Näin saat läpinäkyvyyttä tuotantokustannuksiin

Yrityksen liiketoiminta perustuu tuotteiden ja palveluiden tuottamisesta ja myynnistä saatuun katteeseen. Kate puolestaan lasketaan kustannusten ja hinnan erotuksena: mitä pienemmät kustannukset ja suurempi myyntihinta, sitä parempi kate on. Jotta yrityksen liiketoiminnan ja tuotannon eri osien kannattavuutta voidaan arvioida, on keskeistä tietää toteutuneet tuotantokustannukset.


Miksi tuotantokustannusten läpinäkyvyys on tärkeää?


Esimerkiksi teollisuudessa kulut muodostuvat pääasiassa kone-, henkilöstö- ja materiaalikustannuksista. Henkilöstökustannukset ovat usein suurin yksittäinen kustannuserä tuotannossa. Jos yrityksellä ei ole käytössä työajanseurantaan tarkoitettua ohjelmaa, joudutaan tuotantokustannukset arvioimaan. Näin saadaan vain päättelyyn perustuvaa tietoa kustannuksista, eikä päästä käsiksi tarkkaan toteumaan perustuvaan tietoon missään vaiheessa. Tämä heikentää yrityksen kykyä suunnitella toimintaansa.

Kustannusarvion luotettavuus ja paikkansapitävyys riippuu täysin arvion tekijän asiantuntevuudesta ja ammattitaidosta. Jos kustannusarvioissa on paljon heittoa, saadaan virheellistä tietoa katteesta ja työn kannattavuudesta, mikä puolestaan voi vaikuttaa koko yrityksen toiminnan tuloksellisuuteen.


Kolme tapaa, joilla tuotantokustannuksista saadaan läpinäkyviä:

Toteutunutta työaikaa voidaan verrata suunnitelmaan vaihekohtaisesti

Työajanseurantajärjestelmän ansiosta koko valmistusprosessi saadaan purettua osiin ja kunkin vaiheen kustannukset saadaan selvitettyä tarkasti, jopa euron tarkkuudella. Järjestelmästä saadaan raportti, josta nähdään vuoden aikana toteutuneet työtunnit sekä alunperin suunniteltu työtuntien määrä tietylle työkohteelle tai -vaiheelle.

Toteutuneita työtunteja päästään vertaamaan tuotantosuunnitelmiin kunkin vaiheen osalta ja voidaan löytää katetta heikentävät vaiheet. Esimerkiksi tuotteen valmistuksessa voi olla 12 työvaihetta, joista 10 voi mennä suunnitelman mukaan, mutta 2 työvaihetta ei suju ja siksi kate laskee. Kun tiedetään, miten kustannukset ja kate muodostuvat kussakin työvaiheessa, voidaan niihin vaikuttaa ja parantaa tuottavuutta.

Kustannukset voidaan laskea kunkin työntekijän työtuntien ja palkkalajin mukaan

Kustannusten laskennassa työajanseurannalla saatu tieto voidaan yhdistää automaattisesti työntekijöiden palkkatietoihin. Työajanseurantajärjestelmä raportoi työnumeroittain työvaiheille kohdistuneet työtunnit ja kertoo sen jälkeen työajan kunkin työntekijän palkkalajilla. Näin saadaan tarkka tieto siitä, minkä hintaista työ on kussakin työvaiheessa ollut, eli mitkä ovat olleet työkustannukset.

Erilaiset työmuodot voidaan erotella

Työajanseurannan avulla voidaan erottaa eri työaikalajit toisistaan. Esimerkiksi tuottava työ saadaan erotettua laitteiden säätämiseen ja valmisteluun käytetystä ajasta sekä kalliimmat ylityötunnit saadaan erotettua tavallisesta työajasta. Työajanseurantajärjestelmän avulla eri työmuodot erottuvat toisistaan ja niistä aiheutuneet työkustannukset saadaan laskettua ja kohdistettua suoraan oikealle kohteelle.

Haluatko tietää lisää?

Lue koko artikkeli blogistamme. Lisää tietoa työajanseurannan käytöstä yrityksen suorityskyvyn nostamisessa saat maksuttomasta oppaastamme “Tehokkuuden parantaminen työajanseurannalla”.

Bloggaus Näin saat läpinäkyvyyttä tuotantokustannuksiin
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin JotBar Solutions Oy:n kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
Tuotanto
kustannuslaskenta tuotantotehokkuus työajanseuranta
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaajia ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Yliopiston pääsykokeet voi tehdä nyt etänä Online Proctoring -valvontajärjestelmällä
Perinteiset yritykset ja ohjelmistokehitystiimit testaavat ideoita innovaatiokilpailuissa
Digitaalinen oppiminen on kilpailukyvyn kannalta kriittinen osa liiketoimintastrategiaa