Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Miten AWS Well-Architected edistää pilven turvallisuutta ja hallintaa?

Bloggaus

Well-Architected Framework ja Well-Architected Review pähkinänkuoressa

Well-Architected Framework

Well Architected Framework (WAFR) on AWS:n koostama kokoelma tärkeimpiä konsepteja, suunnitteluperiaatteita ja hyviä käytänteitä työkuormien ajamiseksi pilvessä. WAFR ei ole pelkästään tekninen viitekehys, vaan eräänlainen versio kokonaisarkkitehtuurista, joka ottaa huomioon myös liiketoiminnan, sääntelyn, riskienhallinnan jne. 

Well-Architected Review

Well-Architected Review on AWS:n kehittämä, johdonmukainen tapa tehdä arkkitehtuurikatselmointi AWS:n Well-Architected Frameworkia vasten. On hyvä pitää mielessä, että Well-Architected Review ei ole auditointi vaan katselmointi tai arviointi. Toisin sanoen, WARin käyttö ei edellytä auditointikokemusta tai -koulutusta. Tästä syystä sen tekeminen on opittavissa nopeasti ja se sopii hyvin jokapäiväiseksi työkaluksi AWS:n palveluita hyödyntävien yritysten eri henkilöille. 

Well Architected Tool

Well-Architected Tool on AWS:n tarjoama ilmainen työkalu, jota voi käyttää katselmointien suorittamiseen ja dokumentoimiseen sekä toimenpiteiden seuraamiseen. 

Hyödyt suunnittelu- ja kehitysvaiheissa

Organisaatioiden pilvi-infrastruktuurille asetettavat vaatimukset koostetaan alkuvaiheessa järjestelmien, sovellusten ja oletettujen käyttäjien näkökulmasta. Tämä onkin luonnollisesti tärkeää. Usein on kuitenkin niin, että yritysten sisäinen (esim. ohjeet, politiikat, säännöt) ja ulkoinen sääntely (esim. lait, asetukset, alan standardit), asiakasvaatimukset tai jotkut muut syyt voivat vaatia, että arkkitehtuurisuunnittelussa otetaan jo alkuvaiheessa huomioon muitakin asioita. Well-Architected Review on näiden vaatimusten kartoittamiseen oiva työkalu.

Tiivistetysti ilmaistuna suunnittelu- ja kehitysvaiheissa WAR tarjoaa kaksi keskeistä hyötyä:

 • se auttaa muistuttamaan keskeisten operointiin, turvallisuuteen, luotettavuuteen, tehokkuuteen, kustannusten hallintaan ja kestävään kehitykseen liittyvistä vaatimuksista ja ohjaa niiden kartoittamisessa

 • se sisältää jo valmiiksi osittain muissa viitekehyksissä, standardeissa ja vaatimusasiakirjoissa olevia vaatimuksia ja mahdollistaa näiden huomioon ottamisen suunnittelu- ja kehitystyössä

Well-Architected Framework ja Well-Architected Review sisältävät viittauksia suorasti ja epäsuorasti mm. seuraaviin yritysten hyvää hallintotapaan, riskienhallintaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyviin dokumentteihin (lista ei ole kattava):

 • ISO/IEC 27001 tietoturvallisuuden hallintajärjestelmästandardi

 • NIST Cyber Security Framework

 • EU:n MiFID II -direktiivi ja MiFIR-asetus rahoitusvälineiden markkinoista

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

 • Taloudellista informaatiota sisältävien tietojärjestelmien tarkastuksessa käytetyt yleiset IT-kontrollit (GITC)

 • Organisaatioiden sisäiset ohjeet, politiikat ja standardit

 • Greenhouse Gas Protocol

 • UN Sustainable Development Goals

 • ISO/IEC 25000 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation

Hyödyt operointivaiheessa

Maailma arkkitehtuurien, järjestelmien ja sovellusten ympärillä muuttuu nopeasti eikä suunnittelu-, kehitys- ja toteutusvaiheissa olevia arkkitehtuuriratkaisuja voida välttämättä ylläpitää ilman muutoksia käyttöönoton jälkeen. Tästä syystä eri työkuormien arkkitehtuurikatselmointi olisi hyvä liittää osaksi yritysten vuosikelloa joko omana tehtävänään tai integroituna muihin toistuviin tehtäviin. Katselmointien tekeminen voi olla esimerkiksi osa yritysten normaalia johtamistoimintaa, projektinhallintaa, riskienhallintaa tai sisäistä valvontaa. 

WAFR:n ja WARin hyödyntäminen operointivaiheessa auttaa esimerkiksi:

 • katselmoimaan suunnittelu-, kehitys- ja toteutusvaiheessa koostetut vaatimukset ja todentamaan niiden paikkansapitävyyden

 • tunnistamaan uusia vaatimuksia tai riskejä

 • löytämään uusia, tehokkaampia tapoja vastata aiempiin vaatimuksiin. 

AWS päivittää ja kehittää jatkuvasti Well-Architected -viitekehystä (kts. linkit) ja siihen liittyviä arviointityökaluja ja tämän tuomat hyödyt ovat heti asiakkaiden käytettävissä. 

Katso myös AWS:n aihetta käsittelevät blogi-kirjoitukset:

Tutustu Well-architected Review -palveluumme: Analyysi- ja ratkaisupalvelu - Skillwell Well-Architected Review


Ryhdytäänkö hommiin? 

Harri Ilvonen

0400 830 660

harri.ilvonen@skillwell.fi

Pinterest
Skillwell Oy logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Skillwell kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Laatu, turvallisuus ja ympäristö

Erikoisosaaminen

Analytiikka
Arkkitehtuuri
Auditointi
Pilvipalvelut / SaaS
Tietoturva

Teknologia

Amazon Web Services

Tarjonnan tyyppi

Huolto ja korjaus
Johtamistyö
Konsultointi
Tuki- ja ylläpitotyö

Omat tagit

Skillwell
Amazon AWS
AWS Advanced Consulting Partner
aws well-architected
pilvipalvelu

Siirry yrityksen profiiliin Skillwell kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Skillwell - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Skillwell - Muita referenssejä

Skillwell - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia