Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Tulevaisuuden talousammattilainen – valmistaudu muutokseen kehittämällä osaamistasi

BloggausMaailma muuttuu, niin minäkin – oppaaksi Efiman värväsin! Tulevaisuuden talousammattilainen valjastaa automaation hyödyt käyttöönsä, siirtää rutiinityöt roboteille ja pistää omat paukkunsa talousprosessien kehittämiseen ja liiketoiminnan tukemiseen. Sanna Kaarlejärvi maalaa kuvaa tulevaisuuden talousammattilaisesta ja kertoo, miten Efima voi tukea sinua matkallasi sellaiseksi.

Datan käsittelyä, hyväksyntöjen hakemista, lukujen täsmäyttämistä, vakioraporttien tuottamista – tämä kaikki on perinteisesti täyttänyt meidän talousammattilaisten työpäivät. Taloustiedon hyödyntäminen, liiketoiminnan tukeminen, lisäarvon tuottaminen, talousviestintä – tämä kaikki on jäänyt päivittäisten rutiinitöidemme jalkoihin.

Monissa organisaatioissa taloushallinnolle tavoitellaan tulevaisuudessa yhä strategisempaa business partner -roolia. Ilman työmme painopisteen muuttumista tätä tavoitetta ei kuitenkaan saavuteta. Hyvä uutinen on se, että mahdollisuudet työaikamme uudelleen kohdistamiselle ovat tänä päivänä paremmat kuin koskaan aikaisemmin. Älykäs automaatio pystyisi jo nyt hoitamaan valtaosan talousdatan käsittelystä, täsmäyttämisestä ja raportoinnista. Lisäksi modernilla analytiikalla on jo nyt kaikki valmiudet auttaa meitä saamaan nopeammin ymmärrystä datasta, helposti tulkittavassa ja viestittävässä muodossa.

Automaatio ei ole uhka, vaan mahdollisuus vapauttaa meidän talousammattilaisten aikaa business partner -roolin mukaisiin tehtäviin.

Tulevaisuudessa automaatio tulee väistämättä hoitamaan suuren osan siitä työstä, johon me olemme perinteisesti aikaamme käyttäneet. Automaatio ei kuitenkaan ole uhka, vaan mahdollisuus vapauttaa meidän talousammattilaisten aikaa business partner -roolin mukaisiin tehtäviin.

Tehdään yhdessä mielikuvaharjoitus. Kuvitellaan, miltä tulevaisuuden talousammattilaisen työnkuva voisi näyttää. Minkälaisiin uusiin, strategisempiin työtehtäviin ja rooleihin automaatio on vapauttanut aikaamme? Entä minkälaisia kyvykkyyksiä tulevaisuuden talousammattilaisella on takataskussaan?

Vähemmän hallintoa, enemmän liiketoimintaa

Liiketoiminnan ja siinä tapahtuvien muutosten tukeminen on tulevaisuuden talousammattilaisen prioriteetti. Yrityksen hallinnon pitää olla kunnossa, mutta itsessään se ei tuota lisäarvoa liiketoiminnalle tai omistajille. Tulevaisuuden talousammattilainen tietää, että ulkoinen laskenta on tärkeää, mutta sillä täytetään vain ulkoisia, pakollisia velvoitteita. Sen sijaan toimivalla sisäisellä laskennalla voidaan luoda kilpailuetua paremman päätöksenteon muodossa. Yritys on kokonaisuus, joka koostuu erilaisista palasista: liiketoiminnoista, asiakkaista ja palveluista. Jotkin näistä voivat olla vakiintuneita, toiset käynnistys- tai kasvuvaiheessa. Jokainen näistä tarvitsee erilaista tukea taloudelta.

Yhtiökohtaisten lukujen tuottaminen ei tulevaisuuden talousammattilaiselle enää riitä: hänen tavoitteenaan on pureutua syvälle liiketoimintoihin ja tuottaa näiden tarpeisiin vastaavaa tietoa ja palveluita. Tämä ei poista tarvetta laskennan ja verotuksen osaamiselle, mutta niitä pitää pystyä kuorruttamaan liiketoiminnan ja kilpailuympäristön tuntemuksella. Talousjärjestelmien lisäksi tulevaisuuden talousammattilainen hallitsee organisaation kokonaisarkkitehtuurin ja osaa kehittää talouden prosessien lisäksi organisaation sisäisiä, pitkiä prosesseja.

Vähemmän datan keräämistä, enemmän näkemysten luomista

Tulevaisuuden talousammattilainen ei vain pyöritä dataa, vaan ymmärtää sitä. Data tulee aina olemaan tärkeässä roolissa prosessien ja analyysien perustana, mutta sen keräämisen ja käsittelyn tulevaisuuden talousammattilainen siirtää ihmisiltä automaatiolle. Datan kerääminen on vain perusta, jonka päälle tulee rakentaa ymmärrystä – ja tämä on tulevaisuuden talousammattilaisen tehtävä.

Datasta ei ole hyötyä, ellei siitä johdeta näkemyksiä päätöksenteon tueksi – kuten poikkeamien syitä ja toimenpiteitä poikkeamien poistamiseksi. Näiden tulkintojen tekemiseksi tulevaisuuden talousammattilaisen on ymmärrettävä liiketoimintaa ja osattava peilata dataa yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin.

Vähemmän dokumentointia, enemmän viestintää

Tulevaisuuden talousammattilainen on vaikuttava viestijä, ei rutinoitunut raportoija. Hän osaa kiteyttää olennaiset asiat, pukea viestinsä vaikuttavaksi tarinaksi, puhua selkokieltä ja kohdistaa viestinsä kohdeyleisöilleen. Dokumentoinnin tärkeys ei tulevaisuudessakaan katoa, mutta pelkkä dokumentointi ei palvele tulevaisuuden talousammattilaisen kunnianhimoisia tavoitteita. Toivotut tulokset saavutetaan vasta, kun dokumentin tai raportin sisältämä viesti on saavuttanut kohteensa ja tullut ymmärretyksi. Siispä viestinnän ja vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen ei tulevaisuuden talousammattilaisella mene koskaan hukkaan.

Vähemmän operatiivista työtä, enemmän johtamista

Tulevaisuuden talousammattilainen automatisoi rutiinit ja vapauttaa aikaansa suuremmille linjoille. Sen sijaan, että tulevaisuudessa talousihmiset ahertaisivat omia tehtäviään taloushallinnon päivä-, viikko- ja kuukausikalenterin mukaan, tulevaisuuden talousammattilaisten työpäivät muodostuvat entistä enemmän sekä itsensä että muiden johtamisesta. Työtehtävät ovat vaihtelevampia, projektinomaisia ja erilaisissa tiimeissä toteutettavia. Työtehtäviä priorisoidaan itse, eivätkä aikataulut tule enää ulkoa annettuina.

Oman ja muiden työn johtamisen lisäksi tulevaisuuden talousammattilaiselta vaaditaan aikaisempaa useammin organisaation johtamista talousjohtamisen keinoin, vaikka ei itse talousjohtajana toimisikaan. Näissä taidoissa voi harva sanoa olevansa täysinoppinut, joten tulevaisuuden talousammattilainen panostaa johtamistaitojensa kehittämiseen.

Vähemmän pysyvyyttä, enemmän muutosta

Edellistä kohtaa voisi täydentää lisäämällä, että kun säännönmukaiset työt rullaavat omalla painollaan automatisoidusti, tulevaisuuden talousammattisen työpanos siirtyy erilaisiin kehitys- ja muutoshankkeisiin – pieniin ja suuriin sellaisiin. Jotta kehityksellä saavutettaisiin tavoitellut lopputulokset, tulevaisuuden talousammattilainen hallitsee muutosjohtamisen työkalut ja tietää, miten muutos viedään läpi onnistuneesti. Ja tähänkin tulevaisuuden talousammattilainen on päässyt treenaamalla.

Vähemmän tietokonetyötä, enemmän ihmistyötä

Tulevaisuuden talousammattilainen ei puurra yksin omassa työhuoneessaan talousjärjestelmien äärellä. Talousjohtaminen tapahtuu ihmisten parissa: asiakaspalvelutehtävissä, palavereissa, työryhmissä ja viestintätyössä. Yksin asioiden edistämisestä siirrytään ihmisten parissa tapahtuvaan työhön. Tässäkin korostuvat tulevaisuuden talousammattilaisen vuorovaikutus-, viestintä- ja verkostoitumistaidot.

Tuumasta toimeen – miten saavutamme tulevaisuuden roolimme?

Palataan mielikuvaharjoituksesta tähän hetkeen ja tähän päivään. Todellisuudessa monessa organisaatiossa ollaan vielä kaukana strategisesta, liiketoiminnalle lisäarvoa tuottavasta taloushallinnosta, ja talousarki pyörii yhä manuaalisen työn ja rutiinien ympärillä. Miten voimme saavuttaa mielessä maalaamamme mielikuvat tulevaisuuden talousammattilaisesta ja business partner -roolista?

Vastaukseni on: vähemmän paikalleen jämähtämistä, enemmän aktiivista osaamisen kehittämistä ja kouluttautumista. Muutos ei tapahdu itsestään, eikä pelkällä tahdonvoimalla. Uudenlaisen roolin omaksuminen ja uuden paikkamme lunastaminen vaatii meiltä tuumasta toimeen tarttumista: osaamisaukkojen tunnistamista ja näiden paikkaamista.

Me Efimalla haluamme tukea talousammattilaisia tällä kehitysmatkalla. Lanseerasimme juuri EfiAcademy-koulutustarjonnan, jossa pureudutaan tämän päivän liiketoiminta- ja talousammattilaisten kriittisiin osaamistarpeisiin ja tarjotaan näihin asiantuntevaa ja käytännönläheistä koulutusta alan parhailta osaajilta eli Efiman asiantuntijoilta. Koulutuksiemme avulla opit muun muassa valjastamaan automaation hyödyt oman työsi ja taloushallintonne käyttöön ja siten vapauttamaan aikaasi taloushallinnon business partner -roolille.

Kirjoittaja

Sanna Kaarlejärvi

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Efiman sivuilla.

Pinterest
Efima Oyj logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Efima kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Taloushallinto

Omat tagit

kouluttaminen
tulevaisuus

Siirry yrityksen profiiliin Efima kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Efima - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Efima - Muita referenssejä

Efima - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia