Töiden seuranta motivoi myös henkilöstöä

Jokainen tietää, että motivoituneet työtekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Työtyytyväisyydestä onkin kosolti akateemisia ja kaupallisia tutkimuksia, jotka kaikki tunnustavat työtyytyväisyyden positiiviset vaikutukset työmotivaatioon ja työntekijöiden suorituskykyyn. Tyytyväiset työntekijät eivät vain suorita tehtäviä pakon sanelemina, vaan kokevat parhaimmillaan työn yhdeksi itsensä toteuttamisen keinoista.


Palkkio ei ole tärkein motivaatiotekijä


Toisin kuin joskus kuvitellaan, työstä saatava kohtuullinen palkkio ei ole motivaatiota lisäävien tekijöiden kärjessä. Tietysti se, mikä omassa työssä koetaan tärkeimmäksi, riippuu alasta ja työtekijän omista preferensseistä. 

Kiinnostavaa on, että parhaat motivaatiotekijät löytyvät työntekijän sisäisestä motivaatiosta: siitä, miten palkitsevaksi ja merkitykselliseksi työ koetaan sisäisesti riippumatta ulkoisesta palkkiosta, kuten palkasta.


Miten lisätä työntekijöiden sisäistä motivaatiota?

On osoitettu, että nimenomaan johtamiskäytännöt ja työympäristö lisäävät työntekijän halua sitoutua yhteistyöhön työpaikalla. Erityisesti johtamistyyli, jossa työntekijöitä kohdellaan yksilöllisesti, inspiroidaan ajattelemaan itse ja osallistetaan päätöksentekoon, ovat tuottaneet hyviä tuloksia henkilöstön tyytyväisyydessä.

Myös töiden mittaaminen ja oikean palautteen saaminen lisäävät työmotivaatiota: tämä tarkoittaa, että johtaja asettaa tavoitteita ja välietappeja ja mittaa sekä arvioi töiden edistymistä työntekijäkohtaisesti. Kun työstään saa rakentavaa palautetta ja hyvästä suorituksesta palkitaan, tuntuu oma työ saavan syvemmän merkityksen. 

Töiden seurannan onkin todettu lisäävän työntekijöiden motivaatiota työhönsä, luottamusta työnantajaa kohtaan ja parantavan työsuoritusta.

Lue koko artikkeli blogistamme. Tutustu myös töiden seurannan ratkaisuihimme.

Bloggauksen infoboxi
Bloggaus
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin JotBar Solutions Oy:n kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
HR
töiden seuranta Töiden hallinta sisäinen motivaatio työtyytyväisyys
Pinterest

Siirry yrityksen profiiliin Siirry JotBar Solutions Oy kotisivuille Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Muita julkaisuja JotBar Solutions Oy:lta

Siirry JotBar Solutions Oy kotisivuille Siirry yrityksen profiiliin Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Ohjelmistoalalla parhaiten tienaavat Helsingissä työskentelevät ammattilaiset
Apple on nyt biljoonan dollarin yritys
Teamit lupaa tuoda monikanavaisen myynnin kaikkien yritysten saataville

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia