Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Ääni vapaudelle hybridi mobiilisovellus digitaaliseen kampanjointiin

ReferenssiTyöväen Sivistysliitto TSL Ry kirjoittaa


Syksyllä 2018 joukko aktiivisia kansalaisia päätti lähteä ajamaan muutosta suomalaiseen politiikkaan. Tavoitteena oli toteuttaa Suomeen uudenlaista kampanjointimuotoa, jossa yksilöt ja heidän kanssaan käydyt keskustelut ovat pääosassa. Näissä keskusteluissa kansalaisia sitoutetaan mukaan kampanjaan ja varmistetaan äänioikeuden käyttäminen.”

Kampanjoinnin helpottamiseksi, johtamisjärjestelmäksi valikoitui NationBuilder, joka tarjoaa kampanjoille mahdollisuuden viestiä suoraan rekisterissä oleville henkilöille, rakentaa aktivoivat verkkosivut ja seurata järjestämismallin mukaisesti tukijoiden tekoja. Se, mitä NationBuilder ei suoraan tarjoa, on nykyaikainen tapa liittyä mukaan kansanliikkeeseen mobiililaitteen avulla.

Oddy Tech ehdotti suunnitelmamme pohjalta ratkaisuksi sovellusta. Sen kautta saisimme viestitettyä sovelluksen käyttäjille, käyttäjät pystyisivät tekemään tukijahankintaa ja kampanja saisi johtamisjärjestelmään tietoa. Kerätyn tiedon avulla Vapaiden valtakunta -kampanjaa pystytään johtamaan suunnitellusti ja tavoitteellisesti. Lopputuloksena oli Android- ja iOs-järjestelmille luotu Ääni vapaudelle -sovellus.

”Voisi uskoa, että harvemmin sovelluskehittäjille annetaan niin tarkkaa kuvausta tarvittavasta sovelluksesta, kuin mitä me Oddylle annoimme. Tämä loi erilaisia haasteita yhteiselle kehittämiselle mutta yhteydenpito Oddyn kanssa oli toimivaa ja ripeää. Lopputuloksesta voimme olla kaikki ylpeitä – kyseessä on historian ensimmäinen suomalainen kampanjasovellus, joka toiminnallaan tukee vahvasti käytössä olevaa järjestämisen toimintamallia.” – Antti Mäki, Työväen Sivistysliitto TSL ry:n digitaalisten palvelujen vastaava

Ääni vapaudelle -sovellus toimii kentällä erinomaisesti ja palaute on ollut positiivista. Kun aiemmin ollaan totuttu papereiden pyörittämiseen, voidaan nyt todeta, että kampanjointia ollaan tuotu aimo harppauksella nykyaikaan. Kampanjan aktiivit haastavat yhteisöissään tukijoita mukaan kampanjaan ja sovelluksen kautta tiedot rekisteröityvät vaivatta käyttämäämme henkilörekisteriin.

Tulokset
Mobiilisovelluksen tarkemmat tulokset ja analytiikka julkaistaan myöhemmin keväällä 2019.

Kirjoitus hetkellä (8.2.2019) asennuksia Android laitteille on 1040 kappaletta ja iOS laitteilla 229 kappaletta.

Toteutuksen kulku ja tekninen kuvaus: Oddy Tech kirjoittaa
Kampanjan mobiilisovellusta alettiin suunnittelemaan ja tekemään Oddy Techin prosessien mukaisesti. Koska kyseessä on kampanja joka on käynnissä vain tietyn ajan on nopea aikataulu tärkeää kuitenkaan unohtamatta kestävää, ketterää ja tietoturvallista ohjelmistokehitystä. Oman haasteensa myös tähän antoi pian ovella kolkutteleva joulupukki joka Suomalaisessa työyhteisössä yleensä tarkoittaa pyhäpäiviä eli katkoja.

Halusimmekin sitouttaa hankkeeseen yhden aktiivisen projektivastaavan asiakkaan puolelta jolta saisimme nopeasti vastauksia tarvittaviin kysymyksiin projektin edetessä. Onneksi tälläinen saatiinkin.

Kaikkien alkuvalmistelujen jälkeen päästiin nopeasti kehittämään sovellusta ja sovellus asiakkaamme nähtäväksi reilusti ennen pyhiä. Tämä kaikki ketterän ohjelmistokehityksen ja asiakkaan aktiivisuuden ansiosta.

1. Toiminnallisuuksien kartoitus (Määrittelypalaveri)

Hankkeen toteutus aloitettiin määrittelypalaverilla johon osallistui projektijohto molemmilta osapuolilta. Määrittelypalaverissa määriteltiin ja suunniteltiin tarvittavat ominaisuudet sekä käytiin läpi niiden tarkoitus.

Käymme määrittelypalavereissa läpi aina tietyt asiat, jotta pääsemme samalle aaltopituudelle mahdollisessa hankkeessa.

2. MVP vaatimusmäärittely (Palvelukuvaus)

Määrittelypalaverin jälkeen tehtiin jokaisesta läpikäydystä ominaisuudesta palvelukuvaus. Oddy Tech:n palvelukuvauksesta käy ilmi, mitä tekniikoita käytetään ja miten ominaisuudet tullaan toteuttamaan.

Tässä vaiheessa on asiakkaallamme mahdollisuus perääntyä hankkeessa tai muuttaa ja lisätä ominaisuuksia haluamansa mukaan MVP toteutukseen. Koska käytämme ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä, on aina mahdollista lisätä uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia myös myöhemmin projektissa. Kuten tässäkin hankkeessa, tarpeita tuli käyttäjäpalautteen mukana heti ensimmäisen virallisen julkaisun jälkeen, jolloin pystyimme nopeasti reagoimaan ja toteuttamaan nämä keskeyttämättä sovittujen ominaisuuksien kehitystä.

3. Prototyyppi (Visuaalinen proto)

Mobiilisovelluksesta tehtiin palvelukuvauksen prototyyppi meidän kehitysprosessien mukaisesti. Prototyyppi toimi demottavana alustavana, ilman toiminnallisia ominaisuuksia, mutta kuitenkin niin, että siitä selviää mitä tapahtuu mitäkin nappia painamalla.

Tämä antaa molemmille osapuolille vielä paremman näkemyksen siitä, mitä ollaan tekemässä ja poistaa heti alussa mahdolliset väärinymmärrykset.

Prototyyppi toteutettiin yhdessä tyttäremme Oddy Inc:n kanssa.

4. Tekninen toteutus

Kun prototyyppi oli hyväksytty ja käyty vielä kertaalleen läpi asiakkaan sekä kehittäjätiimin kanssa alkoi tekninen toteutus, josta enemmän kuvattu myöhemmin

5. Julkaisu

Ketterän ohjelmistokehityksen ansiosta kaikkia suunniteltuja ominaisuuksia ei ensimmäiseen 1.0 versioon edes haaveiltu. Ensimmäisessä versiossa julkaistiinkin sovelluskauppoihin vain tärkeimmät ja hyödyllisimmät sekä tarvittavat ominaisuudet. Pystyimme jatkamaan muiden ominaisuuksien tekemistä katkeamatta rinnalla. Koska kyseessä oli kampanjaan liittyvä mobiilisovellus ja kampanjat kestävät aina vain rajoitetun ajan oli sovellus saatava ulos mahdollisimman nopeasti.

Mobiilisovelluksesta tehtiin yhteensä 3 virallista versiojulkaisua, joista ensimmäinen tapahtui 6.5 viikkoa projektin kehitystyön aloituksesta.

Tekninen kuvaus ratkaisusta

Prototyypin pohjalta alettiin alustamaan rinnakkain niin mobiilisovellusta kuin rajapintasiltaa.

Hankkeessa rakennettiin hybridi mobiilisovellus jolloin yhdellä työllä (ja koodikannalla) saatiin sekä iOS (esim iPhone, iPad) ja Android versiot Googlen Play Store ja Applen App Store sovelluskauppoihin.

Hybridisovellus toteutettiin käyttäen React Native ohjelmistokehystä, jolla saadaan molemmat versiot tehtyä yhdellä koodilla. Toki aina näissä on haasteensa, koska molemmat käyttöjärjestelmät ovat täysin erilaisia ja vaativat erilaiset asetukset sekä tietyt käytänteet.

Mobiilisovelluksesta löytyy mm. seuraavat ominaisuudet:
 • Rekisteröityminen ja tukijaksi liittyminen
 • Kirjautuminen ja salasanan palautus
 • Aikajana, johon kampanjan viestit tulevat
 • Sovellusviestit (push -viestit)
 • Tukijoiden kerääminen työpaikalla tai tapahtumassa
 • Yksittäisen tukijan lisääminen
 • Työelämäkysely
 • Soittelu ominaisuus
 • Omien tietojen ja salasanan vaihto
Kuulostaa yksinkertaiselta, eikö totta? Sitähän se ei aivan ole, joten olemme hieman avanneet alla mitä kaikkea näiden tekemiseen tarvittiin.

Tietoturva on aina tärkeää ja vielä tärkeämpää kun kerätään henkilötietoja. Henkilötietojen keräys onkin täysin nykyisen tietosuojalain mukainen. Esimerkiksi GDPR tuli heti alussa ottaa huomioon, kuten kaikissa hankkeissamme. Näissä perustarpeet ovat, kuten nykypäivänä aina, että tieto kulkee salattuna paikasta A paikkaan B ja tarvittaessa takaisin paikkaan A.

Uskallammekin avata teknisen ratkaisumme hieman laajemmin kuin yleisesti koska luotamme omaan ja käyttämiemme sovellusten tietoturvaratkaisuihin.

Lisäksi tähän, kuten kaikkiin projekteihimme kuuluu itse kehityksen lisäksi projektinhallintaa, testausta niin natiivilaitteilla kuin koneellisestikkin ja mobiilisovellusten kehityksessä aina sovelluksen julkaisun eri kauppoihin. Lisäksi, mitä tahansa sovellusta rakennettaessa siihen liittyy aina tietty määrä kuvankäsittelyä.

Rajapinnat

Nation Builder

Vapaiden valtakunta -kampanjan verkkosivusto on rakennettu Nation Builder -sovelluksen päälle. Nation Builder tarjoaa valmiit ominaisuudet hallita suuria kampanjoita ja tietoa. Samaisesta sovelluksesta löytyy myös yksinkertainen julkaisujärjestelmä, jolla voidaan tehdä nopeastikin kampanjasivustoja.

Rakensimme ensimmäistä kertaa rajapinnan mobiilisovelluksen ja Nation Builderin välille. Mobiilisovelluksessa kerättävät tiedot kulkevat kaksisuuntaisesti näiden välillä. Kirjautunut henkilö voi päivittää tietojaan joko Nation Builderin tarjoamassa käyttöliittymässä tai suoraan mobiilisovelluksessa.

Kampanjasta kerätty tieto viedään tietoturvallisesti rakentamamme rajapintasillan kautta Nation Builder sovellukseen, missä se jatkokäsitellään ja kampanjan struktuuri pysyy näin hallinnassa.

Facebook

Facebook rajapinta rakennettiin hakemaan Vapaiden valtakunta -kampanjan Facebook sivun postaukset. Facebookista haetut viestit näytetään sovelluksen aikajananäkymässä sekä jokaisesta viestistä lähetetään sovelluksen käyttäjälle push -viesti (sovellusviesti).

Nexmo

Käytimme Nexmon tarjoamaa Voice API rajapintaa mobiilisovelluksessa tarjottavaan soittelu ominaisuuteen. Soittelu ominaisuus on rajattu tietylle käyttäjäryhmälle. Soittelu tapahtuu täysin anonyymisti kampanjan tukijoille rajapinnan ansiosta.

Google Firebase Cloud Messaging, FCM

Google Firebase tarjoaa nopean tavan lähettää push -viestit (sovellusviestit) eri laittelle. Mobiilisovelluksessa on tuki sekä iOS, että Android puhelimien sovellusviesteille.

Rajapintasilta

Kaikki ylläolevat rajapinnat integroitiin rajapintasillan avulla mobiilisovellukseen. Silta hoitaa kaiken tiedonkäsittelyn ja lähettää sen tarvittaviin palveluihin. Rajapintasilta toimii kaksisuuntaisesti tarpeen mukaan, jolloin tietoa voidaan myös päivittää tämän kautta.

Käytetyt teknologiat

Tietokannat
 • MariaDB
 • Ohjelmistokehykset ja kirjastot
Laravel
 • React
 • React Native
 • Käytetyt ohjelmisto- ja scriptikielet
PHP
 • JavaScript / EcmaScript
 • HTML5, SCSS
Palvelimet
 • Google Compute Platform
Statistiikkaa
Projektiin osallistujien määrä Oddy Tech:ltä: 5 henkilöä.
Projektiin osallistujien määrä Oddy Tech:n tyttäreltä Oddy Inc:ltä: 2 henkilöä.

Yhteensä, 7 henkilöä.

Mobiilisovelluksen kehitykseen käytetty määrä projektista: 50%

Rajapintasillan kehitykseen käytetty määrä projektista: 30%

Muuhun hankkeeseen liittyviin toimiin käytetty määrä projektista: 20%

Suosittelija:

Voisi uskoa, että harvemmin sovelluskehittäjille annetaan niin tarkkaa kuvausta tarvittavasta sovelluksesta, kuin mitä me Oddy Tech:lle annoimme. Tämä loi erilaisia haasteita yhteiselle kehittämiselle mutta yhteydenpito Oddyn kanssa oli toimivaa ja ripeää. Lopputuloksesta voimme olla kaikki ylpeitä – kyseessä on historian ensimmäinen suomalainen kampanjasovellus, joka toiminnallaan tukee vahvasti käytössä olevaa järjestämisen toimintamallia.

Antti Mäki

Pinterest
Referenssin infoboxi
Oddy Tech logo

Tiedot

Tilaaja: Työväen Sivistysliitto TSL Ry
Ajankohta: 2018 - 2019
Toimittajan
yhteyshenkilö:
Antti Mäki, Työväen Sivistysliitto TSL ry:n digitaalisten palvelujen vastaava

Lisätietoja

Yritysprofiili Oddy Tech kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Markkinointi
Projektinhallinta
Tuotekehitys ja suunnittelu
Viestintä

Erikoisosaaminen

Analytiikka
Dokumenttien hallinta
Integraatiot
Ketterät menetelmät
Käyttäjähallinta
Käyttöliittymäsuunnittelu
Mobiilikehitys
Ohjelmistokehitys
Palvelin- ja kapasiteettipalvelut
Pilvipalvelut / SaaS
Sisällönhallinta
Tietoturva

Toimialakokemus

IT
Julkishallinto

Teknologia

Google
Open source
Android
iOS
Laravel
React
React Native
Javascript
PHP
Julkaisujärjestelmä CMS
Linux

Tarjonnan tyyppi

Johtamistyö
Konsultointi
Toteutustyö
Tuki- ja ylläpitotyö

Siirry yrityksen profiiliin Oddy Tech kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Oddy Tech - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Premium-profiilia ei ole aktivoitu. Aktivoi premium-profiili näyttääksesi tässä lisäämäsi 2 asiantuntijaa.

Oddy Tech - Muita referenssejä

Oddy Tech - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia