Nopeasti muuttuvassa maailmassa vanhat toimintatavat eivät välttämättä riitä luomaan organisaatioille kilpailukykyä. Ohjelmistotalo Fraktio panostaa vahvasti asiakkaidensa valmentamiseen, jotta he oppivat hyödyntämään menestymisen edellytyksenä olevia uusia taitoja.

Sen sijaan että toteutamme palvelun asiakkaan puolesta, me mentoroimme ja luomme heidän organisaatioonsa niitä kyvykkyyksiä, joita itse tuomme projekteihin, Fraktion Design Lead Vitali Gusatinsky kertoo.

Asiakasprojektien valmentava toimintatapa näkyy myös Fraktion valmennusliiketoiminnan kehityksessä. Kuluneen vuoden aikana yrityksen valmennustarjontaan on tuotu teknisen kehityksen valmennusten lisäksi monia muotoiluvalmennuksia. 

Käytännössä valmennukset jakautuvat tällä hetkellä kolmeen kategoriaan: ohjelmistokehitys-, muotoilu- ja organisaatiovalmennuksiin. Valmennussuunnitelma luodaan yhdessä asiakkaan kanssa heidän tavoitteisiinsa perustuen.

Valmennuksen sisältö mukautetaan asiakkaalla käynnissä olevaan tai tulevaan projektiin. Kyseessä voi olla uuden palvelun rakentaminen tai sisäisten prosessien ketteröittäminen.

”Valmennuksen sisältö mukautetaan asiakkaalla käynnissä olevaan tai tulevaan projektiin.”

Valmennuksen aikana pyritään huomioimaan kaikkien osallistujien henkilökohtaiset tarpeet. Ennen varsinaista valmennusta jokainen osallistuja pääsee yleensä kahdenkeskiseen haastatteluun Fraktion valmentajan kanssa. Gusatinsky kertoo, että sen aikana kartoitetaan osallistujien työnkuva, toiveet ja haasteet. 

Haastattelu auttaa meitä yhdistämään organisaation tavoitteet osallistujien henkilökohtaisten tavoitteiden kanssa.

Tasa-arvoa päätöksentekoon

Fraktio on luonut joukon verkkokursseja, joita voidaan hyödyntää omina koulutuskokonaisuuksina tai yritykselle räätälöityyn valmennukseen valmistautumisessa. Verkkokursseja on saatavilla tällä hetkellä Figma-suunnittelutyökalun perusteista sekä etäfasilitoinnin työkaluista. Gusatinsky kertoo, että moni osallistuja suorittaa verkkokurssin ennakkoon itsenäisesti oppiakseen käsiteltävää termistöä ja konsepteja. 

Verkkokurssien avulla varmistetaan, että kaikilla on yhteinen lähtöpiste varsinaisille valmennuksille, jotka ovat pituudeltaan yhdestä kolmeen päivää riippuen organisaation tavoitteista.

Apu ei rajoitu vain valmennuspäiviin. Yhteisellä Slack-kanavalla osallistujat voivat esittää kysymyksiä Fraktion valmentajille vielä varsinaisen valmennuksen jälkeenkin. Muutamaa viikkoa myöhemmin on tiedossa retrospektiivipalaveri. Sen aikana arvioidaan valmennuksella saavutettuva hyötyjä: onnistuttiinko luomaan toivottua muutosta, ja miten valmennukset ovat vaikuttaneet osallistujien arkeen.

Koko valmennuskonseptin ydin on tiivistettävissä yhteen lauseeseen.

– Luomme tiimejä, jotka osaavat hyödyntää ketteriä menetelmiä käyttäjälähtöisesti.

 

Vitali Gusatinsky

 

Gusatinsky muistuttaa etätyöhön siirtymisen muuttaneen työelämää paljon. Vanhojen palaverikäytäntöjen siirtäminen virtuaaliseksi saattaa johtaa vain entistä alhaisempaan vuorovaikutukseen tiimin jäsenten kesken. Hän sanoo, että tunnissa on mahdollista saada paljon enemmän aikaiseksi ketterillä menetelmillä kuin perinteisillä tekniikoilla.

– Opetamme esimerkiksi laputa-ja-äänestä-menetelmiä, joissa kaikki osallistujat pääsevät tasa-arvoisesti osallistumaan ideointiin ja päätöksentekoon. Enää äänekkäimmät ja vaikutusvaltaisimmat eivät jyrää päätöksenteossa, hän toteaa.

Ihmisläheisyys on suunnittelun perusta

Gusatinsky kertoo tehneensä designia teini-ikäisestä lähtien. UI/UX-suunnittelijana hän on tehnyt töitä muun muassa Kauppalehdelle, Bloombergille, MTV Medialle, Maaseudun Tulevaisuudelle ja Editalle. Suunnittelijana iso kasvu tapahtui, kun hän pääsi Fraktiolla oppimaan palvelumuotoilusta ja muotoiluajattelusta. 

”Suunnittelijoille tärkeintä on luoda vahvat taloudelliset perustelut sille, miksi projektissa on kannattavaa panostaa asiakastutkimukseen.”

Hän toteaa käyttäjälähtöisyyden olevan nykypäivän suunnittelussa kaiken perusta, ja kertoo IEEE:n tutkimuksesta, jonka tulokset havainnollistavat suunnittelun tärkeyttä. Sen mukaan IT-alan projekteissa jopa 30-50 prosenttia tehdystä työstä voitaisiin välttää, jos asiakastutkimukseen laitettaisiin enemmän paukkuja.

– Meille suunnittelijoille tärkeintä on luoda vahvat taloudelliset perustelut sille, miksi projektissa on kannattavaa panostaa asiakastutkimukseen. Vaikka se voi tuntua turhalta muodollisuudelta, tutkimuksen ansiosta osataan keskittää työtä ja luodaan tuottoisampi lopputulos.

Gusatinsky nimeää suurimmaksi inspiraatiokseen designin ja muotoilun demystifioinnin. Hän kertoo haluavansa näyttää, miten lähestyttävää ja ihmisläheistä se on, ja miten suuri arvo siitä syntyy. 

– Kerta toisensa jälkeen on hienoa nähdä se, mitä tapahtuu kun ihmisille annetaan lupa olla utelias ennen varsinaiseen ratkaisumoodiin siirtymistä. Nämä menetelmät antavat hiljaisillekin työntekijöille keinoja, joiden ansiosta osallistua ja tuntea itsensä aktiiviseksi kehitysprojektin aikana.

Uusia valmennuksia kehitteillä

Fraktion valmennuksista on hyötynyt jo iso joukko organisaatioita. Esimerkiksi Helsinki Marketing sai persoonatyön kautta työkaluja datan ja tiimien asiantuntijuuden hyödyntämiseen. Sen seurauksena yrityksessä on pystytty tekemään markkinointia tehokkaammin ja asiakaslähtöisemmin. Ohjelmistokehitystä tarjoavan Kihon ohjelmistokehittäjät puolestaan oppivat valmennuksen aikana hyödyntämään arjessaan enemmän muotoilumenetelmiä.

Olemme nähneet valmennusten transformatiivisen vaikutuksen eri alojen organisaatioihin.”

Gusatinsky kertoo, että Fraktiolla jatketaan uusien valmennusten kehittämistä asiakas- ja markkinatarpeiden mukaan. 

– Olemme nähneet valmennusten transformatiivisen vaikutuksen eri alojen organisaatioihin. Uskomme, että opettamamme taidot ovat jatkossa entistä oleellisimpia kilpailuvaltteja yrityksille.

Muotoilun menetelmistä hyötyvät kaiken kokoiset tiimit.

– Kaikki organisaatiot, ja pienetkin tiimit organisaatioiden sisällä, voivat hyötyä entistä rikkaammasta vuorovaikutuksesta, käyttäjälähtöisyydestä ja kokeilukulttuurin voimaannuttamisesta.


Jos yritystäsi kiinnostaa kuulla lisää Fraktion valmennuksista, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen valmennus@fraktio.fi. Fraktio järjestää räätälöityjen valmennusten lisäksi kuukausittain myös avoimia valmennuksia, joihin kuka vain voi ilmoittautua mukaan. Valmennustarjontaan voi tutustua Fraktion verkkosivuilla.

Viime keväänä Vitali Gusatinsky kertoi Fraktion Perjantaipresiksessä, miten pandemia kasvatti yritysten tarvetta valmennuksille. Katso nauhoite: Valmentaminen etäaikana

Tutustu myös Fraktion Ite wiki -profiiliin

Kuvat: Fraktio