Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Uusi teknologia on jo työpöydälläsi, tuplaklikkaa silti strategiaasi ensin – avaintekijät Microsoft Power Platform -teknologian käytön laajentamiseen

BloggausMitä Power Platformin menestyksekäs implementointi edellyttää organisaatiolta? Huhtikuussa julkaistu Microsoftin Power Platform -kypsyysmalli nimeää seitsemän avaintekijää, joiden kautta teknologian hallittua käyttöönottoa ja käytön laajentamista voi peilata. Efiman Power Platform -liiketoiminnan kehittämisestä vastaava Janne Hirva sekä tuotemarkkinointipäällikkömme Hanna Kosunen avaavat nämä strategiset avaintekijät yksi kerrallaan.

Sanotaan, että Microsoft Power Platformin työkalut voivat olla yhtä mullistavia teknologioita kuin Microsoft Office -ohjelmat aikoinaan. Tarkoittaen sitä, että kyseessä ei ole vain konepellin alla hiljaa puksuttava teknologia, vaan potentiaalinen tuottavuustyökalu merkittävälle osalle yritysten henkilöstöä.

Käytännössä puhumme kokoelmasta työkaluja, joiden avulla tavalliset liiketoimintakäyttäjät voivat ratkoa omia liiketoimintahaasteitaan – niitä Office-ohjelmia nykyaikaisemmin ja tehokkaammin. Eli visualisoida dataa, automatisoida prosesseja ja luoda omia, arkea helpottavia liiketoimintasovelluksia. Työkalut ovat liitettävissä lähes mihin tahansa pilvipalveluun tai paikalliseen järjestelmään. Mahdollisuudet ovat rajattomat ja sovelluskohteita on yhtä paljon kuin kansalaiskehittäjiäkin – joiksi näitä idearikkaita, liiketoimintaa kehittäviä liiketoiminnan edustajia kutsutaan.

Työkalujen potentiaali on valtava, mutta se ei lunasta itse itseään.

Ja kun sanomme, että kyseessä on potentiaalinen tuottavuustyökalu merkittävälle osalle yrityksiä ja heidän henkilöstöään, se todella on sitä. Vaikka sitä eivät kaikki ole vielä huomanneetkaan, Power Platform -lisensoinnista on saatavilla kattavat alkuvaiheen käyttöoikeudet niin Office 365 kuin Dynamics 365 -käyttöoikeuksien mukana. Eli jos organisaatiossanne hyödynnetään jo kyseisiä ohjelmistoja, ovat Power Platformin alkuvaiheen käyttöoikeudet jo käsissänne!

Työkalujen potentiaali on valtava, mutta se ei lunasta itse itseään. Kun uusi, laajasti mahdollisuuksia tarjoava teknologia, kuten Power Platform, on jo saatavilla, mistä sen hyödyntämisessä kannattaa lähteä liikkeelle ja mitä asioita tulisi ottaa huomioon? Miten edetä hallitusti ja välttää uuden teknologian käyttöönoton sudenkuopat?

Tähän saimme vastauksia teknologian kehittäjältä, Microsoftilta itseltään, viime huhtikuussa.

Power Platform -kypsyysmalli tarjoaa strategisen työkalun organisaation innovaatiopotentiaalin lunastamiseen

Microsoft julkaisi viime huhtikuussa Power Platform -kypsyysmallin, joka toimii alustan 2,1-miljoonapäisellä käyttäjäkunnalle strategisena työkaluna teknologian hallittuun käyttöönottoon ja käytön laajentamiseen.

7x5-muotoinen matriisimalli nimeää seitsemän avaintekijää, jotka tulisi ottaa huomioon Power Platform -työkaluja hyödynnettäessä. Jokaiselle avaintekijälle kuvataan mallissa viisi kypsyyden tasoa, joita vasten organisaatio voi peilata omaa kypsyyttään ja suunnitella seuraavat askeleensa Power Platform -työkalujen käytön laajentamiselle.

Perehdymme seuraavaksi kypsyysmallin seitsemään avaintekijään, joista kypsyysmalliin tutustuminen on luontevinta aloittaa. Tarkka kuvaus kunkin seitsemän strategisen avaintekijän eri kypsyystasoista on luettavissa Microsoftin sivuilta.

Ja koska efimalaisina matkaamme on tarttunut myös omia oppejamme erilaisten teknologioiden käytön edistämisestä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, ripottelemme myös niitä mukaan kokonaisuuteen.

Power Platform -kypsyysmallin seitsemän avaintekijää

1. Strategia ja visio – tuo Power Platform ja ketterä kansalaiskehittäminen digistrategiasi keskiöön.

Onko kansalaiskehittämisen tukeminen osa strategiaanne tai vähintäänkin digistrategiaanne? Usein ensimmäiset sovellus- ja automaatiokokeilut ovat täsmäratkaisuja erilaisiin liiketoiminnassa tunnistettuihin haasteisiin. Ratkaisujen monistettavuuteen tai toimintamalleihin ei tuhlata liikaa aikaa – kunhan kokeillaan ja katsotaan, mikä toimii.

Tämä onkin hyvä tapa aloittaa: tutustua teknologian mahdollisuuksiin ja vaihtoehtoisiin toteutustapoihin. Vaikka ratkaisut olisivatkin aluksi yksittäisiä ja paikallisia, strateginen näkökulma kansalaiskehittämiseen kannattaa silti pitää alusta alkaen mukana.

Jatkuva uudistuminen on jo pitkään ollut kaikkien huulilla, ja kansalaiskehittämisen työkalut tuovat ilmiön kenen tahansa ulottuville. Ensimmäisistä kokeiluista lähtien kannattaa siis pitää mielessä, miten monin eri tavoin vaikkapa Power Platform voi tukea yrityksenne digistrategiaa ja olla yksi tärkeimmistä nopean kehityksen ja uudistumisen työkaluista.

2. Liiketoimintahyödyn mittaaminen – ymmärrä ja konkretisoi Power Platform -projektien arvo liiketoiminnallesi.

Tiedätkö, mikä on erilaisten Power Platform -kokeilujen arvo liiketoiminnallesi? Tiedätkö mihin kokeiluihin kannattaa käyttää aikaa ja mihin ei?

Kansalaiskehittäminen lähtee aina liikkeelle arjen prosessihaasteesta tai ongelmasta: teknologia toimii mahdollistajana sille, että liiketoiminnan edustajat voivat oikoa nämä ongelmat. Low-code-työkalujen mahdollistamalla nopeallakin prosessikehityksellä voidaan parantaa esimerkiksi tiedonkulkua, vähentää virheitä, nostaa datan laatua tai vaikkapa prosessin nopeutta. Ja koska kehityksen puikoissa ovat kansalaiskehittäjät, eivätkä kokeneet ohjelmistokonkarit, säästyy aikaa ja rahaa myös kehitysvaiheessa.

Erilaisten kokeilujen arvon ja hyötyjen kartoitus kannattaa tehdä alusta alkaen näkyväksi ja sisällyttää osaksi kehitystä. Lisäksi kannattaa myös pohtia, kuinka uutta tai muuttunutta prosessia mitataan ja tunnistaa myös se, mistä voidaan luopua uuden toimintatavan myötä. Myöhemmässä vaiheessa, kun potentiaalisia kehitysprojekteja alkaa kertyä jo isompi määrä, arvon ja hyödyn ymmärtäminen auttaa vertailemaan kehitysaihioita keskenään ja priorisoimaan kulloinkin oikeat projektit toteutettaviksi.

3. Ylläpito ja hallinta – älä jätä teknologiaa oman onnensa varaan.

Power Platform tarjoaa liiketoiminnan edustajille työkalun ratkoa arjen liiketoimintahaasteita itsenäisesti ja omatoimisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tätä omatoimista kehittämistä tarvitsisi johtaa ja hallita. Yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat tarvitaan myös kansalaiskehittämiseen, sillä hallitsemattoman kehittämisen seuraus on vain kaaos.

Jo ensimmäisten sovellusten ja automaatioiden yhteydessä kannattaa luoda Power Platformin hallintamalli ja nimetä alustan pääkäyttäjät. Eli päättää, kenen vastuulla Power Platform -alusta, sen monitorointi sekä alustan ja sen käytön tarkoituksenmukainen hallinta ovat. Heti käyttöönotosta alkaen pääkäyttäjien työlistalle tulee tarve luoda erilaisia ympäristöjä, tehostaa sovellusten käyttöä, monitoroida liitäntöjä ja tiedon liikkumista, huolehtia tietoturvallisuudesta sekä ehkäistä tietovuotoja eli toteuttaa organisaation Data Loss Prevention (DLP) -politiikkaa.

Pääkäyttäjien onneksi alustaan itsessään sisältyy laaja määrä monipuolisia ylläpito- ja hallintamahdollisuuksia, joiden avulla pääkäyttäjät voivat tukea organisaationsa kansalaiskehittäjiä ja taata hallitut, tietoturvalliset toimintatavat kaikille. Lisäksi Microsoft tukee liikkeellelähtöä julkaisemillaan ohjeilla ja työkaluilla. Näistä erityisesti Microsoft Power Platformin Center of Excellence (CoE) -aloituspaketti on mainitsemisen arvoinen, valmis kokoelma työkaluja ensimmäisiä Power Platform -kokeilujaan käynnistävälle organisaatiolle.

4. Harmonisoitu tuki – äläkä jätä ihmisiäkään yksin.

Minkälaista tukea tarjoat kasvavalle kansalaiskehittäjien joukolle? Kenen puoleen he kääntyvät, kun sormi menee suuhun? Etenkin alkuvaiheessa on tyypillistä, että kansalaiskehittäjät ratkovat ongelmansa itse. Tutkivat, selvittävät, kysyvät kaverilta. Power Platformin käytön laajetessa kasvaa kuitenkin myös kysyjien ja kysymysten määrä. Tällöin kannattaa suunnitella harmonisoitu käyttäjätuki ja malli parhaiden käytäntöjen jakamiseen kansalaiskehittäjien kesken.

Myös viestintä on olennainen osa tätä tukea. Selkeä, sidosryhmät tavoittava viestintä ja ohjeistukset auttavat sekä alustan käyttöönotossa että käytön aikana. Vastuuhenkilön yhteystiedot ja opetusmateriaalit, esimerkiksi opetusvideot, kannattaa jakaa kaikkien löytämään paikkaan, vaikkapa organisaation Teams-ryhmiin.

Pääkäyttäjille ja IT-ammattilaisille on lisäksi hyvä olla tarjolla kumppanin tarjoama 2nd line -tukipalvelu varmistamaan palvelujen tuotannon aikainen hallinnointi sekä selviäminen mahdollisista virhetilanteista. Myös kansalaiskehittäjille suunnattu ulkoinen tukipalvelu on oiva tapa tarjota lisätukea kehittämiseen ja vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

5. Elinkaarenhallinnan automaatio – kehitä ja tehosta myös kansalaiskehittämisen hallinnointia.

Mitä edistyneempiä ja liiketoimintakriittisempiä automaatioita ja sovelluksia kansalaiskehittäjät luovat, sitä tärkeämmäksi muodostuu Power Platform -toteutusten elinkaaren hallinta. Eli ne yhteisesti määritellyt käytännöt ja prosessit, joiden avulla luotuja ratkaisuja hallinnoidaan, kehitetään ja ylläpidetään.

Usein ensimmäisten kokeilujen kohdalla nämä käytännöt ovat suurimmaksi osaksi yksittäisiä ja manuaalisesti toteutettavia. Mutta mitä laajemmaksi Power Platformin hyödyntäminen kehittyy, sitä enemmän automaatiota suositellaan myös sovellusten elinkaarenhallintaan, esimerkiksi ympäristö- ja DLP-pyyntöjen käsittelyyn. Samoin esimerkiksi sovellusten siirtäminen eri ympäristöihin voidaan tehdä tähän tarkoitukseen kehitetyn ratkaisun avulla.

Parhaimmillaan ratkaisujen elinkaarenhallinnan hallinta on keskitettyä ja perustuu jaettuihin, pitkälle automatisoituihin parhaisiin käytäntöihin ja prosesseihin.

6. Koulutus – opi niiltä, jotka osaavat jo.

Vaikka osa kansalaiskehittäjistä saa jutun juonesta kiinni kokeilemalla ja itsenäisesti opiskelemalla, suurin osa liiketoiminnan ammattilaisista pääsee parhaiten liikkeelle kouluttautumalla. Kouluttautumisen tavoitteena on saada valmiuksia Power Platform -alustan oikeaoppiseen käyttöön ja luoda näkymä alustan moninaisiin käyttömahdollisuuksiin.

Kouluttautuminen uuden työkalun käyttöön ei ole pahitteeksi IT-ammattilaisillekaan, sillä Power Platform tarjoaa uudenlaisen työkalun myös sovelluskehittämisen ammattilaisille.

7. Fuusiotiimit – laita hyvä kiertämään.

Hyvät käytännöt kannattaa aina jakaa ja ottaa käyttöön laajemminkin. Tämä pätee moneen – niin myös Microsoft Power Platformin käyttöön. Kypsyysmallin seitsemäs ja viimeinen avaintekijä ovat fuusiotiimit.

Fuusiotiimeillä kuvataan sitä, kuinka tehokkaasti ja tiiviisti organisaation eri tiimit tekevät yhteistyötä ja jakavat oppeja sekä parhaita käytäntöjä keskenään. Power Platformin käytön alkuvaiheissa toisilta oppiminen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen ovat usein lapsenkengissä, kuten arvata saattaa. Parhaiden käytäntöjen jakamisen sijaan keskitytään niiden parhaiden käytäntöjen tunnistamiseen – jotta olisi jotain, mitä jakaa.

Oivallusten ja kokemusten kertyessä kansalaiskehittäjien ja tiimien välistä yhteistyötä kannattaa kuitenkin alkaa aktiivisesti käynnistää ja tukea. Tiimit voivat katselmoida toistensa toteutuksia ja suunnitella myös kehittämistyötä yhdessä. Yhteiset datamallit, standardikirjastot, yhdistimet sekä komponentit tukevat tiedon jakamista ja yhtenäisiä toimintatapoja yli tiimien.

Pitkälle viedyssä kansalaiskehittämisessä toimitaan yli tiimien: niin kehitysstrategian suunnittelussa, organisaatiosta löytyvän osaamisen hyödyntämisessä kuin kansalaiskehittämisen ja pro-kehittämisen yhteisten tavoitteiden luomisessakin.

+ 1. Kulttuuri – luo kokeiluihin ja kehittämiseen kannustava kulttuuri.

Huh, siinäpä listaa. Vaikka Microsoftin kypsyysmalli ja sen seitsemän avaintekijää tarjoavat kattavan ja enemmän kuin hyödyllisen listan huomioitavista seikoista, yksi – kenties tärkein – avaintekijä loistaa poissaolollaan. Nimittäin kulttuuri.

Uuden teknologian tai minkä tahansa muutoksen mahdollistajan käyttöönotto ei useinkaan tapahdu mukavuusalueella. Sovellusta tai automaatiota kehitettäessä jokin nykyisessä prosessissa muuttuu.

Muutoksessa taas on pohjimmillaan kyse meistä ihmisistä – tavoistamme ja siitä, kuinka ympäröivä kulttuurimme tukee meitä muutoksen keskellä. Uuden äärellä tarvitaan avoimuutta ja luottamusta: uskallusta pysähtyä prosessihaasteiden pariin ja rohkeutta käydä vaikeitakin keskusteluja oikean ongelman löytämiseksi. Muutoksen edistämisessä organisaatiokulttuuri ja johdon vahva tuki ovat avainasemissa.

Kansalaiskehittäminen ja Microsoft Power Platformin tarjoamat low-code-työkalut ovat inklusiivinen tapa luoda uutta: koska kansalaiskehittämisen työkalut eivät vaadi syvällistä teknistä osaamista, kaikki voivat osaltaan osallistua muutoksen edistämiseen. Tehdä nopeita kokeilua ja uusia arjen innovaatioita. Kulttuuri, jossa kannustetaan kokeiluihin ja palkitaan pienistäkin onnistumisista, ruokkii kehittämistä.

Kumppanin kanssa kohti käytäntöä

Olitte vasta aloittamassa Power Platformin hyödyntämistä tai jo pidemmälle päässeitä konkareita, käytössänne on nyt seitsemän (plus yhden) kohdan checklist teknologian täyden potentiaalin lunastamiseksi.

Enää kypsyysmallin opit tulisi laittaa käytäntöön. Helpommin sanottu kuin tehty, saatat ajatella. Entäpä jos olette vasta aivan lähtöruudussa? Luulemme, että ette ole. Vaikka ensimmäisiä liiketoimintasovelluksia tai automaatioita oltaisiinkin vasta suunnittelemassa, kansalaiskehittäjiä teiltä löytyy jo. Kuka on tiimin Excel-guru? Kuka keksii uusia toimintatapoja? Kuka haluaa parantaa tiimin palvelutasoa? Kuka on innostunut kokeilemaan uutta? Pinnan alla muhii jo!

Tämän pinnan alla piilossa olevan innovaatiopotentiaalin valjastaminen liiketoiminnan käyttöön on meidän efimalaisten leipätyötä. Sen lisäksi, että osaamme avata kypsyysmallin avaintekijät teoriassa, autamme asiakkaitamme viemään asiat myös käytäntöön. Olitte sitten vailla digistrategian kirkastusta, koulutusta, käyttäjätukea tai vaikkapa alustan pääkäyttäjää, Suomen johtavana, virallisena Power Platform -kumppanina meillä on meriittejä auttaa.

Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä sales@efima.com

Kirjoittajat

Janne Hirva

Senior Business Manager

Hanna Kosunen

Product Marketing Manager

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Efiman sivuilla.

Pinterest
Efima Oyj logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Efima kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Erikoisosaaminen

Mobiilikehitys
Ohjelmistokehitys
Ohjelmistorobotiikka

Teknologia

Microsoft

Tarjonnan tyyppi

Johtamistyö
Konsultointi
Koulutus
Toteutustyö
Tuki- ja ylläpitotyö

Omat tagit

Microsoft Power Platform
Kansalaiskehittäminen
Kypsyysmalli

Siirry yrityksen profiiliin Efima kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Efima - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Efima - Muita referenssejä

Efima - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia