Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen on muutakin kuin kustannussäästöjen hakemista – laatu sekä strategiset hyödyt ovat usein keskeisessä asemassa

Bloggaus

Operatiivinen tehokkuus on perinteisesti nähty robotiikan ensisijaisena hyötynä. Ohjelmistorobotiikasta muodostuvat kustannus- ja henkilötyövuosisäästöt ovat olleet robotiikan arvolupauksen keskiössä. Tämä arvolupaus on kuitenkin nostanut esiin yhden huolestuttavan kysymyksen – vievätkö robotit työpaikkamme?

 

Suomalaisissa organisaatioissa tehdyn haastattelututkimuksen mukaan RPA:n (Robotic Process Automation) avulla automatisoidaan yleensä yksittäisiä työtehtäviä kokonaisten työnkuvien sijaan. Tämän takia suomalaisissa robotiikkaa hyödyntävissä yhtiöissä ei usein tapahdu irtisanomisia robotiikan takia. Suorien kustannussäästöjen sijaan ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetäänkin vastaamaan jatkuvasti kasvaviin ulkoisiin vaatimuksiin ja resurssipulaan, jolloin vähennetään tarvetta lisärekrytoinneille.

 

Robotiikan hyödyntämistä perustellaan laadun paranemisella

 

Tuoreempien RPA -alaa koskevien tutkimusten mukaan laadulliset hyödyt ovat nykyään yhä useammin peruste robotiikan hyödyntämiselle. Suorittamamme haastattelututkimuksen vastaukset tukivat myös samaa havaintoa: operatiivisen tehokkuuden lisäksi RPA-projekteja perustellaan asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyteen sekä laadullisiin parannuksiin liittyvillä hyödyillä suomalaisissa yrityksissä.

 

Ohjelmistorobotiikan avulla prosesseissa esiintyvien virheiden määrää on saatu vähennettyä. Ohjelmistorobotiikka mahdollistaa myös riskien minimoinnin ja yrityksen sisäisen valvonnan parantamisen. Robotilla voidaan vähentää manuaaliprosessien hitaudesta tai järjestelmien ominaisuuksista johtuvia lisäkuluja – mm. taloushallinnon manuaaliprosessien hitaus saattaa vaikuttaa suoraan kassavirran- ja taseenhallintaan sekä aiheuttaa kasvavia viivästyskorkokuluja yritykselle.

 

Asiakaskokemuksen ja -tyytyväisyyden parantaminen on myös tärkeä ohjelmistorobotiikasta saavutettava hyöty. Robotiikka mahdollistaa nopeamman asiakaspalvelun, mikä osaltaan vähentää tarvetta ylimääräisille yhteydenotoille. RPA:n avulla asiakkaille voidaan myös viestiä säännöllisemmin ja kohdistetummin. Vaikka absoluuttiset säästöt näiden työtehtävien automatisoinneista eivät olisikaan merkittäviä, niin parantunut asiakaskokemus nostaa näiden automatisoitavien työtehtävien prioriteettia.

Robotiikan avulla saavutettavissa myös strategisia hyötyjä, jotka muuten eivät olisi mahdollisia

 

Vaikka tehokkuus ja laadulliset hyödyt ovat usein ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen perusteena, mahdollistaa robotiikka myös tärkeiden strategisten hyötyjen saavuttamisen. Ohjelmistorobotiikan avulla voidaan kehittää, testata ja lanseerata uusia palveluita. Haastattelimme 14 organisaatiota, joista neljässä luotiin robotiikan avulla uusia palveluita, joita ei olisi pystytty toteuttaa muulla tavoin. Esimerkiksi eräässä tutkitussa organisaatiossa luotiin RPA:n avulla uudenlainen asiakasviestinnän palvelu.

 

Tiedolla johtaminen ja analytiikka voivat myös hyötyä merkittävästi robotiikasta. Parempi datan analysoiminen sekä sen hyödyntäminen ovat yhä keskeisempiä tekijöitä menestyvässä liiketoiminnassa. Hyvän datan hallinnan kompastuskivenä on usein se, ettei oleellista tietoa tunnisteta ja tiedon kerääminen sekä käsittely on työlästä. Ohjelmistorobotti on ihanteellinen ratkaisu näihin ongelmiin – suurien datamäärien kerääminen, datan rikastaminen sekä jatkojalostaminen eri järjestelmistä hoituu helposti ja nopeasti robotin käsissä. Robotiikan käyttöönoton myötä yritykset ovat pystyneet tuottamaan kattavampaa seurantaa sekä raportointia päätöksenteon tueksi.

 

Ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää organisaatiossa myös tekoälyyn liittyvien valmiuksien rakentamiseen: ohjelmistorobottien keräämää dataa voidaan käyttää tekoälysovellusten tarvitsemana lähtödatana sekä tiedon rikastamisessa. Intelligent Process Automation eli IPA onkin yksi alan ajankohtaisimmista termeistä tällä hetkellä: siinä yhdistyvät saumattomasti RPA-automaatio sekä koneoppimisen mahdollisuudet.

 

Vaikka siis ohjelmistorobottien avulla voidaankin korvata kaikkein toistuvampia työtehtäviä, niin todelliset kultakimpaleet kuitenkin usein löytyvät, kun katsotaan pelkkiä kustannussäästöjä pidemmälle.

Pinterest
Sisua Digital logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Sisua Digital kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Logistiikka
Myynti
Tietohallinto

Erikoisosaaminen

Ohjelmistorobotiikka

Tarjonnan tyyppi

Tuki- ja ylläpitotyö

Siirry yrityksen profiiliin Sisua Digital kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Sisua Digital - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Sisua Digital - Muita referenssejä

Sisua Digital - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia