Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Tuotekehitys

Tarjonta

Tuotekehitys

Palvelemme asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti tuotekehitysprojekteissa. Voimme ottaa projekteissa myös kokonaisvastuun, projektijohdon, jolloin eri osa-alueet menevät yhden luukun periaatteella meidän kautta. Mukana voi olla esim. mekaniikkasuunnittelua, teollista muotoilua, elektroniikkasuunnittelua, optiikkasuunnittelua ja sulautettuja ohjelmistoja.

Meillä on myös hyvä verkosto alihankintaan sekä Suomessa että Kiinassa, sen mukaan, halutaanko paikallista valmistusta vai onko valmistus- ja työkaluhinnat kriittisiä. Tuotekehitystiimimme on joustava ja skaalautuva. Partnereiden avulla pystymme lisäksi tarjoamaan tuotekehitystä nopeasti ja kustannustehokkaan tiimin, jossa kaikki osa-alueet on otettu huomioon. Tuotekehitys on kustannustehokasta, kun käytämme tarvittavia resursseja vain tarpeen mukaan, eikä ylimääräistä joutokäyntiä tule.

Tuotekehitykseen liittyvät yleiset kysymykset (FAQ)

Mitä projekti maksaa?

Tuotekehitys voidaan tehdä joko tuntipohjaisesti sovitun ajan perusteella tai sitten sovitun kiinteän urakkasopimuksen mukaan. Tuntipohjaisesti projekteja tehdään silloin, kun ei tiedetä tarkkaan lopputulosta, vaan etsitään ensimmäisiä ratkaisuja ja haetaan uusia ideoita. Yrityksen suunnitteluresurssi vuokrataan tarvittaessa asiakkaan tiimiin ja tiloihin esim. pariksi kuukaudeksi. Yrityksen kustannuksesta on vaikea antaa yksiselitteistä hintaa, sillä jokainen projekti on erilainen vaativuudeltaan. Lisäksi toisessa projektissa saatetaan tarvita vain yhtä osaamisen osa-aluetta. Ilmaisessa alkukartoituksessa saat hyvän käsityksen tuotekehityksessä syntyvistä kustannuksista.

Kuinka kauan tuotekehitys kestää?

Tuotekehitysprojektin kesto on tyypillisesti useita kuukausia. Erityisesti jos projektissa on useita osa-alueita esim. teollinen muotoilu, mekaniikkasuunnittelu, elektroniikkasuunnittelu ja ohjelmistosuunnittelu. Vaiheiden välissä voidaan tehdä esim. kaksi prototyyppikierrosta, testata erilaisia vaihtoehtoja ja lopuksi tehdään tuotteesta massatuotantokelpoinen. Jotkut pienet projektit voidaan toteuttaa jopa päivässä (esim. yksinkertainen ohutlevyosan tai koneistettavan osan mallinnus), kun tehtävä on selkeä ja yksinkertainen.

Mitkä on tuotekehitysprosessin vaiheet?

Tuotekehitys toteutetaan usein projektina, jolloin projektinhallinta on yksi tärkeimmistä tuotekehityksen osaamisalueista. Hyvä tuotekehitysprojekti muuntaa markkinatarpeet ja tekniset mahdollisuudet myytäviksi tuotteiksi, ja se voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:

1. Vaatimusmäärittely

Uuden tuotekehitystehtävän aluksi yritys tekee usein tarkan markkinaselvityksen, jossa tulee selvittää seuraavanlaisia kysymyksiä: Mitä asiakas haluaa, miten tuote eroaa kilpailijoista, missä meillä on uusia ajatuksia, missä on meidän kohderyhmämme, missä elämänvaiheessa ovat muut tuotteemme tai mitä hyötyjä uusi tuote voisi tuoda? Jatko ohjautuu vastausten mukaan. Tavoitteena on tässä eliminoida virheelliset ajatukset ennen kuin tuotekehitykseen suunnataan enemmän resursseja.

Uuden tuotteen tuotto-kustannuslaskelmasta määräytyy tavoitehinta uudelle tuotteelle sekä tuotekehitykseen käytettävissä olevat rahat. Tuotekehitys alkaa spesifikaation (vaatimuslistan tai vaatimusmäärittelyn) laatimisella. Tässä kuvataan ulkonäköä, lainsäädännön vaatimuksia, käyttöä ja vastaavia asioita. Listatut toiminnot jaetaan vaatimuksiin, jotka uuden tuotteen pitää vähintään täyttää ja toivomuksiin, miten tuotteita voidaan täydentää jatkossa. Vaatimuslistaan kannattaa hakea asiakkaan näkökulma. Vaatimuslistan valmistuttua tuotekehityksessä selvitetään teknisiä toteuttamismahdollisuuksia ja luodaan tuotekehityssuunnitelma (toteutussuunnitelma tai -määrittely), jonka pohjalta alkaa varsinainen tuotekehitys.

Tässä vaiheessa pyritään uuden tuotteen toiminnot jakamaan erillisiin osatoimintoihin, joihin etsitään mahdollisimman systemaattisesti kaikkia ratkaisumahdollisuuksia. Ideointivaiheessa pyritään olemaan abstraktilla tasolla, jotta edetään nopeasti ja järjestelmällisesti löytää mahdollisimman monta ratkaisumahdollisuutta. Ratkaisumahdollisuuksien kartoittamisen jälkeen valitaan niistä sopivimmat, joilla vaaditut toiminnot saadaan toteutettua. Ideoita uusiksi ratkaisuiksi voidaan saada asiakkailta ja käyttäjien kokemuksesta, tuotekehitysosastolta, kilpailijoiden tuotteista, messuilta tai julkisista lähteistä, esimerkiksi patenteista. Ideoinnissa voidaan käyttää avuksi erilaisia ideointitekniikoita, kuten aivoriihtä, morfologiaa, ongelman analysointia ym.

2. Ideointivaihe ja tuotekonseptin laadinta

Luonnosteluvaiheessa sijoitetaan pääkomponentit ja toiminnot laitteeseen. Tuotekehitystä varten tehdyt piirustukset eivät ole vielä tarkasti piirrettyjä, vaan tarkoitus on tuoda esille tuotteen idea. Esimerkiksi koneesta kehitetään ensimmäinen pääkokoonpanopiirustus, ”uloslyönti”, minkä jälkeen luonnostelua tarkennetaan ja käydään pääkomponenttien tekniset mitoituslaskelmat tarkasti läpi. Koneensuunnittelussa käytetään nykyään avuksi mallinnusta, simulointia ja CAD-ohjelmistoja. Ohjelmistosta tehdään ensimmäiset tarkemmat toiminnalliset spesifikaatiot ja ohjelmiston arkkitehtuurikuvaukset.

Jos tuotteella on ulkonäkövaatimuksia, niin tuotekehitysryhmään kutsutaan lisäksi mukaan teollinen muotoilija. Muotoilija laatii useampia skissejä uuden tuotteen ulkonäöstä, joista sitten valitaan sopivin tuote. Mikäli on tarvetta testata tuotteiden teknisiä toimintoja, voidaan luoda prototyyppi teknisen konseptin toimivuuden varmistamiseksi. Usein prototestit rajoittuvat tässä vaiheessa vain kriittisiin toimintoihin.

Monimutkaisten tuotteiden, kuten autojen suunnittelu jakaantuu usein usealla osastolle, esimerkiksi moottoriosasto ja ovisuunnitteluryhmä, jotka voi toimia varsin itsenäisesti ja rinnakkaisesti.

3. Viimeistelyvaihe ja detaljisuunnittelu

Viimeistelyvaiheessa tuotetaan tuotedokumentaatio, esimerkiksi vaadittavat dokumentit valmistusta varten sekä lopuksi käyttäjädokumentaatio (käyttö- ja asennusohjeet). Kun osien kuvat ovat valmistuneet, luodaan uutta tuotetta vastaava prototyyppi. Hyvin suurista tuotteista, kuten paperikoneista ei prototyyppejä voida kehittää. 3D-mallit pystyvät nykyään korvaamaan osan prototyypeistä, mutta prototyyppejä voidaan käyttää nykyään myös tuotanto-osina.

Prototyyppien rakentamisesta ja kokeista syntyy virhelistaa, jotka korjataan tuotteeseen (kuviin ja malleihin). Tässä vaiheessa tehdään tuotteelle erilaisia testejä. Usein esimerkiksi tuoteturvallisuuteen liittyvät standardit vaativat, että tuote testataan tietyllä tapaa, tyyppitesteillä (esim. CE ja FCC). Valmistettavuuden parantamiseksi voidaan tehdä nollasarjoja, joilla optimoidaan valmistusprosessia ja eliminoidaan häiriöitä tuotannosta.

4. Myynnin aloittaminen ja tuotteen elinkaaren aikana tapahtuvat muutokset

Tuotteen elinkaaressa tuotekehitys päättyy tuotteen viemiseen markkinoille. Uuden tuotteen markkinointi voi alkaa jo siinä vaiheessa, kun tuotteen prototyyppi on valmistunut ja tuotannon alkamiselle on saatu vahvistettua aikataulu. Usein tuote kokee elinkaaren aikana vielä muutoksia johtuen esimerkiksi jonkin komponentin saatavuuden loppumisesta tai jonkin komponentin laatu on osoittautunut luvattua huonommaksi.

Myös tuotantomäärien muuttuessa voi olla järkevää suunnitella tuotanto erilaiseksi matkan varrella. Esim. jos alkuperäisessä suunnitelmissa oli tarkoitus tehdä vain satoja kappaleita tuotetta vuodessa, mutta kysynnän kasvaessa määrät kasvavat kymmeniin tuhansiin. Tällöin tekemällä esim. työkaluja voi säästää kappaleen valmistuskustannuksessa huomattavasti. Tärkeätä on, että tuotteen elinkaaren vaiheet tulee otettua huomioon tuottolaskelmissa, ja että jo tuotekehityksen aikana mietitään kuinka voidaan varmistaa hyvä tuottavuus aina koko tuotteen elinkaaren ajan.

Tuotesuojaus

Tuotesuojaus lähtee monesti uutuustutkimuksella, jolloin ei kehitetä jo aiemmin patentoitua tuotetta. Jos patenttia ei idealle ole, niin idea tulee suojata joko patentilla, tuotemerkillä tai mallisuojalla.

Pinterest
Conseptas Oy logo

Conseptas Oy:n tarjonta

Tuotekehitys ja suunnittelu

Lisätietoja

Conseptas Oy:n yritysprofiili Kotisivut

Muuta Conseptas Oy:n tarjontaa

Liiketoimintaprosessi

Tuotekehitys ja suunnittelu

Erikoisosaaminen

Ohjelmistokehitys

Conseptas Oy:n Tuotekehitys ja suunnittelu -aiheiset referenssit ja julkaisut

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Conseptas kotisivut Siirry yrityksen profiiliin Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia