Pitkän linjan IT-ammattilainen Mervi Hyvärinen-Saarelainen on ehtinyt uransa aikana tehdä ja olla mukana monessa: hän on toiminut muun muassa tietojärjestelmäsuunnittelijana, kouluttajana, projektipäällikkönä, prosessikonsulttina, myyjänä ja liiketoimintajohtajana. Monipuoliset uravaiheet johdattivat hänet lopulta Fastroille, missä hän työskentelee nykyään tuotejohtajana kotihoidon digitalisaation parissa.

— IT-alassa minuun vetoaa jatkuva muutos, nopeatempoisuus ja työskentely asiakasrajapinnassa. Koen suurta tyydytystä aina kun pystymme ratkaisemaan jonkin asiakkaalle tärkeän ongelman, Hyvärinen-Saarelainen kertoo. 

”IT-alassa minuun vetoaa jatkuva muutos.”

Kotihoidon ohjelmistojen pariin hän päätyi, kun kiinnostus terveyteen ja hyvinvointiin heräsi välivuoden seurauksena.

— Viitisen vuotta sitten vietin välivuoden ja opiskelin terveysliikunnan ohjaajaksi. Hyvinvointivalmentajaa minusta ei tullut, mutta kiinnostus terveyteen ja hyvinvointiin johti yliopisto-opintoihin, Hyvärinen-Saarelainen kertaa.

Tänä keväänä hän valmistui terveystieteiden maisteriksi. Terveystieteiden opiskelun ja omaishoitajakokemusten myötä Hyvärinen-Saarelainen alkoi pohtia, miten digitalisaatiota ja IT-osaamista voisi hyödyntää esimerkiksi ikääntyneiden hoivassa.

— Halusin hyödyntää IT-ammattitaitoani sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palvelujen tuottamisessa ja aloin katsella ”sillä silmällä” alalla toimivia yrityksiä. Fastroi oli yksi kolmesta kiinnostavimmasta organisaatiosta jotka löysin. Kutsuin itseni Fastroille kylään ja sillä tiellä ollaan, Hyvärinen-Saarelainen summaa.

Digitalisaatiolla helpotusta kotihoidon arkeen

Fastroin ydinliiketoiminta koostuu hoiva-alan ja sosiaalihuollon toiminnanohjaus- ja asiakastietojärjestelmiin liittyvistä SaaS-palveluista. Hyvärinen-Saarelaiseen yrityksessä vetosi erityisesti sen historia.

— Toimitusjohtajamme Risto Jalovaara oli työskennellyt 1980-luvulla äitinsä omaishoitajana ja huomannut, kuinka haastavaa ja tärkeää hoitohenkilöstön työ oli. Hoidettavaan ja hoitoon liittyvien tietojen hajanaisuus aiheutti huolta ja harmia. Jo siinä vaiheessa oli syntynyt ensimmäinen ajatus tietojärjestelmästä, jossa nämä tärkeät tiedot olisivat koottuna hoitohenkilöstön ja omaisten saataville, Hyvärinen-Saarelainen kertoo. 

Kun Fastroi perustettiin vuonna 2003, se keskittyi ratkaisemaan hoitotyöhön liittyviä arjen ongelmia digitalisaation avulla.

Nykyään Fastroin päätuotteita Suomessa ovat kotihoitoon, kotiin annettaviin palveluihin ja asumispalveluihin tarkoitettu toiminnanohjaus- ja asiakastietojärjestelmä Hilkka sekä lastensuojeluun ja vammaispalveluihin tarkoitettu Nappula. Kotihoidon digitalisaatio on yrityksessä yhä sydämen asia.

Hilkka-järjestelmä on kehitetty kotihoidon tueksi.


— Olemme mukana tuottamassa palveluja yhteiskunnan kaikkein haavoittuvimmille
ihmisryhmille kuten vanhus- ja vammaispalveluihin, lastensuojeluun ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Asiakkaidemme arvokas työ luo merkityksellisyyttä myös fastroilaisten työhön, eli tietojärjestelmien kehittämiseen, Hyvärinen-Saarelainen kertoo.

Välitön ja avoin työkulttuuri

Tulevaisuuden tavoitteena Fastroilla on toimia kansainvälisesti. Vientimarkkinoille yritys tarjoaa Real-Time Care (RTC) -ohjelmistoa. 

— Tulevaisuudessa haluamme tarjota palvelujamme kaikkialla maailmassa. Missiomme on helpottaa huolenpitoa teknologian avulla. Haluamme tarjota ratkaisuja, joilla hoito- ja sosiaalityön suunnittelu, raportointi, tiedonkeruu ja analysointi, asiakastietojen hallinnointi sekä resurssien suunnittelu jouhevoituvat, Hyvärinen-Saarelainen tiivistää. 

Fastroilla panostetaan myös yrityksen sisäiseen organisaatiokulttuuriin. Hyvärinen-Saarelainen kertoo, että yrityksen toimintaa ohjaavat sen arvot: välittäminen, oppiminen, laatu ja tuloksen tekeminen. Myös matala hierarkia ja vuorovaikutuskynnys kuuluvat yrityksen kulttuuriin.

Fastroin toimintaa ohjaavat sen arvot: välittäminen, oppiminen, laatu ja tuloksen tekeminen.

— Arvojen kautta pyrimme luomaan ja vahvistamaan yrityksen “Me fastikset”-henkeä ja avointa ilmapiiriä. Meillä on matala organisaatio ja matala vuorovaikutuskynnys. Toimitusjohtajan huoneen ovi on aina auki ja yrityksen viestinnässä pyritään mahdollisimman suureen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen, Hyvärinen-Saarelainen selittää. 

Hyvärinen-Saarelainen vinkkaa, että Fastroi etsii parhaillaankin uusia työkavereita. Hänen mukaansa yrityksestä löytyy mielenkiintoisia työtehtäviä niin kokeneille ammattilaisille kuin uransa alkupäässä oleville tekijöille. 

— Meillä tärkeintä on kyky omaksua uutta ja halu jatkuvasti kehittää sekä omaa työtä että työyhteisöä. Jokaiselle merkityksellistä työtä etsivälle terveisiä – ota yhteyttä ja katsotaan löytyisikö meiltä rooli myös sinulle!

Fastroin Ite wiki -profiili

Fastroin verkkosivut


Fastroilla työskentelevät Heidi Harjula ja Mikko Suomalainen kertoivat omat uratarinansa Ite wikin kevään juttusarjassa. Tutustu myös niihin:

Mekaniikkasuunnittelijasta Product Owneriksi – Mikko Suomalaisen tehtävä on varmistaa, että sovellus vastaa käyttäjien tarpeisiin

Sairaanhoitaja vaihtoi töihin it-alalle – Heidi Harjulan työpäivissä vuorottelevat ohjelmistojen käyttöönottokoulutukset, asiakastuki ja käyttöliittymätestaus

Kuvat: Fastroi