Maailma digitalisoituu vauhdilla. Monille meistä uutiset arjen ja työelämän digitalisoitumisesta ovat mukavaa kuultavaa, mutta toisille ne tuovat mukanaan harmia ja hämmennystä.

Yksi työelämän digitalisaatioon sopeutumisessa auttava taho on Feeniks-hanke. Feeniks on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoittama kolmivuotinen kehityshanke, jonka tarkoituksena on tukea keski-ikäisiä miehiä, joiden työ muuttuu digitalisaation myötä.

“Kohderyhmänä ovat jo työttömäksi jääneet, sekä vielä työelämässä olevat miehet. Me koulutamme heistä mentoreita tukemaan toisia miehiä harrasteyhteisöissä sekä työpaikoilla”, kertoo Miikka Vuorinen, Feeniks-hankkeen hankepäällikkö.

Feeniks-toiminta koostuu alueellisesta toiminnasta sekä työpaikoilla tapahtuvasta Akatemia-toiminnasta. Feeniks järjestää miehille suunnattua säännöllistä harrastepohjaista tekemistä esimerkiksi kiipeilyn, musiikin tai ohjelmoinnin parissa. Yhteisen tekemisen lisäksi mentorit tukevat osallistujia myös oppimiseen ja työhön liittyvissä kysymyksissä.

“Akatemia-toiminnassa koulutamme miesvaltaisiin työyhteisöihin oppimismentoreita. Mentoreiden tehtävänä on uudistaa työryhmiensä oppimiskulttuuria alhaalta ylöspäin, vertaisina. Järjestö- ja sotekentän lisäksi teemme yhteistyötä myös erilaisten yritysten, tutkimuslaitosten ja ammattiliittojen kanssa.”

Ruohonjuuritason ohjelmointioppia

Osana Feeniks-hanketta on perustettu ohjelmoinnin oppimisverkosto Farmi n3, joka tarjoaa matalan kynnyksen ilmaista ohjelmointiopetusta. Verkoston tavoitteena on lisätä ohjelmointiin kohdistuvaa kiinnostusta ja tarjota kaikille oman taitotason mukaista opetusta.

Tavoitteena on lisätä ohjelmointiin kohdistuvaa kiinnostusta ja tarjota kaikille oman taitotason mukaista opetusta. 

Feeniks-hankkeen, Houston INC:n ja BearIT:n kanssa yhteistyössä toteutettava toimintamalli rakentaa verkostoja kaikille ohjelmointia osaaville sekä siitä kiinnostuneille henkilöille.

Toiminta on ilmaista ja avointa kaikille täysi-ikäisille ikään tai sukupuoleen katsomatta.

“Farmi n3-toiminnassa ammattilaisohjelmoijat sparraavat ohjelmoinnista kiinnostuneita vapaaehtoisia koodimentoreita, jotka opettavat puolestaan ohjelmointia eteenpäin osaamistason mukaisissa tasoryhmissä. Ryhmät tapaavat esimerkiksi verkossa, ravintoloissa tai kuppiloissa. Vapaaehtoiset ryhmänohjaajat saavat tehtäväänsä varten ryhmänohjaukseen liittyvän koulutuksen sekä säännöllistä tukea yrityskumppanien ammattilaisohjelmoijilta”, Vuorinen kertoo.

 

 

Toiminta jakaantuu osallistujien osaamistason mukaan kolmeen tasoon.

“Kolmosdivarissa opetellaan ohjelmoinnin perusteita Mooc-kurssin avulla, kakkosdivarissa tehdään soveltavampia ja haastavampia projekteja. Ykköstasolla opiskellaan esimerkiksi haastavampia Scrum master -opintoja tai mitä tiimit näkevätkään tarpeelliseksi opetella. Tavoitteena on, että ykköstasolta tiimit ja niiden yksittäiset osallistujat voivat jo työllistyä helposti yhteistyöyrityksiin.”

Vuorinen kertoo, että yhdistyksille ja organisaatioille Farmi tarjoaa maksuttoman franchise-mallin, jonka organisaatiot voivat ottaa osaksi omaa toimintaansa. Halukkaat vapaaehtoiset saavat maksuttoman koulutuksen ja vankat tukirakenteet.

Yritykset saavat Farmi n3-toiminnasta väylän kehittää työntekijöiden osaamista muun muassa mentoroinnissa, ohjaamisessa sekä koodaustaidoissa.

Koodimentoreita haussa

Farmi etsii ohjelmoinnista kiinnostuneita täysi-ikäisiä vapaaehtoisiksi koodimentoreiksi.

“Mukaan voi tulla kuka vain keltanokasta kokeneeseen devaajaan. Ohjattavaksi saa oman taitotason mukaisen ryhmän, jonka ohjaus alkaa syyskuussa. Mukaan voi lähteä yksityishenkilönä tai jonkin yhdistyksen tai organisaation edustajana. Ryhmää voi siis ohjata itsenäisesti tai ottaa sen osaksi oman yhdistyksen tai vaikka työpaikan toimintaa”, Vuorinen kertoo.

 

 

Osallistujilta toivotaan sitoutumista toimintaan. Kiinnostuneet ohjelmistoalan yritykset ovat myös tervetulleita mukaan.

“Mukaan pääsee maksuttomasti ja ainoana panoksena toivomme, että vapaaehtoiset työntekijät voisivat tukea pienryhmissä olevia vapaaehtoisia ohjelmoijia.”

Toiminta alkaa 1.6 webinaarina toteutettavalla kick off-tilaisuudella, jonka jälkeen vapaaehtoisilla on vielä muutama päivä aikaa sitoutua mukaan. Kesä-elokuun välisen ajan koodimentorit opettelevat ohjelmointia itsenäisesti ja toisten mentorien kanssa. Syyskuussa he alkavat ohjata omia ryhmiään.

Tavoitteena on saada aikaan ruohonjuuritason liikehdintää verkossa ja eri puolilla Suomea, kertoo Vuorinen. Hänen toiveensa on nähdä Farmi-toimintaa useassa eri kaupungissa, osana erilaisten yhteisöjen ja työpaikkojen toimintaa.

“Koodaamisen vaikeasti lähestyttävä mystisyys murtuu yhdessä kokeilemalla.”

Vuorinen lopettaa haastattelun rohkaisevaan kommenttiin:

“Koodaamisen vaikeasti lähestyttävä mystisyys murtuu yhdessä kokeilemalla. Kuten muitakin asioita, ohjelmointia voi oppia ja kerrata parhaiten opettamalla toisia. Siksi myös täysin ohjelmointia taitamaton voi lähteä mukaan koodimentoriksi. Vastaavasti kokeneet ohjelmoijat voivat saada tästä mahdollisuuden jakaa osaamistaan toisten kanssa, verkostoitua, saada vinkkejä ja myös työllistyä.”

Farmi n3 ”huomisen koodarien ruohonjuuriverkosto” kick off – webinaari järjestetään 1.6 klo 9-12. Linkki webinaariin tässä.

 

Feeniks-hankkeen verkkosivut

Farmi n3 verkkosivut