Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Unboxataan Dynamics 365 -versiopäivitys! – Versio 10.0.38

Bloggaus Microsoftin pilvi-ERP, Dynamics 365, päivittyy neljä kertaa vuodessa ja tarjoaa jokaisessa versiopäivityksessä uusia parannuksia. Mitä löytyykään kääreistä tällä kertaa, kun Efiman Dynamics 365 -tuotevastaavat, Annukka, Susanna, Erno, Taina, Elli ja Heidi, käyvät läpi tammikuisen versiopäivityksen sisältöä?

Haluatko pysyä ajan tasalla Dynamics 365 -järjestelmän uusimmista versiopäivityksistä ja niiden tuomista uusista toiminnallisuuksista? Oletko kiinnostunut siitä, miten voit hyödyntää pilvi-ERP:in parhaita käytäntöjä ja optimoida liiketoimintaprosessejasi? Jos vastasit kyllä, olet tullut oikeaan paikkaan! Tässä blogissa käsittelemme, mitä uutta ja hyödyllistä löytyy vuoden ensimmäisestä Dynamics 365 -versiopäivityksestä koko alustan sekä Finance, Supply Chain Management, Project Operations ja Commerce -järjestelmien osalta.

Blogin aiheet kootusti:

Uutta koko Dynamics 365 -alustassa 

Ruudukon massapäivitys 

Tämän uuden toiminnallisuuden avulla käyttäjät voivat päivittää useiden rivien arvoja samanaikaisesti ruudukossa ja välttää yksittäisten arvojen manuaalinen päivittäminen. Ominaisuus on löydettävissä nimellä Joukkomuokkaus ruudukossa, ja se on käytettävissä, kun Uusi ruudukko -ohjausobjekti on käytössä (pakollinen ominaisuus). 

Massapäivitykseen voidaan valita ne sarakkeet, joita ruudukossa voidaan muokata. Tämä koskee myös mukautuksen kautta lisättyjä tietoja, kunhan ne ovat muokattavissa. 

Ominaisuus sisältää uuden dialogin, jonka avulla voidaan valita rivien kenttiä ja arvoja. Ruudukolta valitaan ensin ne rivit, joita halutaan päivittää massana. Sen jälkeen ruudukon Grid options -toiminnon (kolme pistettä ruudukon oikeassa yläkulmassa) kautta valitaan Muokkaa valittuja rivejä, joka avaa dialogin. Dialogissa voidaan valita myös kenttien päivitysjärjestys (ylhäältä alas), joka vaikuttaa kenttien validoimiseen, joka aktivoituu tallentamisen yhteydessä. Muutoksia voidaan tarkastella dialogin sulkemisen jälkeen: muutokset näytetään ruudukolla kursivoidulla fontilla, paitsi viimeisin valittu arvo. Muutokset voidaan tallentaa tai hylätä tarvittaessa.

Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen esimerkiksi tilanteissa, joissa halutaan muuttaa yhden tai useamman kentän arvoa ruudukkonäkymässä. Tällöin näkymän tiedot voidaan suodattaa jollakin arvolla, johon halutaan tehdä päivitys, ja sen jälkeen valita kaikki suodatetut rivit, valita Muokkaa valittuja rivejä, muuttaa arvo ja tehdä massapäivitys kaikille riveille kerralla. 

Uutta Dynamics 365 Finance -järjestelmässä 

Asiakkaan ja toimittajan saldojen netotus (esikatselussa)

Liiketoiminnassa on tilanteita, joissa sama liikekumppani on sekä asiakas että toimittaja, jolta voi samaan aikaan olla sekä avointa velkaa että saatavaa. Yhteisestä sopimuksesta näiden saldojen netotus voi tulla kyseeseen esimerkiksi rahaliikenteen ja mahdollisten transaktiokustannusten vähentämiseksi. Aiemmin Dynamics 365 Financessa netotus tehtiin luomalla erikseen asiakkaan ja toimittajan maksukirjauskansio, mutta jatkossa käytössä on netotustoiminnallisuus, jonka tuloksena on netotustosite. 

Toiminnallisuus löytyy sekä ostoreskontrasta että myyntireskontrasta. Sen käyttöönotto vaatii oman netotustyyppisen kirjauskansion ja lisäksi netotussopimuksen, johon liitetään asiakas ja toimittaja, jonka laskuja on tarvetta netottaa. Netotussopimukselle on annettava aloituspäivä. Netotus on manuaalinen, mutta toimenpidettä helpottaa, että netotusnäkymä näyttää vain sopimukset, joilla on kohdistettavia laskuja. Itse kohdistaminen tapahtuu samantyyppisessä näkymässä kuin pankkitilien täsmäytys. Netotuksen voi myös perua.

Tämä toiminnallisuus on versiossa 10.0.38 niin sanottu esikatselutoiminnallisuus (preview), joka on mahdollista laittaa päälle sandbox-ympäristöihin sen testausta varten.

 

Suorituskykyparannus taloushallinnon dimensioyhdistelmien päivittämiseen

Taloushallinnon dimensioyhdistelmiä käytetään esimerkiksi Pääkirja-näkymässä. Ajantasaisen raportin näyttäminen edellyttää, että dimensioyhdistelmät päivitetään taustalla raporttia ajettaessa. Tämä on toisinaan aiheuttanut pitkiä odotusaikoja, jos raporttia ei ole pitkään aikaan ajettu kyseisellä dimensioyhdistelmällä. Aiemmin AX-versioissa tähän ongelmaan voitiin löytää ratkaisu asettamalla dimensioyhdistelmien päivitykselle eräajo, joka päivitti saldot öisin. Tällöin raporttia ajettaessa päivitettiin vain kyseisen päivän tapahtumat. Microsoft on nyt tehostanut dimensioyhdistelmien päivitysprosessia ja vähentänyt sen vaatimaa tilatarvetta, mikä nopeuttaa Pääkirjan ajoa. Tämä toiminnallisuus perustuu prosessiautomaatioon, joka pitää dimensioyhdistelmien saldot ajan tasalla.


Toteutuneen kurssieron kirjaus tapahtumien täsmäytyksessä

 

Microsoft toi versiossa 10.0.36 mahdollisuuden kirjata kurssieroja, kun raportointivaluutan debet ja kredit erottavat. Toiminnallisuutta on nyt kehitetty eteenpäin ja versiossa 10.0.38 kirjanpitovaluutan debetin ja kreditin erottaminen mahdollistaa kurssierokirjauksen. Toiminnallisuus myös muuttaa logiikkaa, jolla tapahtumien täsmääminen määritellään. Toiminnallisuus määrittää sen nyt tapahtumavaluutan perusteella paitsi, jos tapahtumat eivät täsmää. Silloin kirjanpitovaluutan arvot ovat käytössä täsmäävyyden määrittelyssä. Toiminnallisuus ei kuitenkaan edelleenkään tue osittaisia kohdistuksia.

Uutta Dynamics 365 Supply Chain Management -järjestelmässä

Toimittajan pyytämät ja vahvistamat lähetyspäivämäärät 

Jatkossa Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management -järjestelmässä ostotilaukset voivat sisältää sekä pyydetyn vastaanottopäivän (Delivery date), joka määrittää, milloin tilauksen tulee olla perillä yrityksen toimipisteessä, että pyydetyn lähetyspäivämäärän (Ship date), joka määrittää, milloin toimittajan tulee lähettää tilaus sijainnistaan. 

Järjestelmä laskee pyydetyt lähetyspäivät ja pyydetyt vastaanottopäivämäärät läpimenoajan, kuljetuspäivien asetusten, toimittajan toimituskalenterin ja muiden asetusten perusteella.

Ominaisuuden avulla mahdollistetaan seuraavat toiminnot: 

 • Määritä toimittajalle lähetyskalenteri 
 • Määritä toimituksen kuljetuspäivät toimittajalta vastaanottopisteeseen
 • Paranna ostoprosessia hyödyntämällä uusia Pyydetty- ja Vahvistettu-lähetyspäivämääriä 
 • Ota huomioon toimittajan lähetyskalenteri ja kuljetuspäivät toimittajan lähetyspäivämäärien automaattisessa laskennassa

Tarkemman ohjeistuksen toimituspäivien laskennasta löydät tämän linkin takaa.

Tuoterakennenimikkeen vaihto tuotantotilauksissa

Tuoterakennenimikkeen vaihtaminen on uusi hyödyllinen ominaisuus arvioiduissa (estimated) tai ajoitetuissa (scheduled) tuotantotilauksissa. Uuden toiminnallisuuden avulla on mahdollista käyttää loppuun tuoterakenteessa olevan nimikkeen käytettävissä oleva varasto ja vaihtaa se uuteen nimikkeeseen, kun käytettävissä oleva varasto on käytetty.

Nimike voidaan vaihtaa toiseen seuraavasti: 

 1. Valitse ”Kaikki tuotantotilaukset”
 2. Valitse ”Tuotantotilaus”
 3. Valitse ”Muuta”
 4. Valitse ”Muuta tuoterakennenimike”
 5. Merkitse vaihdettavat nimikkeet ja valitse listalta ne tuotantotilaukset, joihin muutos halutaan tehdä

Näin voit tehokkaasti hallita nimikkeiden vaihtoa ja varaston käyttöä.


Tuotantotilauksen reitityksen vaihto 

Tämä uusi ominaisuus mahdollistaa reitityksen vaihtamisen toiseen samanaikaisesti useissa arvioiduissa tai ajoitetuissa tuotantotilauksissa. 

Reitti voidaan vaihtaa toiseen seuraavasti:

 1. Valitse ”Kaikki tuotantotilaukset”
 2. Valitse ”Tuotantotilaus”
 3. Valitse ”Muuta”
 4. Vaihda reititys merkitsemällä vaihdettavat reitit ja valitsemalla listalta tuotantotilaukset, joihin muutos halutaan tehdä


Muutoksia Suunnittelun optimointiin

Dynamics 365 Supply Chain Managementin Suunnittelun optimointi -moduuliin tuodaan uusia toiminnallisuuksia lähes jokaisessa versiopäivityksessä. Listasimme alle versiopäivityksen 10.0.38 keskeisimmät muutokset:

Positiiviset päivät suunnittelun optimoinnissa

Toiminto antaa järjestelmälle mahdollisuuden ottaa positiivisten päivien asetukset huomioon suunnittelun optimointia suoritettaessa. 

Positiiviset ja negatiiviset päivät vaikuttavat siihen, miten pääsuunnittelu ehdottaa suunniteltuja tilauksia ja toimenpiteitä. Positiiviset ja negatiiviset päivät määritetään nimikkeen kattavuusryhmässä. Positiiviset päivät ilmaisevat, kuinka pitkälle tulevaisuuteen pääsuunnittelu ottaa huomioon nykyisen varaston tai vastaanotot tulevan kysynnän täyttämisessä. Jos positiivisten päivien arvoksi on esimerkiksi määritetty 100, nykyistä varastoa voidaan käyttää täyttämään kysyntää seuraavan 100 päivän ajan. 

Dynaamiset positiiviset päivät suunnittelun optimoinnissa

Tämä uusi ominaisuus mahdollistaa suunnittelun optimoinnin määrittämisen positiivisilla päivillä joko kattavuusryhmän tai pääsuunnitelman tasolla. Se myös lisää tuen dynaamisille positiivisille päiville, varmistaen, että käytettävissä olevaa varastoa tai muuta varastoa käytetään läpimenoajan puitteissa ja samalla luodaan uusi toimitus täyttämään läpimenoajan ulkopuolinen kysyntä.

Marginaalien käyttö tilausten ajoittamisessa

Tämä uusi asetus mahdollistaa vastaanotto-, toimitus- ja tilausmarginaalien huomioimisen tuotantotilauksen ajoituksessa, kun käytetään suunnittelun optimointia.


Kaikkien komponenttien tuotantotilausten aloituspäiviä viivästetään suunnittelun optimoinnissa, kun yksi komponenteista viivästyy

Tämä uusi toiminto lykkää komponenttien tuotantoa tai siirtää ostoa tilanteessa, jossa on varmistettava, että jos yksi komponentti puuttuu, kaikki muut tuotannossa käytettävät komponentit eivät jää käyttämättömiksi varastossa, koska niitä ei voida käyttää päänimikkeensä tuotannossa.

Power Apps -sovellus varastosaldojen tarkasteluun (Käytettävissä olevan varaston mobiilisovellus)

Microsoft on julkaissut kätevän Power Apps -ratkaisun nimikesaldojen tarkasteluun mobiilisti (Käytettävissä olevan varaston mobiilisovellus). Sovelluksen käyttäjä näkee sovelluksesta tarkat tiedot varastossa olevista tuotteista, varatuista eristä ja saapuvista tuotteista – aivan kuten Dynamics 365 -järjestelmän käyttöliittymässä varastoluetteloa tarkasteltaessa. Sovellus on erityisen hyödyllinen silloin, kun halutaan tarkastella varastosaldoja mobiililaitteella, oli kyseessä sitten tietty varasto, toimipaikka tai jopa yritysrajat ylittävä tarkastelu.

Sovelluksella on monia käteviä toimintoja, kuten:

 • Tuotehaku varastosta: Voit syöttää tuotetunnuksen tai -nimen ja hakea tietoa suoraan varastosta.
 • Suodattaminen: Voit suodattaa tuotteita ja varastoa toimipaikan, varaston, sijainnin, erän ja oletusarvoisten tuotedimensioiden perusteella.
 • Varastotilan ja määrävälin suodatus: Voit rajata hakutuloksia varastotilan ja varastomäärän perusteella.
 • Priorisointi: Voit määrittää säännöllisesti käytettävät toimipaikat ja sijainnit, jotta voit nopeasti tarkastella niiden varastoja.
 • Yritysten välinen vaihto: Voit tarkastella koko organisaation varastoja vaihtamalla yritysten välillä.

Mikäli haluatte ottaa Power Apps -sovelluksen käyttöönne, edetkää seuraavin askelin:

 1. Asenna sovellus Microsoft Dataversessä.
 2. Varmista, että halutuilla käyttäjillä on Power Apps -lisenssit sovelluksen käyttämistä varten.
 3. Power Apps -sovelluslisenssien lisäksi käyttäjällä pitää olla Dynamics 365 Finance & Operations -oikeudet.
 4. Anna käyttöoikeudet valituille käyttäjille.
 5. Käyttäjä voi käyttää sovellusta tämän jälkeen Power Apps -sovelluksessa.

Tarkat asennusohjeet löytyvät täältä. 


Estä tuotantotilausten vapauttaminen, kun koko materiaali ei ole käytettävissä

Tuotantotilausten vapauttamisessa on tärkeää ottaa huomioon materiaalin saatavuus. Aiemmin ilmennyt ongelma, jossa tuotantotilaus muuttui aina arvosta “Ajoitettu” arvoksi “Vapautettu”, vaikka kaikkea materiaalia ei voitu varata kokonaisuudessaan, on nyt korjattu.

Kun tuotantotilaus vapautetaan ja tämä uusi ominaisuus on käytössä, tila muuttuu vain silloin, kun kaikki materiaali on täysin varattavissa. Tämä parantaa prosessin tarkkuutta ja varmistaa, että tuotantotilaukset vapautetaan vain silloin, kun kaikki tarvittava materiaali on saatavilla.

Uutta Dynamics 365 Project Operations -järjestelmässä

Dynamics 365 Project Operations -toimintoihin ei tässä versiopäivityksessä tuotu merkittäviä uusia toiminnallisuuksia.

Uutta Dynamics 365 Commerce -järjestelmässä

Dynamics 365 Commerce -toimintoihin ei tässä versiopäivityksessä tuotu merkittäviä uusia toiminnallisuuksia.

Jutellaan lisää!

Toivottavasti löysit arvokasta tietoa liiketoimintaprosessiesi tehostamiseen ja Dynamics 365 -järjestelmäsi kehittämiseen. Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat keskustella lisää uusista toiminnallisuuksista, älä epäröi ottaa asiantuntijoihimme yhteyttä alla olevan linkin kautta. Jos olet jo asiakkaamme, voit olla suoraan yhteydessä omaan palvelupäällikköösi.

Ota yhteyttä

Tutustu aiempiin blogisarjamme osiin täältä. Olemme unboxanneet jo kahdeksantoista Dynamics 365 -versiopäivitystä.

Kirjoittaja

Efiman Dynamics 365 -tuotetavastaavat

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Efiman sivuilla.

Pinterest
Efima Oyj logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Efima kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Logistiikka
Myynti
Projektinhallinta
Supply chain management SCM
Taloushallinto
Toiminnanohjaus ERP
Tuotanto

Erikoisosaaminen

Pilvipalvelut / SaaS

Teknologia

Microsoft

Omat tagit

Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 Commerce
Microsoft Dynamics 365 Finance
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations
Microsoft Dynamics 365 Project Operations
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management
Unboxataanerppi

Siirry yrityksen profiiliin Efima kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Efima - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Efima - Muita referenssejä

Efima - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia