Tehokas tuotetiedonhallinta on onnistuneen tuotemyynnin kivijalka. Maamme PIM-pioneereihin lukeutuvan Canterin toimitusjohtaja Patrik Palatz valottaa, mitä termi pitää sisällään ja millainen järjestelmä tukee parhaiten tuotteen tuomista markkinoille.

PIM on lyhenne sanoista Product Information Management. Sen suomentaminen tuotetiedonhallinnaksi on osittain ongelmallista, sillä myös PDM (Product Data Management) ja PLM (Product Life Management) kääntyvät usein samoin.

– Siinä, missä PDM ja PLM keskittyvät valmistusvaiheen tuotetietoon ja tuotteen elinkaaren hallintaan, PIMin fokus on asiakkaalle oleellisessa tuotetiedossa eli siinä, miten asiakkaalle esitettävä tuotetieto hallitaan, Palatz kertoo termien eroista.

 

“PIMin fokus on asiakkaalle oleellisessa tuotetiedossa”

 

B2B-maailmassa ostajat muodostuvat isosta joukosta erilaisia toimijoita ja joskus ostopäätöksen tekeminen vaatii sekä valmistusvaiheen insinööritiedon että kaupallisen aspektin ymmärtämistä.

– Valmistavassa teollisuudessa toimivilla asiakkaillamme on yleensä PDM ja PLM, jotka integroimme meidän järjestelmäämme. Jollakin toisella toimialalla riittää pelkkä PIM. Esimerkiksi tukkukaupassa ollaan kiinnostuneita siitä, miten päämiehiltä saadaan mahdollisimman tehokkaasti laadukasta tuotetietoa ja miten tietty tuote tuodaan markkinoille ja esitellään eri asiakasryhmille

PIM-järjestelmän rooli korostuu erityisesti tutkittaessa tehokkaan toimitusketjun muodostumista.

– Jakeluportaan on pystyttävä välittämään tuotedata mahdollisimman suoraviivaisesti kaikille kauppakumppaneille sekä riippumattomille tuotetietopankeille, joista GS1 Finlandin ylläpitämä Synkka on hyvä  esimerkki. Vähittäiskauppaketjut haluavat kaikkien tavarantoimittajiensa tuotetiedot keskitetysti Synkasta. Tällöin meidän on varmistettava se, että teknologiamme palvelee niin tavarantoimittajan sisäisen tuotetiedon hallintaa kuin sen hallittua jakelua Synkka -palveluun, Palatz sanoo.

 

PIM-järjestelmän täytyy tukea best practice-malleja

Viimeiset 15 vuotta Canterin tuotekehityksessä on panostettu siihen, että yksi standarditeknologiaa hyödyntävä pilvialusta palvelisi tehokkaasti kaikkia sen asiakkaita. Se ei kuitenkaan tarkoita, että teollisuuskentän toimijalle ja päivittäistavarakaupalle tarjottaisiin identtisiä ratkaisuja.

– Asiakkaan kanssa istutaan alas toimialakohtaisten sapluunoiden kanssa ja niitä hyödyntämällä lähdetään rakentamaan uniikkia kokonaisuutta. Jokaisella yrityksellä on omat toimintamallit, ihmiset ja liikekumppanit, joten loppujen lopuksi prosessit on pystyttävä räätälöimään aina asiakaskohtaisesti, Palatz kertoo.

 

Toimitusjohtaja Patrik Palatz kertoo Canterin panostavan tuotekehityksessä siihen, että yksi standarditeknologiaa hyödyntävä pilvialusta palvelisi tehokkaasti kaikkia asiakkaita.

 

Tuotetiedonhallinnassa on myös omat best practice -mallinsa, joita PIM -järjestelmän on tarvittaessa tuettava. Yksi esimerkki tällaisesta on toimialakohtaiset taksonomiat, kuten ETIM (European Technical Information Model), joka luokittelee teknisen kaupan tuotteet niiden tyypin mukaan.

– Esimerkiksi tietyn toimittajan LED -lamppu voidaan kytkeä tiettyyn ETIM-luokkaan, jolloin sille saadaan valotehon kaltaisia teknisiä ominaisuuksia standardin sanelemana. Tämän kaltaisten standardijärjestelmien käyttöönotto on yksi esimerkki haasteista, joita suomalaisilla yrityksillä on tuotetiedonhallinnassa.

Canterissa halutaankin auttaa asiakkaita luomaan uusia kyvykkyyksiä kouluttamalla heitä ETIMin kaltaisiin asioihin liittyen.

– Emme ole ainoastaan softan toimittaja, vaan olemme myös osaamisen toimittaja, joka haluaa asiakkaidensa kehittyvän. ETIM on vain yksi osa-alue, johon liittyen meillä on tällä hetkellä aktiviteetteja asiakkaidemme kanssa, Palatz sanoo.

 

Tuotetiedonhallintaa 20 vuoden kokemuksella

Canter on hyvin pitkät juuret omaava yritys, sillä se on perustettu jo vuonna 1983. Nykyinen liiketoiminta sai alkunsa 90-luvun loppupuolella.

Canter kuuluu Etola-konserniin, joka on vahvistanut omistustaan vuosien saatossa.

– Meidän tekemistä on aina leimannut aallonharjalla oleminen ja innovaatiokulttuuri, Palatz kuvaa.

Canterin ja Palatzin yhteinen matka on pitkä, sillä mies on ollut talossa jo 15 vuotta. Hän tuntee hyvin tuotetiedonhallinnan kriittisyyden erilaisille yrityksille.

 

Meidän tekemistä on aina leimannut aallonharjalla oleminen ja innovaatiokulttuuri”

 

– Minkä tahansa tuotteen matka tuotekehityksestä eri jakelukanaviin ja asiakaskohtaamispisteisiin täytyy jäsentää tarkkaan. Se on kokonaisuutena työläs ja kompleksi prosessi, jota pyrimme yksinkertaistamaan ja helpottamaan, Palatz toteaa.

Vaikka osalla toimialoista valmistukseen liittyvä tieto ei ole niin tärkeää, on kaupallinen prosessi silti saatava mahdollisimman leaniksi.

Toisaalta esimerkiksi elintarviketeollisuuden brändinomistajat joutuvat miettimään jakeluketjujen kautta, miten tuotteet kuvataan. Tuotetiedon tulee palvella esimerkiksi kauppoja ja jatkojalostajia.  

Samalla pitää miettiä myös sitä, miten tuote puhuttelee kuluttajia. Mihin perustuen kuluttaja tekee valinnan vaikkapa Risellan ja Uncle Bensin riisien välillä?

– Canterin tekemisen keskiössä on se, miten saamme rikastettua ja muotoiltua meidän asiakasryhmien kannalta tuotetietoa niin, että prosessit toimivat ja he erottuvat edukseen, Palatz lopettaa.

 

Canterin Ite wiki -profiili

Canterin kotisivut