Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Kuinka valita oikea AWS-kumppani hallitsemaan pilvi-infrastruktuuriasi

Bloggaus

Miksi oikean pilvipalvelukumppanin valinta on tärkeää?

Oikean pilvipalvelukumppanin valitseminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä se takaa teknisen asiantuntemuksen lisäksi myös strategisen liittolaisen innovointiin ja kasvuun. Luotettava kumppani vähentää riskejä, helpottaa skaalautuvuutta, optimoi kustannuksia, edistää tehokasta yhteistyötä ja luo perustan pitkäaikaiselle, dynaamiselle suhteelle, joka mukautuu kehittyviin liiketoimintatarpeisiisi ja tarjoaa varmuuden alati muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä.

Oikean kumppanin löytäminen on siis ratkaisevan tärkeää riippumatta siitä, oletko siirtymässä pilvipalveluun tai optimoimassa olemassa olevaa infrastruktuuria. Tässä blogissa käymme läpi tärkeitä seikkoja, jotta voit tehdä oikean kumppanin valinnan.

Asiantuntemus ja kokemus

Kun kyse on pilvi-infrastruktuurin hallinnoinnista ja kehittämisestä, kokemuksella on merkitystä. Etsi kumppani, jolla on todistetusti kokemusta ja joka osoittaa asiantuntemuksensa menestyksekkäiden projektien ja referenssien avulla. Kokenut kumppani pystyy paremmin hallitsemaan pilviratkaisujen monimutkaisuutta ja räätälöimään ne yksilöllisiin tarpeisiisi.

Pilvipalvelutarjonta

Mahdollisen kumppanin tarjoamien pilvipalveluiden kirjon ymmärtäminen on tärkeää. Arvioi siis heidän IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) ja SaaS (Software as a Service) -osaamisensa. Tärkeintä on löytää kumppani, jonka palvelut ja osaaminen vastaavat saumattomasti yrityksenne nykyisiä vaatimuksia ja tulevia kasvustrategioita.

Skaalautuvuus ja joustavuus

Liiketoimintasi tarpeet kehittyvät varmasti, ja pilvi-infrastruktuurisi pitäisi pystyä mukautumaan niiden mukana. Arvioi siis kumppanin kykyä skaalata resursseja ylös- tai alaspäin vaihtelevien vaatimusten mukaan. Joustavuus on avainasemassa varmistettaessa, että pilviratkaisut voivat kasvaa saumattomasti organisaatiosi mukana.

Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus

Tietoturva on pilvi-infrastruktuurissa ehdoton edellytys. Varmista, että kumppanisi seuraa alan parhaita käytäntöjä tietoturvaan liittyen. Tähän sisältyy tietosuoja, salaus ja asiaankuuluvien standardien noudattaminen, mikä turvaa arkaluonteiset tietosi.

Suorituskyky ja luotettavuus

Käyttökatkokset voivat tulla kalliiksi. Arvioi siis kumppanin lähestymistä luotettavuuteen, käytettävyyteen ja suorituskykyyn. Luotettavalla kumppanilla on käytössään strategiat, joilla minimoidaan käyttökatkokset ja optimoidaan järjestelmän suorituskyky, jotta toiminta sujuu moitteettomasti.

Kustannusten hallinta

Pilvipalvelukumppani ei ole pelkkä palveluntarjoaja, vaan liittolainen kustannusten hallinnassa. Tehokkaalla resurssien jakamisella, kustannustenhallintastrategioilla, sekä läpinäkyvällä ja selvällä kuluraportoinnilla oikea kumppani varmistaa, että investointisi pilveen tuottaa mahdollisimman paljon arvoa.

Seuranta ja tuki

Tehokkaat seurantatyökalut ja vankat tukipalvelut ovat onnistuneen kumppanuuden elintärkeitä osatekijöitä. Harkitse, miten kumppani käsittelee ongelmia, tarjoaa tukea ja viestii kriittisten tilanteiden aikana. Ennakoiva lähestymistapa seurantaan ja tukeen voi estää mahdollisten ongelmien laajenemisen.

Yhteistyö ja viestintä

Viestintä on onnistuneen kumppanuuden kulmakivi. Arvioi kumppanin käyttämät työkalut ja prosessit yhteistyön helpottamiseksi. Tehokkailla viestintäkanavilla varmistetaan, että sinut pidetään ajan tasalla ja osallistut päätöksentekoprosesseihin.

Innovaatio ja jatkuvuus

Teknologia kehittyy nopeasti, ja pilvi-infrastruktuurin pitäisi pysyä mukana. Valitse kumppani, joka on sitoutunut pysymään ajan tasalla uusimmista teknologioista ja tukemaan innovaatioita. Infrastruktuurin tulevaisuuden kestävyys varmistaa pitkän aikavälin merkityksen ja tehokkuuden.

Ongelmatilanteiden hallinta ja liiketoiminnan jatkuvuus

Mikään yritys ei ole immuuni ongelmille. Arvioi yhteistyökumppanin ongelmista toipumista koskevat strategiat. Kuinka nopeasti he pystyvät palauttamaan pilvi-infrastruktuurin tiedot ja toiminnot häiriötilanteessa? Vankka suunnitelma varmistaa, että liiketoimintasi häiriöt ovat mahdollisimman vähäisiä ja niihin vastataan nopeasti.

Koulutus & onboarding

Pilvi-infrastruktuuriin investoimisen yhteydessä on sitouduttava koulutukseen ja oppimiseen. Tutustu kumppanin lähestymistapaan pilviteknologioiden kouluttamiseen tiimeillesi. Tehokkaat “onboarding” menetelmät antavat tiimillesi mahdollisuuden hyödyntää pilviratkaisuja parhaalla mahdollisella tavalla.

4 asiaa jota kysyä pilvipalvelukumppaniltasi

Pilvipalveluita tarjoavia yrityksiä on tänä päivänä laidasta laitaan. Pilven kehittyessä myös pilvipalvelutarjoajien osaaminen kehittyy erikoisosaamisen suuntaan, ja näin monet yritykset ovat erikoistuneet tiettyyn pilven osaan tai toimialaan. Modernit pilvipalvelukumppanit kykenevät näkemään miten pilvipalveluja kannattaa kehittää juuri tietyn yrityksen tapauksessa ja heillä on osaamista aidosti pilvinatiiviin tekemiseen. Mistä sitten tunnistaa tällaisen modernin kumppanin? Millaisia kysymyksiä pilvipalvelujen tarjoajalta pitäisi kysyä, ja millaisia vastauksia heiltä sopii odottaa?

Mitä välittömiä hyötyjä saan pilvipalveluihin siirtymisestä?

Vaikka pilvipalveluiden mahdollisuudet ovatkin verrattomia, tulee odotusten projektia kohtaan olla realistisia. Hyötyjen ulosmittaaminen ei tapahdu pikavoiton tavoin vaan pitkällä aikavälillä. Liian hyvää ollakseen totta on loistava ohjenuora kumppanin valintaan - jos sinulle lupaillaan välittömästi syntyviä valtavia kustannushyötyjä tulisi hälytyskellojen soida. Pitkän aikavälin hyötyjä taas on kattava pino, tietoturvallisuudesta skaalautuvuuteen ja kustannussäästöihin.

Minkälaiset sopimusmallit kumppaninne tarjoaa pilvipalveluiden suhteen?

Pilvipalveluiden kiistaton valtti on nopeus, sama nopeus pitäisi koskea myös kumppanianne jonka kanssa lähdette pilvimatkalle. Varmista, että sopimusmalli mahdollistaa nopean ja ketterän kehityksen ja mahdollistaa myös teidän oman kehitystiimin toiminnan DevOps-mallien mukaisesti. Liika byrokratia ja esteet toimiselle voivat luoda tilanteita, joissa pilvipalveluiden lähtökohtaiset hyödyt hukkuvat liiallisen kontrollin taakse. Muista myös joustavuus, pilvipalveluiden dynaamista luonnetta ei tule tukahduttaa liian sitovilla sopimuksilla.

Miten kumppaninne rakentaa ja ylläpitää palveluita ja ympäristöjä?

Ympäristöjen rakentamisessa tulisi aina ottaa huomioon tuotoksien monistettavuus. On suositeltavaa välttää toteutuksia, jotka on manuaalisesti rakennettu hyvinkin monimutkaisiksi kokonaisuuksiksi, joita ei pystytä hyödyntämään uudelleen, ja joissa edellisiin versioihin siirtyminen on haastavaa ja aikaavievää. Infrastruktuurin mallintamiseen tulee siis budjetoida riittävästi aikaa ja resursseja jotta infrastruktuuri tulee suunniteltua ja rakennettua toimivaksi kokonaisuudeksi. Hyvin suunniteltua kokonaisuutta on mahdollista jatkokehittää ilman suurempia ponnistuksia.

Onko työkuormien siirtäminen ulos palvelusta mahdollista?

Ajan myötä pilvipalvelut ovat kehittyneet kohti suurempaa vaihdettavuutta (interchangeability). Monet yritykset eivät halua olla liian riippuvaisia yhdestä pilvipalvelusta, joten on tärkeää selvittää kumppanin lähestyminen pilvipalveluntarjoajasta toiseen vaihtamiseen. Siirtymisen haastavuus ja kesto riippuvat pitkälti kumppanin omaksumista teknologioista ja kehitysperiaatteista.

Yhteenvetona

Oikean kumppanin valitseminen pilvi-infrastruktuurin hallintaan ja kehittämiseen on strateginen päätös, joka kannattaa tehdä harkiten. Arvioimalla kumppanin asiantuntemusta, palveluja, skaalautuvuutta, turvallisuutta ja muita avaintekijöitä voit varmistaa onnistuneen ja kestävän kumppanuuden, joka edistää liiketoimintasi kasvua ja tehokkuutta.

Miten Skillwell toimii pilvipalveluinfrastruktuurin hallinta- ja kehityskumppanina?

Ohjelmistokehityksen ja pilvipalveluiden asiantuntijana autamme yrityksiä rakentamaan ja tehostamaan digitaalista liiketoimintaa. Tartumme nopeasti ja rautaisella ammattitaidolla tämän päivän teknologisiin haasteisiin, joita yritykset arjessaan kohtaavat.

Olemme jo kauan toteuttaneet tarjoamamme digitaaliset palvelut, sovellukset ja pilvi- ympäristöt AWS-pilvipalveluita hyödyntäen. Todisteena kansainvälistä huippuluokkaa olevasta osaamisestamme ovat Amazonin myöntämät statukset: Olemme virallinen AWS Advanced Consulting Partner ja AWS Service Delivery Partner.

Esimerkiksi näin voimme auttaa yritystäsi:

  • Teemme it-konsultointia ja esiselvityksiä pilven tarjoamista mahdollisuuksista.
  • Siirrämme palveluita pilveen ja laitamme teknologiapuolen arkkitehtuurin kuntoon
  • Rakennamme täysin uusia digitaalisia palveluita, kuten SaaS applikaatioita
  • Tarjoamme lisäkäsiä tekeillä oleviin pilvipalveluihin ja ohjelmistototeutuksiin

Noudatamme kaikissa pilvipalveluprosesseissa Amazon Web Services -parhaita käytäntöjä, jotta asiakkaamme pilviympäristö toimii moitteettomasti ja kustannustehokkaasti.

Tarvitset sitten täyttä AWS:n haltuunottoa, tai vaan sparrauskumppania omalle sisäiselle tiimillesi, niin meiltä löytyy rautainen ammattilainen täyttämään tarpeenne.

Tutustu pilviasiantuntija -palvelukokonaisuuteemme: AWS konsultointi ja ylläpito - Cloud Expert Service, tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Pinterest
Skillwell Oy logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Skillwell kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Erikoisosaaminen

Arkkitehtuuri
Pilvipalvelut / SaaS
Tietoturva

Toimialakokemus

IT

Teknologia

Amazon Web Services

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Tuki- ja ylläpitotyö

Siirry yrityksen profiiliin Skillwell kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Skillwell - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Skillwell - Muita referenssejä

Skillwell - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia