Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Systeemimallinnus sitoi strategiset tavoitteet yhteiseksi tekemiseksi

ReferenssiFinnair mallinsi Goforen avulla, miten voisi olla entistäkin luotettavampi yhtiö. Lopputuloksena syntyivät ylätason KPI:t, ennakoivat mittarit sekä uusi, laajalle organisaatiossa levinnyt yhteistoiminnan tapa.

- Strategian uudistuessa halusimme tuoda ihmiset yhteen työstämään sitä, miten ylätason tavoitteet saavutetaan eri osastojen yhteistyönä, kuvaa Finnarin Terhi Siimes, Vice President Lean and Process Development.

Jo ensimmäiset työpajat Goforen kanssa vakuuttivat Siimeksen siitä, että menetelmänä käytetty systeemimallinnus on erinomainen tapa abstraktien johtamiskysymysten ratkaisemiseen.

Yhteinen tilannekuva perustaksi strategiselle kehittämiselle

Liikkeelle lähdettiin järeällä johdon työpajojen sarjalla, jossa mallinnettiin ylätasolla lähestulkoon koko yhtiön toiminta ja luotiin malli siitä, mistä asioista luotettavuus Finnairissa syntyy.

- Saimme valtavasti a-haa-elämyksiä. Vaikka asiat olivat periaatteessa kaikille tuttuja, näin kokonaisvaltaisesti toimintaamme ei ollut aikaisemmin kuvattu. Huomasimme ajattelevamme samoista asioista osin eri näkökulmista. Yhteinen kuva piirtyi Goforen Aini Räisäsen avulla visuaaliseksi malliksi siitä, mistä luotettavuus syntyy ja mitkä eri tekijät siihen vaikuttavat.

Mallista sukeutui innostava perusta koko organisaation yhteistyölle. Kimurantteja johtamiskysymyksiä jo vuosia ratkoneella Räisäsellä on näkemys siitä, miksi juuri systeemimallintamisen vaikutukset ovat usein näin isoja.

- Ongelmat ovat kompleksisia, eivätkä ne noudata ihmisten luomia organisaatiorajoja. Lisäksi kymmenien asioiden väliset vaikutussuhteet on lähes mahdoton havaita ilman visualisointia. Mutta kun ne yhtäkkiä piirtyvät kaikkien eteen, syntyy usko, että asialle todella voidaan tehdä jotakin – yhdessä.

Tavoitteet ja mittarit osaksi jokaisen arkea 

Siimes pitää systeemimallinnusta oivana työkaluna vaikka koko strategian tai ylipäätään isojen tavoitteiden luomiseen, kuvaamiseen, kommunikointiin, jalkauttamiseen ja mittaamiseen.

- Systeemimallinnuksen avulla voidaan seurata missä mennään, ymmärretään tärkeimmät mittarit ja niiden suhteet toisiinsa. Mahdolliset ristiriidat tulevat näkyviksi ja osaoptimointi vähentyy tai poistuu jopa kokonaan.

Tältä pohjalta Finnairillakin mittareita selkeytettiin ja priorisoitiin. Lisäksi löydettiin kokonaisuutta tukevia ennakoivia mittareita.

- Ennakoivat mittarit olivat minusta eräät työn arvokkaimmista tuloksista. Niiden avullahan varsinaiset KPI:t pidetään vihreänä.

Toisena olennaisena tuloksena Siimes pitää visualisoinnin tuomaa apua strategian jalkauttamisessa – sen avulla on helppo osoittaa jokaiselle oman työn vaikutus kokonaisuuteen ja sitä kautta strategisiin mittareihin.

Ennennäkemätön imu yhteistyöhön

Kaikkein arvokkaimpana Siimes pitää kuitenkin systeemimallintamisen myötä syntynyttä innostusta organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön.

- Työn tulokset ja työstämisen tapa loivat ennennäkemättömän imun ja innostuksen. Vajaassa vuodessa syntyi toistakymmentä mallinnusta eri puolille organisaatiota. Ketään ei ole tarvinnut työntää.

Räisästä Siimes kiittää upeaksi fasilitaattoriksi.

- Aini on aivan loistava! Hän käytti mieleenpainuvia vertauskuvia ja tarinoita mallien avaamiseen. Puhumattakaan hänen valtavasta osaamisestaan ja kyvystään ohjata keskustelua.

Siimes kannustaakin ottamaan strategisiin hankkeisiin mukaan ulkopuolisia fasilitoijia.

- Asiat ehkä ymmärretään sisäisesti helpommin, mutta ajatukset voivat biasoitua. Ulkopuolinen tuo keskusteluun objektiivisuutta.

Systeemimallinnus on hyvä lääke aina, kun halutaan lisätä yhteistyötä, Siimes päättää.

Suosittelija:

Goforen kanssa yhteistyössä tehdyn systeemimallinnuksen tulokset ja työstämisen tapa loivat ennen näkemättömän imun ja innostuksen organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön.

Terhi Siimes, Vice President Lean and Process Development

Pinterest
Referenssin infoboxi
Gofore Oyj logo

Tiedot

Tilaaja: Finnair
Toimittajan
yhteyshenkilö:
Ari Hirvonen, 040 566 21 33, ari.hirvonen@gofore.com

Lisätietoja

Yritysprofiili Gofore kotisivut

Siirry yrityksen profiiliin Gofore kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Gofore - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Premium-profiilia ei ole aktivoitu. Aktivoi premium-profiili näyttääksesi tässä lisäämäsi 3 asiantuntijaa.

Gofore - Muita referenssejä

Gofore - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia