Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Älä unohda ydintoimintojen robotisointia – ohjelmistorobotiikan keskeisimmät hyödyt ovat monesti suorissa asiakasvaikutuksissa

Bloggaus

RPA (Robotic Process Automation) mielletään useasti tukitoimintojen sekä hallinnollisten tehtävien automaatiotyökaluna. Nykyään ohjelsmistorobotiikkaa on kuitenkin mahdollisuus hyödyntää myös ulkoisiin asiakkaisiin liittyvissä ydisnprosesseissa

– kuten esimerkiksi markkinointiviestinnässä, tilausten, hakemusten ja korvausten käsittelyssä sekä muissa sidosryhmiin liittyvissä prosesseissa.

 

Sisua Digitalin osana Roboäly-hanketta tekemässä tutkimuksessa analysoitiin robotiikalle potentiaalisten osaprosessien sekä työtehtävien jakautumista ydin- ja tukitoimintoihin suomalaisissa organisaatioissa. Analyysin mukaan noin  62 % ohjelmistorobotiikalle potentiaalisista automaatiokohteista sijoittuu yritysten tukitoimintoihin, mikä puoltaa aiempaa tutkimusta.

 

Tarkastelemalla tarkemmin tutkimusaineistoa selviää, että vaikka tukitoimintoja automatisoidaan paljon, ne eivät automaattisesti takaa optimaalisinta tuottavuusparannuspotentiaalia. Tukitoimintojen ja -prosessien automaatiokäyttökohteista vain 30 prosenttiin liittyy huomattava tuottavuusparannuspotentiaali, kun taas ydinprosesseissa vastaava luku on paljon korkeampi: 43 %.

 

Tätä voidaan lähestyä toisestaki näkökulmasta. 78 % robotiikkaa hyödyntävistä yrityksist, käyttää RPA:ta ulkoisiin asiakkaisiin liittyviin prosesseihin, kun taas tukitoimintoja on RPA:n avulla automatisoitu vain 63 %:ssa tutkituista yrityksistä.

 

Näistä tuloksista voidaan siis päätellä kaksi asiaa – ydintoimintojen potentiaali RPA-automaatiolle on keskimäärin tukitoimintoja suurempi ja organisaatiot ovat taipuvaisempia käynnistämään RPA-projektinsa ydintoiminnoissaan tukitoimintojen sijaan.

 

Ydinprosessien automatisointeja puoltavat niiden vaikutus asiakkaisiin, prosessien volyymi sekä aiempi automaatiohistoria

 

Miksi juuri ydinprosessien automaatiota painotetaan yrityksissä ja mikä selittää niiden korkeaa automaatiopotentiaalia? Käytännössä useat yritykset ryhtyvät alkuun hyödyntämään robotiikkaa tietoisesti niissä prosesseissa, joilla on suurin vaikutus loppukäyttäjään eli asiakaskokemukseen. Ohjelmistorobotiikan tiekartalla usein pienemmätkin ydinprosessien automaatiokohteet ajavat ohi tuottavuusparannuksiltaan suurempien tukitoimintojen automaatiokohteista, sillä ydinprosessien automaatiolla voidaan saavuttaa merkittävämpiä laatuparannuksia.

 

Toiseksi ydinprosessien automaation painotusta selittää niihin liittyvä volyymi. Suomalaisten organisaatioiden asiakastietojärjestelmissä saattaa olla satoja tuhansia tai miljoonia asiakkuuksia. Usein ydintoimintojen robotiikalle potentiaalisten tehtävien transaktiovolyymit ovat korkeampia kuin esimerkiksi talous- tai henkilöstöhallinnon prosesseissa.

 

Kolmas merkittävä tekijä on organisaatioiden automaatiohistoria: potentiaalisimmat automaatiokohteet löytyvät yleisesti toiminnoista, joiden järjestelmien automatisointia ei ole perinteisesti priorisoitu ja automaatioaste on alhaisempi. Etenkin taloushallinnon järjestelmiä on usein jo entuudestaan automatisoitu hyvin pitkälle, jolloin RPA:lle potentiaalisia käyttökohteita löytyy sieltä lähtökohtaisesti vähemmän.

 

R 

Ohjelmistorobotiikan strategia on aina synkronisoitava yrityksen strategiaan ja ICT-tiekarttaan. RPA-projektia aloittaessa tulee miettiä, mitkä ovat organisaation strategiset painopisteet. Entä mitkä ovat organisaation keskeisimmät suorituskykymittarit, jotka tukevat näitä tavoitteita? Jos asiakaskokemuksen ja -arvon kehittäminen ovat keskeisiä tekijöitä koko liiketoiminnan kehittämisessä, niin tämän tulisi näkyä myös RPA-tiekartalla ja silloin ydinprosesseja kannattaa rohkeasti painottaa, sillä niiden automatisoinnilla on suoria vaikutuksia asiakkaaseen.

Pinterest
Sisua Digital logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Sisua Digital kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Logistiikka
Tietohallinto

Erikoisosaaminen

Ohjelmistorobotiikka

Siirry yrityksen profiiliin Sisua Digital kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Sisua Digital - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Sisua Digital - Muita referenssejä

Sisua Digital - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia