Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

TIVIA-agenda on täällä

BloggausTyötä Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n vaikuttamistoiminnan käynnistämiseksi on tehty pitkään. Pitkään on puhuttu myös vaikuttamistoiminnalle keskeisestä TIVIA-agendasta, joka on kuitenkin ollut keisarin uudet vaatteet -moodissa. Kesän ja syksyn 2020 aikana TIVIA-agenda tulee saamaan sisältönsä ja samalla sen hyödyntäminen alkaa.

TIVIA-agendalla tarkoitetaan tietokantaan keräämiämme kannanottoja, jotka olemme keränneet TIVIAn kannalta keskeisiin vaikuttamisteemoihin. Näin TIVIA-agenda on julistus TIVIA-yhteisön mielipiteistä tärkeisiin asioihin, joka samalla toimii tukena lausuntojen antamisessa, mutta myös sisäisen keskustelun herättäjänä ja jopa keskitettynä idealähteenä tapahtumatoiminnalle. Ilman agendaa jokainen lausunto ja kannanotto olisi kerättävä erikseen, mutta agenda sekä tehostaa lausuntotyötä että tekee siitä johdonmukaisempaa ja jatkuvampaa. Mutta vielä emme ole maalissa.

Agendalla kolme teemaa

TIVIA-agendan näkökulmasta TIVIA-yhteisön mielenkiinto kohdistuu tieto- ja viestintäteknologiaan ja sen hyödyntämiseen esimerkiksi eettiset näkökulmat mukaan ottaen. Kysymys on tärkeistä asioista, onhan tietotekniikka ollut pitkään eniten yhteiskuntaa muuttava teknologia, jonka merkitys on viime aikoina entisestään kasvanut. Tietotekniikka ja tekoäly ovat kuitenkin teknologioita, joita voidaan käyttää moneen asiaan ja monella tapaa. Yhteiskunnan muutos riippuu paljolti siitä, kuinka viisaasti näitä teknologioita kyetään soveltamaan.

”vastuullisuus ja kestävyys, elinikäinen oppiminen ja Suomen pärjääminen”

TIVIA-agendan sisältö koostuu suuresta määrästä kannanottoja eri asioihin. Kannanotot on järjestetty kolmeen pääryhmään, jotka agendan järjestämisen lisäksi määrittävät TIVIA-yhteisön tärkeät vaikuttamisteemat: vastuullisuus ja kestävyys, elinikäinen oppiminen ja Suomen pärjääminen. Tahdomme esimerkiksi, että digitalisaation vaikutuksia ennustetaan ja negatiivisia vaikutuksia – vaikkapa polarisaatiota ja segregaatiota – torjutaan. Haluamme säästää tietotekniikan avulla luonnonvaroja ja vähentää kasvihuonepäästöjä muistaen, että myös tietotekniikan itsensä tulee käyttää luonnonvaroja säästeliäästi ja tuottaa mahdollisimman vähän kasvihuonekaasuja.

Moni on huomannut, että tietotekniikka vaatii hyödyntäjältään elinikäistä oppimista ja se onkin yksi TIVIA-agendan teemoista. Haluamme, että tulevaisuudessa tarvittavia kyvykkyyksiä ennustetaan ja valmistaudutaan pitkäjänteisesti hankkimaan yhteiskunnallemme tarvittavat kyvykkyydet. Lapsesta seniori-ikäisiin ulottuvaa koulutustarjontaa on kehitettävä Suomen ja koko EU:n tasolla unohtamatta yksilön omaa vastuuta omasta osaamisestaan ja markkina-arvostaan.

Kolmanneksi teemaksi on valittu Suomen pärjääminen. Haluamme, että tieto- ja viestintäteknologiaa sekä tekoälyä ja koneoppimista käytetään tehokkaasti Suomessa toimivien ja suomalaisia työllistävien kansainvälistenkin yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin hyväksi. Olemme huolissamme tietoliikenneverkon riittävyyden lisäksi sähköverkon ja sähkön riittävyydestä ja häiriöttömyydestä, tietosuoja- ja tietoturva-asioista sekä esimerkiksi julkishallinnon ja kolmannen sektorin johtamis-, kehittämis- ja hankintaosaamisesta.

Korona hidasti agendatyötä

TIVIA-agendan ensimmäiseen versioon koottiin tähänastisen toimikuntatyön ja kyselyjen tulokset ja se valmistui maaliskuun alussa käsiteltäväksi TIVIAn kehityspäivien ja liittokokouksen yhteydessä 3.–4.4.2020. Tässä vaiheessa koronavirusepidemia astui mukaan ja kun kehityspäivät ja liittokokous siirtyivät verkkoon, jouduttiin keskittymään välitöntä huomiota edellyttäviin asioihin. Agendaan kuitenkin palattiin toukokuussa ja kesäkuun alussa pidettiin ensimmäinen Vaikuttamistoimikunnan verkkokokous agendan sisällön käsittelemiseksi.

Milloin TIVIA-agenda on sitten valmis? Ei koskaan! Agenda sisältää sekä hyväksyttyjä kannanottoja, joiden osalta TIVIA-agendasta tulee julkinen, mutta myös käsittelyssä vielä olevia keskeneräisiä asioita, joiden osalta agenda on sisäinen. Koska ajamme TIVIAn jäsenyhdistysten ja niiden henkilö- ja yhteisöjäsenten sekä kumppaniemme asiaa, agendaan tullaan ottamaan ajan kuluessa uusia kannanottoja ja myös aikaisemmin laatimamme kannanotot saavat ja niiden pitääkin muuttua ympäröivän maailman muuttuessa. Koko TIVIA-yhteisön toivotaan olevan agenda-asioissa aloitteellinen, mutta ilman keskustelua ei yksittäinen kannanotto agendaan pääse.

Vaikuttamistoimikunta aloitti säännölliset kokoukset

TIVIA-agendan osalta keskeisessä asemassa oleva Vaikuttamistoimikunta aloitti 1.6.2020 säännölliset kokoukset, joiden pääpaino alussa on olemassa olevan agendaehdotuksen läpikäynti. Myöhemmin pääpaino siirtyy agendan muutosehdotusten läpikäyntiin ja hyväksymiseen sekä lausuntoihin. Toimikunnassa TIVIAn jäsenyhdistykset ovat nyt jo laajasti edustettuina ja toimikuntaa voidaan täydentää matkan varrella.

TIVIA-agendasta on tarkoitus tehdä TIVIA-yhteisön vaikuttamisen keskeinen työkalu, jolla avoimesti kerromme asioista, joita pyrimme ajamaan, ja otamme kantaa asioihin, joita pidämme tärkeinä jäsenistön, kumppanien ja koko Suomenkin kannalta. Mutta näemme agendan myös laajempana keskustelua sekä tapahtuma- ja viestintätoimintaa synnyttävänä asiana. Syksyksi saamme julkaistavaa aineistoa.

Reino Myllymäki

Vaikuttamistoimikunnan pj.

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Pinterest
TIVIA ry logo

Lisätietoja

Yritysprofiili TIVIA ry kotisivut

Siirry yrityksen profiiliin TIVIA ry kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

TIVIA ry - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

TIVIA ry - Muita referenssejä

TIVIA ry - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia