Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Hyvät, pahat riippuvuudet? Käännä agile-tiimien yhteistyö voitoksi

BloggausOletko koskaan mallintanut Scrum-tiimien välisten tekemisten riippuvuuksia esimerkiksi post-it lappujen ja punaisen villalangan avulla? Ja oletko päätynyt tilanteeseen, jossa lankaa on lopulta niin paljon, että siitä voisi neuloa lapaset? Tämä on hyvä hetki pysähtyä hetkeksi miettimään.

Riippuvuuksia on olemassa monia erilaisia. Tyypillisiä riippuvuuksia ovat

  • riippuvuus tietyistä asiantuntijoista, joita ei riitä jokaiseen tiimiin koko ajaksi
  • tekninen riippuvuus toisen tiimin vastuulla olevasta tuotteesta tai järjestelmästä
  • riippuvuus samojen sidosryhmien taustatuesta

Riippuvuudet aiheuttavat pahimmillaan sen, että tiimi ei pysty sprintin aikana yksin tuottamaan arvoa. Tiimit eivät saa valmiiksi suunniteltuja käyttäjätarinoita, vaan ovat sen sijaan kokonaan riippuvaisia toisen tiimin tai henkilön tekemisistä. Riippuvuuksista voi syntyä esteitä tiimin etenemiselle, mikä pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että tiimi ei saavuta sprintin tavoitteita.

Käyttäjätarinoita kirjoitettaessa tulisi pitää mielessä INVEST-sääntö. Eli tarinan tulisi olla:

  • riippumaton (independent)
  • neuvoteltavissa oleva (negotiable)
  • arvokas (valuable)
  • arvioitavissa oleva (estimable)
  • pieni (small)
  • testattavissa oleva (testable)

Säännön ensimmäinen kohta liittyy siihen, että käyttäjätarina pystyttäisiin toteuttamaan itsenäisesti ilman riippuvuuksia – niin tiimin sisällä kuin myös sen ulkopuolella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi rakennamme toiminnallisuuksia, joissa tarvitaan muutoksia sekä käyttöliittymään, palvelukerrokseen että tietokantaan, näitä ei erotella eri käyttäjätarinoihin. Tämän sijasta yksi käyttäjätarina sisältää muutokset kaikkiin kerroksiin – ja yksi tiimi pystyy toteuttamaan koko käyttäjätarinan. Tämä ei ole aina mahdollista, minkä vuoksi riippuvuuksia on joko purettava tai hallittava.

Pidä arvontuotto mielessäsi

Riippuvuuksien hallinnan kannalta on tärkeää miettiä, onko tiimit rakennettu parhaalla mahdollisella tavalla arvontuoton näkökulmasta. Scrum-opas ohjeistaa seuraavasti: “Scrum-tiimit ovat monialaisia, mikä tarkoittaa sitä, että tiimin jäsenillä on kaikki taidot, joita tarvitaan arvon tuottamiseen sprintissä.”

Voit myös pohtia seuraavia esimerkkikysymyksiä: Miten olemme rakentaneet tiimit organisaatiossamme? Onko tiimeissä kaikki se osaaminen, jota tarvitaan arvoa tuottavien ominaisuuksien kehityksessä? Onko tiimit rakennettu noudattamalla perinteisiä organisaatiomalleja, jotka perustuvat samankaltaisen osaamisen keräämiseen yhteen yksikköön?

Mistä tiedät, mitä kaikkia taitoja yhdessä tiimissä pitäisi olla? Apuna voi toimia esimerkiksi arvovirta-analyysi, jossa asiakkaan näkökulmasta tunnistettuun tapahtumavirtaan kytketään myös kehittämisen arvovirta, eli miten käytännössä asiakasarvoa tuotetaan. Tämä auttaa määrittelemään, millaisia tiimejä on hyvä rakentaa. On kannattavaa myös tarkastella tuoteportfoliotanne ja pohtia, millaisia ominaisuuksia haluatte lähitulevaisuudessa rakentaa eri tuotealueilla, ja minkälaista osaamista näiden toteuttaminen vaatii.

Investoi osaamiseen

Toinen tapa vähentää riippuvuuksia on yksinkertaisesti lisätä organisaation osaamista. Osaamista voidaan lisätä esimerkiksi kouluttamalla lisää tietyn alueen osaajia tai laajentamalla henkilöiden osaamista ns. T-mallia soveltaen. Tällöin yhden alueen syväosaamisen lisäksi henkilöillä on kyky oman osaamisensa soveltamiseen myös syväosaamisen ulkopuolella. Osaamisen laajentamisessa hyviä keinoja on esimerkiksi toteuttaa rotaatioita tiimin sisällä tai tiimien välillä. 

Kaikkia riippuvuuksia ei kuitenkaan voi, eikä ole myöskään tarpeen poistaa. Tiimien väliset sidokset eivät välttämättä ole ainoastaan pahasta, vaan ne voivat auttaa jakamaan osaamista ja luomaan yhteishenkeä, kun tiimit auttavat toisiaan. Riippuvuuksia tulee kuitenkin hallita, ettei niistä muodostu pullonkauloja.

Lähde liikkeelle kevyesti ja ketterästi, esimerkiksi tuomalla tuotteenomistajat yhteen aika ajoin tarkastelemaan eri kehitysjonoja ja tunnistamaan näiden välisiä riippuvuuksia. Näin voidaan varmistaa, että asioita priorisoidaan siten, että kehitystä saadaan eteenpäin ilman turhaa odotusta.

Skaalatuissa ketterissä menetelmissä, kuten SAFe, on rakennettu systemaattisia yhteisiä suunnittelusessioita, joiden avulla paitsi varmistetaan eteneminen yhteisiä päämääriä kohti, myös riippuvuudet tunnistetaan ajoissa ja niiden hallitsemiseen on yhteinen suunnitelma. Näihin menetelmiin tutustumalla voit löytää apua ja uusia ajatuksia miettiessäsi eri keinoja hallita riippuvuuksia omassa organisaatiossasi.Kaipaatko apua riippuvuuksien hallintaan tai vaikkapa arvovirta-analyysin tekemiseen? Ota yhteyttä!

Pinterest
Taskmill Oy logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Taskmill kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Erikoisosaaminen

Ketterät menetelmät

Toimialakokemus

Asiantuntijapalvelut

Tarjonnan tyyppi

Johtamistyö
Konsultointi

Siirry yrityksen profiiliin Taskmill kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Taskmill - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Premium-profiilia ei ole aktivoitu. Aktivoi premium-profiili näyttääksesi tässä lisäämäsi 3 asiantuntijaa.

Taskmill - Muita referenssejä

Taskmill - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia