Työn murroksesta on puhuttu pitkään. Monilla aloilla työ on muuttumassa sekä ajasta että paikasta riippumattomaksi, ja sen seurauksena mobiililaitteet yleistyvät myös työkäytössä. Organisaation näkökulmasta kyse ei ole vain laitehankinnoista, vaan sen on varmistettava myös mobiililaitteiden tietoturva ja etäylläpito. 

Mitä laitehallinnassa tulee huomioida, kun halutaan luoda sekä yrityksen että työntekijöiden näkökulmasta joustava työympäristö? Keskustelimme aiheesta laitehallintaratkaisuja toimittavan Miradoren teknisen asiantuntijan Lassi Pekkarisen kanssa.

Heti juttutuokion aluksi hän muistuttaa, että tietotyöläisten etätyöskentely on vain yksi esimerkki mobiili- ja päätelaitteiden laajentuneista käyttötarkoituksista.

– Mobiililaitteita käytetään nykyisin hyvin monenlaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi kassapäätteinä tai infolaitteina. Niitä hyödynnetään myös kotihoidon asiakaskäynneillä sekä terveydenhuollossa, jossa etävastaanotot ovat yleistyneet. Myös logistiikka-alalla kuljetusten kirjaaminen ja seuranta tapahtuu yhä useammin mobiililaitteella, Pekkarinen luettelee esimerkkejä.

Mobiililaitteita käytetään nykyisin hyvin monenlaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi kassapäätteinä tai infolaitteina.”

Yhtä asiaa edes työn murros ei horjuta: työn suorittamisen kannalta tärkeiden laitteiden on edelleen toimittava, tarjottava työntekijälle hänen tarvitsemansa data ja suojattava arkaluontoiset tiedot. 

Pekkarinen sanoo, että yhtälö saattaa olla monelle organisaatiolle haaste – etenkin, jos käytössä on erilaisia laitetyyppejä ja käyttöjärjestelmiä.

– Joissain yrityksissä työntekijät valitsevat ja hallitsevat laitteita hyvinkin itsenäisesti, kun taas toisissa yrityksissä on tarkka lista hyväksytyistä työvälineistä. Kultaiselle keskitielle päästään laitehallintaohjelmiston avulla. Työntekijät voivat edelleen valita parhaina pitämänsä laitteet, joita organisaation on helppo hallita.

Tietoturva paranee ja kontrolli säilyy 

Pekkarisen mukaan yksi laitehallintaohjelmiston suurimmista eduista on se, että päätelaitteiden käytöstä tulee turvallisempaa.

Laitteiden tietoturva voidaan taata monella tapaa. Laitteiden toiminnallisuuksia ja esimerkiksi haitallisten sovellusten asennusta voidaan rajoittaa, ja laitteille voidaan vaatia vahvan salasanan asettamista. Jos työntekijä käyttää samaa laitetta myös henkilökohtaisten asioidensa hoitoon, työdatalle voidaan luoda erillinen säiliö. Näin varmistetaan, ettei mikään työhön liittyvä vuoda ulkopuolisille tahoille esimerkiksi pikaviestisovelluksen kautta, hän kertoo.

 

Miradoren avulla laitteille voidaan asentaa erilaisia konfiguraatioprofiileja, jotka auttavat hallitsemaan ja suojaamaan laitteita käyttötarpeen mukaan.

 

Yrityksen näkökulmasta kyse on kontrollin säilyttämisestä. Siellä tiedetään, mitä laitteita työntekijöillä on käytössä ja millaisella suojaustasolla. Jos jokin yrityksen laitteista katoaa, Miradoren avulla se voidaan lukita ja tyhjentää.

Pekkarinen huomauttaa, että laitehallintaohjelmisto helpottaa merkittävästi laitteiden käyttöönottoa, sillä laitteet voidaan toimittaa työntekijöille valmiiksi konfiguroituina.

iOS- ja Android-laitteet voidaan jo tilauksen yhteydessä ohjata kytkeytymään Miradoreen”

Esimerkiksi iOS- ja Android-laitteet voidaan jo tilauksen yhteydessä ohjata kytkeytymään Miradoreen, jolloin laite voidaan toimittaa suoraan loppukäyttäjälle. Kun käyttäjä käynnistää laitteen ensimmäistä kertaa, kaikki tarvittavat asetukset ja sovellukset aina WiFi:stä sähköpostitileihin löytyvät laitteelta.

Laitehallinnan tarve kasvaa

Miradorella työskennellään maailmanlaajuisesti eri toimialoilta tulevien yritysten ja organisaatioiden kanssa. Sen ratkaisuun luottavat Suomessa muun muassa Patria, Pikseli, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri sekä IT-palveluntarjoajat Midare ja Fujitsu.

Pekkarinen sanoo laitehallinnan tarjoavan kiistattomia etuja kaikenkokoisille yrityksille toimialasta riippumatta. Hän on kuitenkin huomannut, että yritykset, joilla ei ole aiempaa kokemusta laitehallinnasta, eivät välttämättä osaa kiinnittää siihen riittävää huomiota laitteita uusiessaan.

– Usein laitehallinta tulee ajankohtaiseksi muutamien kuukausien käytön jälkeen, kun sovellusten jakelun ja päivitysten yhteydessä aletaan kaivata automaatiota. Vaihtoehtoisesti yrityksessä havahdutaan tarpeeseen rajoittaa olemassa olevien laitteiden käyttöä.

Pilvipohjainen Miradore on niin sanottu UEM-ohjelmisto (eng. Unified Endpoint Management), jonka avulla asiakasorganisaatiot voivat hallita mobiililaitteidensa lisäksi myös tietokoneitaan. Miradorea kehitetään aktiivisesti, jotta se vastaisi paremmin käyttäjien todellisiin tarpeisiin. Pekkarisen mukaan uusia toimintoja julkaistaan lähes viikoittain.

Nopeasti käyttöön otettaville ja kevyille pilvipohjaisille ratkaisulle on koko ajan enemmän tarvetta.”

Viimeisimmistä kehitystoimenpiteistä hän nostaa esille Windows-laitteiden tietoturvapäivitysten automatisoinnin sekä Android-laitteiden Kiosk-tilan, jossa laite voidaan lukita yhteen sovellukseen. 

Loppuvuoden suuria kehitysteemoja ovat muun muassa tietoturvapäivitysten jatkokehitys sekä etäyhteys ja ruudunjako.

Digitalisaation ollessa kuuma peruna, ei laitteiden määrä yrityksissä tule pienenemään. Siksi myös laitehallinnan kysynnän voi odottaa lisääntyvän.

– Nopeasti käyttöön otettaville ja kevyille pilvipohjaisille ratkaisulle on koko ajan enemmän tarvetta. Miradoren tavoitteena on tarjota helppokäyttöinen laitehallintasofta, joka sopii kaikenkokoisille yrityksille, Pekkarinen päättää.

 

Miradoren Ite wiki -profiili

Miradoren verkkosivut