Perinteisesti sovelluskehitys ja digitaalisten ratkaisujen rakentaminen on ollut koodareiden ja it-konsulttien työtä. Tänä päivänä valmisohjelmistojen ja räätälöityjen ratkaisujen rinnalle on kehittynyt työkaluja, joilla myös organisaation tavalliset työntekijät voivat rakentaa itselleen liiketoimintasovelluksia ja automatisoida työnkulkujaan. Tästä perinteisen sovelluskehityksen rinnalla tapahtuvasta kehittämisestä käytetään termiä kansalaiskehittäminen (eng. citizen development).

Kansalaiskehittäjä on liiketoiminnan edustaja, joka osaa asian ja liiketoimintaprosessin syvällisesti, mutta ei välttämättä ole koodaustaitoinen. Kansalaiskehittäjä voi rakentaa itselleen täysiverisiä liiketoimintasovelluksia hyödyntämällä low-code/no-code-ratkaisuja, kuten Microsoft Power Platformia, Efiman Power Platform -liiketoiminnan kehittämisestä vastaava Janne Hirva kertoo.

Business-käyttäjille suunnatuilla low-code/no-code-teknologioilla kansalaiskehittäjä voi ratkaista liiketoimintaongelmiaan ja luoda omia liiketoimintasovelluksiaan ilman riviäkään koodia.

Koska liiketoiminta voi kehittää ratkaisunsa itse, suuria investointeja sovelluskehitykseen ei aina tarvita. Kansalaiskehittäjien on mahdollista ratkaista hyvinkin pienten käyttäjäryhmien ongelmia, joissa perinteiset työkalut ja mallit eivät olisi kustannustehokkaita.

Joka organisaatiosta löytyy kansalaiskehittäjä, jonka monster-Excelit pitävät prosesseja pystyssä.

Hirva kertoo, että tuottavuustyökalut ja automaatio ovat olleet hänellä tekemisen keskiössä läpi työuran. Ensikosketuksensa kansalaiskehittämiseen hän sai jo opiskeluaikoinaan 1990-luvun puolivälissä.

Kesätöissä pääsin rakentamaan Accessilla varaosamyynnin ratkaisun. Excel on ollut minulle aina luonteva työkalu, ja olen saanut todistaa monen hienon sovelluksen syntyä kansalaiskehittäjien toimesta. 

Kansalaiskehittämisen Hirva näkee juuri Excel-sovellusten kehittämisen jatkumona, ja parhaimmillaan liiketoimintasovellusten rakentaminen uusilla kansalaiskehittämisen työkaluilla on yhtä helppoa kuin Excelin käyttäminen. Hänen mukaansa Power Platform jatkaakin Microsoftin pitkää tuottavuustyökalujen perinnettä. 

Käyttöön saadaan uusia työkaluja, joilla voidaan rakentaa tarvittuja ratkaisuja samalla, kun monet tutut ratkaisut jatkavat edelleen keinovalikoimassa. Joka organisaatiosta löytyy kansalaiskehittäjä, jonka monster-Excelit pitävät prosesseja pystyssä, ja nyt hän saa käyttöönsä entistä laajemman työkalupakin.

Kansalaiskehittäminen tukee perinteistä sovelluskehitystä

Kansalaiskehittäminen ei ole vähentämässä osaavien koodareiden töitä. Koodaamiselle ja räätälöinnille on jatkossakin paikkansa, sillä mikään yksittäinen ratkaisu ei sovi aivan kaikkeen, Hirva muistuttaa. 

Digitalisoituvassa maailmassa riittää automatisoitavia prosesseja, ja uusia sovelluksia tarvitaan jatkuvasti lisää.

Vaikka valmisohjelmistot tarjoavat paljon valmista automaatiota, jää niiden ympärille silti valtava määrä automatisoitavaa. 

Usein järjestelmien käyttöönotoissa säästetään muista kuin keskeisimmistä integraatioista, eikä kaikkia toiminnallisuuksia oteta aina kokonaan käyttöön. Sen seurauksena päädytään helposti luomaan manuaalista työtä muun muassa prosessin epäjatkuvuuskohtiin, järjestelmien väleihin. Tämän manuaalisen työn automatisoimiseksi kansalaiskehittäminen on usein paikallaan.

Low-code-kehitys voi tukea perinteistä ohjelmistokehitystä.”

Hirva kertoo Microsoftin low-code-työkalun, Power Platformin, olevan helposti integroitavissa eri liiketoimintajärjestelmiin. Kun data liikkuu sujuvasti, on  automaatioiden, sovellusten ja raportoinnin ratkaisujen luominen suoraviivaista. 

Hän iloitsee siitä, että myös ammattikoodarit ovat alkaneet löytää uusien työkalujen käyttämisen hyödyt osana laajempaa ratkaisua.

Low-code-kehitys voi tukea perinteistä ohjelmistokehitystä. Esimerkiksi täysin räätälöidyn käyttöliittymän tai mobiilisovelluksen taustalle tarvitaan usein master datan ylläpitoa, tiketöintiä sekä erilaisia lomakkeita. Ne on usein tehokkaampaa toteuttaa Power Platformilla perinteisen ohjelmistokehityksen rinnalla. 

Power Apps taipuu moneen

Hirvalla on muutama esimerkki jo toteutetuista low-code-ratkaisuista, joissa on hyödynnetty Power Platformiin kuuluvaa Power Apps -teknologiaa. Sen avulla on pystytty sujuvoittamaan esimerkiksi taloushallinnossa tapahtuvaa muistiotositteiden käsittelyä. 

– Olemme toteuttaneet asiakkaillemme paljon erilaisia Power Apps -pohjaisia, Microsoft Dynamics 365:tä laajentavia sovelluksia. Yksi suosituimmista on ollut Memo App -sovellus, joka on tarkoitettu kirjanpidon muistiotositteiden käsittelyyn. Sovellus keskustelee sujuvasti Dynamics 365 Financen kanssa ja varmistaa, että muistion tiliöinti ja liitteet ovat kunnossa jo ennen kirjaamista ja taloushallinnon käyttäjälle siirtämistä.

Toinen esimerkki on Korona App. Vuosi sitten kaikki organisaatiot joutuivat uuteen tilanteeseen, kun koronarajoituksia höllennettiin juuri kesän kynnyksellä. Kokoontumismääriä oli kuitenkin edelleen rajattu, joten moni yritys kaipasi valmiutta tietää, keitä ja kuinka monta henkilöä toimistolla oli vieraillut. Efimalla tätä varten rakennettiin luonnollisesti oma mobiilisovellus Power Apps -teknologiaa hyödyntäen. 

Hirva kertoo Korona App -sovelluksen mahdollistavan paikallaolon kirjaamisen etukäteen. Kun käyttäjä tietää menevänsä toimistolle, hän voi varata paikkansa, mikäli rajoitusten mukaista määrää on vapaana. Sovellus kirjaa paikallaolotiedon, ja pääkäyttäjä voi seurata tilannetta toimipisteittäin. 

– Mahdollisten altistumisten osuessa kohdalle olisi tarkalleen tiedossa, keitä toimistolla on ollut paikalla.

Koulutuksen kautta kansalaiskehittäjäksi

Efima järjestää suosittuja Microsoft App in a Day -koulutuksia, joiden avulla kansalaiskehittämisestä kiinnostuneet tutustuvat low-code-sovelluskehitykseen Power Platformilla. Koulutukset ovat keränneet jo satoja osallistujia, ja tämänkin kevään koulutus täyttyi hetkessä.

– Efima tarjoaa myös muuta omaa koulutustarjontaa keväällä 2021 lanseeratun EfiAcademyn kautta. Meistä on tärkeää tukea kansalaiskehittämistä ja olla näin osaltamme mukana tehostamassa asiakkaidemme prosesseja. Efiman ja muiden asiantuntijoiden rooli on monimutkaisemmissa ratkaisuissa sekä tukemassa kansalaiskehittäjiä tarpeen mukaan, Hirva sanoo. 

Kansalaiskehittäminen vastaa osaltaan liiketoimintasovellusten ja prosessiautomaation kysyntään.”

Hän uskoo kansalaiskehittämisen merkityksen korostuvan tulevaisuudessa, kun digitaalisten ratkaisujen kysyntä ylittää toimituskyvyn. 

– Perinteisten ratkaisujen kapasiteetti on rajallinen, koska koodareita ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi. Kansalaiskehittäminen vastaa osaltaan liiketoimintasovellusten ja prosessiautomaation kysyntään.

Excel lienee jatkossakin kansalaiskehittämisen ytimessä, mutta Hirva uskoo sen rinnalle nousevan yhä enemmän Power Apps -sovelluksia, Power Automate -työkiertoja sekä ohjelmistorobotiikkaa. 

Ratkaisut tulevat jatkossa myös nivoutumaan tiukemmin eri alustoihin, kuten Microsoft Teamsiin. Sovelluksia kehitetään sinne ja prosesseja automatisoidaan siellä, missä muutenkin tehdään töitä – mobiilisti tai etänä tietenkin, hän ennustaa.


Efima järjesti hiljattain Toiminnanohjauksen pilviaamun, jossa ERP-asiantuntijat pureutuivat toiminnanohjauksen pilvisiirtymään. Lue tapahtumakooste täältä.

Efiman Ite wiki -profiiliin on koottu yrityksen tarjonnat, referenssit, asiakassuositukset sekä ajankohtaiset blogit.

Efiman verkkosivut