Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Kokkolan verkkosivustouudistuksen kärkinä asukaslähtöisyys, käytettävyys, tiedon löydettävyys ja saavutettavuus

ReferenssiToteutimme Kokkolan kaupungin verkkosivustouudistuksen WordPress-julkaisujärjestelmään. Uudistetun kokkola.fi-kaupunkisivuston ilme perustuu Kokkolan kaupungin uuteen brändiin, ja sivusto heijastelee kaupungin strategian linjauksia, joissa korostuvat asukaslähtöisyys, palvelukehitys ja digitaalisuus. Sivustolla on kiinnitetty erityistä huomiota saavutettavuuteen, selkeyteen, sivujen käytettävyyteen, tiedon löydettävyyteen sekä sivuston sujuvaan mobiilikäyttöön. Kaupungin verkkosivujen ohella myös Kokkolan Matkailun visitkokkola.fi-sivusto uudistettiin. Se toteutettiin erillissivustona samaan WordPress Multisite -ympäristöön kokkola.fi-sivuston kanssa.

400-vuotias Kokkola – Pohjanlahden rannikon helmi

Kokkola on noin 47 200 asukkaan kaksikielinen kaupunki, joka sijaitsee Keski-Pohjanmaalla, Pohjanlahden rannalla. Kokkola syntyi merenkulun ja kaupan kaupungiksi, ja kaupungin perusti Kustaa II Aadolf 7. syyskuuta 1620. Kaupungin 400-vuotisjuhlavuotta juhlistavat sopivasti myös uudet kokkola.fi-verkkosivut. Nykypäivän Kokkola on moderni, kehittyvä ja elinvoimainen maakuntakeskus, jonka elinkeinoelämän perusta on kansainvälinen suurteollisuus.

Lähtökohta sivustouudistukselle

Kokkolan kaupungin verkkosivusto on keskeisessä roolissa kaupungin palveluiden saatavuudessa. Kokkola- ja Visit Kokkola -sivustot vaikuttavat merkittävästi siihen, millaisen imagon Kokkola saa kuntalaisia palvelevana asuin- ja vierailupaikkana.

Alkusysäyksen Kokkolan kaupungin verkkosivustouudistukselle antoi vanhojen verkkosivujen yli 10 vuotta käytössä ollut julkaisujärjestelmä, jonka ylläpito oli päättymässä. Verkkosivu-uudistus tuli ajankohtaiseksi myös siksi, että Kokkolan kaupunki halusi saada tulevaisuuden tarpeisiin ja vaatimuksiin vastaavan verkkosivuston niin käyttäjän kuin ylläpitäjänkin näkökulmista. Kaupungin brändiuudistus ja julkisen sektorin toimijoita velvoittavat EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaiset verkkosivustojen saavutettavuusvaatimukset vaikuttivat omalta osaltaan verkkosivu-uudistuksen ajoitukseen.

Verkkosivustouudistuksen tavoitteet

Tavoitteena oli rakentaa uudet kaupunkisivut kustannustehokkaalla, helppokäyttöisellä ja nykyaikaisella julkaisujärjestelmällä. Tärkeitä huomioitavia asioita uudistuksessa ovat olleet erityisesti mobiilikäytön helppous ja sivujen saavutettavuus – unohtamatta Kokkolan kaupungin uutta brändiä, joka on huomioitu sivuston visuaalisessa suunnittelussa. Ehdottomana vaatimuksena oli myös se, että julkaisujärjestelmällä voi helposti luoda erillissivustoja. Kokkolan kaupungilla ensisijainen tarve oli Kokkola-sivuston lisäksi matkailun VisitKokkola-sivustolle., kertoo Kokkolan kaupungin IT-suunnittelija Jaana Niskanen.

Top 8 tärkeintä osa-aluetta, joihin sivustouudistuksessa erityisesti paneuduttiin:

  • Vaivaton ja helppo käyttökokemus: kuntalaisten on pystyttävä hahmottamaan tarjolla olevat palvelut ja löytämään etsimänsä tiedot oman tiedontarpeensa mukaisesti.
  • Helppokäyttöinen julkaisutyökalu.
  • Visuaalinen miellyttävyys niin, että verkkosivustojen ulkoasut ovat sukunäköisiä sivustojen kesken, mutta erottuvuuteen ja persoonallisuuteen panostetaan graafisin ja typografisin keinoin.
  • Mobiilikäytön huomioiminen.
  • Saavutettavuus: EU:n saavutettavuusdirektiivin mukainen toteutus.
  • Erillistarpeisiin varautuminen: verkkojulkaisemiseen tarvittavia erillissivustoja on pystyttävä tuottamaan kustannustehokkaasti ja nopeasti. WordPressin Multisite -toteutus soveltuu tähän erittäin hyvin.
  • Sivuston tekninen vakaus ja joustavuus.
  • Kustannussäästöt palvelujen rakentamiskustannuksissa, päivittämistyössä, lisenssikustannuksissa, käyttöpalveluiden kustannuksissa ja pienkehityksessä.
Mielestämme olemme saavuttaneet asetut tavoitteet erittäin hyvin. Kokkolan kaupungin uudet verkkosivut ovat helppokäyttöiset, saavutettavat ja mobiilikäytössä joustavat. Kaupungin brändiä sivuilla ilmentävät mm. herkullisten värien käyttö ja ympyrämuodon esiintyminen elementeissä., kiittää Jaana Niskanen.

Kokkola.fi-WordPress -toteutuksessa kaupungin palvelut selkeästi esillä

Uusi kokkola.fi-sivusto suunnataan erityisesti kokkolalaisille ja Geniemin toteuttamassa verkkosivustouudistuksessa korostetaan kaupungin asukkailleen tarjoamia palveluita. Palvelut on järjestetty selkeiksi kokonaisuuksiksi aihealueittain koontisivuiksi eli yhteenvetosivuiksi, jotka esittelevät lyhyesti ja helposti silmäiltävällä tavalla, millaisia aihealueita, teemoja tai palvelukokonaisuuksia kuhunkin osioon sisältyy.

Erillissivustolla on erityinen tehtävä

Kokkola.fi-verkkosivusto kattaa kaupungin eri toiminnot ja samassa julkaisujärjestelmässä, mutta erillissivustona, on matkailun Visit Kokkola -sivusto. Visit Kokkola -sivustoon yhdistettiin myös Tankar-majakkasaaren-, Kokous-Kokkola- ja Snellman Sali -sivustot. WordPress-alustalle toteutettu sivusto mahdollistaa monia toimintoja, joilla voidaan parantaa mielenkiintoisten kohteiden löydettävyyttä matkailijoille.

Uuden sivuston myötä visitkokkola.fi -sivustolla voidaan myös entistä paremmin tuoda esiin yritysten ja yhteistyökumppaneiden tarjontaa.

Sivuston helppo hallinta helpottaa sisällöntuottajien työtä

Kokkola.fi- ja visitkokkola.fi -sivustojen toteutus WordPress Multisitena mahdollistaa mm. sen, että molempia sivustoja pääsee hallinnoimaan yhden kirjautumisen takaa. Kirjautumista varten toteutettiin integraatio Kokkolan kaupungin Azure AD -järjestelmään, joten sisällöntuottajat ja ylläpitäjät pääsevät kirjautumaan WordPressin hallintaan omilla AD-tunnuksillaan.

Kokkola.fi-sivuston yhteyshenkilöiden ja toimipaikkojen tiedot tuodaan sivustolle kaupungin Fonecta Totaali -järjestelmästä. Tällöin näitä tietoja hallitaan ja päivitetään vain yhden järjestelmän kautta. Toimipisteiden sijainnin saa avattua Trimble-karttanäkymään. Kokkolan tapahtumatiedot tuodaan erilliseltä tapahtumasivustolta, joka on toteutettu Eventz.today -järjestelmällä (nykyiseltä nimeltään Townbase).

Tieto löytyy helposti sivustohaulla

Kokkola.fi-sivustolla on sivustohaku sekä erillinen yhteystietojen hakemisto. Sivustohaku ulottuu kaikkiin saman multisiten sivustoihin, eli tällä hetkellä kokkola.fi-sivuston lisäksi visitkokkola.fi-sivustoon. Kävijä löytää siis saman hakutoiminnon kautta laajemmin tietoa ja hakutulokset on jaoteltu selkeästi sivustokohtaisesti omille välilehdilleen. Ennakoiva haku ehdottaa kävijälle hakutuloksia ja hakutoiminto kohdistuu myös sivustolla jaettuihin tiedostoihin. Sisällöntuottajat voivat parantaa sisällön löydettävyyttä haulla asettamalla sisältöihin hakusanoja, jotka hakutoiminto huomioi. Lisäksi sivuston käytettävyyttä parannettiin ReadSpeaker-työkalun avulla, joka mahdollistaa sisällön kuuntelemisen.

WordPress-toteutus kerää kiitosta käyttäjiltä ja sivuston ylläpitäjiltä

Valitulla WordPress-julkaisujärjestelmällä haettiin helppokäyttöisyyttä niin käyttäjien kuin sivuston ylläpitäjienkin näkökulmasta. Verkkosivujen ylläpito on kaupunkiorganisaatiossa hajautettu eri vastuualueille ja sivuston ylläpidosta vastaa tällä hetkellä lähes 120 päivittäjää muiden työtehtäviensä ohella. Tästä syystä on tärkeää, että verkkosivuston päivittäminen sujuu mahdollisimman vaivattomasti. Helppo ylläpito edesauttaa sitä, että sisältö on ajanmukaista ja tuoretta.

Uudella kokkola.fi-sivustolla asioita tiivistettiin ja turhaa tietoa poistettiin. Osittain tästä syystä päivittäjämäärämme pieneni ja se olikin yksi tavoitteemme. WordPress on järjestelmänä joustava ja mahdollistaa sivujen tekemisen monipuolisesti. Päivittäjämme ovat olleet innoissaan ja selvästikin motivoituneita sivujen päivittämiseen. Tämä on meille tärkeää, koska päivitystyötä tehdään muiden töiden ohella. WordPress on helppokäyttöinen ja monelta päivittäjältämme olemme saaneet kuulla, kuinka kivaa on päivittää verkkosivuja!, kertoo Jaana Niskanen tyytyväisenä.

Poikkeusolojen vaikutukset sivustouudistusprojektiin

Uusi kokkola.fi -verkkosivusto julkaistiin sovitussa aikataulussa huolimatta koronan luomista poikkeusoloista. Syinä aikataulussa pysymiseen olivat mm. tiivis yhteydenpito asiakkaaseen sekä joustavuus puolin ja toisin. Tärkeää oli myös kysyä ja tuoda esille pieninkin asia, joka mietitytti.

Koronatilanne aiheutti jonkin verran lisätöitä käyttöönoton aikana. Kaikki koulutukset pidettiin etäkoulutuksina. Näiden lisäksi pidimme myös useita pienimuotoisia työpajoja, koska ainakin osalle käyttäjiä täysin uuden ja erilaisen järjestelmän käyttöönotto tuntui olevan haastavaa pelkällä etäkoulutuksella. Lisäksi olemme käyttäneet paljon aikaa testaukseen ja päivittäjien ohjeistamiseen. Oman lisätyönsä käyttöönotossa ovat aiheuttaneet integraatiot Fonecta Totaaliin ja Azureen., kertoo Jaana Niskanen.

Jatkokehityksen rooli sivustouudistuksessa

Kokkola.fi -sivustosta julkaistiin ensin kieliversiot sekä suomeksi että ruotsiksi. Myöhemmin valmistui vielä tiiviimpi englanninkielinen versio sivustosta. Verkkosivuston sisältöjen täydentäminen ja viimeistely jatkuvat julkaisun jälkeenkin. Esimerkiksi tiedotelistaukset täydentyvät sitä mukaa, kun ajankohtaisia tiedotteita julkaistaan. Sivuston kehitystyö ja sisältöjen päivitys puolestaan ovat jatkuvaa toimintaa.

Tutustu Kokkolan kaupungin uudistettuun verkkosivustoon!

Työskentely Geniemin kanssa on ollut tiivistä ja antoisaa. Epäselvissä asioissa olemme saaneet vastauksia todella nopeasti ja tarvittaessa olemme voineet ottaa lyhyelläkin varoajalla etäyhteyden toisiimme. Projektin johtaminen on tapahtunut hyvällä otteella niin, että aikataulut ovat pitäneet ja sovituista asioista on pidetty kiinni., kiittää Jaana Niskanen.

Lue Kokkolan kaupungin verkkosivustouudistuksesta lisää sivuiltamme.

Suosittelija:

Vuoden intensiivisen työn jälkeen olo on kuin voittajalla. Näinkin pitkä projekti, missä ollaan viikoittain tekemisessä, on ollut todella mukava tehdä Geniemin mutkattomien ja rentojen ihmisten kanssa. Palavereissa on ollut hyvinkin kotoisa olo. Korona toi tähän kaikkeen mukaan kaikille uusia työpajoja, mutta niihin tottui hyvinkin äkkiä. Olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen; siihen miltä sivut näyttävät ja miten ne toimivat.

Minna Juola, it-suunnittelija

Pinterest
Referenssin infoboxi
Hion Digital Oy logo

Tiedot

Tilaaja: Kokkolan kaupunki
Ajankohta: 2020 - 2021
Toimittajan
yhteyshenkilö:
Minna Siltanen, projektipäällikkö

Lisätietoja

Yritysprofiili Hion Digital kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Projektinhallinta
Tuotanto

Erikoisosaaminen

Graafinen suunnittelu
Integraatiot
Webkehitys

Toimialakokemus

Julkishallinto

Teknologia

WordPress

Tarjonnan tyyppi

Toteutustyö
Tuki- ja ylläpitotyö

Omat tagit

Kuntasivusto
saavutettavuus
kieliversiot
wordpress multisite
erillissivustot
kaupunkisivusto
matkailusivusto
asukaslähtöisyys
verkkosivustouudistus
Enterprise Wordpress

Siirry yrityksen profiiliin Hion Digital kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Hion Digital - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Hion Digital - Muita referenssejä

Hion Digital - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia