Jos omni-channel ei ole vielä lyönyt lävitse kaupan alalla, se tapahtuu viimeistään vuonna 2018. Samaan aikaan IoT, varastotyön automaatio ja uudet työkalut, kuten älylasit uudistavat logistiikan prosesseja. Haastattelimme logistiikan tietojärjestelmiä kehittävän Optiscan Oy:n toimitusjohtajaa Jarmo Reunasta, jotta saisimme kuvan logistiikan ja varastoinnin trendeistä tälle vuodelle.

– Ostokäyttäytyminen muuttuu siten, että kunkin toimijan palvelukanavat ovat käytössä koko ajan läpinäkyvästi. Erityisen iso merkitys on verkossa tehtävien tilausten ja logistisen roolituksen hallinnalla, aloittaa Reunanen.

Aito monikanavaisuus synnyttää uusia tarpeita yritysten logistiikkaprosesseille.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että entistä pienempiä tilauksia täytyy pystyä toimittamaan entistä nopeammin ja kustannustehokkaammin.

Esimerkiksi Amazonin ja Alibaban kanssa on hankala kilpailla, sillä ne pystyvät toimittamaan hyvin pieniä ja edullisia tuotteita tehokkaasti. Kysymys kuuluu, miten kaupat pystyvät haastamaan isot pelurit?

Reunasen mukaan yksi vastaus löytyy verkosta tilattujen tuotteiden toimittamisesta perinteisistä liikkeistä, sillä niiden verkostot sijaitsevat jo valmiiksi lähellä kuluttajia. Tässä keskustelussa ollaan aika lähellä omni-channelin ydintä.

– Tuotteiden kerääminen on kuitenkin varastoissa ja myymälöissä hyvin erilaista. Varastoissa tuotteet voidaan järjestää optimaalisesti, myymälässä ne ovat esillä kuluttajia varten. Siksi tarvitaan erikoistuneita prosesseja kun myymälän hyllyjä käytetään toimitusvarastointiin, Reunanen sanoo.

”E-commerce -maailmassa on hyvin pitkälti kuluttajan markkinat”

Hän näkee, että paikalliset liikkeet voivat haastaa globaalit verkkokaupat korkealla palvelutasolla. Avainkysymykseksi nousee, pystytäänkö prosesseja kehittämään tarpeeksi tehokkaiksi, etteivät katteet putoa.

– E-commerce -maailmassa on hyvin pitkälti kuluttajan markkinat: he voivat valita verkosta itselleen parhaan vaihtoehdon, tai tilata vaikkapa 4-5 tuotetta ja palauttaa ne, jotka eivät miellytä, Reunanen pohtii.

– Kukaan ei halua varastoida tuotteita turhaan; katteiden suojaamiseksi niitä täytyy pystyä toimittamaan myös suoraan tehtaalta kuluttajalle.

 

Optiscanin toimitusjohtaja Jarmo Reunanen näkee IoT:n ja älyteknologian kehittävän tulevaisuuden varastologistiikkaa entistä turvallisempaan ja tehokkaampaan suuntaan.

IoT:llä merkittävä potentiaali logistiikassa

Kun katsotaan logistiikan tulevaisuutta, selkeänä tulevaisuuden elementtinä esiin nousee IoT, Internet of Things. Jarmo Reunasen mukaan kohteet, joissa IoT:llä voidaan tuottaa hyvin realisoitavissa olevaa hyötyä, voidaan tunnistaa melko tarkasti logistiikassa.

– Kymmenen euron tuotteen tilaaminen verkkokaupasta on itseasiassa aika monimutkainen prosessi, joka vaatii monen toimijan saumatonta yhteispeliä. Prosessi saadaan haltuun tekemällä seurannalla toimitusketjun hallinnasta läpinäkyvä. IoT-sensorit antavat jatkuvaa tietoa siitä, missä tuote on ja mitä ketjussa tapahtuu seuraavaksi.

”Kaikkia toimijoita kiinnostavat kuljetusprosessin tehokkuus ja vihreät arvot”

Näin tuotteen matkasta ja arvioidusta saapumisajasta raportoimalla voidaan nostaa asiakaskokemuksen tasoa. Samalla toimitusketjun vaatimuksista esimerkiksi kylmätuotteiden osalta voidaan huolehtia koko ajan.

– Seurannan myötä logistisessa prosessissa ei ole mustaa aukkoa, jossa tuote häviää ja ilmestyy uudelleen toisaalle jatkokuljetusta varten. Rekkojen tärinää ja oloja monitoroimalla tunnetaan herkempien tuotteiden kohtaamat olosuhteet. Samalla toteutuu kuljetuskaluston seuranta, jolla energiankulutusta optimoidaan. Kaikkia toimijoita kiinnostavat kuljetusprosessin tehokkuus ja vihreät arvot. IoT-sensorit antavat tähän varsin hyvät mahdollisuudet, Reunanen kuvaa.

Yksi IoT:n myötä kehittyvä aihepiiri on työturvallisuus. Paremman tiedon avulla voidaan varmistaa esimerkiksi, ettei kukaan joudu käsittelemään liian suuria painoja ja estää törmäystilanteita tuotteita siirrettäessä.

Varastot automatisoituvat, mutta ihmisvoimin

Varastoinnissa selkeä iso trendi on varastoautomaation osuuden lisääntyminen. Reunanen kertoo alan tutkimuksesta, jonka mukaan 70 prosenttia varastoalan ammattilaisista uskoo, että varastoautomaation määrä tulee lisääntymään.

– Varastoautomaatio ei tule korvaamaan henkilötyötä, vaan teknologia ja sitä hyödyntävät ihmiset tulevat toimimaan yhä enemmän rinnakkain ja yhdessä. Henkilötyön tehostamiseen tullaan hyödyntämään uutta teknologiaa huomattavan paljon tulevaisuudessa, Reunanen tietää.

”Varastoautomaatio ei tule korvaamaan henkilötyötä, vaan teknologia ja sitä hyödyntävät ihmiset tulevat toimimaan yhä enemmän rinnakkain”

Avainteknologioita kehityksessä ovat puheen tunnistus ja puettava teknologia; erilaiset rannetietokoneet, käsipäätteet, sormiskannerit ja älylasit, jotka kaikki tarjoavat vapaat kädet ja silmät työn tekijälle ja joilla päästään laadun kasvuun ja virheiden vähenemiseen varastointiprosesseissa.

– Erikokoiset varastot eri toimialoilla hyödyntävät jo Optiscanin toimittamaa puheentunnistusteknologiaa. Uskon multimodaliteetin kasvavan; tulevaisuudessa tulemme näkemään yhä useammin teknologioita käytettävän rinnakkain samassa sovelluksessa. Tulevaisuudessa erilaiset päätteet ja tabletit tunnistavat puheen perinteisten keinojen rinnalla, hän kuvaa.

Toisena esimerkkinä Reunanen käyttää lisättyä todellisuutta, jossa voidaan tuoda informaatio suoraan työntekijän älylaseihin, jolloin voidaan muun muassa skannata paketteja katseella.

Tulevaisuuden varastotyöntekijä ottaa siis askeleen Teräsmiehen suuntaan!

Optiscan ite wikissä
Optiscanin kotisivut

Haastatellusta yrityksestä

Optiscan Group on toimittanut varaston ja kentällä liikkuvan henkilöstön ohjauksen ratkaisuja jo yli 30 vuoden ajan auttaen yrityksiä parempaan tehokkuuteen ja tuottavuuteen tarjoamalla ratkaisuja varaston logistiikan ja kentällä liikkuvan henkilöstön hallintaan.

Seuraava artikkeli teistä?

Onko yrityksellänne mielenkiintoinen ohjelmistotuote esiteltäväksi tai osaava digitalisaation asiantuntija haastateltavaksi? Ole yhteydessä ite wikin toimitukseen info@itewiki.fi, niin tehdään artikkeli!