Liikenne- ja viestintävirasto Traficom julkaisi hiljattain selvityksen ICT-alan nousevien teknologioiden vaikutuksista ympäristön- ja ilmastonmuutokseen. Deloitten toteuttamassa selvityksessä tarkasteltiin viittä keskeisintä nousevaa teknologia: 1. Tekoäly, algoritmit ja koneoppiminen, 2. Lohkoketjut, 3. Robotiikka ja autonomiset järjestelmät, 4. Kvanttiteknologia ja 5. Lisätty ja virtuaalinen todellisuus.

Traficom arvioi, että lyhyellä aikajänteellä etenkin tekoälyn, algoritmien ja koneoppimisen sekä robotiikan ja autonomisten järjestelmien soveltaminen edistäisi merkittävästi kestävää kehitystä. Niiden avulla voidaan muun muassa lisätä energiatehokkuutta yhteiskunnan eri osa-alueilla, optimoida prosesseja ja toimintoja sekä luoda yhä tarkempia matemaattisia ennusteita.

”Vielä kehitysasteella olevan kvanttiteknologian mahdollisuudet nähdään suurina.”

Myös vielä kehitysasteella olevan kvanttiteknologian mahdollisuudet nähdään suurina. Sen avulla toteutetun energiatehokkaan suurteholaskennan arvioidaan mullistavan ICT-alan energiankäytön ja tehostavan monimutkaisten laskenta- ja mallinnusongelmien ratkaisua jo vuoteen 2035 mennessä. Edellytyksenä on, että kvanttitietokoneen kehittäminen etenee tulevina vuosina suunnitellusti.

Yhteiskunnan älyllistämisellä on myös varjopuolia

Myös ICT-teknologioiden omat negatiiviset ilmastovaikutukset nousivat esiin selvityksessä, jossa muistutetaan, että teknologiakehitystä ohjaavat lähes aina muut tekijät kuin kestävän kehityksen tavoitteet tai ympäristöarvot. Traficomin mukaan yhteiskunnan älyllistämisellä ja teknologioiden soveltamisella onkin varjopuolia, jotka ovat toistaiseksi jääneet melko vähälle huomiolle.

”Teknologiakehitystä ohjaavat lähes aina muut tekijät kuin kestävän kehityksen tavoitteet tai ympäristöarvot.”

Selvityksessä muun muassa viitataan yhdysvaltalaistutkimukseen, jonka mukaan syväoppivan tekoälymallin opettamisen koko elinkaaren aikainen hiilijalanjälki voi olla jopa viisinkertainen verrattuna keskimääräisen amerikkalaisen auton elinkaarenaikaisiin päästöihin.

 

Nousevien ICT-teknologioiden negatiivisia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia voidaan hillitä muun muassa lisäämällä vihreän sähkön määrää.

 

Kirjoittajat toteavat, että tarkasteltujen teknologioiden negatiivisia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia voidaan hillitä muun muassa lisäämällä päästöttömän sähkön määrää, edistämällä elektronisten laitteiden kierrätystä ja integroimalla kestävyysajattelu ICT-alan suunnittelutyöhön ja teknologian käyttöön. 

”Nousevat teknologiat antavat mahdollisuuksia kehittää ja innovoida sovelluksia ja toimintoja, joilla on suuria ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Mitä enemmän ymmärrämme omista mahdollisuuksista vaikuttaa teknologioiden avulla myönteisesti kestävään kehitykseen, sitä enemmän se vaikuttaa päätöksiimme ja tapaamme toimia”, Traficomin kestävä ja puhdas ympäristö -verkoston johtaja Jarno Ilme kommentoi selvitystä tiedotteessa.

 

Jutussa mainittu amerikkalaistutkimus, johon myös Traficomin selvityksessä viitataan:

Strubell et al., 2019. Energy and Policy considerations for deep learning in NLP. https://arxiv.org/pdf/1906.02243.pdf.

 

Kuvat: Unsplash

 

Lue myös:

VTT ilmoittaa hankkivansa Suomen ensimmäisen kvanttitietokoneen

Tekoälykiihdyttämö listasi suomen parhaat tekoäly-yritykset

Espooseen valmistui älykaupungin pilottiympäristö

Älypuhelimella pelattava My2050-seikkailupeli havainnollistaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia