Kansainvälisillä markkinoilla on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia ja monessa yrityksessä pohditaankin, miten uusia yleisöjä tulisi palvella digitaalisissa kanavissa. Riittääkö suppea yritysesittely englanniksi vai tarvitaanko aidosti kansainvälinen, eri markkinoiden tarpeet huomioiva verkkopalvelu?

– Yllättävän harva toimija tarjoaa palvelujaan verkossa kotimaan rajojen ulkopuolella, vaikka liiketoiminta olisi kansainvälistä, kertoo verkkoliiketoiminnan kokonaisratkaisuihin erikoistuneen Crasmanin myyntijohtaja Peter Silvennoinen.

– Globaaleilla markkinoilla toimiminen edellyttää myös digitaalisen presenssin olevan kansainvälistä. Asiakkaiden lisäksi monella yrityksellä on jälleenmyyjiä ja tärkeitä kumppaneita ulkomailla, joiden päättäjiä myynnin ja markkinoinnin on tavoitettava.

 

Mistä kannattaa lähteä liikkeelle?

Silvennoinen kehottaa ensiksi tarkastelemaan rauhassa yrityksen kasvu- ja kansainvälistymisstrategiaa.

– Jos yrityksellä on vain yksi kansainvälinen asiakas, ei verkkopalvelun kansainvälisyys ole nykyisen liiketoiminnan valossa välttämättä perusteltua. Tärkeintä on tunnistaa, mitkä ovat ne tärkeimmät markkinat ja keitä siellä tavoitellaan, hän summaa.

”Jos yrityksellä on vain yksi kansainvälinen asiakas, ei verkkopalvelun kansainvälisyys ole välttämättä perusteltua.”

Toinen tärkeä linjaus on tehtävä tarjottujen verkkopalveluiden suhteen, sillä kotimaisten palveluiden kirjo saattaa toisinaan olla hyvinkin laaja. Sivuston ohella saattaa olla verkkokauppaa, ekstranetiä, case-esittelyjä, blogeja, kuvauksia sekä erilaisia laskureita ja tarjoustyökaluja. Jos päätös kansainvälisen verkkopalvelun kehittämisestä tehdään, on myös valittava viedäänkö kaikkiin maihin ja markkinoille sama valikoima.

– Silloin kun kauppaa käydään paljon esimerkiksi jälleenmyyjien kautta, tulee miettiä millaisia palveluita he tarvitsevat myyntityönsä tueksi. Aina ei tarvitse tuottaa julkista verkkopalvelua, vaan esimerkiksi jälleenmyyjien tarpeisiin räätälöidyt myyntimateriaalit voivat toimia paremmin, Silvennoinen avaa.

Myös yritysten toimintatavoissa on eroja. Toiset hallinnoivat kaikkea keskitetysti emoyhtiöstä käsin, kun toisaalla tarjotaan vain raamit ja työkalut antaen paikallisille toimistoille vapaat kädet. Silvennoisen mukaan tärkeintä on, että käytännön tekeminen ja vastuunjako on hyvin organisoitu.

– Miettikää, ketkä osallistuvat suunnitteluun ja sisällöntuotantoon sekä lokalisointiin ja katselmointiin.

 

Minkälaisia asioita suunnittelussa kannattaa huomioida?

Kaikki lähtee liikkeelle markkina-alueen erityispiirteiden tunnistamisesta. Millainen lainsäädäntö yritystä kohdemaassa sitoo, entä millaiset ovat yleiset toimintatavat ja kulttuuri?

– Esimerkiksi Venäjän markkinoilla on viime aikoina puhuttanut paljon vuonna 2015 uudistunut henkilötietolaki, joka kieltää Venäjän kansalaisten henkilötietojen säilyttämisen muualla kuin venäläisillä palvelimilla. Kiinassa taas on omat erityisvaatimuksensa – isot länsimaiset verkkopalvelut, kuten esimerkiksi Facebook tai Google eivät toimi siellä, Silvennoinen kuvaa.

 

Nokian Renkaat Oyj palvelee verkossa lokalisoidusti Kiinassa

 

Myöskään kieli ei ole yhdentekevä seikka. Yrityksen on päätettävä, palvellaanko kaikkia markkinoita englanniksi vai tehdäänkö verkkopalvelusta oma paikallisversio jokaiseen kohdemaahan?

– Pääsääntönä voi pitää sitä, että jos tarjoat vaikkapa ranskankielisen verkkopalvelun, on muutakin palvelua pystyttävä ainakin jollain tasolla tarjoamaan myös ranskaksi.

Erityisesti verkkokaupan vieminen uudelle markkinalle on aina iso projekti, johon liittyy paljon pohdittavaa ja päätettävää, Silvennoinen kertoo. Säännöt ovat samat täällä ja muualla.

– Missä tuotteet varastoidaan, miten logistiikka järjestetään ja ketkä valitaan maksukumppaneiksi? Kohdemarkkinoilla on tietysti tehtävä myös hakukoneoptimointia ja seurattava sitä. Entäpä tekniset kysymykset? Domainit on varattava ja verkkopalvelun oltava saavutettavissa ympäri maailmaa. Palvelun latausnopeuden täytyy olla hyvä kaikilla valituilla markkina-alueilla, ei pelkästään Suomessa hän luettelee.

 

Yhtenäinen brändi säilyy suunnitelmallisuudella

Usein haasteena on löytää hyvä sisällön- ja aineistonhallintajärjestelmä, joka taipuu sujuvasti monikieliseen toteutukseen. Palvelun julkaisu- ja päivitysprosessit täytyy suunnitella huolella niin kansainvälisellä kuin kansallisellakin tasolla, jotta brändi säilyy yhtenäisenä.

– Kuinka hallinnoidaan esimerkiksi ainoastaan yhdellä markkina-alueella käytettäviä julkaisuja, kuten ilmoituksia paikallisista tapahtumista?

Silvennoinen näkee kansainvälisen onnistumisen kannalta tärkeäksi sen, että oma organisaatio on sitoutunut valittuun markkinointi- ja palvelustrategiaan ja että luotu palvelukokonaisuus vastaa tavoitellun yleisön tarpeita.

– Niitä tarpeita kannattaa matkan varrella myös aktiivisesti selvittää tutkimalla palautteita ja kysymällä asiakkailta, Silvennoinen vinkkaa.

”Verkkopalvelu elää ja kehittyy jatkuvasti, joten työtä on luvassa myös sen suuren julkaisun jälkeen.”

Myös verkkopalvelun teknisen toteutuksen on tuettava lokalisointia:

– Hyvät kumppanit ovat kullanarvoisia, jotta sisällöntuotannon, katselmointien, päivitysten ja käännösten prosessit rullaavat kuten pitää. Verkkopalvelu elää ja kehittyy jatkuvasti, kannattaa varautua siihen, että työtä on luvassa myös sen suuren julkaisun jälkeen, hän muistuttaa.

 

Kiinan voimakas talouskasvu houkuttaa yrityksiä

Kiina on monelle suomalaiselle teollisuuden alan yritykselle edelleen se haviteltu markkina-alue, eikä ihme, sillä sen odotetaan nousevan seuraavan vuosikymmenen aikana taloudeltaan maailman suurimmaksi. Kiinassa myös investoidaan tällä hetkellä voimakkaasti niin tieteeseen kuin teknologiaan.

– Kannattaa kuitenkin tiedostaa, että Kiinassa on aivan omat toimintatapansa ja kanavansa, mitä tulee digitaaliseen kenttään. Esimerkiksi länsimaiset palvelut, kuten Facebook, Twitter ja Google on estetty kokonaan, jolloin vaikkapa verkkopalvelun analytiikkaa ei saadakaan Google Analyticsista.

Kiinankielisen sivuston rakentaminen ei siis ole aivan yksinkertaista, sillä oikeat fontit, palvelun nopeuden takaaminen, hakukoneoptimointi, somekanavien käyttö ja linkitykset muihin kanaviin vaativat kaikki erillistä suunnittelua. Silvennoinen kehottaakin perehtymään rauhassa markkinan erikoisuuksiin.

– Tällä hetkellä ylivoimaisesti suosituin tapa käyttää verkkoa Kiinassa on WeChat-niminen pikaviestisovellus. Kyseessä ei ole vain viestipalvelu, vaan kokonainen ekosysteemi, jonka avulla voi tilata tuotteita verkkokaupoista, maksaa ostoksia lennossa tai siirtää vaikka rahaa kaverille.

”Tieto, näkemys ja kokemus auttavat valitsemaan oikein.”

Kansainvälisillä markkinoilla on paljon voitettavaa ja laadukas globaali verkkopalvelu on merkittävä tekijä uuden liiketoiminnan rakentamisessa. Hyvin suunniteltu ja toteutettu verkkopalvelu tuo asiakkaille heidän tarvitsemansa tiedot ja luo markkinoinnille ja myynnille arvokkaita avauksia.

– Digitaalisen liiketoiminnan vieminen onnistuneesti uusille markkinoille vaatii asioiden tekemistä oikein, mutta ennen kaikkea oikeiden asioiden tekemistä. Tieto, näkemys ja kokemus auttavat valitsemaan oikein, päättää Silvennoinen

 

Crasman on digitaalisen verkkoliiketoiminnan asiantuntijayritys, joka on erikoistunut kaupallisten ja kansainvälisten verkkopalveluiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Crasman ite wikissä
Crasmanin kotisivut