Rakennustyö Salminen Oy tekee Adminetin avulla kustannustehokasta ja hallittua kasvua

"On järjestelmän ehdoton etu, että pystytään samalla porukalla hoitamaan paljon isompivolyyminen yritys. Tehokkuus perusarkirutiinien pyörittämisessä on kasvanut merkittävästi."  - Pekka Salminen

---------

Kuopiosta käsin toimiva Rakennustyö Salminen Oy on toimitila- ja liikerakentamisen erityisosaaja, jonka toimintaa pyörittävät veljekset Osmo ja Pekka Salminen.


Kevyttä toimintojen hallintaa

Kun eri toimittajien ratkaisuja vertailtiin, Adminet oli mukana yhtenä vaihtoehtona ja lopulta todettiin, että se oli paras tarjolla olevista ratkaisuista ja oikea valinta kasvavan yrityksen tarpeisiin.

Adminetistä saimme yksinkertaisesti käyttöön tehokkaammat työkalut, emmekä tarvinneet enää useampia erillisiä ohjelmistoja ja kumppaneita asioiden hoitamiseen. Siinä oli kaikki meille tärkeät toiminnot, joilla pystyisimme hoitamaan asiat yhdellä ohjelmalla ja yhden kumppanin kanssa sekä pitämään asiat yksinkertaisena ilman kalliita investointeja.


Tehokkuutta arkirutiineihin

Pekan mielestä suurin Adminetin käyttöönoton myötä tapahtunut muutos on kaikkien toimintojen keskittäminen yhteen järjestelmään sekä tietojen käsittely sähköisessä muodossa kertakirjauksella.

– Verrattuna edelliseen tapaan toimia, Adminetin myötä yhdistyi monta asiaa yhteen järjestelmään. Se jo itsessään sujuvoittaa asioita. Esimerkiksi työntekijöiden sähköinen tuntikirjaus sekä lomien ja poissaolojen käsittely eivät vaadi tietojen syöttämistä kahteen kertaan, vaan kaikki menee kerralla työntekijältä palkanlaskentaan saakka yhdellä kirjauksella. Adminetin myötä pudotettiin monta paperilla tehtävää rutiiniasiaa pois ja päästiin eroon kuittishowsta. Se vei arkirutiineja sekä työmaalla että toimistossa aika paljon eteenpäin.

Yksittäisistä ominaisuuksista Pekka nostaa esille erityisesti seurantaan liittyvät työkalut sekä monet työmaan arkea helpottavat toiminnot.

– Moni sovellus Adminetissä helpottaa työskentelyä. Taloushallinnon näkökulmasta data-analysaattori on pätevä työkalu, jolla saadaan helposti ja nopeasti tietoa yrityksen tilanteesta. Tuotannon puolella taas esimerkiksi litteroinnit, työmaapäiväkirjat ja työturvallisuusmittaukset ovat tärkeitä päivittäisessä työssä. Luonnollisesti myös kulunvalvonta ja verottajan kanssa kommunikointi hoituu nyt tässä samalla, kun aikaisemmin siihen vaadittiin erilliset systeemit.

Mitään yksittäistä sovellusta tärkeämpää on kuitenkin ollut kokonaisuus, jolla toiminnot on saatu pidettyä yksinkertaisena ja tehokkaana.

– Me pyrimme tekemään asioita mahdollisimman kustannustehokkaasti ja yksinkertaisesti. Se on ollut Adminetin ehdoton valtti, että tehokkuus perusarkirutiinien pyörittämisessä on kasvanut merkittävästi.


Yhdessä eteenpäin

Kun Rakennustyö Salmisella otettiin Adminet käyttöön, ohjelmasta löytyi kaikki yrityksen tarvitsemat perusominaisuudet. Matkan varrella Pekka on kuitenkin ollut aloitteellinen Adminetin kehittämisessä ja antanut kehittämistoiveita aina törmätessään asioihin, jotka voisivat edistää omaa työskentelyä. Moni toiveista on myös toteutunut.

– Siitä täytyy nostaa Admicomille hattua, että kehitys ja palautteen vastaanotto on ollut nopeaa ja kaipaamamme toiminnot ovat tulleet nopeasti kuntoon. Toivomiani ominaisuuksia on näiden muutaman vuoden aikana toteutettu kiitettävästi. Kehitys on myös jatkunut tasaiseen tahtiin ja järjestelmään on tullut koko ajan uusia ominaisuuksia. Yksi Adminetin ehdottomia hyviä puolia on, ettei se missään vaiheessa ole jämähtänyt paikoilleen, vaan jatkuvan kehityksen pystyy huomaamaan.

Yhteisten vajaan kolmen vuoden aikana Rakennustyö Salmisen toiminta on kasvanut merkittävästi ja edelleen mennään kovaa vauhtia eteenpäin. Pekan mielestä Adminet on tukenut kasvua ja auttanut pitämään organisaation kevyenä.

– Olemme olleet tyytyväisiä siihen, mitä Adminet on tarjonnut meille ja kuinka se on tukenut meidän kasvua. Vaikka yrityksen volyymi on jopa kolminkertaistunut lähtötilanteesta, pystyn edelleen pääosin itse pyörittämään talouden ja hallinnon. Se on järjestelmän ehdottomia etuja, että kasvusta huolimatta arjen pyörittäminen ei ole vaatinut tuekseen isompaa henkilöstöresurssia, vaan pystytään samalla porukalla hoitamaan paljon isompivolyyminen yritys.


Suosittelija:

Pekka Salminen

Referenssi Rakennustyö Salminen Oy tekee Adminetin avulla kustannustehokasta ja hallittua kasvua
Tilaaja: Rakennustyö Salminen Oy
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Siirry yrityksen kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
BI ja raportointi
Projektinhallinta
Taloushallinto
Toiminnanohjaus ERP
Ohjelmistokehitys
Pilvipalvelut / SaaS
Rakentaminen
Tuki- ja ylläpitotyö
Valmisohjelmisto
rakennusprojektit työmaan raportointi työmaakäyttö Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Laskutusohjelma Palkanlaskenta prosessien automatisointi tuntikirjaus työmaapäiväkirja litterointi kustannuslaskenta Kulunvalvonta
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaajia ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Yliopiston pääsykokeet voi tehdä nyt etänä Online Proctoring -valvontajärjestelmällä
Perinteiset yritykset ja ohjelmistokehitystiimit testaavat ideoita innovaatiokilpailuissa
Digitaalinen oppiminen on kilpailukyvyn kannalta kriittinen osa liiketoimintastrategiaa