Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Työn tehokkuuden mittaaminen eri työvaiheissa

BloggausTyön tehokkuuden mittaaminen on yleistä erityisesti valmistavan teollisuuden puolella. Usein käytössä on tapa, jossa suunnittelussa tehdään arvio työvaiheen kestosta perustuen mm. markkinahinnan ja valmistuskustannusten erotukseen eli katteeseen. Tällä tavalla saadaan hyvin rajallinen kuva siitä, millainen työn tehokkuus todellisuudessaan on, eikä pystytä tunnistamaan syitä sen takana.


Työn tehokkuuden mittaamisessa voidaan käyttää apuna työajan- ja töiden seurantajärjestelmiä, joilla saadaan huomattavasti laajempi käsitys tehokkuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Mittaamalla työtä jatkuvasti ja vertaamalla tuloksia suunniteltuun kustannukseen, saadaan reaaliaikaista tietoa työn tehokkuudesta.


Miksi työn tehokkuutta mitataan?

Tehokkuudella tarkoitetaan sitä, miten tehokkaasti yrityksen resursseja kuten materiaaleja, työvoimaa ja aikaa käytetään tuotantoprosessissa. Resurssien käytön tehostamisen avulla voidaan parantaa yrityksen kannattavuutta. Työn tehokkuuden mittaamisella voidaan selvittää miten tehokkaasti yritys käyttää resurssejaan tällä hetkellä ja selvittää, miten yritys voisi kehittää resurssien käyttöään tulevaisuudessa.

Syitä tehokkuuden heikkenemiselle:

Eräitä syitä työn tehottomuuden takana teollisuudessa voivat olla inhimilliset tekijät, konehäiriöt ja materiaaliviat:

Inhimilliset tekijät: Vaikka koneet tekevät nykyään suurimman osan itse varsinaisesta työstä, on ihmisen rooli kuitenkin merkittävä tuotannon tehokkuuden ja laadun maksimoinnissa. Koneiden tuotantokäytössä esimerkiksi säädöillä ja erilaisten muottien, jigien, työstöterien ja -välineiden asettelutarkkuudella on merkitys sekä laadun että tehokkuuden kannalta. Esimerkiksi samassa kokoonpano- tai asennustyössä eri henkilöiden välinen tuottavuus vaihtelee paljon, joka voi johtua resursoinnin tai osaamisen seurannan puutteista.

Konehäiriöt: Koneiden reistailu ja hajoaminen voi seisauttaa työt kokonaan ja aiheuttaa suuria tappioita tuotannolle. Parhaan tehokkuuden saavuttamiseksi laitteiden tulisi olla toimintakuntoisia ja mahdollinen korjaustarve pitäisi pystyä ennakoimaan ja toteuttamaan suunnitellusti.

Materiaaliviat: Tuotannossa käytetyn materiaalin heikko laatu voi aiheuttaa suuria ongelmia tuotannolle. Huonosta materiaalista valmistetut tuotteet voivat olla myyntiin kelpaamattomia ja käyttöön ehtineinä voivat aiheuttaa jopa vaaratilanteita ja korvausvaatimuksia. Jotta suurilta vahingoilta voidaan välttyä, tulee materiaalin lähteistä, laadusta ja käyttökohteista pysyä jatkuvasti selvillä.


Miten töiden seurannalla voidaan parantaa tehokkuutta?

Töiden seurannan avulla saadaan tarkkaa tietoa siitä, mihin yrityksen resursseja ja koneita käytetään. Töiden seurannassa kaikki leimaukset voidaan kohdistaa tuotantokoneille, töille, projekteille sekä yksittäisille työvaiheille. Näin saadaan todellista ja toteumaan perustuvaa tietoa kustannuslaskennan käyttöön ja voidaan välttyä arvailulta. Töiden seurannan avulla voidaan löytää myös piilokustannuksia, joiden olemassaoloa ei muuten olisi huomattu.


Töiden seuranta paljastaa suunnitelmasta poikkeamisen syyt:

Työsuunnitelmassa on usein määritelty kunkin työvaiheen tavoitteet. Usein yrityksessä huomataan, jos tavoitteisiin ei ylletä, mutta syy sen takana voi jäädä epäselväksi.

Töiden seurannan avulla poikkeustilanteista kuten konevioista ja materiaalin loppumisesta voidaan raportoida järjestelmään. Näin työnjohto saa selville, mistä esimerkiksi työkatko tai viivästys on johtunut ja voi korjata tilanteen. Lisäksi konevikojen jäljille voidaan päästä myös työajanseurantajärjestelmästä paljastuneen tietyn työvaiheen työajan pitenemisen avulla – jos työvaiheeseen alkaa kulua enemmän aikaa kuin aiemmin voidaan tutkia, alkaako koneen teho heikentyä korjaustarpeen vuoksi.

Esimerkiksi tuotteiden työvaiheen yhteydessä määräkirjauksia tehtäessä, suuri sekundatuotteiden määräkirjaus saattaa pysäyttää työt. Töiden seurannan jäljitysmoduulin avulla voidaan kirjata ylös tuotetilausten yhteydessä materiaalin toimittaja ja erä. Tämä tieto säilyy järjestelmässä ja jälkikäteen on mahdollista jäljittää muun muassa viallisten tuotteiden tekopaikka, tekijä, materiaalin toimittaja ja materiaalin erä.


Työvoiman resursointi oikeaan paikkaan oikeaan aikaan:

Töiden seurannalla työvoima voidaan resursoida sinne, missä sitä tarvitaan. Järjestelmän kautta nähdään suoraan, keitä töissä on ja voidaan nähdä, mistä projekteista tai työvaiheista henkilöitä puuttuu. Näin työvoima saadaan kohdistettua sinne, missä sitä tarvitaan ja vältytään esimerkiksi turhalta odottelulta.

Jos esimerkiksi työntekijä on sairaana, hän voi tehdä kotoa käsin mobiilileimauksen avulla merkinnän siitä. Näin työnantaja saa tiedot suoraan järjestelmään ja näkee missä työssä kyseisen työntekijän olisi sinä päivänä tarkoitus olla ja tarvitseeko hänen tilalleen hankkia tuuraajaa, jotta työt eivät seisaannu.


Alkuperäisen artikkelin ja muita työn seurantaan liittyviä artikkeleita löydät blogistamme. Mikäli kaipaat apua yrityksenne tehokkuuden parantamiseen, käy tutustumassa maksuttomiin asiantuntijamateriaaleihimme JotBarin tietopankissa.

Pinterest
JotBar Solutions Oy

Lisätietoja

Yritysprofiili JotBar Solutions kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Tuotanto

Omat tagit

tuotantotehokkuus
kustannuslaskenta
töiden seuranta
työajanseuranta

Siirry yrityksen profiiliin JotBar Solutions kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

JotBar Solutions - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

JotBar Solutions - Muita referenssejä

JotBar Solutions - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Kahdeksan suomalaista ehdolla Nordic Women In Tech -palkinnon saajaksi - naiset edelleen vähemmistössä teknologia-alalla
Kaikki koodaa -uutuuskirja opastaa digitaitoihin – “Tällaisen kirjan olisimme itse halunneet lukea oman matkamme alussa”
Helsinki on maailman toiseksi älykkäin kaupunki - älykaupunkivertailun TOP3 kärjessä Singapore, Helsinki ja Zürich

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia