Tänä päivänä myyntikanavia on huomattavasti enemmän kuin vielä vuosikymmen sitten. Aiemmin kivijalkakauppa oli monelle yritykselle tärkein paikka välittää tietoa tarjoamistaan tuotteista. Nyt tuotteet saavat näkyvyyttä kauppojen hyllyjen lisäksi muun muassa sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla, messuilla ja erilaisissa esitteissä. 

Muutos on kasvattunut keskitetyn tuotetiedonhallinnan tarvetta.

– Keskitetyssä tuotetiedonhallinnassa tuotetiedot kerätään eri kanavista yhteen järjestelmään, jossa ne rikastetaan ja yhtenäistetään. Sen jälkeen tuotetieto välitetään samanlaisena kaikkiin yrityksen julkaisukanaviin, Canterin myynnistä ja markkinoinnista vastaava Minna Andersson kertoo.

Vain harva yritys myy yhden toimittajan tuotteita, joten keskitetyn tuotetiedonhallinnan avulla voidaan yhtenäistää eri toimittajien tuotteistaan välittämä viesti. Andersson sanoo, että yrityksen liiketoiminnan tavoitteita tukeva tuotetieto tarjoaa mahdollisuuden puhutella juuri haluttua kohderyhmää ja erottua kilpailijoista. 

Myyntikanavien määrän kasvaessa myös tuotetiedonhallintaan osallistuvien henkilöiden määrä on noussut. Mikäli eri henkilöiden tuottamat tuotetiedot eroavat toisistaan, asiakkaille luodaan puutteellinen tuotekokemus, joka johtaa pahimmillaan kauppojen peruuntumiseen.

– Tyypillisesti markkinointi vastaa verkkosisällöistä ja tuotepäällikkö teknisistä tuotekorteista. Jos nimet tai tuotesisällöt vaihtelevat eri kanavissa, asiakkaan on vaikea tunnistaa, onko kyse samasta tuotteesta. Silloin tuotekokemus jää heikoksi, Andersson lisää.

Yritykset epäilevät tuotedatansa laatua

Andersson kertoo tutkimuksesta, jonka mukaan jopa 80 prosenttia yrityksistä epäilee oman tuotedatansa laatua ja jopa 30 prosenttia yritysten tuotedatasta sisältää vähintään yhden virheen. Isot luvut kertovat siitä, että ihmiset tekevät edelleen paljon työtä, jonka nykyteknologialla voisi ulkoistaa koneille.

– Tilanteeseen on ajauduttu pikkuhiljaa. Kun tuotteita ja kanavia tulee koko ajan lisää, tuotetiedon laatu ei pysy kunnolla hallussa. Edelleen ihmiset tekevät paljon copy-paste -työtä eri kanavien välillä, mikä lisää työhön liittyvää viivettä ja virhealttiutta. Datan tehokas kopioiminen vaatii siihen soveltuvan teknologian.

PIM -järjestelmää käyttävissä yrityksissä manuaalisen työn määrä pieneni 4 minuuttiin per tuotenimike.”

Andersson kertoo toisesta tutkimuksesta, joka valottaa lisää tuotetiedonhallintaan käytetyn työn määrää. Sen mukaan yrityksissä käytetään vuosittain 25 minuuttia per tuotenimike tuotetiedon manuaaliseen päivittämiseen. Jos tuotteita on tuhansia, puhutaan ajallisesti valtavasta työmäärästä.

– PIM -järjestelmää käyttävissä yrityksissä manuaalisen työn määrä pieneni 4 minuuttiin per tuotenimike.

 

Canterin Adeona PIM:n avulla tuotetietoa voi hallinnoida keskitetysti.

 

PIM-järjestelmässä työntekijöiden arkea helpottaa myös keskitetty julkaisuautomaatio, jonka avulla myyjät saavat käyttöönsä tarjousten ja hinnastojen tekemisessä tarvittavan tuotetiedon.

– Keskitetyn tuotetiedonhallinnan työkaluilla saadaan tehokkaasti tuotettua asiakasta palvelevaa materiaalia, eikä myyjien tarvitse kaivella tietoja eri lähteistä, Andersson sanoo.

Hänen mukaan ratkaisun hyödyt ovat selvät. Julkaisuautomaatiota hyödyntämällä myyjät saavat luotua informatiiviset tarjoukset napin painalluksella. Lisäksi eri myyjien tekemät tarjoukset pysyvät yhtenäisinä.

– Yrityksen brändi kärsii, jos jokainen myyjä toimii omalla tavallaan. Toki he voivat edelleen päättää, mitä tuotetietoja tietylle asiakkaalle näytetään.

PIM-järjestelmän tulee skaalautua bisneksen mukana

Tuotetiedonhallintaa on mahdollista tehdä myös Excelillä. Anderssonin mukaan se ei ole käytettävyydeltään lähellekään paras ratkaisu, jos tuotedataa on suuria määriä. 

Kun PIM-järjestelmän etsiminen tulee ajankohtaiseksi, huomiota tulisi kiinnittää yrityksen omiin tarpeisiin. Andersson muistuttaa, etteivät kaikki yritykset tarvitse samoja toiminnallisuuksia. Pienessä yrityksessä isoille konserneille suunniteltu järjestelmä koettaisiin luultavasti vaikeakäyttöisenä.

Hyvä PIM-järjestelmä myös skaalautuu alati muutoksessa elävän bisneksen mukana. Anderssonin mukaan yritysfuusion kaltaiset muutokset eivät saa estää työkalun käyttöä.

– Skaalautumisen tulisi tapahtua ilman räätälöintejä, sillä ne ovat pitkässä juoksussa haastavia ylläpitää ja aiheuttavat kustannuksia, hän toteaa.

Tuotteet päätyvät nopeammin myyntiin

Anderssonin mielestä keskitetty tuotetiedonhallinta pitäisi nähdä perinteisen it-projektin sijaan strategisena asiana, jolla saavutetaan merkittäviä liiketoiminnallisia hyötyjä. Yksi niistä on tuotteiden nopeampi päätyminen markkinoille. Andersson sanoo valmistavan teollisuuden olevan hyvä esimerkki toimialasta, jolla liikevaihtoa menetetään, koska tuotteet ja tuotetiedot eivät valmistu samaan aikaan.

– Tyypillisessä tapauksessa globaalisti toimivalla yrityksellä on myyntivalmiina tuotteita, mutta niitä ei pystytä tarjoamaan paikallisissa myyntikanavissa, koska tuotetiedoista puuttuvat käännökset.

 

Minna Andersson uskoo, että asiakaslähtöisyys alkaa asiakkaita palvelevista sisällöistä.

 

B2C-kaupassa oleellista on asiakkaan positiivinen ostokokemus, jonka syntymistä keskitetyllä tuotetiedonhallinnalla voidaan tukea.

Postin syyskuussa julkaisemasta verkkokauppatutkimuksesta käy ilmi, että 65 prosenttia verkkokaupoissa asioivista kuluttajista pitää tarkkoja tuotetietoja ja -kuvia erittäin tärkeänä. Andersson komppaa tuloksia.

– Tuotekuvausten merkitys korostuu entisestään, kun ihminen ei kaupantekohetkellä näe ostamaansa tuotetta.

Hän sanoo, että valtaosa kaupan alan ja valmistavan teollisuuden yrityksistä onkin alkanut tiedostaa tuotetiedonhallinnan merkityksen. Eräs Canterin asiakas vertasi sitä pankkiin tehtäviin talletuksiin: PIM -järjestelmään viety tuotedata saattaa olla arvokkaimmillaan vasta tulevaisuudessa. 

– Asiakaslähtöisyys lähtee asiakasta palvelevista sisällöistä. Keskitetty tuotetiedonhallinta on valmistautumista sekä tämän hetken asiakastarpeisiin että tulevaisuuteen, Andersson toteaa. 

 

Lue myös: Kaikki myynti pohjautuu laadukkaaseen tuotetietoon – PIM-järjestelmä auttaa sen hallinnassa

 

Canterin Ite wiki -profiili

Canterin kotisivut