Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

KSS Lämpö Oy:n verkko-omaisuutta hallitaan digitaalisella kaksosella

Referenssi

Ajantasaiset tiedot verkko-omaisuudesta tukevat verkon hallintaa

KSS Energia -konserni on valtakunnallinen, monialainen energiayhtiö, jonka tavoitteena on myydä, tuottaa ja urakoida puhtaasti parasta energiaa ja energiaratkaisuja. KSS Energia -konserniin kuuluvat emoyhtiö KSS Energia Oy sekä tytäryhtiöt KSS Verkko Oy (sähkönjakelu), KSS Lämpö Oy (kaukolämpö, maakaasu), KSS Rakennus Oy (urakointi) ja Suomen Energia-Urakointi Oy (urakointi).

Kaukolämpö on yksi Suomen merkittävimmistä asuintalojen, teollisuuden, liikerakennusten sekä muiden julkisten rakennusten lämmitysmuodoista. KSS Lämpö Oy:llä on Kouvolan seudulla yli 280 km kaukolämpöverkkoa, joka on jakautunut viiteen erilliseen eri alueilla toimivaan verkkoon, ja kuudes verkko on jo rakenteilla. KSS Lämpö Oy omistaa kaukolämpöverkon lisäksi maakaasuverkkoa lähes 250 km. Fyysisen verkko-omaisuuden systemaattinen ja tehokas hallinta on tärkeää KSS Lämpö Oy:lle. Hyvän verkko-omaisuuden elinkaaren hallinnan avulla, sen toimintataso täyttää KSS Energia -konsernin ja sen asiakkaiden tarpeet. Verkko-omaisuudenhallinnalla KSS Lämpö ohjaa kaukolämpö- ja maakaasuverkon suunnittelua, hankintaa, kunnossapitoa, käyttöä ja uudistamista.

Haaste

Kaukolämpö- ja maakaasuverkoston on oltava eheä lämpölaitokselta asiakkaalle. Luotettavan toiminnan varmistamiseksi ja asiakkaille toimitettavan kaukolämmön tai maakaasun häiriöttömyyden kannalta on tärkeää, että verkko toimii luotettavasti ja verkossa olevat vaurioherkät kohdat saadaan tehokkaasti ja systemaattisesti poistettua jo ennen vaurioiden syntymistä. Verkon hallintaan sisältyy runsaasti monenlaista tietoa. Tietoa tarvitaan useiden eri sidosryhmien toimesta, jotta verkkoa voidaan hallita, ylläpitää ja käyttää tehokkaasti sekä turvallisesti. KSS Lämpö Oy:ssä tunnistettiin tarve digitalisoida verkko-omaisuutta koskevat tiedot ja hallita niitä digitaalisesti. Keväällä 2022 käynnistetyn verkkotietojärjestelmän kilpailutuksen yhteydessä selvisi, että konsernissa jo käytössä oleva ArcGIS-ohjelmisto soveltuu verkkotietojärjestelmäksi ja täyttää ne tarpeet, joita vaatimusmäärittelyssä tunnistettiin.

Ratkaisu

KSS Energia -konsernin ArcGIS-paikkatietoalusta sisältää edistyksellisten paikkatieto-ominaisuuksien lisäksi vahvat kyvykkyydet verkkoinfrastruktuurin liittyvän tiedon digitalisoimiseen ja mallintamiseen sekä data-analytiikkaan. ArcGIS-ratkaisu on lisäksi integraatiorajapintojensa myötä yhteentoimiva muiden modernien järjestelmien kanssa.

Käyttöönoton alkuselvitysten jälkeen aloitettiin Esrin ja KSS Energia -konsernin asiantuntijoiden yhteistyönä fyysisten kaukolämpö- ja maakaasuverkkojen tietojen tallentaminen digitaalisessa muodossa pilvipohjaiselle ArcGIS Online -alustalle vastaamaan sitä, millaisena ja missä ne todellisuudessa ovat. Järjestelmään dokumentointiin verkkokomponenttien sijaintitieto sekä komponentteihin liittyvät tekniset tiedot. Aiemmin käytössä olevista järjestelmistä tuotuja tietoja eheytettiin ja dokumentointia parannettiin lisäämällä sijainti-, koko-, materiaali- ja kuntotietoja sekä muita ominaisuustietoja, joita verkkoinfra sisältää. Tietomallipohjaisen verkko-omaisuuden hallintajärjestelmän ketterään käyttöönottoon osallistui käyttäjiä KSS Lämmön eri toiminnoista ja siihen on lisätty jouhevasti toiminnallisuuksia heidän toiveiden mukaisesti. Käytössä olevan teknologian tarkastelussa huomattiin yksittäisiin käyttötapauksiin käytettäviä järjestelmiä, joiden toiminnot sisältyvät uuteen kokonaisuuteen. Esimerkiksi erillisestä kunnossapitojärjestelmästä luovuttiin ja sen toiminnot korvattiin tehtävien hallintaan käytettävillä monipuolisilla mobiilisovelluksilla.

Nyt KSS Lämmön kaukolämpö ja maakaasuverkkojen kuntotietoja ylläpidetään sijaintiin sidottuna tietomallipohjaisessa verkko-omaisuuden hallintajärjestelmässä ja sinne dokumentoidaan tietoja mm. vioista, saneerauksista ja tarkastuksista. Verkkotietojärjestelmään on rajapintojen avulla liitetty muita tietojärjestelmiä ja aineistolähteitä. Integraatio Microsoft Dynamics 365 asiakastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmään yhdistää asiakas-, sopimus-, laskutus- ja verkkotiedot, mikä edesauttaa asiakasvuorovaikutusta. Esimerkiksi jakelukeskeytyksistä viestiminen voidaan mahdollisissa häiriö- ja vikatilanteissa kohdistaa kyseisen alueen asiakkaille.

Verkkotietojen toimitus yhteisrakentamista edistävään Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Sijaintitietopalveluun tapahtuu automatisoidusti rajapintaan sopivassa formaatissa. Kouvolan kaupungin paikkatietoaineistoja, kuten kaavoitus- sekä maaomaisuustietoja hyödynnetään verkonsuunnittelussa. Reaaliaikaista tietoa suunnitteluun saadaan myös Suomen ympäristökeskuksen pohjavesiaineistoista sekä Geologian tutkimuskeskuksen maaperäaineistoista.

KSS Lämpö Oy:n uuden ArcGIS-alustaan pohjautuvan verkkotietoratkaisun käyttöönotto on haastanut vanhoja toimintatapoja ja edellyttänyt sekä henkilöstöltä että urakoitsijoilta uuden oppimista. Vaikka muutos on suuri, koetaan järjestelmän tuomat hyödyt päivittäiseen työhön positiivisina ja motivoivina.

Hyödyt

KSS Lämpö Oy:n ArcGIS Online -kaukolämpöratkaisun etuja ovat ennen kaikkea tietojen hallinnan, jaon ja tallennuksen helpottuminen. Työtehtävästä riippumatta kaikki käyttävät ja ylläpitävät tietoa yhteisessä keskitetyssä verkkotietojärjestelmässä. Kun esimerkiksi kentältä mobiilisovelluksien avulla kerättävät ja tallennettavat tiedot ovat samassa järjestelmässä, vältetään moninkertainen työ tiedon keräämisessä ja tallentamisessa. Uuden järjestelmän myötä myös asiakkailta saatavat palautteet ja vikailmoitukset kohdistuvat tarkemmin oikeaan verkkoon ja ohjautuvat käsittelyyn aiempaa nopeammin. Uudet toimintatavat ovat parantaneet yhteistyötä kunnossapidon, suunnittelun ja rakentamisen kesken, kun kenttähavainnot ohjautuvat suoraan suunnittelijoille. Kokonaisuus tarjoaa välineitä myös suunnitelmien yhteensovitukseen, esittelyyn ja vaihtoehtojen vertailuun. Tiedon helppo löytäminen vähentää tiedon etsimiseen ja huoltotehtävien suorittamiseen kuluvaa aikaa merkittävästi.

Toteuttamamme kokonaisuus mahdollistaa paremman tiedonhallinnan ja omaisuuden tilanseurannan. Kun kaikki tieto on sidottuna sijaintiin, tiedämme millaista verkkoa milläkin alueella on ja niiden kunnon. Voimme tunnistaa riskikohteita ja ennakoida huoltotarpeita aiempaa tehokkaammin”, tiivistää KSS Energian omaisuudenhallinnan tehtävissä toimiva kunnossapitopäällikkö Jyri Tompuri.

Verkko-omaisuuden tietomallipohjainen hallinta kasvattaa KSS Energian digitaalisen omaisuuden arvoa ja tarjoaa lisää kehitysmahdollisuuksia. Järjestelmää tullaan jatkossa käyttämään yhtiössä muiden liiketoimintojen tapaan tiiviimmin myös budjetoinnin ja investointisuunnittelun tukena. Asiakkaille tarjottavaa ensiluokkaista palvelua kehitetään entisestään parantamalla verkkojen suorituskykyä, vähentämällä riskejä sekä kunnossapito-, huolto- ja korjaustöihin kuluvaa aikaa. Tätä työhön uutta kyvykkyyttä tarjoaa sensoreiden ja mittareiden tuottamien tietojen tehokas analytiikka.

”Yhteistyö Esri Finlandin kanssa on sujunut erinomaisesti. Erityisen kiitoksen ansaitsevat kokeneet asiantuntijat, joiden kanssa yhteistyö on ollut saumatonta ja sujuvaa. Projektia on johdettu ammattitaidolla ja töitä on edistetty systemaattisesti. Asiantuntijat ovat innostuneesti tarttuneet tehtäviin ja vieneet niitä eteenpäin. Meille on rohkeasti esitelty muilla toimialoilla hyväksi havaittuja toimintamalleja ja ehdotettu niistä meille meidän käyttöömme soveltuvia”, toteaa KSS Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Mikko Lampinen.
Pinterest
Referenssin infoboxi
Esri Finland Oy logo

Tiedot

Tilaaja: KSS Lämpö Oy
Ajankohta: 2022 -
Toimittajan
yhteyshenkilö:
Ilkka Suojanen, +358 (407) 03 20 09, ilkka.suojanen@esri.fi

Lisätietoja

Yritysprofiili Esri Finland kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Asiakaspalvelu
BI ja raportointi
Laatu, turvallisuus ja ympäristö
Projektinhallinta
Viestintä

Erikoisosaaminen

Aineistonhallinta
Analytiikka
Dokumenttien hallinta
Integraatiot
Käyttäjähallinta
Paikkatieto GIS

Toimialakokemus

Raaka-aineet ja energia

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Koulutus
Toteutustyö
Tuki- ja ylläpitotyö
Valmisohjelmisto

Omat tagit

ArcGIS Online
ArcGIS Utility Network
ArcGIS Pro

Siirry yrityksen profiiliin Esri Finland kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Esri Finland - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Esri Finland - Muita referenssejä

Esri Finland - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia