Jatkuuko etätyö pandemian jälkeen? Näyttäisi siltä, ainakin jos työntekijöiltä kysytään. Jopa 90 % suomalaisista haluaa työskennellä etänä myös koronapandemian jälkeen, kertoo konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin toteuttama kansainvälinen kyselytutkimus.

190 eri maassa tehdyn selvityksen mukaan suomalaisten halu tehdä etätöitä on lisääntynyt pandemian aikana, ja tulee jatkumaan myös pandemian jälkeen. 90 % vastaajista raportoi, että tulevaisuudessa he haluavat tehdä työtä, jossa voivat työskennellä ainakin ajoittain etänä. Selvityksen mukaan ennen pandemiaa suurin osa suomalaisista vastaajista (97 %) työskenteli pääsääntöisesti työpaikalla tai yhdistellen etätyötä ja työpaikalla tehtävää työtä.

Hybridimalli ja työajan joustavuus kaikista halutuimmat tavat tehdä etätöitä

Yli puolet suomalaisista vastaajista kertoi suosivansa hybridimallia, jossa etätyössä oltaisiin kaksi tai kolme päivää viikossa ja loput ajasta työpaikalla. Maailmanlaajuisesti verrattuna suomalaisten halukkuus etätyöskentelyyn oli hiukan keskivertoa suurempi, sillä globaalisti näin vastasi 48 % ja Suomessa 51 %.

Pandemian jälkeen vain 17 % suomalaisista haluaisi tehdä töitä kokonaan etänä. Selvityksessä kerrotaan, että halukkuus täyteen etätyöskentelyyn on matalampaa taloudellisesti kehittyneissä maissa kuten Suomessa, Tanskassa, Ranskassa ja Alankomaissa, joissa etätyön osuus pandemian aikana on ollut suurta.

Työntekijöiden odotukset työnteon tapojen muuttumisesta ja joustavuudesta jäävät kuitenkin elämään.

”Organisaatioiden on nyt luotava pitkäaikaisia ratkaisuja tehokkaaseen etä- ja hybridityöhön, sillä odotukset jäävät elämään vielä pandemian päättymisen jälkeenkin”

“Pandemia pakotti monet organisaatiot siirtämään osan työvoimastaan etätyöhön käytännössä yhden yön aikana. Työntekijät ja esimiehet ovat huomanneet, että joustavat työmallit ovat mahdollisia. Organisaatioiden on nyt luotava pitkäaikaisia ratkaisuja tehokkaaseen etä- ja hybridityöhön, sillä odotukset jäävät elämään vielä pandemian päättymisen jälkeenkin”, kommentoi BCG:n osakas Tapio Schrey.

Myös työaikojen joustavuutta toivotaan. Suomalaisista vastaajista peräti 88 % prosenttia haluaisi täysin joustavat työajat tai yhdistelmän joustavia ja kiinteitä työaikoja. Asia on selvästi suomalaisille tärkeä: globaalisti vastaajista joustavuutta työaikoihin toivoi vain 64 %.

Etätyö kiinnostaa myös muita kuin toimistotyöläisiä.

”Etätyöskentelyhalukkuus ei koske enää vain toimistotyötä tekeviä. Nyt myös manuaalista tai fyysistä työtä tekevät tai esimerkiksi asiakastyössä toimivat haluavat jatkossa työskennellä etänä ainakin ajoittain. Samalla kun yritysten tulee edistää joustavuutta, on kiinnitettävä entistä enemmän huomioita siihen, miten yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja johtamista voidaan parantaa myös etätyössä. Tämä on selkeästi suuri haaste, ja on mielenkiintoista nähdä, mitä innovatiivisia ratkaisuja keksitään”, sanoo toimitusjohtaja Ismo Kurri Rekrytointi.com-urapalvelusta, joka auttoi keräämään kyselyn suomalaisvastaukset.

Myös työntekijöiden arvoissa muutoksia

Koronakriisi ja sen herättämä epävarmuus muutti myös vastaajien työhön liittyviä arvoja. Hyvät suhteet kollegoihin ja johtajiin sekä työn ja yksityiselämän tasapaino olivat edellisvuosien tapaan listan kärjessä, mutta entistä korkeamman sijan olivat saaneet taloudelliset tekijät kuten palkka ja työnantajan taloudellinen vakaus. Oppimisen ja osaamisen kehittämisen sekä urakehitysmahdollisuuksien priorisointi väheni.

Etätyöskentelyn hyvät ja huonot puolet ovat tulleet monelle varmasti tutuksi koronapandemian aikana. Vaikka etätyö sallii usein suuremman vapauden ja paremman työrauhan, on myös toimistolla työskentelemisessä monia etuja. Olemme aiemmin listanneet vinkkejä etätyöskentelyn helpottamiseen artikkelissamme Toimituksen 10 vinkkiä tehokkaaseen etätyöhön.

Decoding Global Talent-tutkimukseen osallistui 209 000 vastaajaa yhteensä 190 maassa. Suomesta tutkimukseen osallistui 543 henkilöä. Suomessa vastaukset keräsi Rekrytointi.com-urasivusto, jonka julkaisemat it- ja ohjelmistoalan työpaikat löydät myös Ite wikin rekryhausta.

 

Lähde:
Boston Consulting Group: 2021 Decoding Global Reskilling and Career Paths

 

Kansikuva: Unsplash