It-alan palkkataso kiinnostaa tällä hetkellä suomalaisissa yrityksissä suuresti, sillä ohjelmisto-osaajilla on niin suuri kysyntä. Ja naapurin tulotasohan kiinnostaa aina, vaikka sitä ei aina ääneen myönnettäisikään.

Koska aiheesta ei ollut saatavilla uskottavaa tietoa ja huhupuheet dominoivat keskustelua, teimme laajan anonyymin palkkatutkimuksen it- ja ohjelmistokentässä työskenteleville osaajille.

Vastauksia kyselyyn on kertynyt kirjoitushetkellä 317 kappaletta ja kyselyyn saa vastata edelleen.

Avaamme tutkimustuloksia juttusarjassa, jonka ensimmäinen osa avasi it-työläisten arvoja. Arvokyselyn tulokset kertoivat muun muassa sen, että it-työntekijälle vapaus ja hyvät työkaverit ovat palkkaa tärkeämpiä.

Tässä jutussa avaamme tutkimustuloksia ohjelmistokehittäjien palkkojen osalta.

Voit tutustua vuonna 2022 tehdyn palkkatutkimuksen tuloksiin tästä: Ohjelmistokehittäjän palkka 2022 – it-alan palkat selvisivät laajassa palkkatutkimuksessa.

Ohjelmistokehittäjän palkka Suomessa

317 palkkatutkimukseen vastanneesta henkilöstä 106 työskenteli ohjelmistokehittäjänä. Jos vastaajat työskentelivät osa-aikaisina tai tuntityöläisinä heitä pyydettiin laskemaan palkan suuruus, jos työtä tehtäisiin kokopäiväisesti.

Ohjelmistokehittäjän kuukausittainen mediaanipalkka oli tutkimuksessa 4000 euroa ja keskiarvo oli 4222 euroa.

Keskimääräiseksi koodarin vuosipalkaksi tulee näin 48.000 euroa / 50.664 euroa.

 

Erilaisten muuttujien vaikutus ohjelmistokehittäjien palkkoihin

Ohjelmistokehittäjien palkkatasosta on puhuttu usein aivan liian yksinkertaisesti absoluuttisina lukemina ja pahimmillaan hypetermejä ja hatusta temmattuja lukemia heittelemällä. Yksittäisen työnimikkeen takana on nimittäin valtavasti erilaisia muuttujia.

Siksi kysyimme tutkimuksessamme absoluuttisen kuukausipalkan ohella myös seuraavia asioita:

  • Kaupunki
  • Sukupuoli
  • Koulutus
  • Rooli yrityksessä
  • Junior/senior
  • Toimiala, jolla työskentelen
  • Yrityksen koko
  • Työkokemus vuosina
  • It-alan substanssiosaaminen

Koska keskitymme tässä artikkelissa ohjelmistokehittäjien palkkoihin, avaamme tilastoja yläpuolisessa listassa mustalla olevien muuttujien kautta.

Kunkin viidenneksen mediaanipalkat

Ohjelmistokehittäjien kaikkien palkkojen keskiarvot ja mediaanit ovat tavallaan aivan turhia tietoja, sillä ne muodostuvat todella erisuuruisista palkoista.

Paljon paremmin markkinaa avaa tilasto, jossa vastaajat jaetaan tasaisesti viiteen viidennekseen. Näin saimme selville kunkin viidenneksen mediaanipalkan, eli esimerkiksi vähiten ja eniten tienaavan viidenneksen keskimääräisen tienestin.

Jaottelu osoittaa sen, että ohjelmistokehittäjät saavat hyvin erisuuruisia palkkoja. Parhaiten ansaitseva 20% prosentin mediaanipalkka oli 5800 euroa kuukaudessa ja keskimääräinen palkka 6699 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikista parhaiten ansaitsevat ohjelmoijat saavat huomattavasti parempaa palkkaa, kuin kollegansa.

Toisaalta vähiten tienaavan viidenneksen mediaanipalkka on 2600 euroa. Ohjelmistokehittäjän titteli ei siis takaa suuria tuloja.

Kovapalkkaisimmat ohjelmistokehittäjät

Paljonko kovapalkkaisimmat ohjelmistokehittäjät tienaavat?

Yksi tunnetuimpia it-alan palkkakeskusteluja käytiin vuonna 2017, kun Talouselämä julkaisi Tivian toiminnanjohtaja Mika Heleniuksen kommentin, jonka mukaan ”superkoodarit” tienaavat Suomessa 12.000-15.000 euroa.

Tätä sitten muun muassa Goforen Timur Kärki ja Ohjelmistoyrittäjät Ry:n Rasmus Roiha korjasivat toiveenaan, ettei alan palkkakeskustelu vääristyisi todellisuudesta.

Ite wikin palkkatutkimuksen mukaan legenda superkoodareista pitää paikkaansa, mutta heidän osuutensa työvoimasta on hyvin pieni. Vain kaksi koodaria 106:sta ylittää Heleniuksen asettaman superkoodarin 12.000 euron rajan.

Ohessa kymmenen eniten tienaavan ohjelmistokehittäjien palkat ja myös muita vastauksia:

Mitä tulee Helenius/Kärki/Roiha -akselin puolentoistavuoden takaiseen keskusteluun, niin voimme siis todeta Mika Heleniuksen olevan oikeassa sikäli, että todella kovapalkkaisia koodareita on tosiaan palkkamarkkinoilla. Toisaalta myös Roiha ja Kärki ovat oikeassa sikäli, että superkoodareiden osuus on niin pieni, ettei heidän palkoillaan ehkä kannata sekoittaa koko alan palkkakeskustelua.

Kun superkoodareista puhutaan, onkin hyvä pitää mielessä, että eniten tienaavan viidenneksen mediaanipalkka on mukava, muttei tähtitieteellinen 5800 euroa kuukaudessa.


Stadi vs lande

Helsingin seutu on muuta Suomea kalliimpi elinkustannuksiltaan ja yleisesti on ajateltu, että ohjelmistoalan palkat ovat pääkaupunkiseudulla muuta Suomea korkeammat.

Ite wikin tutkimus tukee tätä ajatusta ohjelmistokehittäjien palkkojen osalta.

Keskimäräinen kehittäjän palkka oli Helsingin seudulla 4440 euroa ja muussa maassa 4085 euroa.

 

Junior vs Senior

Mikä on kokemuksen merkitys palkkauksen suuruudessa? Luonnollisesti merkittävä.

Senior-tason kehittäjiä oli vastanneiden joukossa 64 kappaletta ja heidän keskimääräinen palkkansa oli 4572 euroa kuukaudessa.

Junior-tason kehittäjiä oli 28 kappaletta, ja heidän keskimääräiseksi palkakseen muodostui 3017 euroa kuussa.

 

 

Naiset vs miehet

Ovatko naiset palkkakuopassa miehiin verrattuna ohjelmistokehittäjien kentässä? Kyselyyn tuli vain yhdeksän vastausta naispuolisilta kehittäjiltä, joten vertailu jää ohueksi.

Naiskoodareiden keskimääräiseksi palkaksi muodostui 3872 euroa, siinä missä mieskoodarit ansaitsivat 4254 euroa kuukaudessa.

 

 

Ohjelmistokehittäjien palkat it-alalla vs muilla toimialoilla

Eroavatko ohjelmistokehittäjien palkat it-alan ja muiden toimialojen yrityksissä?  Tutkimuksemme mukaan kyllä.

Ohjelmistokehittäjän keskimääräinen palkka it- ja ohjelmistoalan yrityksissä oli 4047 euroa, ja muilla toimialoilla työskentelevillä koodareilla 4563 euroa.

On hyvin mahdollista, että ohjelmistoalan yrityksillä on vahvempi kulttuuri uusien työntekijöiden rekrytoinnissa ja että muilla toimialoilla mennään enemmän kokeneiden kehittäjien perässä.

Ohjelmistoalalla on myös erittäin mielenkiintoisia ja avoimia yrityskulttuureita ja kuten aiempi artikkelimme kertoi, palkka ei ole ohjelmistokehittäjille esimerkiksi hyviä työkavereita tärkeämpi asia.

Voi siis hyvin olla, että moni kehittäjä valitsee mieluummin mieleisensä ohjelmistoyrityksen, kuin lähtee vaikkapa teollisuus-, tai terveysalalle kehittäjäksi.

Toisaalta eri toimialoilla voi olla spesifimpejä osaamisvaatimuksia, jotka nostaavat palkkatasoa. Kaupan alan devaajan saattaa täytyä hallita maksamisen järjestelmät ja raaka-aineiden ja energian parissa työskentelevän paikkatietojärjestelmät. Ohjelmistoyrityksissä riittää työuraansa aloittavalle erilaisia tarpeita täytettäväksi esimerkiksi ylläpidosta lähtien.

 

Koulutustason vaikutus ohjelmistosuunnittelijan palkkaan

Mikä on koulutustason vaikutus ohjelmistokehittäjän palkkaan? Selvä sikäli, että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet ansaitsevat noin 800 euroa enemmän, kuin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Kannattaa siis valita Aaltoyliopisto tai Tampereen Teknillinen ennen Laureaa tai Heliaa ja toisaalta rouhia ne gradut ja diplomityöt kasaan sen sijaan, että jättäytyisi kandidaatin tasolle.

Poikkeuksena sääntöön pelkän peruskoulututkinnon suorittaneet olivat koko palkkavertailun kärkessä 5400 euron keskimääräisellä palkalla, joskin vastaajia tällä statuksella oli kokonaista kaksi kappaletta.

Eli jos on kyvykäs fiilis jo yhdeksännen luokan jälkeen, niin ei muuta kuin Kanye West soimaan ja työelämään!

 

Yrityksen koon vaikutus palkan suuruuteen

Minkä kokoluokan yrityksissä ansaitaan parhaiten? Opiskelijat rankkaavat mieluisimmat työpaikat usein yritysten brändeihin perustuen ja siksi suurimmat yritykset ovat usein kärjessä, kun opiskelijoilta kysytään mieluisinta työpaikkaa.

Kun vanhojen järkäleiden kulttuuriseen legacyyn törmää, alkaa aivovuoto kohti keskisuuria ja pieneiä yrityksiä.

Keskisuuret 11-100 henkeä työllistävät organisaatiot ovat palkkatutkimuksen mukaan parhaita palkanmaksajia ohjelmistokehittäjille tarjoten 4539 euron keskimääräiset ansiot.

Yli sadan hengen yritykset jäävät selvästi tästä tarjoten keskimäärin 4156 euron palkan. Tähän vaikuttaa varmasti se, että suuremmissa yrityksissä ulos myydyllä kehitystunnilla pitää rahoittaa valtava joukko välijohtoa, kontrollereita ja muita rooleja.

Keskisuuret yritykset voivat taas ohjata esimerkiksi puolet kaikesta asiakaslaskutuksestaan suoraan kehittäjän tilille. Pienet, 1-10 hengen yritykset jäävät palkoissa isojenkin jälkeen. Niissä ohjelmistokehittäjä ansaitsee keskimäärin 3776 euroa.

 

 

Työkokemuksen vaikutus palkkaan

Työkokemuksen vaikutus ohjelmistokehittäjän palkkaan on merkittävä. Kaikista parasta palkkaa, keskimäärin 5730 euroa kuukaudessa, saivat ohjelmistokehittäjät, joilla on 16-20 vuoden työkokemus alan hommista.

Todella pitkä kokemus ei kuitenkaan auta, sillä myös 12-16 vuoden kokemuksella ratsastavat tienaavat paremmin, kuin yli 20 vuotta devaajan töitä tehneet.

Onko kaikista kokeneimpien koodareiden kokemus legacy-teknologioista, vai mikä kokeneimpien palkkoja pudottaa, tiedä häntä.

1-2 vuoden kokemuksella työskentelevät ansaitsevat luonnollisesti vähiten, eli keskimäärin 2887 euroa kuukaudessa. 3-5 vuoden työkokemuksella palkka nousee jo 3244 euroon kuussa.

 

Seuraavaksi…

It-alan palkka- ja arvotutkimuksemme on osoittautunut todelliseksi runsaudensarveksi alan palkkakehitystä arvioitaessa. Uskonkin, että tulemme avaamaan it- ja ohjelmistoalan palkkoja vielä useammassa jutussa. Seuraavana voisimme selvittää esimerkiksi sitä, minkälaisten it-substanssien parissa työskentelevät tienaavat parhaiten ja mikä on ohjelmistokehittäjien, johtajien ja yrittäjien palkkojen ero.

Jos haluat seurata alan kehitystä ja saada tiedon tulevista jutuista sähköpostiisi, tilaa Ite wikin uutiskirje tästä! Listalle lähtee kerran viikossa kooste yritysjulkaisuista ja kerran viikossa tässä blogimediassamme julkaistuista jutuista.

 

Jos tämä juttu tavoitti liiketoimintaprosesseja kehittäviä tahoja, suosittelen laittamaan Ite wikin kirjanmerkkeihin tulevien ohjelmistohankintojen ja digitaalisten kehityshankkeiden varalle. 

Löydät Ite wikin alustalta kaikki Suomen pätevimmät it- ja ohjelmistoalan yritykset osaamisalueittain ja voit tutustua näiden referensseihin, suosituksiin ja tarjontoihin. 

Ite wikillä on jo 200.000 käyttäjää vuodessa ja tuomme kahdessa vuodessa yli miljoona sivukatselua yrityshauille ja it-alan yritysten sisällöille, kuten referensseille ja bloggauksille. Liikenteestämme 60% prosenttia tulee Googlesta, usein alan hauilla ja Ite wikiin laskeutuu jo 125.000 istuntoa hakukoneesta vuodessa.