Veikkaus Oy - kokonaisvaltaista riskienhallintaa Granitella

"Granite on ratkaissut riskienhallintatavoitteitamme aiemmin vaivanneet vastuuttamishaasteet ja siitä on tullut välttämätön työkalu toimintamme riskienhallinnassa.”

– Marko Hietala, Turvallisuusjohtaja, Timo Hyttinen, Riskienhallintakoordinaattori & Jyri Salomaa, Tietoturvapäällikkö, Veikkaus Oy

Kokonaisvaltaisen ja tehokkaan riskienhallintakulttuurin luominen voi olla haastava tehtävä. Se onnistuu harvoin pelkästään ulkoisten vaatimusten painostuksesta, saati kirjaamalla toivottu lopputulos yrityksen tavoiteohjelmaan ilman, että sen toteuttamiseksi tehdään määrätietoisia ja täsmällisiä toimenpiteitä. Useimmissa tapauksissa toimiva- ja tuloksellinen riskienhallinta tarvitsee tuekseen aloitteellisuutta, systemaattista valtuuttamista ja halukkuutta ottaa käyttöön ja kehittää käytännönläheisiä toimintamalleja.

“Graniten riskienhallintaratkaisun kustannusten ja hyötyjen suhde on erinomainen. Erityisesti palvelukohtainen hinnoittelu teki käyttöönotosta helppoa.”

Veikkauksen tapauksessa nämä toiminnallisen riskienhallinnan perusteet olivat onneksi erinomaisesti tunnistettu ja otettu yhdeksi yrityksen toimintakulttuuriuudistuksen lähtökohdista. Riskienhallintakulttuurin arvon tunnistaminen auttoi oikean riskienhallintapalvelun kartoittamisessa, testaamisessa ja käyttöönotossa.

Ketterä käyttöönotto riskienhallinnan keskeisenä osana

“Graniten ketterä ja vaivaton kehitystyöyhteistyö, ja erityisesti sen räätälöitävyys tekivät siitä ehdottomasti meidän tarpeisiimme sopivan riskienhallintaratkaisun.”


Jopa niissä yrityksissä, jotka ottavat riskienhallinnan vakavasti ja ovat sitoutuneet riskienhallinnan tavoitteelliseen kehittämiseen, voi olla haastavaa ottaa uusia toimintamalleja käyttöön ilman helppokäyttöistä ja ketterää palvelua. Graniten riskienhallintaratkaisu ankkuroi yrityksen riskienhallintaperiaatteet ja tekee niistä käytännöllisiä riskienhallintatoimenpiteitä keräämällä ne yhteen, vaivattomasti saavutettavaan ja hallinnoitavaan paikkaan.

Käytännön tason riskienhallinnasta helppoa Granitella

“Graniten käyttöönotto on ohjannut yrityskulttuuriamme systemaattisemman riskienhallinnan suuntaan ja mahdollistanut sen kehittämisen.”

Graniten riskienhallintapalvelun avaintekijät ovat joustava kehitystyö ja ketterä käyttöönotto. Ne ohjasivat Veikkauksen laajamittaisen riskihanllintakulttuurin käytännönläheistä toimeenpanoa aina palvelun pilotointivaiheen arvioinnista asiakaskohtaiseen räätälöintiin asti. Yhdistettynä Graniten riskienhallintapalvelun reiluun ja joustavaan hinnoittelupolitiikkaan se osoittautui juuri oikeaksi toimintamalliksi Veikkaus Oy:lle.

“Graniten riskienhallintapalvelu tuottaa meille taloudellisia erityisesti näkyvyyden ja yleisen riskitietoisuuden lisääntymisen kautta. Graniten avulla olemme kyenneet vaivattomasti esittämään vaatimustenmukaisuuden ja määrämuotoisuuden viranomaisille, mikä toimintamme ehdoton perusedellytys.”

Graniten riskienhallintaratkaisut auttavat Veikkausta kehittymään entisestään riskitietoisemmaksi, tehokkaammin johdetuksi organisaatioksi.

Granite on selainpohjainen ratkaisu riskienhallinnan, tietoturvallisuuden ja työturvallisuuden kehittämiseen. Riskien tunnistaminen ja hallintotoimenpiteiden tärkeysjärjestykseen asettaminen ovat Graniten palvelujen avaintoiminnallisukksia. Lisäksi Graniten toiminnallisuudet ylläpitävät liiketoiminnan vaatimustenmukaisuutta, henkilöstön osaamistasoa ja tieto- ja työturvatietoisuutta.

Referenssi Veikkaus Oy - kokonaisvaltaista riskienhallintaa Granitella
Tilaaja: Veikkaus Oy
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Siirry yrityksen kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
Laatu, turvallisuus ja ympäristö
Auditointi
Tietoturva
Urheilu, viihde ja virkistys
 
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Yliopiston pääsykokeet voi tehdä nyt etänä Online Proctoring -valvontajärjestelmällä
Perinteiset yritykset ja ohjelmistokehitystiimit testaavat ideoita innovaatiokilpailuissa
Digitaalinen oppiminen on kilpailukyvyn kannalta kriittinen osa liiketoimintastrategiaa