Kuuden eurooppalaisen kaupungin EU-rahoitteinen AI4Cities-hanke etsii tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja kaupunkien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Ratkaisuja halutaan löytää erityisesti energiasektorin sekä liikkumisen ja liikenteen ongelmiin, joista syntyvien päästöjen vähentäminen korostuu Euroopan kaupunkien päästövähennysohjelmissa. Mukana hankkeessa ovat Amsterdam, Helsinki, Kööpenhamina, Pariisi, Stavanger ja Tallinna. Projektia koordinoi Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki.

AI4Cities toteutetaan esikaupallisena hankintana (pre-commercial procurement, PCP), joten mukaan valittavien ratkaisujen tulee olla innovatiivisia, eivätkä ne saa olla vielä markkinoilla. 

Osana hankkeen PCP:n markkinavuoropuhelua järjestetään Industryhackin fasilitoima virtuaalinen Get ready: AI4Cities Bootcamp, johon yritykset voivat hakea mukaan vielä tänään ja huomenna.

23. ja 24.9. järjestettävän markkinavuoropuhelun aikana täydennetään kaupunkien näkemystä tarjouspyynnön valmisteluun ja muun muassa haetaan tietoa markkinoilla jo olevista ratkaisuista. Tapahtuman tavoitteena on kuulla, millaisia ratkaisuja yrityksillä on tarjota kaupunkien hiilidioksiidipäästöjen vähentämiseksi. Kansainvälisen bootcampin päivittäinen enimmäisosallistujamäärä on 20 tiimiä ja osallistuvat tiimit valitaan hakemusten perusteella.

 

Yritykset voivat vielä tänään ja huomenna hakea mukaan Industryhackin fasilitoimaan Get ready: AI4Cities Bootcampiin.

 

Bootcamp-päivinä tiimeillä on tapaamisia mentoreiden kanssa sekä vapaata työskentelyä. Hackathoneista poiketen tiimit eivät pitchaa ideoitaan muille tiimeille ja myös raportin tekeminen on vapaaehtoista.

Bootcamp-päivinä tiimeillä on tapaamisia mentoreiden kanssa sekä vapaata työskentelyä.”

Bootcampiin osallistuvat mentorit ovat tekoälyasiantuntijoita ja hankkeessa mukana olevien kaupunkien edustajia, jotka tuntevat liikkumisen ja liikenteen tai energian toimialaa sekä kaupunkien tarpeita ja olosuhteita. Tiimit saavat mentoreilta palautetta ja kommentteja idean soveltuvuudesta ja kiinnostavuudesta kyseiselle kaupungille. Keskustelut mentoreiden ja tiimien välillä käydään ilman erityistä agendaa.

AI4Cities julkistaa tarjouspyynnön joulukuussa

AI4Cities julkistaa varsinaisen tarjouspyynnön joulukuussa ja mukaan pääsevät yritykset valitaan maaliskuussa 2021. PCP-prosessi on kolmivaiheinen ja yritysten määrä vähenee projektin edetessä ensimmäisen vaiheen noin 40 yrityksestä viimeisen eli pilotointivaiheen noin 6 yritykseen. 

Projektissa yritysten tuotekehitystä tuetaan kaikkiaan noin 4,6 miljoonalla eurolla. Yrityskohtainen tuen määrä on maksimissaan noin 360 000 euroa. Lopullisesti hankkeeseen mukaan valittavien yritysten määrä ja rahoituksen suuruus vahvistetaan tarjouspyynnössä.

 

AI4Cities-hankkeen aikataulu. Tuloksista viestitään loppuvuodesta 2022.

 

AI4Cities Bootcampin aikataulu ja hakulomake löytyvät tapahtuman verkkosivuilta.

Lisätietoja AI4Cities-hankkeen verkkosivuilta ja projektia koordinoivan Forum Virium Helsingin verkkosivuilta.