Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Opas ohjelmistotestauksen ulkoistamiseen

BloggausJohdanto

Digiaikana yritysten ei ole helppo ylläpitää markkinapaikkaa. Tuotteet paranevat ja kehittyvät joka päivä, mutta ennen kaikkea nopeus jolla ne saapuvat markkinoille on nopeampaa kuin koskaan.

Nykypäivän IT (informaatioteknologia) ympäristö on todella monitahoinen tehden vaikeaksi löytää kasvua estävät haasteet. Projektien täytyy olla linjassa yrityksen päämäärien kanssa, aikataulut luodaan useiden osastojen toimesta ja yleisesti on niin paljon menossa resurssiensuunnittelussa ja projektien hallinnassa. Kaiken lisäksi projektit itse ovat muuttumassa haastavammiksi, tuoden lisästressiä työntekijöille, vähentäen työtehokkuutta.

Esimiesten täytyy löytää ratkaisut näihin kaikkiin haasteisiin eikä se ole helppo tehtävä. Nykyisen tilanteen ylläpitäminen ei ole pitkäaikainen ratkaisu, koska ratkaisut monimutkaistuvat jatkuvasti. Vaihtoehto on jollain tavalla vähentää monimutkaisuutta ja keskittyä päätoimintoihin, jotka luovat kasvua yritykselle. Yksi tapa mahdollistaa tämä on ulkoistaa osia projekteista.

Testaus on olennainen osa ohjelmistojen kehittämisessä, koska se varmistaa tuotteen laadun ja parantaa merkittävästi käyttäjäkokemusta . Tämä projektivaihe on kuitenkin samaan aikaan resurssien käyttöä ja sen voi helposti siirtää kolmannelle osapuolelle hoidettavaksi. Tässä oppaassa menemme syvemmälle, mitä ohjelmistojen testauksen ulkoistaminen on ja autamme sinua ymmärtämään, miten sinun yrityksesi voisi siitä hyötyä. Jos löydät tämän teille hyödylliseksi, autamme löytämään parhaan ratkaisun teidän tiimillenne.

 

Mitä on ohjelmistotestauksen ulkoistaminen

Testauksen ulkoistaminen on prosessi, jonka kautta projektin tai projektejen testaus on hoidettu kolmannen osapuolen kautta. Kolmas osapuoli voi tehdä manuaalitestauksen, automaatiotestauksen tai yhdistelmän molemmista, riippuen projektin tarpeista. Testauksen ulkoistaminen on käytännössä tapa vähentää projektin monimutkaisuutta ja keskittyä pääkehityskohtiin vähentämättä laatua tai käyttäjäkokemusta.

”76% osanottajista sanoi, että asiaankuuluvasti suunniteltu ja hoidettu testaus luo poikkeuksellista arvoa” 2009 tutkimus ohjelmistotestauksen ulkoistamisesta, Benchmark QA.

 

Ulkoinen vs. sisäinen testaustiimi

Yksi isoimmista kysymyksistä, joka johdon pitää ratkaista on kysymys siitä, onko hyödyllisempää ulkoistaa vai saada oma testaustiimi.

 

Software testauksen ulkoistamisen hyödyt

Liiketoiminnalliset hyödyt

·      Kulujen leikkaus Testaus on luonnollinen osa softwaren elinkaaren hallintaa ja ulkoistaminen auttaa optimoimaan projektin tärkeimmät vaiheet. Ulkoistaminen tarkoittaa, että resursseja säästyy.

 

·      Joustavuuden kasvu Ulkoistaminen kasvattaa joustavuutta luoden tiimille mahdollisuuden vastata aina muuttuviin vaatimuksiin ja markkinoihin. Se myös vapauttaa resursseja, jotka voi ohjata esiin nouseviin tärkeisiin haasteisiin.

 

·      Nopeampi toimitus markkinoille Tehokkaalla testauksella voi lyhentää tuotteen julkaisu aikataulua antaen kilpakykyisen aseman markkinoilla. Kaikki käy nopeammin, joten hitaus käy kalliiksi.

 

·      Paremman laatuinen ohjelmisto  Todellisuus on, että ammattitaitoiset testauspalvelut ovat parempia löytämäänn ja eliminoimaan vikoja ja tuottamaan parempilaatuisen lopputuotteen. He ovat myöskin hyviä parantamaan käyttäjäkokemusta, joka sisäisessä testauksessa usein jää saavuttamatta tietotaidon puuttuessa.

 

·      Päämäärään mukaisuus Paremmalla kontrollilla projektin testausvaiheessa ja monimutkaisuuden vähenemisellä, projektin johdolla on paremmat valmiudet pitää projekti budjetissa, aikataulussa ja yrityksen tavoitteissa.

IT hyödyt

·      Nopeampi julkaisukierto Ilman testauksen taakkaa, IT pystyy tuottamaan projektin nopeammin ja antaa panoksensa yrityksen kasvuun.

 

·      Tuotteliaammat tiimit Ohjelmistotestauksen ulkoistaminen sallii tiimin keskittyä ydintehtäviin ilman ylimääräistä stressiä toistuvasta työstä, jota testaus pitää sisällään. Tämä johtaa stressitason laskuun, joka nostaa kykyä pysyä aikatauluissa ilman ongelmia.

 

·      Mahdollisuus olla luova Aika, joka käytettäisiin testaukseen, voidaan paremmin käyttää miettien innovatiivisempia ratkaisuja nykyisiin tehtäviin. Tämä voi johtaa joko tuotteliaampiin työntekijöihin tai herättää uusia ideoita tuotteille tai niiden kehitykseen.

 

·      Palvelulaadun paraneminen IT tiimin on vaikeaa ylläpitää palvelun laatua, kun he ovat ylityöllistettyjä. Ulkoistamalla testauksen sallit tiimisi ei pelkästään pitää yllä standardi tasoa, mutta myös kasvaa ja kehittyä ajan kanssa, koska nyt heillä on enemmän resursseja siihen.

·      Mahdollisuus luoda uutta Aika joka käytettäisiin testaukseen voidaan käyttää paremmin miettien uusia ratkaisuja nykyisiin tehtäviin. 

·      Palvelun laadun paraneminen IT työryhmien on haastavaa pitää yllä palvelun laatua jos he ovat ylityöllistettyjä. Ulkoistamalla testauksen sallit tiimisi ei pelkästään yllä pitää laatutasoa, mutta myös kasvaa ja kehittyä koska heillä on enemmän resursseja sen tekemiseen.

Organisaation hyödyt

·      Operaatioiden monimutkaisuuden väheneminen Poistamalla hidastempoisimman osan ohjelmistokehityksestä automaattisesti vähentää monimutkaisuutta ja resurssien hallinnan suunnittelua. Tällä on positiivinen vaikutus läpi koko yrityksen, alkaen työntekijöiden tehokkuudesta ja tyytyväisyydestä aina yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen saakka.

·      Parempi ryhmämoraali Vähemmän myöhästymisiä, yliaikaa ja stressiä kääntyy iloisemmaksi tiimiksi, joka on rennompi ja halukas antamaan 100% työtehtävilleen.

·      Kannustavampi ilmapiiri Tekemällä päätöksen testauksen ulkoistamisesta yritys lähettää viestin työntekijöilleen ja yhteistyökumppaneilleen, että se pitää huolta tehokkuudesta ja tekee kaikkien elämästä helpompaa. Tämä luo luottamuksen ilmapiirin, jossa työntekijät viihtyvät.

 

Haasteet testauksen ulkoistamisessa

 

Kuten kerrottu edellisessä luvussa, testauksen ulkoistamisessa on monia hyötyjä, mutta mikään ratkaisu ei tule ilman haasteita.

 

Tässä ovat yleisimmät haasteet ulkoistamisessa:

 

Ulkopuolisen tiimin perehdyttäminen

 

Vaikka ulkopuolinen tiimi koostuu testauksen asiantuntijoista, he voivat tarvita perehdyttämistä liittyen asiakkaan tuotteeseen, yritykseen, alaan jne. Tähän menee aikaa ja peittoaa koko tarkoituksen operaatioiden yksinkertaistamisesta. Jos työt jatkuvat saman ulkopuolisen tiimin kanssa perehdyttämistä ei tarvitse toistaa jatkossa. Lisäksi joillain ulkopuolisilla tiimeillä voi jo olla alakohtaista tietotaitoa.

 

Työntekijät kokevat itsensä uhatuksi

 

Ulkoistamalla työn, joka on aikaisemmin tehty työryhmän sisällä, voi luoda huolta työntekijöiden lomauttamisesta. Tästä haasteesta pääsee yli varovasti kommunikoimalla työntekijöiden kanssa ja kertomalla heille kokonaissuunnitelman ja ulkoistamisen hyödyt koko yritykselle. Kaikkien tulisi olla tietoisia omasta paikastaan organisaatiossa.

 

Kasvaneet alustavat kustannukset

 

Vaikkakin pitkässä juoksussa ulkoistaminen on kustannustehokas, lyhyessä juoksussa kustannukset uudesta palvelusta, resursseista uuden ryhmän mukauttamisessa sekä varmistamisesta että kaikki sujuu hyvin, voivat tuoda esiin kysymyksen kustannusten kasvun oikeutuksesta.

 

Vinkkimme on, että on selkeä taloudellinen suunnitelma ja aikaraja, jotka selittävät kuinka ulkoistaminen tapahtuu ja on osa yritystavoitteita.

 

Nämä antavat idean siitä, että mitä odottaa ja helpottaa riskianalyysin tekoa, jotta jokainen on tietoinen ennen päätöksen tekoa ja ulkoistamista voidaan viedä eteenpäin.

 

Miten ulkoistaa Software testaus

 

Jos päätöksenä on testauksen ulkoistaminen, prosessissa on muutama vaihe. Tässä osiossa kerrotaan joka vaiheesta yksitellen, päämääränä antaa selkeä kuva siitä, miten prosessi etenee.

 

1.      Määritä strategia

2.      Valitse toimittaja

3.      Alkuvalmistelu

4.      Siirtymävaihe

5.      Seuranta

Strategian määrittäminen

Ennen toimittajan etsimisen aloittamista ja työn ulkoistamista on tärkeää, että on selkeä kuva siitä mitä halutaan saavuttaa ja mitkä resurssit ovat saatavilla. Aloittaa voi vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

Mitkä ongelmat halutaan ratkaista ulkoistamisen kautta?

Monimutkaiset operaatiot, pitkä julkaisusykli, tietotaidon vähyys etc.

Mitkä ovat tavoitteet?

Nopeampi julkaisusykli, näppärä tiimi ja prosessit, enemmän joustavuutta, parempi vastaavuus päämääriin etc.

Mihin laajuuksiin ulkoistettu tiimi toivotaan?

Projektityö, jatkuva yhteistyö, ulkoistettu manuaalitestaus jne.

Mikä on testauksen aikaraja? Onko erityisiä aikatauluja tai yrityksen aikarajoja, jotka olisi hyvä pitää mielessä?

Mikä on budjetti?

Toimittajan valinta

Oikean toimittajan valinnassa täytyy määrittää kaksi tekijä: Mitä toimittajalta odotetaan ja mitkä ovat projektin vaatimukset.

Kun on selkeä kuva vaatimuksista ja odotuksista etsintä niiden rajoissa voi alkaa. Onko tiedossa millaista testausta tarvitaan, vai etsitäänkö toimittajaa, joka tarjoaa myös konsultointia.

Tarvitaanko automatisoitua testausta vai manuaalitestausta vai molempia? Toivotaanko työskentelyä lähellä vai ollaanko avoimia etäyhteistyöhön?

On hyvä tehdä lista kolmesta tai neljästä toimittajasta ja olla yhteydessä jokaiseen, jotta löytää itselle sopivimman. Kun on tavannut jokaisen, on valmis luomaan kuvan siitä kuka vastaa parhaiten odotuksiin ja auttaa toteuttamaan strategian käytäntöön.

Lisätietoa osiossa ”Miten valita paras ulkoistamisen vaihtoehto”

Aloitus

Kuten jo aihetta sivuttu haasteosiossa, ulkoisen tiimin valmistelu ja prosessi vievät jonkin verran aikaa ja resursseja. Useimmissa tapauksissa on tarpeen järjestää koulutus toimittajalle tuotteista, palveluista ja alasta. Tämä on tarpeen, jotta toimittajan testausryhmä saa täydellisen kuvan käyttäjien tarpeista, sekä tuotteen ominaisuuksista, jotta he voivat optimoida testauksen vastaamaan yritystavoitteita. Koulutuksen lisäksi tulee asettaa yhteydenpitotavat ja säännöt oman ryhmän ja tuottajan välillä. Aikaraja pitää myös luoda sekä takaraja ja kaikki muut asiat, jotka osapuolten mielestä pitää keskustella ennen töiden aloittamista.

On tärkeää varmistaa, että ulkoistetulle tiimille on siirretty kaikki tarvittava asiakirjat, tarvikkeet sekä tarvittava tieto määräajassa, jotta testaus voi alkaa.

Siirtymävaihe

Kun testauksen ulkoistus on valmisteltu seuraa siirtymävaihe, jolloin uudet roolit ja vastuualueet jaetaan ja jokainen mukautuu uuteen järjestelmään. On tärkeä varmistaa, että IT-tiimillä on selkeä käsitys heidän tehtävistään ja koordinoinnista ulkoistetun tiimin kanssa. Tämän vaiheen aikana on asioita, jotka voivat mennä pieleen, mutta kerralla korjattuna tuleva on varmempi.

Seuranta

Kun siirtymävaihe on ohitettu ja kaikki ongelmat ratkaistu, on tärkeää ylläpitää kommunikaatiota toimittajan kanssa ja varmistaa, että kaikki pysyy samoilla jäljillä.

Toimittajan tulee myös ylläpitää tätä omalta puoleltaan tarjoten aikataulutettuja raportteja sekä toimittaa projekteja luotujen aikarajojen ja budjetin mukaan.

Kun yhteistyö kehittyy ja luotto lisääntyy osapuolten kesken, tarve seurannalle on pienempi, jättäen enemmän tilaa yrityksen pääasioihin keskittymiseen. Testauksen ulkoistamisen hyödyt myös alkavat näkyä, jotka on kuvailtu edellisissä kappaleissa.

 

Kuinka parantaa ulkoistamiskokemusta

  •  Määrittäen realistisen palvelutason
  • Sisältäen ulkoistamisen vaateet yritystavoitteisiin
  • Suunnittelemalla ja kouluttamalla työntekijöitä hallitsemaan ulkoistettua tiimiä sekä tulevaa tuotetta
  • Käsittelemällä toimittajan valinnan tosissaan ja ottaen ajan sopivan löytämiseksi
  • Valitsemalla kokeneen ulkoistetun tiimin
  • Varmistamalla, että kaikki ovat mukana ulkoistamisessa sekä on yhteinen hyväksyntä odotuksista läpi yrityksen.
  • Arvioiden riskit
  • Työskentely kohti vakaata ja toistettavaa prosessia
  • Olemalla läpinäkyvä toimittajan kanssa päämääristä ja odotuksista.

Kuinka valita paras ulkoistamisvaihtoehto

Valitsemalla paras ulkoistamisvaihtoehto yritykselle on olennainen tekijä, joka vaikuttaa siihen, miten tavoitteet saavutetaan ja nautitaan menestyksekästä ja molempia hyödyttävää yhteistyötä toimittajan kanssa. Tästä syystä tämä ohjeistus päättyy kriteereillä, jotka auttavat tekemään parempia päätöksiä. Kyseiset kriteerit eivät ole tyhjentäviä ja on olemassa muitakin ulkoistamisesta ja siitä mitä se sisältää.

Todistettu testauskokemus

Valitse yritys, jolla on vuosien kokemus testauksen tarjoamisesta yrityksille. Kokemus tarkoittaa tiimiä, joka on luonut toimintamallit, tavat ennalta nähdä ja ratkaista mahdolliset ongelmat sekä ymmärrys siitä mitä ulkoistaminen tarkoittaa ja pitää sisällään.

Tämä tekee ulkoistetun prosessin johtamisesta helpompaa ja takaa hyvät tulokset:

·      Portfolion pyytäminen

 

·      Etsimällä kokemusta samankaltaiselta alalta kuin oma on

·      Kyselemällä projektityypeistä, kestoista, tavoitteista ja lopputuloksista.

·      Tapaamalla esimiehen ja ainakin osan ryhmästä henkilökohtaisesti

Palvelujen täysi valikoima

Jos ulkoistamiseen päädytään, se usein kertoo oman tiimin tietotaidon puutteesta tai projektin koosta ja monimutkaisuudesta. On hyvä varmistaa, että toimittaja tuottaa sen mikä omasta takaa puuttuu. Kannattaa katsoa tilannetta pitkällä aikavälillä. Ehkä tulevaisuuden testauksessa tarvitaan toisen kaltaista testaamista.

Valitsemalla toimittajan, joka toimittaa laajan valikoiman erilaisia testauspalveluja varmistat niin nykyisen kuin tulevan tarpeen, jotta samaa valinta ja siirtymävaihetta ei tarvitse käydä läpi uudestaan.

Muutamia testauspalveluja, joita etsiä testauksen tarjoajalta:

·      Konsultointipalvelut

·      Automaatiotestaus

·      Testauksen hallinta

·      Projekti- ja portfoliohallinta

·      Suorituskyvyn testaus

·      IT strategia ja suunnittelu

Varmista, että lista jatkuu oman yrityksen tarpeiden mukaan.

Yksityisyys takuut

On tärkeää, että ulkoistettu testausryhmä on luotettava toimittaja, joka voi taata yksityisyyden datalle ja projektin yksityiskohdille. Keskustele tästä ja selvitä, minkälaisia turvallisuus- ja yksityisyysjärjestelmiä toimittajalla on käytössä.

 Keskustelu tästä ja ymmärryksestä mitä turvallisuus ja yksityisyys tarkoittavat toimittajalle ovat paikallaan.

Joustavuus

Usein projektit vaihtuvat, uusia vaatimuksia luodaan ja aikarajoja muokataan. On tärkeää tehdä töitä testaustiimin kanssa, joka on joustava ja kykenevä nopeasti reagoimaan muutoksiin.

Kommunikaatio

Varmista kommunikaation läpinäkyvyyden tärkeys alusta asti.

Vain luomalla yhteistyön, joka perustuu avoimeen ja jatkuvaan kommunikaation voi toivoa saavuttavansa parhaat tulokset testauksen ulkoistamisessa.

 

 

Jos haluaisit lisää tietoa ja neuvoja ulkoistamisesta ja siitä, että onko se teille oikea ratkaisu ja jos on kuinka jatkaa löytämään parhaan toimittajan ota yhteyttä IsoSkills:iin. Konsulttimme ovat erikoistuneita eri testauksen osa-alueille ja testauksen johtamiseen (toiminnallinen, automaatio, suorituskyky)

Voimme tarjota teille parhaat neuvot ja palvelut

Samu Puhakka

050 58 79196

samu.puhakka@isoskills.fi

Dan Dinca

040 48 05656

dan.dinca@isoskills.fi

office@isoskills.fi

Lisää tietoa kotisivuiltamme: www.isoskills.fi

Pinterest
IsoSkills Oy logo

Lisätietoja

Yritysprofiili IsoSkills kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Asiakaspalvelu
Asiakkuudenhallinta CRM
Projektinhallinta
Toiminnanohjaus ERP
Tuotekehitys ja suunnittelu

Erikoisosaaminen

It-omaisuuden hallinta
Käyttäjähallinta
Laadunvarmistus
Pilvipalvelut / SaaS
Tietoliikennepalvelut
Webkehitys

Toimialakokemus

Asiantuntijapalvelut
IT

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Toteutustyö

Omat tagit

automaatio testaus
IT-palveluiden ulkoistaminen
isoskills

Siirry yrityksen profiiliin IsoSkills kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

IsoSkills - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

IsoSkills - Muita referenssejä

IsoSkills - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia