TIVIAn toiminnanjohtaja Robert Serén muistaa ajat, jolloin atk-päälliköt surivat: “Miksi kukaan ei ymmärrä meitä?”

Haastattelimme Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry:n, TIVIAn toiminnanjohtajaa Robert Seréniä it-alan kehittymisestä ja TIVIAn roolista digitalisaation osaajien verkostona. Noin 10.000 jäsenisen TIVIAn vetäjänä Serénillä on ollut mielenkiintoinen näköalapaikka tietotyön kehittymiseen tekniikasta digitalisaatioksi.

 

Minkälainen on TIVIAn historia?

-Toiminta lähti liikkeelle Suomen Reikäkorttiyhdistyksestä, joka perustettiin vuonna 1953 ja joka muutettiin sittemmin Tietotekniikan Liitoksi tietokoneiden ja tietojenkäsittelyn kehittymisen myötä. Alkuun kyse oli siis vahvasti tekniikasta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Yhdistyksen tavoitteena oli toimia ATK-päälliköiden vertaisverkostona, jossa nämä sitten pääsivät suremaan: “Miksi kukaan ei ymmärrä meitä?”. Kaikilla oli tämä sama ongelma ja sama haastehan on yhä edelleen osittain olemassa, vaikka tänä päivänä teknologia on tullut osaksi meidän kaikkien työtä ja arkea.

 

Mistä tämä kuilu it-väen ja muiden ammattien välillä oikein johtuu?

-Osasyynä on se, että meillä it-alalla on helposti tapana puhua kapulakieltä. Mennään teknisten kehitysten taakse.

Ehkä edelleen ajatellaan myös niin, että nämä propellipäät ovat oma kansansa, joka on siellä juomassa Coca-Colaa näyttöpäätteidensä äärellä.

Digitalisaation myötä yhteistyö teknisen osaamisen ja organisaation kaiken muun toiminnan kehittämisen välillä korostuu.  

Tietotekniikan historiaa TIVIAn arkistoista.

Tietotekniikan historiaa TIVIAn arkistoista.

 

Miten näet it-osaamisen roolin tänä päivänä, kun digitalisaatio on kuuma peruna yrityksissä ja organisaatioissa?

-Jos katsotaan digitalisaatiota, niin kaikista toiminnan kehittämisprojekteista tulee jossain vaiheessa järjestelmäprojekteja. Kun toimintaa kehitetään tänä päivänä prosessit täytyy tukea tietojärjestelmällä.

Siksi jossain vaiheessa kaikki kehitysprojektit tulevat it:lle.

It-ammattilaiset taas ovat ennen kaikkea kiinnostuneita viimeisestä teknologiasta, eivätkä välttämättä esimerkiksi viestinnästä ja kouluttamisesta. Tämä voi aiheuttaa sen, että hankkeessa edetään väärällä tavalla.

Olennaista on, että tietotekniikan pitäisi toteutua luonnollisesti muun toiminnan ohessa ja osana sitä. Jos liikkeelle lähtee tekniikka edellä, käy helposti niin, että halutaan vain uusia järjestelmiä ja uutta hardwarea ja softaa. Samaan aikaan liian moni ohjelmisto tuo vain vähän lisäarvoa suhteessa potentiaaliinsa.

Mitä halutaan saada aikaiseksi pitäisi olla it-hankkeiden keskiössä ja projektien pitäisi olla hyvin perusteltuja.

 

Mikä on TIVIAn funktio tietoalan yhteisönä?

-Me olemme osaamisen edistäjä. Pidämme huolta siitä, että Suomessa on digitaalista osaamista, että meillä voidaan pärjätä. Samaan aikaan otamme kantaa asioihin ja siihen, mitä alalla tapahtuu.

Verkostoituminen on edelleen TIVIAn toiminnassa mukana olemisen tärkein etu. Ala kehittyy niin nopeasti, että jos on yli 5 vuotta vanhaa tietoa, se on out-of-date. Kun it-ala muuttuu, niin yhteisön jäsenenä pysyy mukana siinä, mikä on ajankohtaista. TIVIA ja sen jäsenyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia vuoden aikana yli 200 ympäri Suomen.  

Olennaista on toiminnan yhteisöllisyys, jossa kenelläkään ei ole “hidden agendaa”, jossa oltaisiin todellisuudessa myymässä palveluita. TIVIAn toiminta on pyyteetöntä.

TIVIAn toimintaan kuuluu myös tehdä analyysiä ja tutkimusta it-alasta. Kun it-alaa kehitetään, taustalla pitää olla faktatietoa. Siksi tuomme tutkittua tietoa pöytään siitä, mikä on tärkeää ja minkälaisin toimenpitein voitaisiin päästä eteenpäin.

Olemme myös vaikuttamassa it-alan päätöksentekoon, olimme esimerkiksi mukana IT2015 yleisten sopimusehtojen kehitystyössä.

Tivia-60-vuotta-draft

 

Kerro jostain viimeaikaisesta ICT alaa koskevasta tutkimustuloksesta tai trendistä 

-Julkaisimme hiljattain palkkatutkimuksen, jonka mukaan naisten ja miesten palkka it-alalla on ihan samalla tasolla.

Haluaisin myös tuoda esiin sellaisen kehityksen, että tietotyötä ei tehdä enää vain teknisellä tasolla ja että digitalisaation parissa työskentely sopii aivan yhtä hyvin naisille kuin miehillekin. Naisilla on ihan sama ja parempikin kompetenssi työskennellä näiden usein pitkäjänteisyyttä vaativien asioiden kanssa. Kuitenkin it-alalla vain neljäsosa työvoimasta on naisia. Toivon tilanteeseen parannusta mm. sitä kautta, kun koodaus on tulossa kouluihin oppiaineeksi.

It-alan sidosryhmien johto tapasi TIVIAN ständillä ICTexpossa. Kuvassa Robert Serén, Ohjelmistoyrittäjät Ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha, sekä ite wikin liiketoimintajohtaja Johannes Puro.

It-alan sidosryhmien johto tapasi TIVIAN alueella ICTexpossa. Kuvassa Robert Serén, Ohjelmistoyrittäjät Ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha, sekä ite wikin liiketoimintajohtaja Johannes Puro.

Olemme olleet myös eurooppalaisella tasolla mukana tekemässä e-competence-tutkimusta. Huomionarvoista tutkimuksessa oli se, että vain neljäsosalla it-alalla työskentelevistä on tarvittavaa kompetenssia. Tilanne on sama ympäri Eurooppaa. Koska ala muuttuu nopeasti, ihmiset ovat tavallaan ajautuneet niihin tehtäviin, joissa ovat tänä päivänä ja kokevat, että eivät ehkä ole saaneet riittävää koulutusta työhönsä.

Tällä hetkellä arvioidaan että vuoteen 2020 mennessä markkinassa on noin 800.000 it-ammattilaisen vajaus Euroopan tasolla.

 

Olet jäämässä eläkkeelle tänä vuonna TIVIAn toiminnanjohtajan virasta. Minkälaisia ominaisuuksia TIVIAn uudelta toiminnanjohtajalta vaaditaan?

-Tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta olisi tärkeää, että valitulla henkilöllä olisi laajat kontaktiverkostot niin yksityisellä kun julkisella puolella, sekä monipuolinen osaaminen ja kokemus ICT-alasta.

Lisäksi järjestötoiminnan ymmärtäminen, diplomaattisuus, joustava toimintatapa ja hyvät esiintymistaidot ovat tarpeellisia.

Alan nopean muutoksen myötä ennakkoluuloton toimintatapa jatkuvasti elävässä ympäristössä asettaa omat haasteensa toiminnan kehittämiselle.

Digitaalisuuden myötä tärkein ominaisuus on kuitenkin se, että valittu henkilö on avoin uusille vaikutteille ja valmis tarttumaan uuden teknologian haasteisiin avoimin mielin ílman liian vahvoja ennakkoluuloja ja valmiita ratkaisuja.

Robert-2

Lue lisää TIVIAN toiminnasta yhdistyksen kotisivuilta ja liity Tivian jäseneksi tai yritysjäseneksi.  

Lue myös: Hae TIVIAn hallituksen jäseneksi

Tivia ite wikissä, Tivian jäsenyritykset ite wikissä