Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

VDL Bus & Coach Finland Oy uudistaa maahantuonnin teknistä palvelua POINTR:n avulla.

ReferenssiVDL Bus & Coach Finland Oy, Euroopan suurimman linja-autovalmistajan VDL Bus & Coachin tytäryhtiö, on ottanut POINTR:n käyttöön maahantuonnin teknisessä palvelussaan. VDL Bus & Coach Finlandin tavoitteena on nopeuttaa VDL:n huoltotoiminnan asiakkaille Suomessa tarjoaman palvelun vianetsintää. Tavoitteena on parantaa palvelun kiertoaikaa ja palvelun laatua.

VDL Bus & Coachin - useista yhtiöistä koostuvan VDL Bus & Coach Finlandin emoyhtiön - ydinliiketoiminta on linja-autojen ja niiden alustojen kehittäminen, valmistus ja myynti. Toinen keskeinen osa liiketoimintaa ovat mini- ja midibussien korimuutokset ja -laajennukset sekä käytettyjen bussien osto ja myynti. Kun maailma siirtyy kohti päästötöntä liikkuvuutta, VDL Bus & Coach tarjoaa avaimet käteen -ratkaisuja paitsi linja-autojen valmistajana myös ohjelmistojen toimittajana. Vaikka VDL Bus & Coach toimii maailmanlaajuisesti, se valmistaa linja-autonsa edelleen Länsi-Euroopassa.

Suomessa VDL Bus & Coachin busseja ajavat liikennöitsijät lähes kaikissa suurimmissa kaupungeissa. Suomessa VDL Bus & Coach on toimittanut asiakkailleen yhteensä yli 650 bussia. Asiakkaita avustava huoltoverkosto koostuu kolmesta omasta ja 14 kumppanin VDL-huoltopisteestä ympäri maata.

VDL Bus & Coach on edelläkävijä vähäpäästöisissä liikenneratkaisuissa, ja se toi ensimmäiset sähköbussinsa markkinoille jo vuonna 2013. Viime vuosina sähköbussien kysyntä on kasvanut kiihtyvällä vauhdilla: tänä vuonna esimerkiksi Koiviston Auto ottaa Lahdessa käyttöön 18 sähköbussia ja Kuopion Liikenne saa 13 uutta sähköbussia.

POINTR yhdistää teknisen huollon ja mekaanikot toisiinsa

Tammikuussa 2021 käynnistetyn POINTR-järjestelmän käyttöönoton tavoitteena on lisätä maahantuojan tukea huoltotoiminnalle. POINTR:n käyttöönoton ja sen uuden tukiprosessin odotetaan nopeuttavan huoltojen kiertoaikoja merkittävästi.

POINTR on videopuhelualusta, joka mahdollistaa nopean, selkeän ja tehokkaan yhteistyön maahantuojan teknisen palvelun ja huoltohenkilöstön välillä. Suora video- ja ääniyhteys, synkronoidut AR-merkinnät ja dokumentointiominaisuudet sekä tekniset ominaisuudet, jotka varmistavat sovelluksen toiminnan, helpottavat mekaanikkojen ja teknisten asiantuntijoiden välistä viestintää. Vastaavissa tapauksissa POINTRin käyttö on nopeuttanut ongelmanratkaisua, vähentänyt virheitä ja tukenut tiedon jakamista ja hiljaisen tiedon siirtämistä organisaation sisällä. Tämän seurauksena POINTRin käyttö on johtanut tehokkaampaan palveluun ja parempaan palvelun laatuun. Samanlaisia tuloksia odotetaan myös VDL Bus & Coach Finlandissa.

Sähköbusseissa käytettävä tekniikka, joka kehittyy nopeasti, on uusi aihe paitsi operaattoreille myös monille mekaanikoille. POINTR-sovelluksen käyttöönotolla VDL Bus & Coach Finland valmistautuu erityisesti sähköbussien yleistymiseen.

Sähköbussitoimitusten lisääntyessä sekä asiakkaat, VDL:n suomalainen huoltoverkosto että jopa monet VDL Bus & Coach Finlandin henkilökunnasta kohtaavat jotain uutta: ajoneuvojen huolto ja ylläpito vaativat huomattavan paljon opettelua ja laajaa vianetsintää. Tässä yhteydessä työkalu, joka nopeuttaa ongelmien ja vikojen paikantamista, ratkaisujen löytämistä ja bussin saamista takaisin käyttöön, on merkittävä etu kaikille osapuolille.

Yhteinen hanke sopeutumisen edistämiseksi

Uusien teknologioiden ja prosessien omaksuminen on aina haastavaa. Alkuvaikeuksien välttämiseksi VDL Bus & Coach Finland aloitti POINTRin käytön yhteisessä projektissa sovelluksen kehittäjän Delta Cygni Labs Oy:n kanssa. Tähän pilottihankkeeseen osallistui muutamia avainhenkilöitä VDL Bus & Coach Finlandin palvelu- ja teknisen osaamisen henkilöstöstä. POINTR asennettiin projektiin osallistuneisiin älypuhelimiin ja tietokoneisiin, ja osallistujille kerrottiin sen keskeisistä ominaisuuksista ja ideasta.

Hankkeen tavoitteena oli kerätä osallistujien kokemuksia ja ideoita erityisesti lähestymistavoista teknisten ongelmien etäratkaisuun. Pilottihankkeen jälkeen käyttöön otettavan tukiprosessin oli määrä perustua osallistujien aiempiin kokemuksiin ja havaintoihin. Hankkeen tarkoituksena oli myös valmistella uuden toimintatavan käyttöönottoa VDL Bus & Coach Finlandin sisällä sekä yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.

Osana hanketta osallistujat myös testasivat uudessa prosessissa käytettävien erilaisten laitteiden ja laiteyhdistelmien toteutettavuutta. Testatut yhdistelmät olivat:

Sarja 1: Älypuhelin ja siihen liitetyt USB-kamerat

Ulkoiset lisäkamerat, kuten pääkamerat ja endoskoopit, sekä erilaiset puhelimen jalustat ja kiinnikkeet olivat yksi testatuista yhdistelmistä. Älypuhelimeen POINTR-sovelluksella liitetyt USB-kamerat osoittautuivat kustannustehokkaaksi tavaksi mahdollistaa See-What-I-See-työskentely ja kevyeksi vaihtoehdoksi älylaseille.

Kamera välittää mekaanikon näkemyksen tekniselle asiantuntijalle juuri sellaisena kuin mekaanikko sen näkee. Näin tekninen asiantuntija voi auttaa ongelmanratkaisussa ja vapauttaa mekaanikon kädet työskentelyyn. Kameroiden ja niiden lisälaitteiden kohtuuhintaisuus mahdollistaa nopean käyttöönoton ja sitoo vähemmän pääomaa kuin esimerkiksi AR-lasien käyttö vastaaviin tarkoituksiin: yksittäisen kameran ja lisälaitteiden hinta on muutaman kympin luokkaa tuhansien sijaan.

Sarja 2: Laajennettu "keikkasarja": kamerat, lisälaitteet ja kestävä tabletti kenttäkäyttöön.

Tabletin suurempi näyttö antaa mekaanikolle paremman alustan yhteistyöhön. Lisäksi mekaanikko voi käyttää POINTR:n neuvottelupuheluominaisuutta välittääkseen kuvamateriaalia useista eri kuvakulmista, esim. kuvaamalla kojelautaa älypuhelimeen liitetyllä pääkameralla ja ohjauskeskusta tabletilla. VDL Bus & Coachin maahantuojan asiantuntijalla on mahdollisuus nähdä useita ongelman kannalta olennaisia kuvakulmia, ja mekaanikko voi saada selkeät, näkyvät ohjeet tabletin suurelta näytöltä.

Sarja 3: Älylasit ja POINTR

Älylasien ja esiasennetun POINTR:n sekä mobiilireitittimen yhdistelmää testattiin tulevaisuuden mobiilina tukialustana. Älylasien etuna kameroihin verrattuna on yhden laitteen tuoma yksinkertaisuus sekä se, että mekaanikon ei tarvitse vilkuilla asiantuntijan visuaalisia ohjeita erilliseltä näytöltä, kun lasit on sijoitettu suoraan hänen näkökenttäänsä.

Kenttäolosuhteissa älylasit vaativat kuitenkin mobiilireitittimen, sillä niissä on harvoin sisäänrakennettua SIM-korttipaikkaa. Näin ollen ne ovat hyvin riippuvaisia Wi-Fi-verkoista. Joka tapauksessa älylasit ovat kehittynein vaihtoehto, kun on kyse handsfree See-What-I-See-työskentelystä.

POINTR asennettiin myös jokaisen asiantuntijan Windows-tietokoneeseen maahantuojan teknisessä palvelussa "keikkasarjojen" vastineeksi. Näin teknisen palvelun asiantuntijoiden oli helppo seurata mekaanikon esittämää ongelmaa, antaa ohjeita ja jakaa esimerkiksi sähkökaavioita tai piirustuksia korjattavasta laitteesta mekaanikon avuksi.

Nopeutta ja säästöjä jo kolmen viikon testauksessa

VDL Bus & Coach Finland Oy:n tekninen johtaja Sampo Heininen ja huoltomekaanikko Joonas Sikanen ovat seuranneet pilottihankkeen etenemistä ja arvioineet sen tuloksia kolmen ensimmäisen viikon jälkeen.

"Ensimmäinen havaintoni on, että yhteistyö POINTR:n kautta auttaa meitä ymmärtämään tilannetta kentällä paljon nopeammin. Saavutamme myös kentällä olevan mekaanikon kanssa heti yhteisen käsityksen ongelmasta. Tämä on mahdollista, koska mekaanikolla on POINTR älypuhelimessaan. Saamme tuloksia myös ilman lisälaitteita ja älylaseja", Joonas Sikanen kertoo.

Ongelmanratkaisu on nopeutunut jopa kokonaisen päivän verran, kun teknisen palvelun asiantuntijat ovat pystyneet nopeasti antamaan mekaanikoille ohjeita, ohjaamaan heitä ratkaisemaan oikeita asioita ja näyttämään, mitä on tehtävä ongelman ratkaisemiseksi.

VDL Bus & Coach Finlandin huoltotoiminnan osalta on jo nyt selvää, että uuden sähköisen tekniikan ja digitaalisten ominaisuuksien huoltoon liittyy haasteita, joihin POINTR:n avulla voidaan saada paljon apua. Uusi teknologia, uusien ominaisuuksien erityispiirteet ja uusi sanasto eivät ole vielä vakiintuneet yksittäisten alan asiantuntijoiden keskuudessa.

"Näiden sähkö- ja digitaalitekniikassa esiintyvien vikojen ratkaiseminen on erityisen monimutkaista. Ongelmanratkaisu edellyttää yleensä yksittäisen järjestelmän toimintalogiikan, sen ohjelmiston ja sähkötekniikan ymmärtämistä sekä sitä, miten viallinen järjestelmä vaikuttaa linja-auton muiden järjestelmien ja koko ajoneuvon toimintaan. Tehtävä vaatii laajaa asiantuntemusta", Sikanen sanoo.

Tällaiset haasteet ovat etusijalla, kun tuote on uusi tai harvinainen, kuten tällä hetkellä sähköbussit. Vikatietokannat eivät ole vielä yhtä kattavia kuin vakiintuneilla malleilla, ja kunnossapidossa tarvittava hiljainen tieto on vielä harvojen asiantuntijoiden käsissä.

Heininen ja Sikanen kuvaavat kaksi tilannetta, joissa POINTR:n hyödyt ovat selvästi havaittavissa:

Tapaus 1

Mekaanikko soitti tekniseen palvelulinjaan saadakseen vaihtoehtoja vian diagnosoimiseksi ja korjaamiseksi. Auttaakseen mekaanikkoa teknisen palvelun asiantuntijan olisi verrattava mekaanikon kuvausta tietokoneellaan oleviin sähkökaavioihin. Kun mekaanikko soitti, asiantuntija on kuitenkin juuri lähdössä eikä hänellä ole aikaa tutustua oikeisiin sähkökaavioihin, jotta hän voisi antaa ohjeita mekaanikolle. Perinteisellä etätukimenetelmällä avustettu vianmääritys joutuisi odottamaan seuraavaan aamuun asti.

Nyt asiantuntija pyysi mekaanikkoa soittamaan hänelle takaisin POINTRin kanssa välittömästi. Videoyhteyden avulla asiantuntija ja mekaanikko pystyivät havaitsemaan ongelmien todennäköiset syyt välittömästi. Tämän seurauksena pohjatyöt oli tehty, ja vika saatiin korjattua seuraavana aamuna.

Vian korjaaminen perinteisellä tukijärjestelmällä olisi kestänyt iltaan asti, ja ajoneuvo olisi päässyt takaisin liikenteeseen vasta seuraavana päivänä. POINTR:n käyttö osana VDL Bus & Coach Finlandin teknisen etäpalvelun uudistamista säästi paljon aikaa sekä rahaa, sillä liikennöitsijä sai auton takaisin liikenteeseen nopeammin.

Tapaus 2

Mekaanikko soittaa teknisen palvelun linjalle ja kertoo, että korjattava bussi ei käynnisty. Teknisen palvelun asiantuntija saa käsityksen, että auto ei käynnisty, koska se ei saa virtaa. Heidän johtopäätöksensä on, että tämän täytyy olla ongelman syy.

Ennen POINTR:n käyttöönottoa asiantuntijan olisi pitänyt matkustaa korjaamolle arvioimaan vikaa puhelimessa saatujen ensitietojen perusteella ja antamaan korjausohjeet henkilökohtaisesti. POINTR:ää käyttämällä käynti oli tarpeeton: asiantuntijan ja mekaanikon välinen POINTR-puhelu paljasti, että vika ei ollut siinä, että ajoneuvo ei saanut virtaa. Virta toimi, mutta korkeajännitettä ei ollut, minkä vuoksi linja-auto ei käynnistynyt. Kun tämä havaittiin, ei käyntiä tarvittu, ja mekaanikko pystyi jatkamaan ajoneuvon korjausta ilman apua.

Hankkeen tulokset ja siirtyminen Digital First -lähestymistapaan.

Heinisen ja Sikasen keräämien kokemusten perusteella POINTRin käyttöönotto on kannattanut: tulokset ovat välittömiä. Tärkeintä on kuitenkin tiedottaa ja kannustaa koko työyhteisöä ottamaan uusi lähestymistapa käyttöön ja ryhtymään ongelmien ratkaisemiseen ensisijaisesti POINTR:n avulla. Vasta sitten uudesta prosessista tulee luonnollinen osa päivittäistä toimintaa.

Delta Cygni Labsin POINTR-tiimi on havainnut saman kokemuksen lähes kaikkien asiakkaidensa kanssa. Tiimi kutsuu sitä "Digital First With POINTR" -ajattelutavaksi. Työyhteisön sitouttaminen uuteen työskentelytapaan ja siihen, että uusi lähestymistapa helpottaa päivittäistä toimintaa, on äärimmäisen tärkeää. Silloin POINTRin käyttö voi tuottaa nopeasti konkreettisia tuloksia.

Digital First -lähestymistavan kannalta on keskeistä, että jokaisella työntekijällä on älypuhelin, johon on asennettu POINTR. Tämä tekee uuden lähestymistavan käyttöönoton kynnyksestä matalan, varsinkin kun lisälaitteita ei tarvita. VDL Bus & Coach Finland uskoo, että myös varaosavaraston henkilökunta ja liikennöitsijöiden verkosto voisivat aikanaan aloittaa POINTR:n käytön VDL Bus & Coach Finlandin teknisten asiantuntijoiden kanssa.

Myös hankkeessa testatut älylasit ja puhelimen lisälaitteet ovat tuottaneet ensimmäisiä tuloksia. Kaikki testatut "keikkasarjat" johtivat odotettuihin hyötyihin, mutta Heinisen ja Sikasen mukaan päätös siitä, mitkä laitteet otetaan laajamittaisesti käyttöön, vaatii vielä lisää testausta. He arvioivat, että tulosten kerääminen jatkuu huhtikuuhun 2021 asti, jolloin tulokset analysoidaan ja voidaan tehdä päätös sopivimmasta laitekokonaisuudesta.

Uuden Digital First -lähestymistavan testaaminen ja käyttöönotto VDL Bus & Coach Finlandissa jatkuu. Kokemuksia lähestymistavasta ja laitteista kerätään parhaillaan, mikä mahdollistaa vanhojen ja uusien menetelmien tulosten vertailun. VDL Bus & Coach Finland on jo tiedottanut kokeilusta yhteistyökumppaneilleen. Heininen ja Sikanen toivovat, että lähitulevaisuudessa olisi mahdollisuus kokeilla uutta toimintatapaa ja POINTR:ää käytännössä yhteistyökumppaneiden kanssa.

VDL Bus & Coach

VDL Bus & Coachin ydintoimintoihin kuuluvat laajan linja-autovalikoiman ja alustamoduulien kehittäminen, valmistus, myynti ja jälkimarkkinointi, mini- ja midibussien muuntaminen tai laajentaminen sekä käytettyjen linja-autojen osto ja myynti. VDL Bus & Coach koostuu useista linja-autoyhtiöistä, jotka toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisilla markkinoilla. Tuotanto tapahtuu Länsi-Euroopassa. VDL Bus & Coach pitää tärkeänä laatua, turvallisuutta, kestävyyttä, ympäristöä, vähäistä polttoaineenkulutusta, mukavuutta ja alhaisia ylläpitokustannuksia. Siirryttäessä kohti päästötöntä liikennettä VDL Bus & Coach tarjoaa avaimet käteen -ratkaisuja, eikä se ole vain bussitoimittaja vaan myös järjestelmätoimittaja.  

VDL Bus & Coach -tuotteiden myynti tapahtuu maailmanlaajuisen verkoston kautta, joka koostuu yrityksistä, yrityksistä ja yrityksistä.

Pinterest
Referenssin infoboxi
Delta Cygni Labs Oy logo

Tiedot

Tilaaja: VDL Bus & Coach
Ajankohta: 2021 -

Lisätietoja

Yritysprofiili Delta Cygni Labs kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Asiakaspalvelu
Laatu, turvallisuus ja ympäristö
Logistiikka
Tuotekehitys ja suunnittelu

Erikoisosaaminen

Auditointi
Dokumenttien hallinta
Integraatiot
Ketterät menetelmät
Lisätty todellisuus ja VR
Pilvipalvelut / SaaS
Tietoturva

Toimialakokemus

Asiantuntijapalvelut
Kuljetus, liikenne ja logistiikka

Tarjonnan tyyppi

Koulutus
Tuki- ja ylläpitotyö
Valmisohjelmisto

Omat tagit

Autoteollisuus
etähuolto
Digitalisaatio

Siirry yrityksen profiiliin Delta Cygni Labs kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Delta Cygni Labs - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Premium-profiilia ei ole aktivoitu. Aktivoi premium-profiili näyttääksesi tässä lisäämäsi 1 asiantuntijaa.

Delta Cygni Labs - Muita referenssejä

Delta Cygni Labs - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia