Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Itseohjautuva dokumenttien- työtehtävien ja laadunhallinnan ohjelmisto ja toimintakäsikirja terveys- ja sosiaalialalle

ReferenssiMehiläisen omistama Familar Oy on johtava valtakunnallinen lasten ja perheiden terveys- ja sosiaalipalveluiden tuottaja. Yritys toimii yhteensä yli 50 toimipaikassa ja työllistää noin 1000 alan ammattilaista. Brave Digital toi kehityshankkeessa Familarin laadunhallinnan prosessit yhteen sovellukseen.

HAASTE:

Tarpeena oli saada haltuun poikkeamatilanteet yrityksen toiminnassa ja päästä kiinni mahdollisiin ongelmatilanteisiin tehokkaasti. Samalla tavoitteena oli kuvata Familarin toiminta ISO-sertifikaatin muotoon.

RATKAISU:

Kehitysprojektissa toteutettiin ohjelmisto laadun ja dokumenttien hallintaan, sekä toiminnanohjaukseen. Hankkeessa syntynyt palvelu ylläpitää Familarin laatuprosesseja itseohjautuvasti. Myös poikkeamaraportointi, laatukäsikirja ja sen hyväksymisprosessi sisäänrakennettiin ohjelmistoon.

TULOKSET:

Noin 1000 Familiarin työntekijää 50 toimipisteessä käyttää sovellusta päivittäisessä työssään ylläpitäen laadunhallinnan prosessejaan ISO-sertifikaatin mukaisesti. Käytännössä ohjelmisto mahdollistaa prosessien poikkeamien tunnistamisen, mikä johtaa virheiden korjaamiseen ja korkeampaan laatuun toiminnassa. Samalla sovellus tukee arkirutiinien suorittamista ohjaten päivittäistä toimintaa, kuten huoltotehtäviä.

TOTEUTUKSEN LAAJEMPI KUVAUS:

Mehiläisen omistama Familar Oy on perhesuojeluun erikoistunut terveys- ja sosiaalipalveluja tarjoava yritys, jolla on noin 1000 työntekijää, jotka työskentelevät noin 50 eri toimipisteessä. Julkiselle sektorille palveluita tuottavan yrityksen toimintaan sisältyy kuntouttavaa ja ennaltaehkäisevää perhetyötä, kuten lastenkoteja, sijaishuoltoa ja jälkihuoltoa mm. perheiden kuntoutusta.

Brave Digital toteutti laadunhallinnan kehityshankkeessa Familiarille digitaalisen toimintakäsikirjan, jolla seurataan sisäisten prosessien laatua ja ohjataan toimintaa. Perustavoitteena hankkeelle oli myös kuvata toiminta ISO-sertifikaatin muotoon ja ylläpitää ISO-sertifikaatin laadunvalvontaan liittyvä toiminta ja seuranta yhden järjestelmän avulla. Koko Familarin henkilöstö käyttää järjestelmää päivittäisessä työssään.

Ohjelmiston keskeinen funktio on Familiarin toiminnan käsikirjan dokumenttien hallinta ja niiden hyväksyttämis- ja versiohallinta. Dokumentit tulee päivittää kerran vuodessa, jolloin järjestelmä huolehtii siitä, että ne ovat ajantasalla pyytäen automaattisesti päivitykset vuosittain. Käyttäjien muistuttaminen tapahtuu lähettämällä sähköposti vastuulliselle henkilölle, sekä järjestelmään lähtevän infoviestin avulla. Näin toimintakäsikirjan osa-aluevastaavat pidetään tietoisina dokumenttien päivittämisestä.

Myös poikkeamaraportointi on olennainen osa laadunhallinnan prosessia. Järjestelmän myötä aina jos sisäisessä prosessissa tulee virhe tai prosessi poikkeaa normaalista työnkulusta, kirjataan poikkeama. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi laskusta tullutta reklamaatiota, potilaskuljetuksessa tapahtunutta rengasrikkoa tai tapaturmaa.

Poikkemien raportoinnin keskiössä on prosessien virheiden paikantaminen ja korjaaminen. Näin ongelmia pystytään ennakoimaan ja ehkäisemään. Toteutunutta laatua seurataan omalla mittaristollaan.

Järjestelmää hyödynnetään lisäksi Familarin arkirutiinien suorittamiseen ja työtehtävien hallintaan. Näin sovelluksella myös merkitään työntekijöille tehtäviä, jotka voi käydä kuittaamassa. Siten ohjelmisto toimii samalla myös yrityksen toiminnanohjausjärjestelmänä.

Järjestelmästä löytyy myös yrityksen käyttöomaisuuden dokumentit, kuten auto- ja talokirjat. Näin esimerkiksi kiinteistöille tehtävä huolto-ohjelma sisältyy kehitettyyn ohjelmistoon.

Teknisessä toteutuksessa hyödynnettiin avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitystä, joka toteutettiin PHP-kielellä LAMP-ympäristössä.

Sovelluksen käyttöönoton myötä Familarin toiminnan laatu on kasvanut merkittävästi päivittäisessä työssä ja laadunhallinnan prosessit on pystytty täyttämään ISO-sertifikaatin mukaisesti.

Pinterest
Referenssin infoboxi
Oddy Tech

Tiedot

Tilaaja: Familar

Lisätietoja

Yritysprofiili Oddy Tech kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Laatu, turvallisuus ja ympäristö
Toiminnanohjaus ERP

Erikoisosaaminen

Dokumenttien hallinta
Laadunvarmistus
Ohjelmistokehitys

Toimialakokemus

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Teknologia

Open source
PHP

Tarjonnan tyyppi

Toteutustyö
Tuki- ja ylläpitotyö

Siirry yrityksen profiiliin Oddy Tech kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Oddy Tech - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Oddy Tech - Muita referenssejä

Oddy Tech - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Suutarin pojasta kasvoi Royal Societyn jäsen – Boolen algebran loi itseoppinut matemaatikko
Hienoimmat nettisivut
Web-sovelluksen nykyaikaistaminen onnistuu, kun teknologiat valitaan huolella ja loppukäyttäjien tarpeet ovat selvillä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia