Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

LATO digitalisoi Posintran palvelutuotannon seurannan

ReferenssiPosintra Oy on itäisen Uudenmaan seudullinen kehitysyhtiö, jolta omistajakunnat hankkivat elinkeinoelämän kehittämispalveluja sekä seudullisia yhteistyö- ja edunvalvontapalveluja. Posintran palvelutuotantoa ohjaa yrityksen strategia sekä sitä tukevat omistajakuntien kanssa vuosittain laaditut palvelusopimukset.


Posintra aloitti LATOn käyttöönoton vuoden 2017 alussa. Topi Haapasen mukaan jo ennen LATOn mukaan tuloa kehitysyhtiön toiminnan ja tulosten raportointia oli kehitetty jatkuvasti. Kuitenkin Posintra sai kuulla toistuvasti viestejä, ettei yrityksen tavoitteita ja toimintaa tunneta. Vastatakseen haasteisiin Posintra päätti toteuttaa kehittämisprojektin, jonka tavoitteena oli tuoda omistajakuntien palvelusopimuksissa kuvattu toiminta sähköisesti ja mobiilisti seurattavaksi niin kunta-asiakkaille kuin henkilöstölle itselleen.


Tavoitteet kirkkaaksi ja kokemuksia keräämään

Posintra toteutti kehitysprojektin ja LATOn käyttöönoton vaiheissa ja systemaattisesti alla kuvattujen askelten mukaisesti.Valmisteluvaihe (1kk)

Kuntien palvelusopimusten laadinta
Työkalun valinta
Palvelusopimusten sovittaminen työkaluun sopivaksi


Määritysvaihe (1-2kk)

Aineiston siirtäminen järjestelmään
Tavoitteiden ja toimenpiteiden täsmentäminen yhdessä henkilöstön kanssa
Työkalun käyttöönotto henkilöstön kanssa


Käyttöönottovaihe (~6kk)

Käytön juurruttaminen osaksi Posintran omaa johtamismallia
Lanseeraus asiakkaiden kanssa
Jatkuva käyttö ja toimivuuden arviointi


Ensivaiheen kehittäminen

Tavoitteiden rakenteellisuuden ja sisältöjen hienosäätäminen
Uuden toimintavuoden tavoitteiden vieminen työkaluun
ISO-standardin mukaisen johtamisjärjestelmän kytkentä


Lähtötilanteen tavoitteet saavutettiin. Käyttöönottovaiheessa määritystyö vei enemmän työaikaa kuin oli alun perin suunniteltu. Tämä johtui Topi Haapasen arvion mukaan pääosin siitä, että mitä enemmän LATOn mahdollisuuksiin ja ideologiaan tutustuttiin sitä enemmän myös henkilöstön toimintatavat sekä palvelusopimusten kirjaukset kehittyivät. Erityisesti haluttiinkin varmistaa, että sisältöjen määritystä ei tehty valmiiksi johtoryhmässä, vaan Posintran henkilöstö kutsuttiin tekemään työtä itse ja yhdessä. Tavoite oli ja on, että henkilöstö pystyy määritystyötä tehdessään kehittämään omaa toimintaansa ja pääsee siten nopeasti jyvälle kehitysprojektin tavoitteesta.


Päätös jatkosta syntyi helposti


"Käyttöönotto henkilöstön kanssa oli kiinnostava prosessi. LATO työvälineenä lisää henkilöstön keskinäistä dialogia, mikäli tavoitteiden ja toimenpiteiden vastuutuksessa onnistutaan. Onnistumista voidaan arvioida työmäärän tasaisena jakaantumisena kunkin toimenkuvien mukaisesti, tiedonkulun parantumisena yrityksen sisällä sekä tekemisen parempana kohdentumisena", kertoo Topi Haapanen.Päätös LATOn käytön jatkamisesta pilotoinnin jälkeen syntyikin helposti, sillä työkalun koettiin ratkaisevan monia toiminnan ja tavoitteiden saavuttamiseen ja todentamiseen liittyviä haasteita. Avainasiakkaille tarjottava reaaliaikainen ja mobiili seurantamahdollisuus lisää Posintran kilpailukykyä nykyaikaisena ja asiakaslähtöisenä toimijana, jonka tekeminen on tehokasta ja läpinäkyvää. Myös tulevaisuuden muutoksiin vastaamiseen ja alueellisen elinvoiman kehittämistapojen ja -kultturin muutokseen LATO-ohjelmisto antaa hyvän tuen.Lopputuloksena kestävämpää johtamista

LATO ohjelmistoon on myöhemmin yhdistetty yhtiön omien strategisten päämäärien johtaminen tavoitteineen ja toimenpiteineen palvelusopimusten rinnalle. Topi Haapasen mukaan LATOn soveltaminen on mahdollistanut uusia johtamisen toimintatapoja sekä saanut koko henkilöstön ajattelemaan uudella tavalla. Ihmisten johtamisen näkökulmasta muutoksen johtaminen onnistuu parhaiten ja kestävämmin osallistamalla sekä antamalla kehittämiselle ja keskustelulle sen vaatima aika. Sisäiset parin viikon välein toistuvat johtamisfoorumit sujuvat LATO-avusteisesti sujuvasti, kun kokouksissa päästään nopeasti suoraan asiaan sekä keskustelemaan ja päättämään toiminnan kannalta tärkeistä asioista.

Suosittelija:

"Onnistumista voidaan arvioida työmäärän tasaisena jakaantumisena kunkin toimenkuvien mukaisesti, tiedonkulun parantumisena yrityksen sisällä sekä tekemisen parempana kohdentumisena"

Topi Haapanen

Pinterest
Referenssin infoboxi
LATO Leadership Automation Tools Oy logo

Tiedot

Tilaaja: Posintra
Ajankohta: 2017 -
Toimittajan
yhteyshenkilö:
Topi Haapanen

Lisätietoja

Yritysprofiili LATO Leadership Automation Tools kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

BI ja raportointi
Projektinhallinta

Erikoisosaaminen

Analytiikka
Dokumenttien hallinta
Pilvipalvelut / SaaS

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Tuki- ja ylläpitotyö
Valmisohjelmisto

Omat tagit

strategiatyökalu
Digitaalinen strategia

Siirry yrityksen profiiliin LATO Leadership Automation Tools kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

LATO Leadership Automation Tools - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Premium-profiilia ei ole aktivoitu. Aktivoi premium-profiili näyttääksesi tässä lisäämäsi 3 asiantuntijaa.

LATO Leadership Automation Tools - Muita referenssejä

LATO Leadership Automation Tools - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia