Suomalaisten yritysten kykyä liiketoiminnan digitalisointiin vuoroin kiitellään ja moititaan. Ite wikin haastattelema Samuli Hokkanen valottaa sitä mistä erot menestyksessä syntyvät ja kuinka hitaamminkin muutokseen syttyvä yritys kykenee niittämään hyötyjä tehokkaasti.

Minkälainen tarina Hokkasen liikkeiden takana oikein on? Mies on nimittäin monelle Crasmanin tuntevalle jo vanha tuttu vuosien takaa.

– Olen tosiaan aloittanut työurani aikoinaan Crasmanilla, mutta työskennellyt välissä muissa tehtävissä muun muassa Hill+Knowltonilla digistrategina ja kehittämässä perheyrityksen toimintaa. Paluuni Crasmanille oli luonteva, sillä yritys on reivannut strategiaansa mielestäni innostavaan suuntaan ja tiedän pääseväni työskentelemään todella terävien teknisten osaajien kanssa.

Hokkanen palasi kesällä Crasmanille tehtävänään uuden digitaalisen strategiantyön ja kasvumarkkinoinnin palveluita tarjoavan liiketoimintayksikön perustaminen.

Verkkopalvelukenttää on jo pidempään muokannut trendi, jonka myötä verkkosivustot ovat muuttuneet viestinnän ja julkaisun työkaluista liiketoiminnan tekemisen keskeisiksi välineiksi, jotka integroidaan asiakkaan omiin järjestelmiin ja kolmansien osapuolten palveluihin.

Samalla myös digitoimistot ovat joko muuttuneet tai kuolleet.

– Uskon vahvasti siihen, että nyt on asiakkaan aika ottaa oman digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen haltuun. Se tarkoittaa entistä suurempaa tarvetta oman henkilöstön ja johdon osaamisen kehittämiseen sekä korostaa hyvien kumppanivalintojen merkitystä. Painotan keskusteluissa strategisen ajattelun ja pitkäjänteisyyden merkitystä. Digitalisaation vauhti on nyt niin kova, että teknologiat tulevat ja menevät, mutta data ja ajattelu säilyvät.

“Teknologiat tulevat ja menevät, mutta data ja ajattelu säilyvät.”

Miten ottaa tiukka ote oman digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä ja onnistua siinä? Hokkanen tarjoaa vastaukseksi kolmea keskeistä tekijää.

– Hyvä johtaminen, oikeat kumppanivalinnat ja strateginen ote. Nämä ovat toistuvia tekijöitä menestystarinoissa ja painottuvat erityisesti silloin, kun liiketoimintaympäristö tai ansaintamalli ovat hieman erikoisempia.

Hyvällä johtamisella Hokkanen tarkoittaa erityisesti toimivan johdon sitoutumista digitaaliseen tekemiseen.

– Ilman sitä on vaarana, että digitaaliset palvelut putoavat vain markkinoinnin, viestinnän tai IT:n tekemiseksi, vaikka niillä olisi kosketuspintaa kaikkeen tekemiseen.

Hokkasen kertoo, että viime aikoina osa isoista toimijoista on vetänyt aiempia digipalveluiden ulkoistuksia takaisin oman talon sisälle.

Kannattaako yritysten rakentaa jatkossa omaa digitiimiä vai luottaa kumppaneihin?

– Riippuu täysin liiketoiminnasta. Usein todellisuus on kuitenkin sellainen, ettei kaikkea voi eikä kannata tehdä itse. Potentiaalisia palveluntarjoajia valittaessa haluaisin kannustaa yritysjohtoa keskittymään ennen kaikkea kumppanin valitsemiseen teknologian sijaan. Teknologiat vaihtuvat niin nopealla syklillä, että kumppanin kyky vastata muutokseen on huomattavasti oleellisempi tekijä.

Hokkanen näkee myös koko markkinoinnin, konsultoinnin ja teknologiakentän konsolidoituvan voimakkaasti.

– Yhteen asiaan keskittyvien boutique-toimistojen koordinointi vie usein kohtuuttomasti asiakkaan rajallista aikaa ja on harvoin perusteltua – tärkeämpää olisi valita omaan kokoluokkaan sopiva partneri, joka ymmärtää asiakkaan bisneksen ja kykenee järjestämään omasta verkostostaan laajasti palveluita.

– Oppimista yhteispelissä ja verkostoitumisessa on myös palveluntarjoajilla. Kissan hännän veto projekteista pitäisi lopettaa ja pitää katse pallossa, eli asiakkaan liiketoiminnan kasvattamisessa.

Mihin asiakkaan tulisi keskittyä, kun liikkeenjohdon konsultit, it-yritykset ja mainostoimistot taistelevat samoista asiakkaista?

– Jatkuvaan kasvuun. Vanhat kategorisoinnit ja tekemisen siiloutuminen ovat vain hidasteita. Esimerkiksi hyvin toteutettu markkinoinnin automaatio koskettaa usein jo laajasti liiketoiminnan muitakin prosesseja.

“Yritys on oikealla tiellä, kun ketään ei enää kiinnosta onko projekti markkinoinnin, myynnin vai IT:n omistuksessa.”

Kuuluuko digitaalisen palvelun kehitysprojekti markkinoinnille, myynnille vai IT:lle?

– Kasvun luominen vaatii pitkäjänteistä työskentelyä ja syvällistä osaamista useilla eri osa-alueilla. Hyvällä uralla ollaan, kun prosessit, järjestelmät, sisällöt ja tekeminen integroituvat yli funktiorajojen. Yritys on oikealla tiellä, kun ketään ei enää kiinnosta onko projekti markkinoinnin, myynnin vai IT:n omistuksessa, Hokkanen jäsentää.

– Yksittäisenä osaamisalueena nostaisin tärkeimmäksi kyvykkyyden analytiikan hyödyntämisessä.

Digitaalisesta strategiasta keskustellessa Hokkanen jättäisi mielellään jo sanan ”digitaalinen” kokonaan pois ja puhuisi vain strategiasta.

– On jo itsestään selvää, että toimintaympäristö on digitaalinen. Pidän strategista otetta oleellisena tekijänä onnistumiselle – se tarkoittaa suunnitelmallisuuden, tavoitteellisuuden ja mitattavuuden tuomista mukaan kaikkeen tekemiseen. Konkreettisesti tämä näkyy siten, että asiakkaat siirtyvät projekteista jatkuvaan analytiikkavetoiseen palvelukehitykseen ja käyttäjäkeskeiseen suunnittelutyöhön. Unohdetaan muutaman kuukauden puristukset ja ymmärretään että digitaalista liiketoimintaa täytyy kehittää jatkuvasti, jotta kilpailuetu ja asema säilyvät.

“Unohdetaan muutaman kuukauden puristukset ja ymmärretään että digitaalista liiketoimintaa täytyy kehittää jatkuvasti.”

Mitä tulisi tehdä, jos tuntuu siltä, että oma yritys on jäänyt digitalisaatiojunan kyydistä?

– Asettaa tavoitteet, tehdä suunnitelma ja lähteä liikkeelle. Ala kuin ala muuttuu nyt kiihtyvällä vauhdilla ja paljon on edelleen tehtävissä. Suomalaiset yritykset ovat hyviä pitkäjänteisessä tekemisessä ja juuri se on asia, joka ratkaisee digitalisaatiossa.

 

Digitaalisiin palveluihin ja verkkokauppaan erikoistunut Crasman laajentaa toimintaansa nyt myös Tampereelle ja Ouluun. Lue tiedote >

 

Crasmanin ite wiki -profiili
Crasmanin kotisivut

Lue myös: Miten verkkopalvelu viedään onnistuneesti maailmalle?

 

Onko yrityksellänne mielenkiintoinen ohjelmistotuote esiteltäväksi tai osaava digitalisaatio-asiantuntija haastateltavaksi? Ole yhteydessä ite wikin toimitukseen johannes.puro@itewiki.fi tai elina.koskipahta@itewiki.fi, niin tehdään artikkeli!