IPaaS ja API management ovat tällä hetkellä pöydällä it-organisaatioissa läpi linjan.

Siksi Kompozuren CEO eli Coding Executive Officer Sakari Nahi ehdottaa asiantuntijahaastattelun työotsikoksi lausetta “Strateginen digitalisaatio vaatii tuekseen API-alustan”.  

Päätämme tarttua tarjoukseen.

 

Yritysarkkitehtuuri haltuun API-alustojen avulla

Sakari Nahi oli ehtinyt käymään .NET-kehittäjänä läpi kaikki mahdolliset roolit projektityöstä tiiminvetäjään, presalesiin ja arkkitehtiin.  

Seitsemän vuotta sitten palkkatyö vaihtui yrittäjyyteen kun hän perusti Azure-pilveen keskittyvän yrityksensä Kompozuren yhdessä CTO Sami Lavikon kanssa.

“Gartner kutsuu tätä IPaaSiksi. Puhutaan datan tuomisesta näkyville”

– Päätimme jo silloin vuonna 2011 keskittyä täysin Azure-markkinaan. Mietimme asiaa maalaisjärjellä ja totesimme, että miksi kukaan välittäisi raudasta? Eikö olisi järkevämpää, että keskitytään vain liiketoimintalogiikkaan, ja kun se on koodattu, pusketaan se muiden saataville.

Nahi ja Lavikko valitsivat teknisen tulokulman, koska ovat itsekin kehittäjiä.

– Lähestymme edelleen asioita läpinäkyvän ja konkreettisen tekemisen näkökulmasta. Koko firman pointtihan on periaatteessa vaan hakea haasteita ja ratkoa niitä hyvällä porukalla, Nahi kuvailee Kompozuren henkimaailmaa.

Sakari Nahi on tunnettu kasvo pilvipalveluiden kentässä, sillä hän on Finland Azure user groupin perustaja, tuottaa Ikkunastudio-podcastia, ja on yksi Suomen neljästä Microsoftin Most Valuable Professional -nimityksen saaneesta Azure-osaajasta.

 

Sakari Nahi

 

Yksi vahvoista teemoista Nahin ja Kompozuren työssä on auttaa organisaatioita yritysarkkitehtuurin haltuunottamisessa API-alustojen avulla. API-alustat ovatkin tällä hetkellä pöydällä isommissa organisaatioissa läpi linjan.

Mitä API-alustan hyödyntäminen tarkoittaa käytännössä organisaatioiden toiminnalle? Nahi hyödyntää esimerkkinä globaalisti toimivaa teollisuusyritystä, jolla on käytössään tyypillisesti myyntiin, tuontantoon ja toimitukseen liittyviä järjestelmiä.

“API-alusta järjestää integraatiot siihen jamaan, että kokonaisuudesta tulee hallittava”

– Yrityksellä on käytössä ERPit, CRM:t, product lifecycle ja information management -järjestelmät, ja monia muita bisnekselle kriittisiä järjestelmiä. Nämä sisältävät merkityksellistä tietoa, mihin ei kuitenkaan kaikilla työntekijöillä tai kumppaneilla ole pääsyä. Ainahan järjestelmistä jotenkin tietoa saa, mutta perinteisillä integraatioilla lopputuloksena on aikamoinen sillisalaatti. API-alusta järjestää integraatiot siihen jamaan, että kokonaisuudesta tulee hallittava, Nahi kuvaa.

Työn tehostaminen globaalisti vaatii kaiken tiedon valjastamista hyötykäyttöön. Näin esimerkiksi asiakaskäynnillä oleva edustaja voisi saada yhdellä vilkaisulla ymmärryksen asiakkaalle myydyistä tuotteista, niiden huoltohistoriasta, sopivista varaosista ja palvelutuotteista.

– En tunne yhtään myyjää joka jaksaa käydä useassa järjestelmässä, ja harvemmin yksittäisille myyjille oikeuksia ERP- tai tuotejärjestelmiin annetaankaan. API-alustan tarjoaman datan avulla myyjä pystyy hahmottamaan asiakkuuteen sopivat palaset, ja kykenee esimerkiksi tarjoamaan sopivaa huoltopalvelua, Nahi kuvaa.

IT-alan totuuden torvi Gartner kutsuu toimintamallia IPaaS-termillä. Nahi puhuu yksinkertaisesti datan tuomisesta näkyville.

 

IPaaS auttaa yrityksiä tiedon kulun hallinnassa

Gartner määrittelee IPaaSin joukkona pilvisovelluksia, jotka edesauttavat tiedon kulkua ja näkyvyyttä organisaatiossa. IPaaSin tavoitteena on nopeuttaa integraatioiden ja rajapintojen kehitystä sekä auttaa yrityksiä tiedonkulun hallinnassa.

IPaaS on keskiössä yhdisteltäessä julkisessa pilvessä ja/tai omassa konesalissa pyöriviä palveluita ja tietoa joko yksittäisen organisaation sisällä tai useiden organisaatioiden kesken.

Pilveistymisen aikakaudella yritysarkkitehtuurin kentän monimuotoisuus on räjähtänyt uuteen sfääriin. Digitaaliset palvelut hybrid-ratkaisuina vaativat julkisen pilven ja oman konesalin tarjoaman saumattoman toiminnan, Nahi sanoo.

“Sama asia tunnetaan myös nimillä integraatioalusta, integraatioväylä, rajapintakerros, tietokerros ja tietoalusta”

– Samaan aikaan kun organisaatiossa käytetään yhä enemmän SaaS-palveluita, halutaan tarjota turvallisesti uudenlaisia palveluita niin globaalisti hajautuneelle henkilöstölle kuin asiakkaille ja kumppaneillekin.

Dynaamisessa ympäristössä API-alusta on ratkaisu yritysarkkitehtuurin selkeyttämiseen ja hallittavana pitämiseen, hän jatkaa.

IPaaS terminologia voi aiheuttaa osaltaan viestinnällisiä haasteita, sillä toteutustavasta riippuen sama asia kulkee myös nimillä integraatioalusta, integraatioväylä, rajapintakerros, tietokerros tai tietoalusta.

 

API Management eli APIen hallinta on osa IPaaSia

Sakari Nahin mukaan ikävä kyllä monet organisaatiot eivät ota kaikkea hyötyä irti API-alustoistaan jättämällä ne osin tietämättään keskeneräisiksi joko teknisesti tai poliittisesti.

API Management eli APIen hallinta otetaan usein käyttöön yhteneväisyyden ja APIen hallittavuuden parantamiseksi. API Managementin avulla hallinnoidaan rajapintoja, niiden elinkaarta, rajapintojen kuluttajia ja sisäisiä sekä ulkoisia toimijoita.

API Managementista voi olla hyötyä vaikka kokonaisvaltaista IPaaS-konseptia ei yrityksessä otettaisikaan käyttöön. IPaaS ei kuitenkaan ole vain rajapintojen yhteentuomista API Managementin kautta, vaan myös jaettujen toiminnallisuuksien ja tietovarastojen hyödyntämistä eri APIen kesken.

– IPaaSia hyödynnettäessä luodaan kokonaan uusi tietoalusta, joka mahdollistaa tiedon tuomisen näkyville, jaettavaksi ja uudelleen käytettäväksi. Nämä projektit ovat vaativia, koska ne usein edellyttävät strategista visiota sekä yhteistä suunnittelua organisaation eri osien toimesta, Nahi kuvaa.

Mukana ovat tällöin yritysarkkitehdit, tietomallien suunnittelijat ja tiedon omistajat. Lisäksi mukaan tarvitaan yksittäisten liiketoimintakriittisten järjestelmien, kuten ERP:n ja CRM:n, omat tiimit.

– Kaikkien näiden välillä pitää saada aikaiseksi keskustelua. Ajan myötä uuden kehittäminen ja työskentely helpottuvat ja suoraviivaistuvat, ja yrityskulttuuri kehittyy. Identiteettien hallinta, autentikaatio ja auktorisaatio on tietysti ratkottava – tietoturvaa ei voi jättää tuurin varaan, Nahi muistuttaa.

Tällaiset projektit saadaan läpi organisaatiossa siten, että ne nostetaan IT-johdon toimesta strategiseksi hankkeeksi. Yleensä isommissa organisaatioissa voi olla samanaikaisesti 3-4 tällaista kärkihanketta.

“Tämän jälkeen kehittymisen esteenä ei enää ole teknologia, vaan oma kulttuuri ja uskallus”

Nahin mukaan API Management tuo paljon, mutta ei ole vielä yksinään ratkaisu. API-alusta on tehnyt tehtävänsä vasta, kun se nopeuttaa ja mahdollistaa yrityksen digitaalisten palveluiden nopeasyklistä kehittämistä ja asiakaspilotointia.

Lopputuloksena IPaaS ja API Management tuovat yrityksen tietolähteet kaikkien käsille.

– IPaaSin kautta tarjotaan prosessit ja tieto liiketoiminnan saataville. Tämän jälkeen yrityksen kehittymisen esteenä ei enää ole teknologia, vaan yrityksen oma kulttuuri ja uskallus lähteä kokeilemaan uusia tapoja hyödyntää saatavilla olevaa dataa. Pitää luoda ilmapiiri, jossa liiketoimintalähtöjä saa kokeilla ja myös epäonnistua, Nahi sanoo.

 

Kompozuren ite wiki -profiili
Kompozuren kotisivut

Onko yrityksellänne mielenkiintoinen juttu kerrottavaksi, ohjelmisto esiteltäväksi tai osaava digitalisaation asiantuntija haastateltavaksi? Ole yhteydessä ite wikin toimitukseen johannes.puro@itewiki.fi tai elina.koskipahta@itewiki.fi, niin tehdään artikkeli!