Miten määrittelisit yhdellä sanalla termin Visible Commerce? Tarkoittaisiko se kenties dataa, päätöksentekoa, rahaa tai verkostoja?

Nuo neljä sanaa olivat vain murto-osa vastauksista, jotka Baswaren Senior Product Marketing Manager Sush Koka sai esittäessään kysymyksen lokakuussa järjestetyn Basware ONE -tapahtuman yleisölle.

Kokan mukaan jokainen vastaus liittyy termiin. Visible Commerce tarkoittaa kaiken yritykseen linkittyvän rahavirran ja toiminnan läpinäkyvyyttä, jolloin organisaatiolla on täydellinen ymmärrys ekosysteemistä, johon se kuuluu.

Saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta todellisuudessa yritykset painiskelevat läpinäkyvyyden kanssa jatkuvasti.

Jos läpinäkyvyys ei toteudu, yritys päätyy otsikoihin huonossa valossa.”

Koka koostaa takanaan olevalle screenille otsikoita, joista käy hetkessä ilmi, millaisiin liemiin isot yhtiöt ovat joutuneet liiketoiminnan läpinäkyvyyden pettäessä.  “Google ja Facebook maksoivat kymmenien miljoonien arvosta tekaistuja laskuja.”

“Applea ja Foxconnia syytetään työlainsäädännön rikkomisesta Kiinassa.” 

Siinä vain muutama esimerkki.

– Jos läpinäkyvyys ei toteudu, yritys päätyy otsikoihin huonossa valossa. Maineen menetyksellä voi olla kauaskantoisia seurauksia, Koka toteaa.

Teknologiakehitys on läpinäkyvän liiketoiminnan mahdollistaja

Jotta termiä Visible Commerce voi ymmärtää, täytyy hahmottaa, miten kaupankäynti on ihmisen historian aikana muuttunut. 

Koka luokin nopean katsauksen aiheeseen. Kivikaudella tavaroiden vaihdanta tapahtui naapurilta naapurille, yhteisössä, jonka sisällä kaikki tunsivat toisensa. Kun kulta ja muut maksuvälineet tulivat kuvioihin, tuotteille alettiin määritellä hintoja. Lopulta myös valtioiden rajat ylittyivät ja kauppaa käytiin entistä useammin toisilleen tuntemattomien ihmisten välillä. 

Kokan mukaan internet ja teknologian nopea kehitys muuttivat pelin hengen lopullisesti.

– Elämme yhteiskunnassa, jossa voi tilata Uberin tai ostaa ruokaa nappia painamalla. Kolikon kääntöpuoli on ihmiskontaktin katoaminen. Olemme yhä useammin tilanteessa, jossa teemme bisnestä itsellemme tuntemattoman tahon kanssa.

Olemme yhä useammin tilanteessa, jossa teemme bisnestä itsellemme tuntemattoman tahon kanssa.”

Juuri tässä piilee Visible Commercen ydin: kun tiedät, kenen kanssa teet bisnestä, pystyt tekemään oman liiketoimintasi kannalta parhaat ratkaisut. 

Vaikka teknologiakehitys on sysännyt maailmaa suuntaan, jossa liiketoiminnan läpinäkyvyys uhkaa kadota, Koka uskoo juuri uusien teknologioiden mahdollistavan Visible Commercen. On vain valittava riittävät työkalut ja käytettävä niitä oikein.

Kun tiedät kenen kanssa teet bisnestä, hahmotat yhteistyön riskit

Koka kertoo läpinäkyvän liiketoiminnan perustan olevan järjestelmä, joka tukee niin käyttäjien kuin toimittajien adaptaatiota sekä datan sataprosenttista keräämistä. 

– Käytettävän alustan täytyy mahdollistaa yhteys kaikkiin toimittajiin riippumatta niiden koosta ja siitä, toimitetaanko transaktioihin liittyvät dokumentit pdf:nä, sähköpostina tai jossain muussa muodossa. Myös kaikki transaktioihin liittyvä data on saatava talteen. Lisäksi alustan on oltava helppokäyttöinen kaikille käyttäjille, myös alihankkijoille ja sitä satunnaisesti käyttäville henkilöille.

 

Sush Koka puhui läpinäkyvästä liiketoiminnasta lokakuussa Basware ONE:ssa.

 

Kun pohja on kunnossa, voidaan lähteä miettimään, miten läpinäkyvästä liiketoiminnasta tehdään arkipäiväistä.

Kokan mukaan avain on datassa. Kun kaikki transaktiot saadaan datan muodossa talteen, on helppo tarkastella yrityksen nykytilaa ja ennustaa sen tulevaisuutta. Myös riskienhallinta helpottuu.

– Monet alussa käyttämäni esimerkit läpinäkyvyyden pettämisestä liittyivät toimittajien ja heidän alihankkijoidensa toimintaan. Kun yrityksessä tiedetään tarkasti, kenen kanssa bisnestä tehdään, hahmotetaan myös yhteistyöhön liittyvät riskit.

Kun yrityksessä tiedetään tarkasti, kenen kanssa bisnestä tehdään, hahmotetaan myös yhteistyöhön liittyvät riskit.”

Kansainvälisessä kaupassa on myös pystyttävä huomioimaan esimerkiksi verotukseen liittyvät maakohtaiset säädökset. 

– Haluamme ratkaisuillamme helpottaa yritysten valmiutta monitoroida erilaisten säännösten noudattamista, Koka sanoo.

Ostajat vaativat yrityksiltä itselleen tuttua arvomaailmaa

Yritysten rypeminen joko omissa tai alihankkijoidensa aiheuttamissa skandaaleissa on lisännyt ihmisten kriittistä kulutuskäyttäytymistä. Ostajat kiinnittävät nykyisin entistä hanakammin huomiota myös organisaatioiden vastuullisuuteen. Eettisestä toiminnasta onkin kovaa vauhtia muodostumassa kilpailuetu.

– 78 prosenttia kuluttajista haluaa ostaa yrityksiltä, joiden arvomaailma vastaa heidän omaansa, Koka kertoo.

Hän muistuttaa, että läpinäkyvä liiketoiminta luo myös kestävämpiä yhteiskuntia. 

– Edelleen paljon puhutaan vain tehokkuudesta. Siitä, että teknologia tekee toiminnastamme nopeampaa ja tuotteistamme halvempia. Todellisuudessa datan avulla meillä on mahdollisuus siirtyä polulle, jolla teemme paitsi tuottavaa bisnestä, myös eettisesti parempia päätöksiä, Koka päättää. 

 

Baswaren Ite wiki -profiili

Baswaren kotisivut