ainoastaan kokemusvuosien perusteella. Jos ihminen on koodannut 15 vuotta tietyllä teknologialla, ei se silti tarkoita, että hän olisi joka kerta paras mahdollinen tekijä. Nykyisin digitaalisia ratkaisuja tehdään käyttökokemus edellä, ja projekteissa vaaditaan monenlaista osaamista ja erilaisten käyttäjäryhmien tuntemista, Roiha sanoi aiemmassa haastattelussamme.

Rasmus Roiha peräänkuuluttaa yritysten vastuuta juniorien työllistämiseksi.

 

Ohjelmistoyritys Zaibatsu Interactive kirjoittaa blogissaan, että kollegoiden ja esimiesten kannalta olennaisempi tapa määritellä juniorin ja seniorin eroavaisuuksia on osaamistaso. Näin ollen senior- tai junior-titteli voi edustaa muutakin kuin työkokemuksen pituutta.

Junior-tasoisella ohjelmoijalla tarkoitetaan Zaibatsun mukaan useimmiten sellaisia kehittäjiä, jotka ovat hiljattain valmistuneet koulusta ja aloittelevat työuraansa. Ajallisesti heillä on useimpien määritelmien mukaan alle kaksi vuotta kokemusta ohjelmointityöstä, ja he tarvitsevat työhönsä ohjausta kokeneemmilta kehittäjiltä. Junior-kehittäjä keskittyy omiin työtehtäviinsä, eikä välttämättä pysty vielä ottamaan haltuun vastuuta suuremmasta projektikokonaisuudesta.

Joskus käytetään myös termiä intermediate developer, mutta sitä näkee työpaikkailmoituksissa harvemmin. Tällöin kyseessä on 2-5 vuoden kokemuksen omaava keskitason kehittäjä, jonka ongelmanratkaisukyky, osaaminen ja tekninen taituruus on kehittynyt aloittelijaa pidemmälle. Keskitason kehittäjä kykenee ottamaan jo projekteja itsenäisemmin omalle vastuulleen.

Senior-tason kehittäjä on ekspertti, jolla on jo useita vuosia kokemusta alallaan.

Senior-tason kehittäjä on ekspertti, jolla on jo useita vuosia kokemusta alallaan. Joissain lähteissä seniorin kokemusvuodet pyöristetään kymmeneen, mutta esimerkiksi Ite wikin rekryhaussa julkaistuissa ilmoituksissa harva määrittelee senior-tason kehittäjältä vaadittuja kokemusvuosia. Sen sijaan senior-kehittäjän osaamista luonnehtii vahva ammattitaito ja kyky hallita suurempia kehityskokonaisuuksia. Senior-kehittäjä on oman teknologiansa asiantuntija, joka kykenee omatoimiseen työskentelyyn sekä ottamaan suunnittelu- ja delegointivastuuta projekteissa.

Kuinka päästä töihin junior-tason kehittäjänä? Rasmus Roiha peräänkuuluttaa yritysten vastuuta junioreiden palkkaamiseen, sillä ilman junioreita ei myöskään saada senioreita.

– Tällä hetkellä IT-yritykset rekrytoivat osaajia toinen toisiltaan. Se johtaa lopulta ainoastaan palkkainflaatioon ja työntekijöiden sitoutuneisuuden heikkenemiseen. Lyhytnäköisen CV-kaupan on loputtava, ja ihmiset on alettava nähdä investointina yrityksen tulevaisuuteen ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jos ohjelmistoyritys ei tässä markkinatilanteessa satsaa junioreihin, niin milloin sitten, Roiha totesi haastattelussamme.

Ite wikissä julkaistaan vuosittain satoja ohjelmisto- ja teknologia-alan työpaikkailmoituksia. Tutustu työpaikkoihin Ite wikin rekryhaussa

 

Lue myös:

 

Kansikuva: Unsplash