Nykypäivän työmarkkinoilla tiimityötaidot ovat kovaa valuuttaa. Tiimeissä eri persoonallisuudet kohtaavat, joten saumaton yhteistyö edellyttää jokaiselta tiimin jäseneltä myös suvaitsevaisuutta. 

SmoothTeam on pelillisyyttä hyödyntävä simulaatiotyökalu, jonka avulla tiimin jäsenet oppivat tuntemaan toistensa vahvuudet ja työskentelevät paremmin yhdessä.

– Tiimi, jonka jäsenet tuntevat toistensa vahvuudet ja luottavat toisiinsa, toimii tehokkaasti. SmoothTeam nopeuttaa luottamuksen kehittymistä toimivalla, nopealla ja hauskalla tavalla, SmoothTeamin markkinoinnista ja myynnistä vastaava Pasi Kovanen kommentoi.

SmoothTeamia voidaan käyttää tiimin yhteisten tapaamisten tukena. Koska jokainen työntekijä hyödyntää työkalua omalta tietokoneeltaan, sopii se hyvin myös maantieteellisesti eri sijainneissa työskenteleville. Kovanen kertoo, että työskentely käynnistyy tiiviillä itsearvioinnilla, jonka jälkeen siirrytään itse simulaatioon. 

– Simulaatiossa tiimi osallistuu tarinaan, jossa omia mielikuvia työkavereista verrataan heidän itsearviointeihinsa. SmoothTeamin taika ovat oivallukset, jotka tapahtuvat erityisesti simulaation aikana käytävissä keskusteluissa. Tyypillinen SmoothTeam-sessio on myös täynnä naurua.

“SmoothTeamin taika ovat oivallukset, jotka tapahtuvat erityisesti simulaation aikana käytävissä keskusteluissa.”

Kovanen toteaa, että SmoothTeam ratkaisee uudella tavalla ongelmaa, jota viime aikoina kritiikkiäkin kerännyt Idiootit ympärilläni -kirja käsittelee. 

– SmoothTeam ei kuitenkaan ole persoonallisuustesti. Se ei lokeroi ihmisiä väreillä tai kirjaimilla, vaan tuo näkyväksi heidän monet piirteensä, hän sanoo.

Työpaikoille partiosta tuttu yhteisökokemus

Ensimmäiset SmoothTeam-simulaatiot tehtiin vuonna 2015, ja siitä lähtien palvelua on kehitetty aktiivisesti. SmoothTeamin perustaja ja toimitusjohtaja Aleksis Nokso-Koivisto kertoo työkalun saaneen alkunsa halusta tuoda organisaatioihin harrastustoiminnasta tuttu yhteen hiileen puhaltaminen.

– Nuoruudessani sain olla mukana kahdessa todella mahtavassa yhteisössä. Molemmissa kaikki tekivät hommia toistensa eteen pyyteettömästi, laskematta omia vaivojaan tai ajamatta omia etujaan. Nämä yhteisöt olivat partio ja ylioppilaskunta, hän sanoo.

 

Aleksis Nokso-Koivisto

 

Nokso-Koivisto toteaa metsästäneensä vastaavaa yhteisökokemusta aikuisiällä pitkään. Hän toivoo, että simulaatioiden avulla tiimit oppivat ymmärtämään erilaisuutta, jota työyhteisössä väistämättä esiintyy. 

– Haluamme auttaa luomaan onnellisempia yhteisöjä. Tiimejä, joissa ihmiset luottavat toisiinsa ja arvostavat toisiaan, tekevät mahtavia asioita yhdessä ja joissa heillä on yhteinen tavoite.

“Haluamme auttaa luomaan onnellisempia yhteisöjä.”

Viime syksynä SmoothTeam-palvelualustasta kehitettiin uusi versio, jonka käyttöönotto tapahtuu lähiaikoina. Kymmenien asiakkaiden joukossa ovat esimerkiksi Solita, Caruna, Bitwise ja Kyyti.

– Asiakkaissamme on ollut paljon IT-alan tiimejä, koska usein ne hyödyntävät itseohjautuvia toimintatapoja, joiden tukemiseen simulaatiomme on erityisen hyvä. Lisäksi ne tuntuvat ottavan uusia työkaluja käyttöön muita matalammalla kynnyksellä. Uusi alusta mahdollistaa palvelun laajamittaisen käyttöönoton kaikenlaisille organisaatioille, joissa tehdään tiimityötä, Kovanen sanoo.

Käyttäjät innostuvat uudesta lähestymistavasta

SmoothTeam-simulaatiota on testattu asiakkailla alusta lähtien. Kovasen ja Nokso-Koiviston mukaan saatu asiakaspalaute on ollut kiitettävää. He kertovat, että simulaatioissa käytetään pääosin jo muualla testattuja malleja, esimerkiksi WHO:n PRIMA-EF projektin Psykososiaalisten kuormitustekijöiden mallia, Workplace Big Five -mallia ja Risto Siilasmaan Yrittäjämäisen johtajuuden mallia. 

”84 prosenttia osallistujista koki harjoituksen tuovan esiin heidän vahvuutensa”

Työkalun toiminnasta ja sen vaikutuksista tiimiin on teetetty myös kaksi pro gradu -työtä. 

– Toisesta pro gradusta selvisi esimerkiksi se, että 84 prosenttia osallistujista koki harjoituksen tuovan esiin heidän vahvuutensa ja 90 prosenttia oppi uutta toisten vahvuuksista.

 

Pasi Kovanen

 

SmoothTeam tarjoaa simulaatioita sekä fasilitoituna että SaaS-mallilla palveluna.

– SaaS-mallissa koulutamme asiakasorganisaation omat fasilitaattorit, coachit tai HR:n hyödyntämään palvelua. Koulutus on nopea ja antaa eväät työkalun tehokkaaseen käyttöön, Nokso-Koivisto sanoo.

SmoothTeamin kehittäminen on ollut molempien mukaan palkitsevaa, sillä palveluun tutustuvat henkilöt innostuvat lähes poikkeuksetta sen tarjoamasta uudesta lähestymistavasta. 

– Viime syksynä simulaatiota kokeili esimerkiksi Risto Siilasmaa, joka myös piti kokemastaan, Kovanen kertoo.

Uusia simulaatioita tuodaan mukaan koko ajan, jotta palvelun käyttömahdollisuudet laajenevat. 

– Parhaillaan viimeistelemme esimerkiksi diversiteetti- ja inklusiivisuusymmärrystä kasvattavaa simulaatiota. Tulevaisuudessa haluamme auttaa mahdollisimman monia organisaatioita ja tiimejä toimimaan entistä paremmin, Nokso-Koivisto kiteyttää SmoothTeamin tulevaisuuden näkymät.

 

Tutustu SmoothTeamin esittelyvideoon alta:

 

SmoothTeamin verkkosivut