Vierailija - riski yrityksen henkilöstöturvallisuudelle

Henkilöstöturvallisuudella tarkoitetaan henkilöstöön liittyvien tietoturvariskien hallintaa yrityksessä. Pyrkimyksenä on, että yrityksen henkilökunta on tietoinen yrityksen tietoturvakäytännöistä ja osaa toimia niiden mukaan arjessaan, jotta tietoturvaa vaarantavia tilanteita ei synny.

Motivoi ja kouluta

Miten johdetaan hyvää henkilöstöturvallisuutta yrityksessä? Vastauksia ja keinoja on monia. Henkilöstö saattaa tahallaan tai tahattomasti päästää tärkeää tietoa valumaan yrityksestä, ja kumpikin riski tulisi ennakoida. Työntekijöiden hyvä motivaatio ja työtyytyväisyys vähentävät riskiä tahalliseen tietojen väärinkäyttöön tai välinpitämättömään tietojen käsittelyyn.

Henkilöstöturvallisuudessa on kuitenkin kyse myös inhimillisen erehdyksen minimoimisesta: jotta henkilöstössä ei tahattomasti käsitellä strategista tietoa väärin, tulee henkilöstölle varmistaa riittävä koulutus tietoturvaan. Tähän liittyvät olennaisesti selkeät käytännöt muun muassa siitä, miten yrityksen vierailijoiden kanssa toimitaan ja ottamalla käyttöön tehokas vierailijanhallinnan järjestelmä.

Henkilöstöturvallisuus jää usein unohduksiin yrityksen tietoturvassa


Mediassa uutisoidaan päivittäin tietoturvaongelmista, jotka ovat teknologialähtöisiä. Tämä on luontevaa, kun yritysten palvelut ja tiedot siirtyvät yhä enemmän pilveen, jonka kaikkia uusia riskejä ei ole vielä tunnistettu. Ilmiselvä tietoturvaan vaikuttava tekijä, eli henkilöstö ja ihmiset itse, jätetään usein vähemmälle huomiolle kuin kannattaisi: vaikka tietotekniikalla ja sen suojaamisella varmistetaan suuri osa tietoturvasta, ei ihmisten toiminnan vaikutusta tule unohtaa. Joissain yrityksissä käytetään esimerkiksi ”puhtaan pöydän periaatetta” estämään tietojen pääsy väärien silmäparien nähtäväksi tai estetään valokuvaaminen yrityksen tiloissa. Käännä katse oman yrityksesi toimintaan ja prosesseihin ja siihen, mitä ihmiset, niin työntekijät kuin vierailijat, tiloissa tekevät.

Lue koko artikkeli ja lisää tarjoamastamme kulunvalvontaratkaisusta sivuiltamme.

Bloggaus Vierailija - riski yrityksen henkilöstöturvallisuudelle
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin JotBar Solutions Oy:n kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
Laatu, turvallisuus ja ympäristö
Julkishallinto
Rakentaminen
Valmistava teollisuus
Koulutus
Tuki- ja ylläpitotyö
Valmisohjelmisto
Kulunvalvonta vierailijoiden hallinta
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaajia ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Yliopiston pääsykokeet voi tehdä nyt etänä Online Proctoring -valvontajärjestelmällä
Perinteiset yritykset ja ohjelmistokehitystiimit testaavat ideoita innovaatiokilpailuissa
Digitaalinen oppiminen on kilpailukyvyn kannalta kriittinen osa liiketoimintastrategiaa