Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Unboxataan Dynamics 365 -versiopäivitys! – Versio 10.0.23

BloggausEfiman Dynamics 365 -tuotevastaaville kääreiden avaaminen ei pääty jouluun: vuoden aikana unboxataan kahdeksan Dynamics 365 -versiopäivitystä, joista tällä kertaa käsillä on joulukuussa julkaistu versiopäivitys 10.0.23 uusine ominaisuuksineen.

Joulun tohinat ovat jo takana päin, ja kääreistä avatut lahjat ovat viimeistään nyt päässeet tositoimiin ja testattaviksi. Meidän Dynamics 365 -tuotevastaavien ei kuitenkaan tarvitse odottaa kääreiden avaamista ja uusien vekottimien testailua ensi jouluun asti, sillä tasaisin väliajoin päivittyvä pilviratkaisu tarjoaa uusia toiminnallisuuksia ja pienempiä parannuksia ympäri vuoden – tarkalleen kahdeksan kertaa vuodessa, uusien versiopäivitysten muodossa. Jokaisella kerralla työpöydällämme on lukuisten uusien ominaisuuksien läpikäyntiä ja tutustumista, jonka tuloksia kokoamme blogisarjassamme.

Tällä kertaa tutkimme joulukuussa julkaistun versiopäivityksen, 10.0.23 (julkaistu 10.12.2021), sisältöä ja kerromme sen tärkeimmistä uusista ominaisuuksista kolmen Dynamics 365 -sovelluksen osalta:

  • Dynamics 365 Finance
  • Dynamics 365 Project Operations
  • Dynamics 365 Supply Chain Management

Uutta Dynamics 365 Finance -järjestelmässä

Versiopäivityksessä Dynamics 365 Finance -järjestelmään on tuotu muutamia parannuksia, joista tutustumisen arvoisia ovat erityisesti kaksi uutta toiminnallisuutta.

Toimittajan avoimien tapahtumien raportti

Uusi toiminnallisuus, toimittajan avoimien tapahtumien raportti, näyttää toimittajien saldotilanteen hyvitysten ja veloitusten osalta valittuna päivänä kootusti reskontrassa. Raportti sisältää muun muassa laskun numeron, tapahtuman summan tapahtuma- ja kirjanpitovaluutassa sekä maksun eräpäivän.

Uusi raportti on hyödyllinen erityisesti silloin, kun toimittajat lähettävät saldovahvistuspyyntöjä, joihin vastaus löytyy kätevästi raportin avulla. Jos raporttia vertaillaan Toimittajien tiliote -raporttiin, jota voi käyttää samaan tarkoitukseen, uusi raportti tuo näkyviin lisäksi Hyväksyjä-tiedon laskukohtaisesti. Raportin avulla on helpompi löytää esimerkiksi mahdolliset poikkeamat toimittajan laskujen käsittelyssä, jos halutaan validoida toimittajan laskujen käsittelyketju erityisesti hyväksyjän osalta.

Uudessa raportissa on lisäksi eriteltynä erikseen Debet- eli veloitus- ja Kredit- eli hyvityssaldot. Tämä tieto on hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun halutaan tietää, paljonko toimittajalla on avointa saldoa reskontrassa tiettynä päivänä. Raportti auttaa selvittämään esimerkiksi tilanteita, jossa toimittajalla on enemmän auki hyvityksiä kuin veloituksia ja aineistoja ei nouse maksatukseen. Raportti auttaa selvittämään kyseisen päivän tilanteen ja näkemään suoraan, jos jonkun päivän kokonaissaldo tietylle toimittajalle on ollut isompi hyvityssaldon kuin veloitussaldon osalta. Jotta tämä onnistuu, pitää raportti ajaa siten, että sille tulostuu avoimet laskut vain tiettyyn eräpäivään asti.

Tiivistettynä, uudesta raportista nostamme esiin kolme tärkeää hyötyä:

  • Toimittajien saldovahvistuspyyntöihin vastaaminen raportin avulla
  • Tietyn päivän saldotilanne toimittajien hyvitysten ja veloitusten osalta kootusti reskontrassa
  • Toimittajan laskujen hyväksyjätieto laskukohtaisesti

Lisävalidointi konsolidointiprosessiin

Versiopäivityksessä lisätty uusi toiminnallisuus mahdollistaa validoinnin niin, että konsolidointiprosessia ei voida tehdä samalle päivämäärävälille, jolla toinen konsolidointiprosessi on jo käynnissä. Jatkossa konsolidoinnit tulee tehdä eräajoina. Muutos liittyy Konsolidoinnit-moduuliin Dynamics 365 Finance -järjestelmässä, ja se parantaa prosessin suorituskykyä sekä auttaa välttämään virheitä. Muutos ei vaikuta asiakkaisiin, jotka käyttävät Talousraportit-työkalua konsolidointia varten.

Uutta Dynamics 365 Project Operations -järjestelmässä

Dynamics 365 Project Operations -toimintoihin ei tässä versiopäivityksessä ole tuotu uusia toiminnallisuuksia.

Uutta Dynamics 365 Supply Chain Management- järjestelmässä

Varastotyön pysäyttäminen välivaiheen suorittamiseksi

Dynamics 365 Supply Chain Management -järjestelmän varastohallinnan sovellukseen on versiopäivityksessä 10.0.23 tullut uusi ominaisuus, joka mahdollistaa käynnissä olevan työvaiheen väliaikaisen keskeyttämisen toisen työtehtävän ajaksi. Aikaisemmin käynnissä olevaa työvaihetta ei ole ollut mahdollista pysäyttää toisen työtehtävän ajaksi: käynnissä oleva työ on pitänyt käsitellä loppuun asti tai keskeyttää kokonaan. Uuden toiminnon avulla yleisimpiä keskeytyksiä varten voidaan luoda kiertotyövaihe, joka mahdollistaa toisen tehtävän suorittamisen varsinaisen työtehtävän välissä.

Esimerkiksi tilauksen keräilyvaiheessa rekisterikilvennumeroa ei ole mahdollista lukea suoraan, jolloin varastonhallinnan sovelluksen käyttäjä on joko joutunut siirtymään työasemalleen ja tarkastamaan tiedot sieltä tai peruuttamaan käsittelyssä olevan työn, tarkistamaan sijainnissa olevat rekisterikilvet ja käynnistämään työn täysin uudelleen. Nyt sovellukseen on rekisterikilven kirjaamisvaiheessa mahdollista parametroida kiertotie sijaintikyselyyn, jolloin keräystyö keskeytyy vain väliaikaisesti ja käyttäjä voi kesken työvaiheen, sijaintikyselyn perusteella, valita halutun rekisterikilven. Valittu tieto siirtyy työn keräilyvaiheeseen ja sovelluksen käyttäjä voi jatkaa keräilyä keskeytyksettä.

Ominaisuus tulee käytettäväksi ainoastaan uudella varastonhallinnan sovelluksella, josta Erno kertoi aiemmassa blogissaan.

Varastonhallintasovelluksen korostetut kentät

Varastonhallinnan sovellukseen on tuotu ripotellen uusia ominaisuuksia, jotka helpottavat sovelluksen käyttöä, käytön opettelua ja havainnollistavat käyttäjälle tärkeitä työvaiheita. Aikaisemmissa versioissa on jo julkaistu ominaisuuksia, joiden avulla varastonhallinnan sovellukseen on mahdollista tuoda omia työohjeita, jotka kuljettavat ja ohjaavat käyttäjää työvaiheesta toiseen. Versiossa 10.0.23 näitä parannuksia täydennetään ominaisuudella, jonka avulla voidaan korostaa kunkin työvaiheen tärkeimmät osat sovelluksen kullekin käyttäjälle.

Korostuksen avulla käyttäjän huomio voidaan kiinnittää sovelluksen tärkeimpiin kenttiin ja tietoihin työtehtävän suorittamisen aikana. Yllä mainitut uudet ominaisuudet tulevat käytettäväksi ainoastaan uudella varastonhallinnan sovelluksella.

Tyhjennä ostotilauksen päivityshistoria

Tämän uuden, oletusarvoisesti käytössä olevan ominaisuuden avulla on mahdollistaa tyhjentää ostotilausten päivityksiin liittyvät väliaikaiset historiatietueet. Uusi toiminnallisuus lisää uuden Tyhjennä oston päivityshistoria -painikkeen Kaikki ostotilaukset -sivun toimintoruutuun – kuten kuvassa näkyy.


Tyhjennä myyntitilauksen päivityshistoria

Vastaavasti myös myyntitilausten päivityksiin liittyvät väliaikaiset historiatietueet voidaan tyhjentää versiopäivityksessä 10.0.23 oletusarvoisesti käytössä olevan uuden ominaisuuden myötä. Uusi toiminnallisuus lisää uuden Tyhjennä myynnin päivityshistoria -painikkeen myyntitilausten tieto- ja luettelosivujen toimintoruutuun.

Tyhjennä myynnin päivityshistoria iän perusteella

Uudella toiminnolla voidaan määrittää säilytettävien tietueiden enimmäisikä, kun kausittainen Myynnin päivityshistorian puhdistus -tehtävä suoritetaan. Määritettyä päivien lukumäärää vanhemmat tietueet poistetaan. Kun tehtävä määritetään suoritettavaksi kausittain, on helpompaa, kun poistettavien tietueiden ikä lasketaan aina suhteessa päivään, jolloin tehtävä suoritetaan. Ilman tätä toimintoa vanhimmille säilytettäville tietueille voidaan vain määrittää tietty päivämäärä.


Paranna 100 parasta -asiakasraportin suorituskykyä

Tämä uusi, oletusarvoisesti käytössä oleva ominaisuus parantaa 100 parasta -asiakasraportin suorituskykyä siten, että se suoritetaan aina kaikille asiakkaille mukautettujen kyselyjen sallimisen sijaan. Kun tämä uusi ominaisuus on käytössä, kaikki Sisällytettävät tietueet -asetukset poistetaan käytöstä 100 parasta -raporttivalintaikkunassa.

Tuotannon käyttöliittymän integrointi kolmannen osapuolen MES-järjestelmään

Osa tuotanto-organisaatioista, jotka käyttävät Dynamics 365 Supply Chain Managementia, haluavat käyttää kolmannen osapuolen tuotannon suoritusjärjestelmää (MES) koneiden, laitteiden ja henkilöstön tuotantotoimintojensa ohjaamiseen Dynamics 365:ssä standardina saatavilla olevan järjestelmän sijaan. Joskus asiakkaalla on esimerkiksi ollut MES-järjestelmä käytössään ennen Dynamics 365 -järjestelmään siirtymistä, ja vanhan MES-järjestelmän käyttöä on haluttu jatkaa.

Versiopäivityksessä 10.0.23 ulkoisen MES-järjestelmän integroimista Dynamics 365 -järjestelmään helpotetaan uuden, valmiin integraatioratkaisun avulla. Uuden ratkaisun ansiosta Supply Chain Management -käyttäjien on entistäkin nopeampaa, helpompaa ja halvempaa integroitua kolmannen osapuolen MES-järjestelmiin.

Uudessa, integroidussa ratkaisussa tiedonvaihto on täysin automatisoitua ja lähes reaaliaikaista, minkä vuoksi tiedot ovat ajan tasalla molemmissa järjestelmissä ja manuaalisen tiedonsyötön tarve on eliminoitu. Esimerkiksi, kun materiaalinkulutus rekisteröidään MES-järjestelmään, integraatio varmistaa, että sama kulutus rekisteröidään myös Dynamics 365 -järjestelmässä. Tällä tavoin ajantasaiset varastotietueet ovat muiden tärkeiden prosessien, kuten suunnittelun ja myynnin, käytettävissä.

Tiivistettynä, uusi ratkaisu tarjoaa:

  • tapahtumat ja rajapinnat, jotka tukevat keskeisiä valmistuksen toteutusprosesseja.
  • keskitetyn työtilan, jossa voidaan seurata tapahtumien käsittelyhistoriaa sekä etsiä ja ratkaista epäonnistuneita prosesseja.

Raportoi tuotannon käyttöliittymässä rinnakkais- ja sivutuotteet

Osa valmistajista – etenkin prosessiteollisuudessa – hallitsee tuotantoprosessejaan erätilausten avulla. Versiopäivityksen uuden ominaisuuden myötä prosessivalmistajien ja valmistajien, joiden on raportoitava erätilauksista, on mahdollista hyödyntää tuotannon käyttöliittymää raportoinnissa. Työntekijät voivat käyttää tuotannon käyttöliittymää raportoidakseen erätuotteiden edistymisestä, mikä sisältää myös oheis- ja sivutuotteiden raportoinnin.

Raaka-aineiden vanhenemisen tarkistaminen suunnitellun käyttöpäivän perusteella

Tämä uusi ominaisuus muuttaa erien vanhanemispäivän tarkistamistapaa, kun raaka-aine-erä varataan käytettäväksi tuotantoon. Kun uusi ominaisuus on käytössä, erän vanhenemispäivä tarkistetaan tuotannon tuoterakennerivillä tai erätilauksen kaavarivillä esitetyn suunnitellun käyttöpäivämäärän (eli raaka-ainepäivämäärään) perusteella. Kun tämä ominaisuus ei ole käytössä, erän vanhentumispäivä tarkistetaan, kuten aiemmin, tuotannon tai erätilauksen suunnitellun toimituspäivän perusteella.

Uudet ominaisuudet tositoimiin?

Efiman Dynamics 365 -asiakkaana et jää yksin versiopäivitysten ja uusiin ominaisuuksien tutustumis- ja testaustyön kanssa. Kumppanina tehtävämme on olla asiakkaidemme tuki ja turva pilvipalvelun versiopäivityksissä. Kerromme, mitä kääreistä paljastuneet uudet toiminnallisuudet käytännössä tarkoittavat ja mitkä niistä voisivat tukea juuri teidän liiketoimintaanne. Ja kun uudet ominaisuudet ovat seulottu läpi, suunnittelemme yhdessä, minkälaisella prosessilla versiopäivitys otetaan käyttöön.

Jos siis pohdit, miten uudet ominaisuudet vaikuttavat teidän arkeenne tai voisivat tehostaa juuri teidän tekemistänne, osaamisemme ja apumme ovat yhteydenoton päässä!

Tutustu myös aiempiin blogisarjamme osiin:

Unboxataan Dynamics 365 -versiopäivitys! – Versio 10.0.21

Unboxataan Dynamics 365 -versiopäivitys! – Versio 10.0.22

Kirjoittaja

Efiman Dynamics 365 -tuotetavastaavat

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Efiman sivuilla.

Pinterest
Efima Oyj logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Efima kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Supply chain management SCM
Taloushallinto
Toiminnanohjaus ERP

Erikoisosaaminen

Pilvipalvelut / SaaS

Teknologia

Microsoft

Omat tagit

Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 Finance
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management
Microsoft Dynamics 365 Project Operations
versiopäivitys

Siirry yrityksen profiiliin Efima kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Efima - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Efima - Muita referenssejä

Efima - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia